Tartalom – 2019/10

Kategória: 2019/10

Műhelykérdések
Darabosné Maczkó Beáta: Az Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár rendezvényszervezési tapasztalatai
Horváth Tamás – Tóth-Barbalics Veronika: Mondjuk és mutassuk! A 2019. évi Országos Könyvtári Napok rendezvényei a Mezőgazdasági Könyvtárban
Horváth Sándor Domonkos: KSZR-könyvtárfejlesztések Győr-Moson-Sopron megyében

Konferenciák
Szabó Panna: Felsőoktatási könyvtárak az IFLA-konferencián: pillanat- és jövőképek
Varga Tímea: Szabad hozzáférés a joghoz, esélyegyenlőség: a Jogi Könyvtárak Szekció előadásai az IFLA-konferencián
Dancs Szabolcs: IFLA-konferencia – mindenekelőtt – a szabványok és a szerzői jog szemszögéből

Perszonália
Szilágyi Irén: In memoriam dr. Simon Zoltán

Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2019/10

„Kis munkatársi létszámmal rendelkező felsőoktatási könyvtár számára a ren­dezvényszervezés csupán kiegészítő marketing eszköz lehet. A legfontosabb partnerek, az egyetemi hallgatók, akik életkori sajátosságaik és az intézményben töltött rövid tanulmányi idejük miatt kevéssé motiválhatók aktív részvételre. Nem érdemes csüggedni emiatt, mert valójában számokkal nem mérhető hatása van azon hallgatók számára, akik részt vesznek a programokon. A legfontosabb az, hogy az erőforrások felmérésével tervezzünk rendezvénynaptárt, szem előtt tartva, hogy a hagyományos könyvtári szolgáltatások színvonala nem csökkenhet.” (Darabosné Maczkó Beáta) (tovább…)

Az Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár rendezvényszervezési tapasztalatai

Kategória: 2019/10

„A’ mi az mennyekben az egek alkotása; az a’ földön, a’ kertek plántálása.”

(Lippai János)

Rövid intézménytörténet

Az 1860-ban alapított Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár a Szent István Egyetem Budai Campusának szervezetébe tartozó nyilvános felsőoktatási szakkönyvtár, amely az egyetem Élelmiszertudományi, Kertészettudományi, valamint Tájépítészeti és Településtervezési Karán folyó oktató, kutató, tanulmányi és közművelődési tevékenységet segíti. (tovább…)

Címkék: , , , , , , ,

Mondjuk és mutassuk!

Kategória: 2019/10

A 2019. évi Országos Könyvtári Napok rendezvényei a Mezőgazdasági Könyvtár

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezésében, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 2019. szeptember 30. és október 6. között került sor a XIV. Országos Könyvtári Napokra. Az országos rendezvénysorozat keretében a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Mezőgazdasági Könyvtára változatos programokkal várta az érdeklődőket. Idén az országos rendezvénysorozat mottója: Könyvtárak az emberért – felelősségünk a földért volt. (tovább…)

Címkék: , , , , , , ,

KSZR-könyvtárfejlesztések Győr-Moson-Sopron megyében

Kategória: 2019/10

A győri Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér 2013. január 1-jétől működteti – jogszabályban meghatározottak szerint – a Kisalföldi Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert. Tekintettel azon felfogásunkra, hogy a könyvtárnak a helyi közösségi élet központjának vagy egyik központjának kell lennie, modernizálási törekvésünk lényege, hogy szerethető könyvtárakat alakítsunk ki a „könyvtári, információs és közösségi hely” elnevezésű könyvtári szolgáltató helyeken. (tovább…)

Címkék: , , , , , , ,

Felsőoktatási könyvtárak az IFLA-konferencián: pillanat- és jövőképek

Kategória: 2019/10

Az International Federation of Library Associations and Institutions (a továbbiakban: IFLA) 85. világkongresszusára idén augusztusban került sor Athénban. A World Library and Information Congress minden évben más városban, törekvésük szerint más kontinensen megrendezett eseményének idén az athéni Megaron Athens International Conference Centre adott otthont. A konferencián a 11 fős magyar delegációból idén Szabó Noémi könyvtárvezetővel (Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kari Könyvtár) ketten vehettünk részt a Magyar Könyvtárosok Egyesülete regisztrációs költségeket átvállaló ösztöndíjának köszönhetően, ott tartózkodásomat pedig az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár támogatta. (tovább…)

Címkék: , , , , , , , ,

Szabad hozzáférés a joghoz, esélyegyenlőség: a Jogi Könyvtárak Szekció előadásai az IFLA-konferencián[1]

Kategória: 2019/10

Az IFLA szervezetén belül működő több mint negyven szekció egyike a Jogi Könyvtárak Szekció (Law Libraries Section), melynek fő célkitűzése, hogy egy közös platformon belül egyesítse a különböző típusú jogi könyvtárak képviselőit, és azok számára nemzetközi szinten együttműködési fórumot teremtsen. A jogi könyvtáraknak sok fajtája van, így többek között a bírósági könyvtárak, az egyetemek jogi karain működő könyvtárak vagy a szakmai kamarák munkáját segítő könyvtárak tartoznak ebbe a körbe. Az Országgyűlési Könyvtár sajátos helyet foglal el a könyvtári rendszerben azáltal, hogy kettős funkciót lát el: parlamenti könyvtár, a törvényhozás könyvtára és nyilvános országos jogi szakkönyvtár is egyben. (tovább…)

Címkék: , , , , , , , , , ,

IFLA-konferencia – mindenekelőtt – a szabványok és a szerzői jog szemszögéből

Kategória: 2019/10

ISBD és IFLA LRM

2019 augusztusától vált hivatalossá, hogy a jövőben az OSZK két munkatársa is részt vesz az IFLA könyvtári információfeldolgozás szempontjából meghatározó jelentőségű munkacsoportjainak tevékenységében. A két szabványfelülvizsgáló-munkacsoport közül az egyik az ISBD Review Group, amely a Nemzetközi Szabványos Bibliográfiai Leírási Szabályzat (International Standard Bibliographic Description – ISBD), míg a másik az IFLA BCM Review Group, amely a bibliográfiai fogalmi modellek fejlesztéséért és gondozásáért felel. Előbbiben Fejes Judit, utóbbiban pedig e sorok szerzője képviseli mostantól hazánkat és a nemzeti könyvtárat. A tagokkal kapcsolatban alapvető elvárás, hogy részt vegyenek az IFLA-közgyűlések keretében megtartott munkacsoport-értekezleteken. Utóbbiak a szokásos formalitásokon (elnökválasztás, munkabeszámolók és -tervek elfogadása stb.) túl a kurrens feladatokhoz köthető szakmai vitákra is kiterjednek. A fogalmi modellekkel foglalkozó szabványfelülvizsgáló-munkacsoport jelenlegi legfontosabb feladata a különböző modellek összehangolása, így mindenekelőtt a múzeumi szférával együttműködésben létrehozott FRBR-dokumentum felülvizsgálata, az új könyvtári referenciamodellel (IFLA LRM[1]) való megfeleltetése, ennek folytán pedig egy új közös modell (LRM) kidolgozása. (tovább…)

Címkék: , , , , , , , , ,

In memoriam dr. Simon Zoltán

Kategória: 2019/10

 2019. május 14-én meghalt Simon Zoltán. Hívogatjuk egymást az ismerősökkel, volt kollégákkal és hitetlenkedünk, hiszen „tegnap előtt találkoztam Zolival”, „jelentkezett a galyatetői kirándulásunkra”, „szervezte az esedékes érettségi találkozót”. Igen, nyugdíjazása után is főszereplője és motorja volt Zoli a közösségi alkalmaknak. Kiteljesedett életet élt a könyvtári, kritikusi és irodalomtörténészi munkájában, de a társas kapcsolataiban is. Soha nem hiányzott a beszélgetős, meghitt munkatársi összejövetelekről. Kifogyhatatlan volt a bölcsességekből, s mindnyájunkat lenyűgözött páratlan műveltségével, szellemességével, adomázó jókedvével az emlékek ízes, színes felidézésével.

Nehezen fogtam hozzá az emlékezés megírásához. Sok időt töltöttünk együtt, évekig én voltam a „módszertani osztály”, ő pedig az osztályvezető. Szeretettel és tisztelettel gondolok rá, pályafutásom legfontosabb tanítómestere volt. Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy vele dolgozhattam. Nagyrabecsülés övezte személyiségét Hajdú-Bihar megye könyvtáraiban és településein egyaránt. Tisztelték, becsülték és szerették könyvtárosaink meg-megújuló tenni akarásáért, mértéktartó szigorúságáért és barátságosságáért. Igazságosság és segítőkészség jellemezte. Észrevételei, tanácsai mögött nagy szakmai tudás, pedagógiai tapasztalat és emberi bölcsesség húzódott meg, ezért volt hiteles minden megnyilvánulása.

Simon Zoltán Debrecenben született 1935. július 16-án . A Fazekas Gimnáziumban érettségizett, azután a Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerzett magyar-történelem szakos diplomát. 1956. október 23-án a debreceni egyetemi tüntetés egyik szervezője volt, és tagja lett a Debreceni Szocialista Forradalmi Bizottmánynak. Ennek következményeként 1957-ben négy évre kizárták az egyetemről. Dolgozott tanítóként és segédmunkásként is.

1964 óta dolgozott könyvtárosként a Hajdú-Bihar Megyei Könyvtárban, 1967 és 1991 között a módszertani osztályt vezette, 1991 és 1996 között pedig a könyvtár igazgatójaként tevékenykedett. 1968 és 1990 között az Alföld rovatvezetője volt. 1987 óta az Írószövetség kelet-magyarországi csoportjának titkára. (tovább…)

Címkék: , , , , , , , , ,

Címkék