Tartalom – 2018/11

Kategória: 2018/11

Könyvtárpolitika
Ásványi Ilona: Egyházi könyvtári szolgáltatási modell

Műhelykérdések
Czupi Gyula: Nyitás előtt, zárás után. Javítani a városlakók komfortérzetét
Lencsés Ákos – Sütő Péter: Online tartalmak konzorciumi beszerzése

Konferenciák
Bánkeszi Katalin – Szepesi Judit: MoodleMoot konferencia Debrecenben
Dancs Szabolcs – Koltay Tibor – Németh Márton: Adat- és tudásmenedzsment a posztigazság korában. Mozaikok az INFINT Information Interactions 2018 nemzetközi konferenciáról

Olvasás
Szommer Edit: Harcoltunk a kilencfejű sárkánnyal

Könyv
Monostori Imre: Életmű-bibliográfia Tüskés Tiborról

Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2018/11

„Az egyházi könyvtárak sajátos kettősségben élnek, léteznek, működnek. A muzeális gyűjteménnyel rendelkező könyvtárakban nagy szerepet kap az állomány fizikai védelme (restaurálás, preventív védelem, állagmegóvás, vagyonvédelem, tűzvédelem). 21. századi elvárás az elektronikus katalógus, helyi adatbázisok építése és az adatszolgáltatás külső adatbázisokba. Fontos feladat a digitalizálás, hogy a muzeális kincseket, melyek a nemzeti kulturális örökség és a világ örökségének részei is, széles körben megismertessék, közzé tegyék, nemcsak a tudományos kutatás, hanem a közművelődés, ismeretszerzés, tanulás szolgálatában. (Meg kell jegyeznünk, hogy a muzeális gyűjteményekben a digitalizálásnak állományvédelmi szerepe is van – így nem az eredeti dokumentumot kell kutatásra bocsátani.) Ehhez speciálisan képzett szakemberekre és modern technikai eszközökre van szükség. A modern teológiai állománnyal is rendelkező könyvtárakban a rendszerváltás után a külföldi szakirodalom retrospektív pótlása és beszerzése volt a nagy kihívás, a vasfüggönyön túlról. Tudjuk, hogy a szerzeményezés – belföldről és külföldről egyaránt – nagyon költséges feladat. A gyors technikai változás lehetővé tette, egyben fel is kínálta a távhasználatot mint szolgáltatást, ehhez naprakész katalógusok szükségesek. A könyvtárhasználói igények a tartalomszolgáltatás – napjainkban a nyílt hozzáférés felé mozdultak el.” (Ásványi Ilona) (tovább…)

Egyházi könyvtári szolgáltatási modell1

Kategória: 2018/11

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Kedves Könyvtáros Munkatársaim!

Elsőként szeretném megköszönni a meghívást és a felkérést erre az előadásra. Szeretném megköszönni azt, hogy egy egyházi könyvtár – ugyan Magyarország legrégebbi könyvtára – könyvtárosaként és az Egyházi Könyvtárak Egyesülése elnökeként itt lehetek. Egyben szeretném megköszönni itt és most az egész könyvtáros szakmának, minden, a magyar könyvtárügyet tevékenyen alakító kedves kollégának a támogatást, segítséget, együttműködést, amit a magyar egyházi könyvtárosok és könyvtárak az 1990-es évek közepétől folyamatosan tapasztalhatnak részükről. (tovább…)

Címkék:

Nyitás előtt, zárás után

Kategória: 2018/11

Javítani a városlakók komfortérzetét

Átalakuló térszervezés

Két egymással összefüggő kérdés is foglalkoztatott, amióta abba a nagyszerű könyvtárpalotába költöztünk, melyet 2001-ben kapott Nagykanizsa. Az egyik kérdés az, hogyan lehetne ebbe a nagyszerű adottságú épületbe egy olyan funkciót is beletelepíteni, melyre eredendően nem képes. (tovább…)

Címkék: ,

Online tartalmak konzorciumi beszerzése

Kategória: 2018/11

 

A digitális tartalmak a széles közönség számára általában egyet jelentenek az ingyenességgel. Az esetek nagy részében ez így is van: a felhasználó ingyen olvashatja napilapok digitális változatát, híroldalakat, e-könyveket, nézhet filmeket – és fizetős esetben felbukkannak az ingyenességet kínáló kalózoldalak, amelyek nem mindig hívják fel a figyelmet arra, hogy nem jogtiszta tartalmat kínálnak. (A könyvtári kalózoldalak problémájáról legújabban Bodó Balázs közölt összefoglalást, a szabadon elérhető magyar e-könyves oldalakat pedig Kerekes Pál és Kiszl Péter mutatta be.1) A könyvtárosok azonban nagyon is tisztában vannak azzal, hogy a könyvtárban szolgáltatott, eleve digitálisan létrejött szakfolyóiratok, e-könyvek hozzáférése komoly anyagi tehertételt jelent az intézmény számára. (tovább…)

Címkék: ,

MoodleMoot konferencia Debrecenben

Kategória: 2018/11

A Moodle1 használóinak tábora az utóbbi tíz évben Magyarországon is jelentősen megnőtt. Elterjedése indokolta, hogy a felhasználók évenként találkozzanak, tapasztalatot cseréljenek, kérdéseikre választ kapjanak. A MoodleMoot lett a magyarországi Moodle-használók legnagyobb évenkénti találkozója.

Az első konferenciát2 2006 novemberében a Kölcsey Ferenc Református Főiskolán, Debrecenben rendezték meg. Ezt követően szinte minden évben sor került a találkozóra. (tovább…)

Címkék: ,

Adat- és tudásmenedzsment a posztigazság korában

Kategória: 2018/11

Mozaikok az INFINT Information Interactions 2018 nemzetközi konferenciáról

Az Information Interactions (Információs Interakciók) című konferenciasorozatot 2013 óta rendezi meg a pozsonyi Comenius Egyetem Könyvtár és Információtudományi Tanszéke, és az egyetem könyvtára ad neki helyet. A konferenciák 2005 óta nemzetközi részvétellel zajlanak. Az idei rendezvényre október 23-án került sor. (tovább…)

Címkék: , ,

Harcoltunk a kilencfejű sárkánnyal

Kategória: 2018/11

„Jó, akkor most elindulunk. Felkészültél? Mert én készen állok!
Mesebeli tarisznyádba bátorságot
sütök neked hamuban, mert bátorság kell ahhoz,
hogy egyedül végigmenj az úton, a Te utadon, Kicsi Manó,
amit csak te tudsz bejárni.
Én elkezdek mesélni, és ha elakadsz menet közben, segítek, ne félj…”

(Mirtse Zsuzsa: Égforgató csodagyűrű)

A Budapest IX. Kerületi József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hátrányos helyzetű, sajátos nevelésű igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulóinak körében – egy irodalmi projekt keretében – kezdtünk el az alsó tagozatosoknak meséket mondani, az erre legmegfelelőbb környezetben, az iskola könyvtárában. (tovább…)

Címkék: ,

Életmű-bibliográfia Tüskés Tiborról

Kategória: 2018/11

Tüskés Tibor válogatott bibliográfia. Összeáll. Tüskés Anna. Kiad. a reciti, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének tartalomszolgáltató portálja. Bp., 2018. Elérhető: http://reciti.hu/wp-content/uploads/ttbib.pdf

 

 

 

 

 

A 2009-ben, 79 éves korában elhunyt kiváló irodalomtörténész, kritikus, tanár, szerkesztő, könyvtáros teljes életművének, valamint a róla szóló szakirodalomnak (az újságcikkeknek is) bibliográfiai feltárása és átnyújtása az olvasók, kutatók remélhetőleg széles körének – emlékezetes és fontos szakmai eseménye ennek az esztendőnek. Tüskés Anna (a kutatásban elődei és segítői eredményeit is felhasználva) igazán remek munkát végzett a 2729 tételt rögzítő szakszerű és tartalmában színes életmű-bibliográfia tető alá hozásával. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék