Tartalom -2018/10

Kategória: 2018/10

Könyvtárpolitika
Farkas Ferenc – Tóth Judit: Félidőhöz érkezett Az én könyvtáram program

Műhelykérdések
Drótos László: Webes tartalmak digitális megőrzése
Moldován István: A digitálisan született tartalmak megőrzése

Konferenciák
Ásványi Ilona: Élő muzeális gyűjtemények – Élő egyházi könyvtárak
Goda Beatrix: Szakmai találkozó a Halis István Városi Könyvtárban
Hubay Miklós: Beszámoló a második Európai BIBFRAME Workshopról

Könyv
Arany Zsuzsanna: Olvasás, élmény, könyvtár: egy könyvtárostanári konferencia lenyomata

Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2018/10

„A Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek című európai uniós projekt keretében megvalósuló könyvtári program többek között módszertani fejlesztéssel, mintaprogramok fejlesztésével, a könyvtárosok képzésével éri el célját, valamint azzal az országos rendezvénysorozattal, amely jelenleg is zajlik a megyei könyvtárakban. A következő esztendőben pedig egy könyvtár- és olvasásnépszerűsítő kampányra is sor kerül. A megvalósításba eddig közel 300 könyvtári szakember kapcsolódott be. Új oktatási központ létesült a fővárosi Közraktár utcában, egy 80 millió forintos beruházás eredményeként. A folyamatban lévő ingyenes módszertani és a tervezett kommunikációs képzéseken összesen 440 könyvtáros vehet részt.” (Farkas Ferenc – Tóth Judit)

„(…) a magyar internet megőrzése olyan méretű feladat, amit nem tud megoldani egyetlen intézmény és benne néhány ezzel foglalkozó munkatárs. Fontos lenne, hogy minél többen ismerjék meg ennek a szakterületnek az alapjait és kapcsolódjanak be a munkába, akár úgy, hogy megőrzésre érdemes, de kevéssé ismert magyar webhelyeket ajánlanak az erre szolgáló űrlapon, vagy archívumbaráttá alakítják át a honlapjukat, vagy segítenek a mentések minőségellenőrzésében és metaadatolásában, de akár úgy is, hogy helyi webarchívumokat hoznak létre.” (Drótos László)

„Amennyiben a könyvtárak a hagyományos gyarapítási tevékenységüket kiterjesztenék a sokféle digitálisan született dokumentumra a saját gyűjtőköreiknek megfelelően, létrejöhetne a „magyar elektronikus könyvtárak” országos hálózata. A digitális dokumentumok számának exponenciális növekedése mellett még a nemzeti könyvtár sem képes a nemzeti dokumentumokat teljességre törekvően gyűjteni. De egy széles körű munkamegosztással a digitális világ nagyobb részét őrizhetnénk meg az utókornak, elkerülve a „digitális középkort”.” (Moldován István)

Félidőhöz érkezett Az én könyvtáram program

Kategória: 2018/10

A Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek című európai uniós projekt keretében megvalósuló könyvtári program idén márciusban országjárásba kezdett, és 2018. november végéig minden megyébe eljutott az eddigi eredményeket és tervezett fejlesztéseket bemutató szakmai rendezvénysorozat. (tovább…)

Címkék: ,

Webes tartalmak digitális megőrzése1

Kategória: 2018/10

A már eleve digitálisan születő tartalom gyűjtése és hosszú távú megőrzése komoly kihívás a memóriaintézményeknek. Ha ezt a feladatot nem tudják felvállalni, akkor vagy nagy fehér foltok maradnak az utókorra a 21. század első felének kulturális, tudományos, közéleti és személyes történéseiből, vagy csak a nonprofit és az üzleti világ szereplői fogják elvégezni ezt a munkát2. Természetesen ez is nagyon hasznos, de ezeknél a szervezeteknél és cégeknél nem valószínű, hogy évtizedeken vagy akár évszázadokon keresztül megmaradnak, és hogy egyenlő hozzáférést tudnak/akarnak adni mindenkinek a megőrzött tartalomhoz. (tovább…)

Címkék: ,

A digitálisan született tartalmak megőrzése1

Kategória: 2018/10

Mi is az a born digital?

Egyre többször halljuk ezt a kifejezést, de vajon tisztában vagyunk-e a jelentésével, jelentőségével? Egyáltalán egyértelmű-e, letisztult-e ez az angolszász kifejezés, vagy még formálódik az idővel, különböző kifejezéseket, dolgokat jelent környezettől, értelmezéstől függően? Tanulmányom első részében ezt a kérdést próbálom körbejárni a fogalom lehetséges értelmezéseit konkrét, gyakorlati példákkal illusztrálva. A második részben pedig a born digital dokumentumok kezelésével, megőrzésével kapcsolatos projektekből, könyvtári gyakorlatokból mutatok be néhányat. (tovább…)

Címkék: ,

Élő muzeális gyűjtemények – Élő egyházi könyvtárak1

Kategória: 2018/10

Élő muzeális gyűjtemények – Élő egyházi könyvtárak címmel szervezett szakmai napot az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 2018. október 2-án, az MTA KIK Konferenciatermében. A rendezvény az Országos Könyvtári Napok 2018: Könyvtárak – Közös tudás – Közösségi hozzáférés tematikus hét Örökség és emlékezet programjához kapcsolódott. (tovább…)

Címkék: ,

Szakmai találkozó a Halis István Városi Könyvtárban

Kategória: 2018/10

2018. október 8-ára Czupi Gyula, a nagykanizsai Halis István Városi Könyvtár igazgatója, szakmai találkozóra hívta a könyvtáros szakma képviselőit. Az esemény célja könyvtáruk elmúlt években véghez vitt fejlesztésének bemutatása volt. A szervezők azt ígérték, hogy a nagykanizsai könyvtár innovatív munkáját a gyakorlatban is megismerhetik a résztvevők. (tovább…)

Címkék:

Beszámoló a második Európai BIBFRAME Workshopról

Kategória: 2018/10

Alaposan megtanultuk, hogyan tegyük közzé könyvtáraink tudásvagyonát a szemantikus weben, most már csak az a kérdés, mihez kezdjünk a publikált adatokkal: hogyan szolgáltassuk, hogyan tegyük azokat saját intézményünk határain túl is használhatóvá? A második Európai BIBFRAME Workshop a jó gyakorlatok és előremutató kezdeményezések széles skáláját vonultatta fel, ugyanakkor a „hogyan tovább” legkínzóbb kérdéseire nem adott válaszokat. A közös munka jövőre Stockholmban folytatódik. (tovább…)

Címkék: ,

Olvasás, élmény, könyvtár: egy könyvtárostanári konferencia lenyomata

Kategória: 2018/10

Dömsödy Andrea, Németh Szilvia (szerk.): Olvasás, élmény, könyvtár: egy könyvtárostanári konferencia lenyomata. Budapest: Könyvtárostanárok Egyesülete, 2018.

 

 

A Kis KTE Könyvek 10. kötetét tartom a kezemben, amely az Olvasás, élmény, könyvtár címet kapta. A konferenciakötet illeszkedik a Könyvtárostanárok Egyesületének (a továbbiakban KTE) gondozásában eddig megjelent Kis KTE Könyvek tematikájába. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék