Tartalom

Kategória: 2017/ 6

Könyvtárpolitika
Sebestyénné Horváth Margit: A szakmai ismeretek átadásának gyakorlata a KSZR szolgáltatás keretében, Zala megyében

Műhelykérdések
Waldinger Dóra – Boros Ferenc: Bájoló – egy új könyvtári rendezvénysorozat
Maróthy Szilvia: Elektronikus forráskritika

Konferenciák
Németh Márton: Áttekintés a Szakkönyvtári Seregszemle 2017 konferenciáról

História
Borbé Levente: A csíki gimnázium könyvtárosai a második világégéstől napjainkig

Olvasás
Szinger Veronika: „Játsszunk, rajzoljunk, hallgassunk együtt mesét!” Olvasásnépszerűsítő könyvtári program óvodásoknak és kisiskolásoknak

Könyv
Vasné Tóth Kornélia: Írj, s megmondom ki vagy! Egy tudós könyvtáros és egy költő bibliográfiája
G. Tóth Anita: Liz Burns Irodalom és terápia című könyvéről

Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2017/ 6

„A szépirodalmi és tudományos szövegek digitalizálásának és online közzétételének, valamint a könyvtárak bővülő elektronikus információszolgáltatásainak köszönhetően a kutatók egyre nagyobb arányban használnak elektronikus forrásokat. (…) Számos felmérés igazolja, hogy az olvasók igénye az elektronikus könyvek és folyóiratok iránt folyamatosan növekszik, s az olvasói preferenciák tekintetében az elektronikus források mára megközelítik a nyomtatott forrásokét. Történik mindez annak ellenére, hogy a hálózaton hozzáférhető szövegkiadások jellegzetes tulajdonságai, mint a folyamatos technikai és tartalmi változás, a pontos hivatkozhatóság hibái vagy a hozzáférhetőség váratlan megszűnése máig bizalmatlansággal tölti el a tudomány művelőinek egy jelentős részét.” /Maróthy Szilvia/ (tovább…)

A szakmai ismeretek átadásának gyakorlata a KSZR szolgáltatás keretében, Zala megyében

Kategória: 2017/ 6

Zala megyében a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működtetése során a szolgáltató Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár képzési és továbbképzéssel kapcsolatos feladatait meghatározza, hogy a kistelepülések milyen humán erőforrásokkal rendelkeznek. (tovább…)

Címkék: ,

Bájoló – egy új könyvtári rendezvénysorozat

Kategória: 2017/ 6

A szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár 2014-ben indította útjára a Bájoló című irodalmi, zenés barangolássorozatot, bemutatkozási lehetőséget teremtve a gondolataikat, érzelmeiket, kreativitásukat zenében, dalban, irodalomban, versben, slam poetryben, képzőművészetben kifejező fiatal tehetségek számára. A programsorozat azt példázza, hogy milyen irányban változtak meg a könyvtári funkciók, mint például a kultúraformálás és a közösségteremtés, továbbá a Bájolón keresztül az újfajta könyvtárosi kompetenciák szükségessége is megmutatkozik. (tovább…)

Címkék: ,

Elektronikus forráskritika

Kategória: 2017/ 6

A szépirodalmi és tudományos szövegek digitalizálásának és online közzétételének, valamint a könyvtárak bővülő elektronikus információszolgáltatásainak köszönhetően a kutatók egyre nagyobb arányban használnak elektronikus forrásokat. A bölcsészettudománnyal foglalkozó kutatók, oktatók körében is erősödött a hálózati szövegszolgáltatások elfogadottsága. (tovább…)

Címkék: ,

Áttekintés a Szakkönyvtári Seregszemle 2017 konferenciáról

Kategória: 2017/ 6

A Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Társadalomtudományi Szekciója és az Informatikai és Könyvtári Szövetség Tudományos és Szakkönyvtári Tagozata idén is megrendezte a tudományos és szakkönyvtárak éves seregszemléjét. A rendezvény immáron második alkalommal nyújtott módot arra, hogy áttekintsük a szakkönyvtárak fejlődését meghatározó irányvonalakat, szembesüljünk a szakkönyvtárak napi működését, illetve a tudományos kutatás és publikálás új útjait jellemző  főbb kihívásokkal. (tovább…)

Címkék:

A csíki gimnázium könyvtárosai a második világégéstől napjainkig

Kategória: 2017/ 6

Amilyen átfogó információhoz jutottam az iskolai könyvtár könyvtárosairól az 1944-es esztendőig (lásd erről a Könyv, könyvtár, könyvtáros 2015. július-augusztusi számában közölt írásomat), akkora falba ütköztem a nem is olyan messzi múlt áttekintésében. Mivel a gimnáziumi évkönyvek elkészítésének évenkénti folytatását a második világháború után felsőbb utasításra beszüntették, ezért nehéz nyomon követni, hogy ekkortól kik voltak a könyvtárosok, milyen munkát végeztek. Zűrzavaros idők töredékes képét tudom felvázolni. (tovább…)

Címkék:

Játsszunk, rajzoljunk, hallgassunk együtt mesét! Olvasásnépszerűsítő könyvtári program óvodásoknak és kisiskolásoknak

Kategória: 2017/ 6

A Kecskeméti Főiskola (jelenleg Pallasz Athéné Egyetem) nyertes TÁMOP 3.2.4-es pályázata az információs bázis szélesítése, a digitális információkeresés és az információk közötti szelektálás készségének fejlesztése mellett lehetővé tette többek között az olvasáskultúra fejlesztését is különböző korosztályokban (óvodás, általános iskolás és főiskolai hallgatói csoportokban), a könyvtárhasználatot népszerűsítő programokon keresztül.1 (tovább…)

Címkék: , , ,

Írj, s megmondom ki vagy! Egy tudós könyvtáros és egy költő bibliográfiája

Kategória: 2017/ 6

Számadás

Imolay dr. Lenkey István (1941. október 31.– ) miskolci születésű könyvtáros, biblio­gráfus, művelődéstörténész, szerkesztő, tipográfus, műgyűjtő. A Számadás. Bibliográfia Imolay dr. Lenkey István munkásságáról címmel 2016 őszén megjelent, 144 oldal terjedelmű kötet Lenkey rendkívül gazdag életpályáját, munkásságát rendszerezi és tárja az olvasó elé. Kiadója a mohácsi HegyiBeszédesek Baráti Társasága. (tovább…)

Címkék:

Liz Burns Irodalom és terápia című könyvéről

Kategória: 2017/ 6

„Az irodalom mint művészet funkciója az, hogy hatására megnyíljunk a dilemmák előtt, a hipotetikus előtt, mindazon lehetséges világok tartománya előtt, amelyekre a szöveg utalni képes… Ez az egyetlen reményünk a hosszú, szürke éjszakával szemben.”

/Jerome Bruner: Actual Minds, Possible Worlds, 1986, 159./

Liz Burns családterapeutaként gyermekeket és felnőtteket egyaránt ellátó mentális egészségügyi szolgálatnál dolgozik Nagy-Britanniában. Hosszú évek tapasztalataiból merítve 2003-ban jelent meg PhD-értekezése, amely az irodalmi olvasás (literary reading) családterapeuták személyes és szakmai fejlődésében elfoglalt helyére vonatkozó kutatásait tartalmazza. Könyvének kiindulópontját, amelyet 2009-ben Literature and Therapy: a Systematic View (Irodalom és terápia: egy módszer áttekintése) címmel a Karnac Books adott ki, korábbi kutatási eredményei képezik. „Bátorítani az olvasót a terapeutában és a terapeutát az olvasóban” – olvashatjuk a bevezetőben az egyik alfejezet címeként a frappáns összefoglalást, amely egyúttal biztosítja is a könyv befogadóját, hogy nem lesz számára rejtve a szöveg jelentése. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék