Tartalom

Kategória: 2017/11

Könyvtárpolitika
Bognár Noémi Erika – Horváth Adrienn: A könyvtári digitalizálás jelene és jövője. Beszámoló a K2 2017/2018-as továbbképzési sorozat első alkalmárólMűhelykérdések
Pajor Zsófia: FilmPakk – film, szórakozás és tudás egy dobozban. A KönyvtárMozi program népszerűsítése Baranyában

Konferenciák
Csikász-Nagy Ágnes – Németh Márton – Pataki Fruzsina – Tót Barbara: Önkéntesként szerzett benyomások 2017 kiemelkedő nemzetközi szakmai eseményéről. IFLA World Library and Information Congress
Koltay Tibor: Az információs műveltség 5. európai konferenciájáró
Piros Attila: A facettás osztályozás napjainkban: elmélet, technológia és a végfelhasználók

Évfordulók
Koósné Török Erzsébet: Megalapozott tudás, kutatói felelősség, minden helyzetben emberi tartás

História
Monok István: A szakkönyvtárak szerepe a tudományos kutatás szabadságának kivívásában. Egy európai történet, magyarországi példákkal

Olvasás
Gombos Péter: A 19. századi magyar mesegyűjtők és az irodalmi népmese. A népmese és műmese alapvető műfaji kérdéseiről     

Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2017/11

„A Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatásának köszönhetően a Csorba Győző Könyvtár új szolgáltatási csomaggal egészítette ki az országszerte népszerű KönyvtárMozi programot. Az Informatikai és Könyvtári Szövetség által 2015-ben indított programban jelenleg 58 kistelepülési könyvtári szolgáltató hely vesz részt Baranya megyében. A pályázat keretében úgynevezett FilmPakkokat hoztunk létre, amelyekkel elsősorban a KönyvtárMozikat működtető könyvtárak programjait szeretnénk gazdagítani, és a könyvtáros „mozigépész” munkáját kívánjuk segíteni.” /Pajor Zsófia/ (tovább…)

A könyvtári digitalizálás jelene és jövője

Kategória: 2017/11

Beszámoló a K2 2017/2018-as továbbképzési sorozat első alkalmáról

A digitalizálás továbbra is a könyvtárszakmai diskurzus egyik kulcstémája. A Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia elkészülte után ismét aktuálissá vált egy szakmai fórum megszervezése, amelyet a Könyvtári Intézet Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztálya a K2 Korszerű könyvtár, korszerű szolgáltatások továbbképzési sorozat részeként valósított meg a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. A 2017. szeptember 26-án megrendezett, A könyvtári digitalizálás jelene és jövője című továbbképzési nap célja az volt, hogy áttekintsük a könyvtárspecifikus feladatokat és megvitassuk a felmerülő problémákat. (tovább…)

Címkék: ,

FilmPakk – film, szórakozás és tudás egy dobozban

Kategória: 2017/11

A KönyvtárMozi program népszerűsítése Baranyában

A Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatásának köszönhetően a Csorba Győző Könyvtár új szolgáltatási csomaggal egészítette ki az országszerte népszerű KönyvtárMozi programot. Az Informatikai és Könyvtári Szövetség által 2015-ben indított programban jelenleg 58 kistelepülési könyvtári szolgáltató hely vesz részt Baranya megyében. (tovább…)

Címkék: ,

Önkéntesként szerzett benyomások 2017 kiemelkedő nemzetközi szakmai eseményéről

Kategória: 2017/11

IFLA World Library and Information Congress 83rd IFLA General Conference and Assembly
2017. augusztus 19-25.
Wrocław, Lengyelország

Nem hittük, hogy kis önkéntes csapatunk tagjai (Gerencsér Judit, az MKE főtitkára, Csikász-Nagy Ágnes, az OSZK Könyvtári Intézet Könyvtártudományi Szakkönyvtár és Németh Márton, az OSZK E-könyvtári Szolgáltatások Osztályának munkatársa, Pataki Fruzsina és Tót Barbara az ELTE másodéves informatikus könyvtáros mesterszakos hallgatói) teljesen végiggondolták, hogy milyen kalandba is vágnak bele, amikor kapva-kaptak a Magyar Könyvtárosok Egyesülete, illetve a Lengyel Könyvtárosok Egyesülete által felkínált lehetőségen, hogy Wrocławban részt vehessünk a 83. IFLA konferencián. (tovább…)

Címkék:

Az információs műveltség 5. európai konferenciájáról

Kategória: 2017/11

A European Conference on Information Literacy (Európai Információs Műveltségi Konferencia, ECIL, http://ecil2017.ilconf.org/) elnevezése ellenére világkonferencia-sorozat, amely eddig európai helyszíneken zajlott, és várhatóan a jövőben is fog zajlani. Előtörténetéről és a 2015. évi, dubrovniki eseményéről már olvashattunk.1 (tovább…)

Címkék:

A facettás osztályozás napjainkban: elmélet, technológia és a végfelhasználók

Kategória: 2017/11

A Nemzetközi ETO Szeminárium története csaknem ötven évvel ezelőttre nyúlik vissza: az első két konferenciát 1969-ben1 és 1971-ben2 a Nemzetközi Dokumentációs Szövetség (FID) égisze alatt rendezték meg, az American Institute of Physics által szponzorált, az ETO gépesítési lehetőségeit vizsgáló kutatási projekt lezárásaként, a tapasztalatok összegzése, illetve más kutatók hasonló témában elért eredményeinek megismerése céljából. A sorozatban harmadik konferencia az ETO és egyéb indexelési nyelvek kapcsolatát vizsgáló szimpózium3 volt. (tovább…)

Címkék: ,

Megalapozott tudás, kutatói felelősség, minden helyzetben emberi tartás

Kategória: 2017/11

A 10 éve elhunyt Kosáry Domokos (1913–2007) tiszteletére

10 évvel ezelőtt, 2007. november 15-én kaptuk a hírt, hogy életének 95. évében elhunyt Kosáry Domokos Széchenyi-nagydíjas történész, az MTA rendes tagja, az Akadémia egykori elnöke, a hazai és nemzetközi tudományos és közélet nagy tekintélyű, kiemelkedő egyénisége. Olvasva a korábban megjelent és az emlékezetére akkor közzétett írásokat, azok megerősítettek bennünket abban, hogy Kosáry Domokos mellőztetésének idején, Gödöllőn végzett munkája sem az egyetemen, sem azon kívül, talán még szakmai körökben sem kellően ismert. A róla szóló írásokban, tanulmányokban életének ezen időszaka gyakran említésre sem került. Ezért a halálakor megjelentetett emlékező írásunkon túl elhatároztuk, hogy bemutatjuk, ismertté tesszük az Agrártudományi Egyetemen, annak Központi Könyvtárában töltött éveinek fontosabb állomásait, történéseit, Kosáry Domokos ránk hagyományozott szellemi hagyatékát. (tovább…)

Címkék:

A szakkönyvtárak szerepe a tudományos kutatás szabadságának kivívásában

Kategória: 2017/11

Egy európai történet, magyarországi példákkal1,2

A könyvtár már az első gyűjtemények óta demokratikus intézménynek tekinthető. A mindenkori hatalom ugyanis általában nem fordít figyelmet arra, hogy a könyvtár a potenciálisan megszerezhető ismeretek tára. Olyan ismereteké, amelyek tanúskodnak, emlékeztetnek, tanítanak. Másképpen gondolkodni is, mint azt az éppen aktuális hatalmi szereplők szeretnék. Ha a hatalom szereplői ráébrednek erre az intézményi helyzetre, akkor következik be a könyvtárak pusztítása, az emlékezet kiiktatása, illetve a gyűjtemények tartalmi összetételének megváltoztatásával a társadalom agymosása. (tovább…)

Címkék: ,

19. századi magyar mesegyűjtők és az irodalmi népmese

Kategória: 2017/11

A népmese és műmese alapvető műfaji kérdéseiről1

Tanulmányomban arra vállalkozom, hogy a népmese és a műmese műfaji meghatározása kapcsán egy alapvető kérdésre, problémára – a dichotóm gondolkodás tarthatatlanságára – hívjam fel a figyelmet. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék