Tartalom

Kategória: 2017/10

Könyvtárpolitika
Szeifer Csaba: Könyvtárpontok – közel az olvasóhoz és a művelődő közösségekhez

Műhelykérdések
Dancs Szabolcs: A hiteles digitális másolatról és a másolati példányok bibliográfiai kezeléséről – 1. rész: Hitelesség szabványos alapokon
Kondákor Ferenc – Szüts Etele – Takács Eszter – Tompa Éva: A MaNDA adatbázisban található virtuális kiállítások bemutatása
Tóthné Hegyi Judit: Coaching könyvtári környezetben

Évfordulók
Filip Gabriella: Az „elfeledett költő” köszöntése. Tompa Mihály-emlékkiállítás a miskolci II. Rákóczi Ferenc Könyvtárban
Guth Holda: 500 éves a reformáció Luther-nyomtatványok az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárban

Extra Hungariam
Jelena Jovin: Könyvtár, könyvtáros, konfliktus

Olvasás
Szabó Ildikó: „Az olvasás mindenkié, a tiéd is!” Iskola-könyvtár-pedagógusképzés együttműködése az olvasás megszerettetésért és a szövegértés javításáért

Könyv
Patkósné Tóth Zsuzsanna: Librum evolvo: Eszme- és könyvtörténeti tanulmányok a XVI-XX. századból

Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2017/10

„A konfliktuskezelés workshop témaköre nagyon érdekesnek bizonyult a szerb könyvtárosok számára. 2015-16 folyamán 22 könyvtárban 35 workshop került megrendezésre 679 résztvevővel. A 2017. évi, Wrocławban megrendezésre került 83. IFLA kongresszuson Konfliktuskezelés a szerbiai könyvtárakban címmel bemutatott poszter a legfontosabb következtetéseket vázolta fel. A konferencián szerzett legfontosabb benyomás számomra az volt, hogy a konfliktusok hasonló formában jelennek meg a könyvtárakban világszerte. E rövid tanulmány a konfliktuskezelés számos összefüggésének feltárására hivatott workshop módszerekbe, a képzés során alkalmazott modellekbe enged betekintést fényképekkel illusztrált formában.” (Jelena Jovin) (tovább…)

Könyvtárpontok – közel az olvasóhoz és a művelődő közösségekhez

Kategória: 2017/10

Hazánkban jelenleg Debrecenben és Pécsett működnek könyvtárpontok. Ezek a kicsi könyvtárak nagyon fontosak a településrészeken élő közösségeknek. Arról, hogy miért és miként működnek ezek, milyen indíttatásból indultak el könyvtárpontok a két megyeszékhelyen, Kovács Béla Lóránttal, a debreceni Méliusz Juhász Péter Könyvtár intézményvezetőjével és Miszler Tamással, a pécsi Csorba Győző Könyvtár igazgatójával beszélgettünk. (tovább…)

Címkék: ,

A hiteles digitális másolatról és a másolati példányok bibliográfiai kezeléséről – 1. rész: Hitelesség szabványos alapokon

Kategória: 2017/10

Jelen írás több, a 3K-ban nemrégiben napvilágot látott cikkre is reflektál. Ezek közül kiemelném Maróthy Szilvia Elektronikus forráskritika című, kiváló tanulmányát1, amely fontos, a kulturális örökség-megőrzés szempontjából esszenciálisnak nevezhető problémára hívja fel a figyelmet, amikor a digitális tartalmak hivatkozhatóságának, megbízhatóságának kérdését járja körül. (tovább…)

Címkék: ,

A MaNDA adatbázisban található virtuális kiállítások bemutatása

Kategória: 2017/10

A Forum Hungaricum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Forum Hungaricum) 2017. január 1-től a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet hivatalos jogutódja, így továbbviszi annak a közfoglalkoztatói státuszához kapcsolódó valamennyi jogát és kötelezettségét – beleértve a közfoglalkoztatási jogviszonyokból eredő jogokat és kötelezettségeket is, a közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási jogviszonyának folyamatossága mellett. (tovább…)

Címkék: ,

Coaching könyvtári környezetben

Kategória: 2017/10

28 éve dolgozom könyvtárban. Ahogy az életem haladt előre, egyre fontosabbá vált számomra mások támogatása, segítése. Mind a kollégáké, mind a könyvtárhasználóké. A tanulmányaimat, továbbképzéseimet is ez határozta meg. A kulturális szakemberek továbbképzése (TÁMOP-3.2.12) pályázat keretében lehetőségem nyílt egy számomra teljesen új területet megismerni.  (tovább…)

Címkék:

Az „elfeledett költő” köszöntése

Kategória: 2017/10

Tompa Mihály-emlékkiállítás a miskolci
II. Rákóczi Ferenc Könyvtárban

A 200 éve, 1817. szeptember 28-án, Rimaszombatban született Tompa Mihály a magyar irodalomtörténetben bekerült az „elfeledett költők” skatulyájába. Saját korában még a legnagyobbak között emlegették, majd mintha megfeledkeztek volna róla. „Muzeális költő” – mondták ki róla az ítéletet az irodalmi kánonok szerzői. A miskolci II. Rákóczi Ferenc Könyvtárban Tompa Mihály születésének 200. évfordulója alkalmából rendezett kiállításon viszont nemcsak régi szép kiadványok, muzeális értéket képviselő könyvek emlékeztetnek a költőre. Több új könyv – tanulmánykötet, bibliográfia, versösszeállítás – bizonyítja, hogy ezen a tájon ma is eleven erőként hat Tompa Mihály költészete. (tovább…)

Címkék:

500 éves a reformáció

Kategória: 2017/10

Luther-nyomtatványok
az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárban

Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár a Kulturális Örökség Napján, a reformáció 500. évfordulója alkalmából Luther Márton munkásságát és tanításának magyarországi hatását tükröző válogatott dokumentumok bemutatásával tisztelgett a reformátor előtt. (tovább…)

Címkék:

Könyvtár, könyvtáros, konfliktus

Kategória: 2017/10

A konfliktuskezeléssel kapcsolatos szakmai továbbképzési workshop kezdeményezésének és lebonyolításának gondolata a napi könyvtári gyakorlatra válaszolva merült fel. Kezdetben a konfliktusok kezelése túl fájdalmas, rengeteg stresszel teli tevékenységnek bizonyult, amíg megfelelő kompetenciák birtokába nem jutottam a konstruktív hozzáállás módozatai kapcsán. Gazdag gyakorlati tapasztalatok birtokában már kihívásként kezdtem tekinteni a konfliktusokra, melyeket elkerülni nem, építő jelleggel kezelni viszont annál inkább lehet! (tovább…)

Címkék:

„Az olvasás mindenkié, a tiéd is!”

Kategória: 2017/10

Iskola-könyvtár-pedagógusképzés együttműködése
az olvasás megszerettetésért és a szövegértés javításáért

Napjainkban a szövegértési gondokkal küzdő tanulók száma az általános és a középiskolás tanulók körében is igen magas. Az sem új keletű, hogy a különböző mértékű tanulási zavarokat mutatók száma szintén növekszik. Közhelynek mondható továbbá, hogy a diákok leíró magyar nyelvi ismeretei is meglehetősen hiányosak. Gyermekeink sokszor nem értik, mit olvasnak. Ez a probléma azért igen jelentős, mert kihat egyéb, más területekre is. Ha a gyerek nem érti, mit olvas, nem tud tanulni, hiszen ez akadályozza a többi tantárgy ismereteinek befogadásában is. A gyerekek szövegértése gyenge, aminek egyik oka az, hogy a szókincsük gyakran átlag alatti. (tovább…)

Címkék:

Librum evolvo: Eszme- és könyvtörténeti tanulmányok a XVI-XX. századból

Kategória: 2017/10

A kötet nem előzmény nélküli; a szerző, Knapp Éva 2007-ben megjelent Libellus – Válogatott könyv- és könyvtártörténeti tanulmányok című munkáját gondolta tovább. Most új megközelítésben, új módszerek segítségével vizsgálja a régi magyar irodalom, művelődéstörténet, könyvkiadás, könyvtörténet fellelhető dokumentumait. A tanulmányok alapos forráskutatás, bőséges forrásanyag felhasználásával születtek. A terjedelmes jegyzetanyag tovább mélyíti a témát, segíti a kutatómunka folytatását. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék