Tartalom

Kategória: 2017/10

Könyvtárpolitika
Szeifer Csaba: Könyvtárpontok – közel az olvasóhoz és a művelődő közösségekhez

Műhelykérdések
Dancs Szabolcs: A hiteles digitális másolatról és a másolati példányok bibliográfiai kezeléséről – 1. rész: Hitelesség szabványos alapokon

Kondákor Ferenc – Szüts Etele – Takács Eszter – Tompa Éva:
A MaNDA adatbázisban található virtuális kiállítások bemutatása

Tóthné Hegyi Judit: Coaching könyvtári környezetben

Évfordulók
Filip Gabriella: Az „elfeledett költő” köszöntése. Tompa Mihály-emlékkiállítás
a miskolci II. Rákóczi Ferenc Könyvtárban

Guth Holda: 500 éves a reformáció
Luther-nyomtatványok az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárban

Extra Hungariam
Jelena Jovin: Könyvtár, könyvtáros, konfliktus

Olvasás
Szabó Ildikó: „Az olvasás mindenkié, a tiéd is!” Iskola-könyvtár-pedagógusképzés együttműködése az olvasás megszerettetésért és a szövegértés javításáért

Könyv
Patkósné Tóth Zsuzsanna: Librum evolvo: Eszme- és könyvtörténeti
tanulmányok a XVI-XX. századból

Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2017/10

„A konfliktuskezelés workshop témaköre nagyon érdekesnek bizonyult a szerb könyvtárosok számára. 2015-16 folyamán 22 könyvtárban 35 workshop került megrendezésre 679 résztvevővel. A 2017. évi, Wrocławban megrendezésre került 83. IFLA kongresszuson Konfliktuskezelés a szerbiai könyvtárakban címmel bemutatott poszter a legfontosabb következtetéseket vázolta fel. A konferencián szerzett legfontosabb benyomás számomra az volt, hogy a konfliktusok hasonló formában jelennek meg a könyvtárakban világszerte. E rövid tanulmány a konfliktuskezelés számos összefüggésének feltárására hivatott workshop módszerekbe, a képzés során alkalmazott modellekbe enged betekintést fényképekkel illusztrált formában.” (Jelena Jovin) (tovább…)

Könyvtárpontok – közel az olvasóhoz és a művelődő közösségekhez

Kategória: 2017/10

Hazánkban jelenleg Debrecenben és Pécsett működnek könyvtárpontok. Ezek a kicsi könyvtárak nagyon fontosak a településrészeken élő közösségeknek. Arról, hogy miért és miként működnek ezek, milyen indíttatásból indultak el könyvtárpontok a két megyeszékhelyen, Kovács Béla Lóránttal, a debreceni Méliusz Juhász Péter Könyvtár intézményvezetőjével és Miszler Tamással, a pécsi Csorba Győző Könyvtár igazgatójával beszélgettünk.

Az első kezdeményezés Debrecenben valósult meg. Mi volt cél a könyvtárpont-hálózat létrehozásával?

Kovács Béla Lóránt (a továbbiakban KBL): A nagyvárosokkal kapcsolatban más az ellátási igény, mint a kisebb településeken, hiszen teljesen más a településszerkezet. Ezek sok városrészből tevődnek össze, amelyek különböző méretűek – így van ez Debrecenben is, ahol a településrészek eloszlása is jellegzetes. Van, amit még fiókkönyvtárral gazdaságosan el lehet látni, de némelyik városrész olyan kicsi, hogy ez már nem lehetséges. Különösen nagy problémát jelent ez a központi magtól távol eső településrészeknél. Néhány akár 10-15 km-re is lehet a központtól, ilyen például Nagymacs, Haláp, Bánk. Vannak olyanok is, amelyek ugyan a városban találhatóak, de elszigeteltek, és nem volt ellátás. Ezeknél felmerült a kérdés, hogy egyáltalán miként lehet esetükben biztosítani a közszolgáltatásokat, nem csupán a könyvtári szolgáltatást. Rájöttünk, hogy össze kell fogni a helyi, civil szervezetekkel, az egyházzal. Az így létesülő szolgáltatások nem voltak magányosak, mert könyvtári és közművelődési ellátást biztosítottak egyben, hiszen bizonyos helyeken a művelődési házakba vittük be a könyvtárpontokat. Több helyen egyházi hátterű a működtetés. Az egyházak ebből a szempontból ideális partnernek mondhatók. Úgy érezték, hogy évtizedek óta nem számítottak rájuk, pedig tudták, hogy hasznos közösségi tevékenységet tudnak folytatni a könyvtárak működtetésével. Van egy aktív közösségük, amelyre lehet építeni, és nyitottak a városrészek más tevékenysége felé is, köréjük szerveződik adott esetben a településrész kulturális élete is.

Könyvtárpont Nagymacson (Fotó: Méliusz Juhász Péter Könyvtár)

A szakmai irányítást felügyelő minisztérium, illetve a fenntartó önkormányzat miként áll a kezdeményezések mellé Debrecenben, illetve Pécsett?

KBL: A könyvtárpont-szolgáltatás a jelenlegi kultúrpolitika támogatását élvezi, hiszen a városi könyvtárellátás fontosságát felismerték és támogatják, tehát a kormányzat szintjéről egyértelmű a támogatás. Ez abból is látszik, hogy az első könyvtárpontok Debrecenben épp kormányzati mintaprojektként valósultak meg 2014-ben, a megvalósításra így forrást is kaptunk. Az önkormányzat részéről most is megkapjuk a forrásokat, hogy a le nem fedett városrészeket is „kipótoljuk”, hálózatunkat tovább bővítsük. Nagyjából 4-5 könyvtárpont hiányzik most a rendszerből Debrecenben. 2018-ban indulhat egy olyan projekt, amely lehetővé tenné a továbbiak megvalósítását. Az új szolgáltató helyek megvalósulásával 8-9 működő könyvtárpontunk lehet a jövőben. Ezek mindenképpen költséghatékonyak, de önkormányzati támogatás nélkül nehéz lenne működtetni.

Miszler Tamás (a továbbiakban MT): Pécsett az önkormányzat maximálisan az ügy mellé állt 2017 elején, biztosítva rá a forrásokat. A mi megyeszékhelyünk esete annyiban tér el Debrecenétől, hogy a jelenleg Pécsbányán és Pécs-Somogyban működő két könyvtárpont helyén volt egy-egy kis könyvtár, de elavult állománnyal, egy-egy, a városrészben működő civil szervezet felügyelete alatt. Ezen civil szervezetek nagyon értékes munkát folytatnak a két településrészen, tevékenységüket az önkormányzat is támogatja, de szakmai tudásuk és forrásuk nem volt arra, hogy a múltban valamilyen módon (különböző könyvtári selejtezések és egyéni adományok következtében) bekerült könyvtári állományukat továbbfejlesszék és frissítsék. A pécsi könyvtárpontok kialakításához a debreceni példa adta a mintát akkor, amikor 2017 elején a Pécsbányai Kulturális Egyesület és a Vasasért Egyesület felkeresett minket, hogy segítsünk a meglévő állományukat selejtezni, illetve új életet adni a könyvtárnak. Mind Pécsbánya, mind pedig Pécs-Somogy földrajzilag jól elhatárolt településrészek – korábban különálló települések voltak – Pécsett. A harmadik könyvtárpontunkat pedig Vasason nyitottuk meg október elején, szintén a Vasasért Egyesülettel közösen. Mindhárom helyen az elmúlt évek eredményes pályázati tevékenysége és önkormányzati fejlesztések következtében korszerű infrastruktúra jött létre.

Hogyan látják, miként illeszthetőek a könyvtárpontok a hazai könyvtári intézményrendszerbe?

KBL: A szakma ezek kapcsán megosztott, ahol ez megvalósítható, ott a saját szakemberek igyekeznek megoldani. Ahol sok tízezer ember ellátása nem megoldható csak fiók- és városi könyvtárakkal, ott a könyvtárpontok a fiókkönyvtárakat nem kiváltják, hanem kiegészítik. Ezeknél nagyon fontos, hogy a helyi közösség folyamatosan ott van. Velük együttműködünk, ami gyarapítja a kapcsolatrendszerünket, közös pontjaink vannak velük, jelen vagyunk.

MT: Magam részéről is a kiegészítő funkciót emelném ki, valamint azt, hogy csak olyan szervezetekkel lehet könyvtárpontot működtetni, ahol azok a helyi közösségbe jól beágyazottan működnek.

A Csorba Győző Könyvtár intézményi struktúrájában hol helyezkednek el ezek a szolgáltató helyek?

MT: Ha Pécset tekintjük, a hálózatos gondolkodás nálunk fontos szempont volt. Vannak olyan szervezetek, egyházak, amelyek a helyi közösségbe értéket adnak – mi hozzáadunk ehhez, ők pedig továbbfejlesztik. Pécsett is vannak ellátatlan területek, lényegében a központi helyünktől, a Tudásközpont épületétől Keletre nem volt működő ellátás korábban. Az utóbbi években a már említett településrészeken (Pécsbánya, Vasas, Somogy) viszont – ahogy Debrecenben is – vannak jól működő civil szervezetek, hozzájuk kapcsolódtunk, kölcsönösen kerestük egymást. A könyvtárpontok Pécsett a városi hálózat részei, de természetesen szolgáltatásaikban nem nyújtanak annyit, mint egy fiókkönyvtár vagy éppen a Tudásközpont épületében működő központi egységünk. A fiókkönyvtári munka kiegészítői a könyvtárpontok.

Debrecenben már évek óta működnek könyvtárpontok, Pécsett viszont 2017-ben indultak el. Miként látják az eddig eltelt időszakot?

KBL: Ott működik a könyvtárpont, ahol valóban van társadalmi igény vagy küldetés. Ahol a működő közösség hívott bennünket, ott működik, ahol nem sikerült megtalálni az igazán jó partnert, ott nem tökéletes. Az aktív közösségek esetében sok városrészi program szerveződik rájuk vagy akár képzések, további együttműködések alakulnak. Sok a rendezvény, van élet a hely körül, ami korábban hiányzott. Ez túlmutat azon, hogy egy könyvtárat hoztunk létre, hiszen megerősíti a közösséget, az egyházat, és megnyitja az emberek előtt. A kis közösségeknek biztosítjuk az önszerveződés jogát.

MT: A mi könyvtárpontjaink még fiatalok, de reményt adhat az, hogy a helyi közösség igen aktív ezeken a településrészeken, és a korábbi állományt is használták, igaz, nem nagy intenzitással. Bízunk benne, hogy a megújult állományunkat szívesen forgatják majd. Terveink szerint a helyi civil szervezetek munkatársainkkal közösen könyvtári programokat is szerveznek majd a közösségek számára.

A Csorba Győző Könyvtár Pécsbányai könyvtárpontja (Fotó: Orsós Anita)

 Az interjút készítette: Szeifer Csaba

Címkék: ,

A hiteles digitális másolatról és a másolati példányok bibliográfiai kezeléséről – 1. rész: Hitelesség szabványos alapokon

Kategória: 2017/10

Jelen írás több, a 3K-ban nemrégiben napvilágot látott cikkre is reflektál. Ezek közül kiemelném Maróthy Szilvia Elektronikus forráskritika című, kiváló tanulmányát1, amely fontos, a kulturális örökség-megőrzés szempontjából esszenciálisnak nevezhető problémára hívja fel a figyelmet, amikor a digitális tartalmak hivatkozhatóságának, megbízhatóságának kérdését járja körül. (tovább…)

Címkék: ,

A MaNDA adatbázisban található virtuális kiállítások bemutatása

Kategória: 2017/10

A Forum Hungaricum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Forum Hungaricum) 2017. január 1-től a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet hivatalos jogutódja, így továbbviszi annak a közfoglalkoztatói státuszához kapcsolódó valamennyi jogát és kötelezettségét – beleértve a közfoglalkoztatási jogviszonyokból eredő jogokat és kötelezettségeket is, a közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási jogviszonyának folyamatossága mellett. (tovább…)

Címkék: ,

Coaching könyvtári környezetben

Kategória: 2017/10

28 éve dolgozom könyvtárban. Ahogy az életem haladt előre, egyre fontosabbá vált számomra mások támogatása, segítése. Mind a kollégáké, mind a könyvtárhasználóké. A tanulmányaimat, továbbképzéseimet is ez határozta meg. A kulturális szakemberek továbbképzése (TÁMOP-3.2.12) pályázat keretében lehetőségem nyílt egy számomra teljesen új területet megismerni.  (tovább…)

Címkék:

Az „elfeledett költő” köszöntése

Kategória: 2017/10

Tompa Mihály-emlékkiállítás a miskolci
II. Rákóczi Ferenc Könyvtárban

A 200 éve, 1817. szeptember 28-án, Rimaszombatban született Tompa Mihály a magyar irodalomtörténetben bekerült az „elfeledett költők” skatulyájába. Saját korában még a legnagyobbak között emlegették, majd mintha megfeledkeztek volna róla. „Muzeális költő” – mondták ki róla az ítéletet az irodalmi kánonok szerzői. A miskolci II. Rákóczi Ferenc Könyvtárban Tompa Mihály születésének 200. évfordulója alkalmából rendezett kiállításon viszont nemcsak régi szép kiadványok, muzeális értéket képviselő könyvek emlékeztetnek a költőre. Több új könyv – tanulmánykötet, bibliográfia, versösszeállítás – bizonyítja, hogy ezen a tájon ma is eleven erőként hat Tompa Mihály költészete. (tovább…)

Címkék:

500 éves a reformáció

Kategória: 2017/10

Luther-nyomtatványok
az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárban

Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár a Kulturális Örökség Napján, a reformáció 500. évfordulója alkalmából Luther Márton munkásságát és tanításának magyarországi hatását tükröző válogatott dokumentumok bemutatásával tisztelgett a reformátor előtt. (tovább…)

Címkék:

Könyvtár, könyvtáros, konfliktus

Kategória: 2017/10

A konfliktuskezeléssel kapcsolatos szakmai továbbképzési workshop kezdeményezésének és lebonyolításának gondolata a napi könyvtári gyakorlatra válaszolva merült fel. Kezdetben a konfliktusok kezelése túl fájdalmas, rengeteg stresszel teli tevékenységnek bizonyult, amíg megfelelő kompetenciák birtokába nem jutottam a konstruktív hozzáállás módozatai kapcsán. Gazdag gyakorlati tapasztalatok birtokában már kihívásként kezdtem tekinteni a konfliktusokra, melyeket elkerülni nem, építő jelleggel kezelni viszont annál inkább lehet! (tovább…)

Címkék:

„Az olvasás mindenkié, a tiéd is!”

Kategória: 2017/10

Iskola-könyvtár-pedagógusképzés együttműködése
az olvasás megszerettetésért és a szövegértés javításáért

Napjainkban a szövegértési gondokkal küzdő tanulók száma az általános és a középiskolás tanulók körében is igen magas. Az sem új keletű, hogy a különböző mértékű tanulási zavarokat mutatók száma szintén növekszik. Közhelynek mondható továbbá, hogy a diákok leíró magyar nyelvi ismeretei is meglehetősen hiányosak. Gyermekeink sokszor nem értik, mit olvasnak. Ez a probléma azért igen jelentős, mert kihat egyéb, más területekre is. Ha a gyerek nem érti, mit olvas, nem tud tanulni, hiszen ez akadályozza a többi tantárgy ismereteinek befogadásában is. A gyerekek szövegértése gyenge, aminek egyik oka az, hogy a szókincsük gyakran átlag alatti. (tovább…)

Címkék:

Librum evolvo: Eszme- és könyvtörténeti tanulmányok a XVI-XX. századból

Kategória: 2017/10

A kötet nem előzmény nélküli; a szerző, Knapp Éva 2007-ben megjelent Libellus – Válogatott könyv- és könyvtártörténeti tanulmányok című munkáját gondolta tovább. Most új megközelítésben, új módszerek segítségével vizsgálja a régi magyar irodalom, művelődéstörténet, könyvkiadás, könyvtörténet fellelhető dokumentumait. A tanulmányok alapos forráskutatás, bőséges forrásanyag felhasználásával születtek. A terjedelmes jegyzetanyag tovább mélyíti a témát, segíti a kutatómunka folytatását. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék

(1) (1) (1) (12) (2) (2) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (3) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (19) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (5) (3) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (5) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (28) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (16) (4) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (27) (3) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (12) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (10) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (1) (10) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (30) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (33) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (3) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (4) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (5) (15) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (10) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (7) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (13) (1) (1) (2) (4) (3) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (38) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (6) (1) (6) (17) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (2) (9) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (2) (1) (21) (6) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (8) (1) (25) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (14) (7) (2) (4) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (2) (22) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (1) (4) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (12) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (17) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (59) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (3) (1) (11) (4) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (4) (1) (5) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (9) (1) (1) (7) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (42) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (9) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (4) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (6) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (2) (8) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (8) (1) (1) (1) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)