Tartalom

Kategória: 2016/11

Könyvtárpolitika
Balogh András: Könyvtár(os), ami (aki) összeköt

Fórum
Vajda Kornél: A könyvtáros sárkányfog vetemény

Műhelykérdések
Fodor János: Történeti gyűjteményrészek hálózati bemutatása

Évforduló
Schmelczer-Pohánka Éva: Várkonyi Nándor emlékezete
Bákai Magdolna: Tízéves a ReMeK hírelvél

Konferenciák
Kelemen Katalin: A könyvtárak szerepe a helyismereti információszolgáltatásban. A romániai magyar könyvtárosok XI. vándorgyűlése

Perszonália
Pappné Angyal Ágnes: Bényei Józsefné Kindrusz Erzsébet (1934-2016)

Könyv
Bartók Györgyi: Lélekpendítés I.

Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2016/11

„A magyar könyvtári rendszer (…) a multikultúra és a nemzeti kultúra közötti dialógus elmélyítése mellett az egyetemes kultúrára is fogékony, ezek között preferenciális súlypontokat, szintéziseket megteremteni tudó könyvtárosokat kíván. A könyvtári hálózatok elsősorban a nemzeti könyvtárakon keresztül megvalósuló nemzetközi könyvtárközi kölcsönzési, dokumentumcsere és –információ szolgáltatási háló ugyanakkor sajátos »globális« intézményrendszerré szélesíti a különféle könyvtártípusok lokális alrendszereit.” (Balogh András) (tovább…)

Könyvtár(os), ami (aki) összeköt

Kategória: 2016/11

Egy hermeneutikai könyvtárfogalom tézisei nemzetpolitikai kontextusban, a hálózati társadalom világában

„Csak a könyv kapcsol múltat a jövőbe, ivadék lelkeket egy nemzetté szőve.”

Babits Mihály: Ritmus a könyvről

Bevezetés: a hermeneutikai könyvtártól a hermeneutikai nemzetig és viszont

Mielőtt elmerülnénk a hálózatiságban testet öltő, virtuális nemzeti közösségekről szóló kulturális diskurzusokban, a nemzetpolitika könyvtárral kapcsolatos diszkurzív valóságának kérdéseiben, hadd utaljak vissza arra, hogy az a megtiszteltetés ért munkáltatóm, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár részéről, hogy 2015. október 3-a és november 7-e között delegált tagként részt vehettem a Könyvtár, ami összeköt Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése elnevezésű programsorozatban. Ezt az együttműködési fórumot Kövér László házelnök hívta életre 2011-ben, és magától értetődő, hogy a magyar könyvtárosság szakmaiságát a határon innen és túl is erősítő programnak a Parlament Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatósága, azon belül is természetesen az Országgyűlési Könyvtár ad otthont, valamint évről évre koordinálja, tervezi, szervezi, lebonyolítja az eseménysort. (tovább…)

Címkék: ,

A könyvtáros sárkányfog vetemény

Kategória: 2016/11

A 3K lapjain éppen nem ritkaságszámba menőek a kiváló esszék, szakcikknek álcázott remek írásművek. Ezek elseje közül való Pintér Lászlónak a múlt számban megjelent figyelemreméltó munkája. Művét lehetetlen egyszer elolvasni; az első után azonnal követi, követnie kell a másodiknak. Több okból is. (tovább…)

Címkék: ,

Történeti gyűjteményrészek hálózati bemutatása

Kategória: 2016/11

Műhelypéldák és tanulságok
az ELTE könyvtártudományi képzéséből

A könyvtár funkciója változóban van, közösségi térként és irodaként, kutató-, munka-, találkozó- vagy akár játszóhelyként különböző társadalmi igényekre reflektálhat városok, falvak, kampuszok avagy a virtuális tér szövetében. Az egyénítő, csak rá jellemző vonás ugyanakkor továbbra is a könyvtárakkal szemben támasztott legfőbb elvárás marad: a múlt és a jelen tudásának hozzáférhetővé tétele, az írásban fennmaradt kezdetektől a nyomda-friss, sőt, immár update-friss információkig, a könyvtártudomány által kiművelt legegységesebb, áttekinthető rendszerben, amely a könyvtáros szaktudása segítségével – mint hatékony szolgáltatás és könnyen kezelhető gépezet – szolgálja a kutatást, az olvasást, a legkülönbözőbb tájékozódási igényeket. (tovább…)

Címkék: ,

Várkonyi Nándor emlékezete

Kategória: 2016/11

„Könyvtári dolgozószobája és lakása, minden talpalatnyi hely,
ahol megfordult, szellemi és morális elevenségének dübörgő-porzó színpadává változott.”1

Írásunkban a 120 éve született író, műfordító, szerkesztő, irodalom- és kultúrtörténész Várkonyi Nándorról kívánunk megemlékezni, aki 32 éven keresztül állt a pécsi egyetem és annak könyvtára szolgálatában, végigjárva a hivatali ranglétra szinte minden fokát. Németh László „Pécs szent emberének”2 nevezte, Kodolányi Gyula pedig – nem alaptalanul „mellékszakmájával” jellemezve – „Isteni könyvtáros”3 névvel illette őt. (tovább…)

Címkék:

Tíz éves a ReMeK-e-hírlevél, az erdélyi magyar könyvtárosok elektronikus kiadványa

Kategória: 2016/11

Mérföldkőhöz érkezett az erdélyi magyar könyvtárosok elektronikus kiadványa, a ReMeK-e-hírlevél, amely idén ünnepli megjelenésének tizedik évfordulóját. Az első években még csetlő-botló szerkesztőcsapat – tíz év elteltével – már jelentős tudással és tapasztalattal rendelkezik, és folyamatosan gondoskodik arról, hogy minden hónap első munkanapján megjelenhessen a könyvtárosok és a könyvtár iránt érdeklődők monitorján a hírlevél, amely rendszeresen gyűjti és közli a könyvtárakról-könyvtárosokról összegyűjtött beszámolókat, cikkek és írások kivonatát, a könyvekhez-információhoz-könyvtárügyhöz kapcsolódó híreket. (tovább…)

Címkék: ,

A könyvtárak szerepe a helyismereti információszolgáltatásban

Kategória: 2016/11

A romániai magyar könyvtárosok XI. vándorgyűlése

A könyvtárak helyismereti szerepét és feladatait helyezte a középpontba a romániai magyar könyvtárosok XI. vándorgyűlése és szakmai konferenciája. A vándorgyűlés a hazai magyar könyvtárosok legnagyobb hagyományos szakmai rendezvénye, amelyet szakmai érdekképviseleti szervezetünk, a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete (RMKE) szervez; idén a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár és a Gyimesközéploki Községi Könyvtár társszervezőként járult hozzá a konferencia sikeréhez. (tovább…)

Címkék: ,

Bényei Józsefné Kindrusz Erzsébet (1935-2016)

Kategória: 2016/11

Ismét kevesebbek lettünk. Augusztus 21-én meghalt Bényeiné Erzsike, sokunk kedves tanára és könyvtáros kollégája. Egy héttel később, augusztus 26-án, szűk családi körben búcsúztatták a debreceni köztemetőben. (tovább…)

Címkék:

Lélekpendítés I.

Kategória: 2016/11

Hatvani olvasótábori krónika

„Nem fontos, hogy sok író legyen egy közösségben,
de fontos, hogy sok olvasó legyen.
Nem fontos, hogy te szövegezd meg a szépet és igazat,
fontosabb, hogy megismerjed.”
(Márai Sándor)

Megjelenésével is figyelmet keltő, vaskos terjedelmű dokumentumkötetet jelentetett meg a hatvani könyvtár. A Zagyva parti város szellemi vezetői arra a feladatra vállalkoztak, hogy kronológiai sorrendbe szedve adják közre a város könyvtára által szervezett olvasótáborok történetét. Varga Csaba az első tábor megalakulása idején éppen Hatvanban volt katona, ő volt az ötletadó, az akkori tanácsi előadó, Kocsis István pedig az, aki a megfogant gondolatot a kor bürokrata rendszerében is kiteljesítette. (tovább…)

Címkék:

Címkék