Tartalom

Kategória: 2015/ 9

Könyvtárpolitika
Horváth Sándor Domokos: A könyvtári konfliktuskezelés mediációs szemléletű megközelítése (tovább…)

Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2015/ 9

„A mediációs szemlélet azt taníthatja számunkra a hétköznapokban, hogy a konfliktus nem veszély, hanem lehetőség, a másik fél pedig nem ellenség, hanem olyan partner, akivel a megbeszélés kezdetén bizonyos kérdésekben még távolabb áll egymástól az álláspontunk. A lényeg, hogy együttműködjünk a másik féllel vagy felekkel, és erőfeszítéseinket a múlt sérelmei helyett a jövő lehetőségeiben rejlő megoldási módok közös felfedezésére összpontosítsuk.” (Horváth Sándor Domokos) (tovább…)

A könyvtári konfliktuskezelés mediációs szemléletű megközelítése

Kategória: 2015/ 9

Ebben az írásban néhány gondolatot szeretnék hozzátenni a könyvtári konfliktuskezelés témaköréhez, a meglévő és ismert kommunikációs, illetve minőségbiztosítási szemléletű stúdiumokat nem is annyira gazdagítva, inkább apróbb színesítéseket fűzve azokhoz, elsősorban gyakorlati szempontból, könyvtári vezetőként, igazságügyi közvetítőként (mediátorként) és NLP Master Practitioner szerepkörben szerzett néhány tapasztalatom mások által való hasznosíthatóságát remélve.
Azért mediációs-szemléletről beszélek, mert könyvtári vezetőként, munkatársként mediációs tevékenységről nem beszélhetünk, az ugyanis a vitás felek közötti teljes pártatlanságot és önkéntes részvételt követelne meg, amely nem áll fenn, sem akkor, ha munkáltatóként vagy munkatársként belső konfliktust menedzselünk, sem akkor, amikor a könyvtárunk használójának panaszos ügyében járunk el. Az objektivitás, tárgyilagosság természetesen alapkövetelmény ezekben az esetekben is. (tovább…)

Címkék: ,

Hozzászólás

Kategória: 2015/ 9

Kedves Szerkesztő Úr!

Örömmel tapasztalom, hogy a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros él és „mozog”, köszönöm az egymásután érkező tiszteletpéldányokat. Az is örömmel tölt el, hogy az OSZK-KMK régi olvasáskutatási osztályának kutatási eredményei nem merültek feledésbe, és mint a múlt állapotának útjelzői, meg-megjelennek fiatal kollégák hivatkozásaiban. Mint például Kilar Tímea Olvasás és információs műveltség című tanulmányában, amely a 3K 2015/4. számában (16-31. p.) látott napvilágot. (tovább…)

Címkék:

Helyismereti gyűjtemények szerepe a MATARKA építésében

Kategória: 2015/ 9

A rendszerváltozás új fejezetet nyitott a hazai periodikák történetében is. Régi nagy múltú lapok megszűntek, újak indultak, de sokan közülük kérész életűek lettek. Emellett új hordozó közeg jelent meg. Sok szerkesztőség – kihasználva az informatika nyújtotta lehetőségeket – a nyomtatott forma helyett részben vagy teljesen elektronikus verzióra váltott, és elfogadottá vált az open access publikálási forma is. Ezt a hordozóközeg-váltást sok esetben a gazdasági kényszer is siettette. (tovább…)

Címkék: ,

Egy felmérés tanulságai Avagy miként befolyásolják a férfiak könyvtárhasználati szokásai a munkaszervezést?

Kategória: 2015/ 9

Az előzményekről

Lassan már tíz éve annak, hogy a British Council és a Könyvtári Intézet közös szervezésében Magyarországon járt az angol olvasásfejlesztés jeles képviselője, Rachel van Riel. A 2007-es négynapos képzés számos olyan módszerrel ismertette meg a téma iránt érdeklődőket, amelyek az idáig egyáltalán nem vagy abban a formában nem voltak ismertek hazánkban. Azon túl, hogy a Nagy-Britanniában már kipróbált és bevált, a különböző korosztályok számára hasznosítható olvasásfejlesztési módszereket bemutatta, a résztvevőkben tudatosította az olvasói szokásokkal kapcsolatos mérések fontosságát, az ilyen típusú felmérések szükségességét. Mindezt annak érdekében, hogy szolgáltatásainkat a könyvtárhasználók igényeihez igazítva alakíthassuk ki, hogy munkánkat a folyamatos fejlesztés jegyében végezhessük. (tovább…)

Címkék: ,

Látogatottsági vizsgálat a Hamvas Béla Városi Könyvtárban

Kategória: 2015/ 9

A százhalombattai Hamvas Béla Városi Könyvtár 2015. április 13-18. és május 11-16. között egy-egy hetes látogatottsági vizsgálatot végzett. A felmérések idejét úgy választottuk ki, hogy minkét hét „átlagos” legyen, ne zavarja meg munkanap-átrendezés vagy nagyszabású iskolai-városi rendezvény. A vizsgálat eredményei a két hét átlagából származnak.
A felmérés módszertani hátterét a Pest Megyei Könyvtár (PMK) Hálózati Csoportjának köszönhetjük. (lásd: Péterfi Rita írását e számunkban. A szerk.) (tovább…)

Címkék: ,

Szemelvények a MoodleMoot 2015 konferenciáról

Kategória: 2015/ 9

Bevezetés

Az idei MoodleMoot konferenciára 2015. június 26-án került sor az Óbudai Egyetem Bécsi úti kampuszán (http://moodlemoot.hu/course/view.php?id=119). Hagyományosan ez a rendezvény a magyarországi Moodle-használók legnagyobb évenkénti találkozója. A keretrendszerrel kapcsolatos technikai kérdések mellett rendszeresen bemutatkoznak a legújabb fejlesztések a vállalkozói és az oktatási szféra különböző területeiről is. (tovább…)

Címkék: ,

Visszanéző

Kategória: 2015/ 9

Visszanézek, tehát még vagyok. Jó néhány éve nyugdíjban, de korántsem nyugalomban, mert továbbra is elmondhatom, hogy velem mindig történik valami. Hogy mást ne mondjak, nem is olyan rég levetett magáról a mozgólépcső Budapesten. A metróról át kellett szállnom a balesetire, ahol egy héten át megfigyeltek, miközben én is megfigyelhettem, hogy is történik ez a megfigyelés. (tovább…)

Címkék: ,

Bondor Erika (1964 – 2015)

Kategória: 2015/ 9

Utolsó posta Bondor Erikának
Drága Erika! Ez az üzenet mindünké! A barátaidé, kollégáidé, a könyvtárosoké, az egész szakmáé; azoké, akik szerettek, akik ismertek és elismertek emberségedért, tudásodért. Nem a választás megtiszteltetése adta nekem ezt a feladatot. A nehéz szívvel vállalt kényszerűség szorított rá a keserű szerepre. Mert az üzenetünk tolmácsolására legméltóbb kolleginák úgy érezték: az első mondat közben elnémítaná őket a sírás. Most még én is csak reménykedem, hogy az érdes férfilélek elbírja valahogy a vállalás terhét. (tovább…)

Címkék:

Deák Ferenc és a hölgyek

Kategória: 2015/ 9

„…rendkívüli érzéke mindaz iránt, mi humoros, mi ferde, mi nevetséges, éles tekintete az emberi gyarlóságok, hibák, félszegségek iránt, melyek benne kedélyes, emberszerető, de alkalom szerint szigorú bírálóra akadtak, jelezték benne nem csak az emberbarátot, bölcset, hanem a teremtő és alakító képzelődés emberét is. Mindez annál jobban jellemzi őt, mert e képességeit teljesen a társas élet számára tartotta fenn. (…) A kedély, melegség és nyájas derű játszódtak ilyenkor ajkai körül, pajkosság és kedvesség laktak lelkében és szemeiben. Különös adománya volt, hogy az egész társaságot egy eszme és érzelmi körbe tudta egyesíteni, mely valósággal csüngött szavain, tekintetén.” (Ferenczi Zoltán: Deák élete. Budapest, 1904. II. kötet, 391-392. p., idézi Foky Ibolya, 172.) (tovább…)

Címkék:

Olvass nekem! Ismeretterjesztő és könyvajánló segédlet

Kategória: 2015/ 9

A gyermekkönyvtárosok minden időben elsőrendű feladatuknak tekintették az olvasóvá nevelést, hiszen pontosan tudják, a gyermekek életében milyen jelentős szerepe van az irodalommal való első találkozásnak. (tovább…)

Címkék: ,

Újraolvasva – hatvan-hatvanöt év múltán

Kategória: 2015/ 9

(3.) Muzsikál a Bükk
Második vagy harmadik osztályos lehettem. Ekkor már ismét szokásba jött, hogy tanév végén a jó és magaviseletből is „példás” (ez volt a bizonyítványba bejegyezve) tanulókat könyvvel jutalmazták. 1951 vagy 1952 júniusában ilyen jutalomkönyvként kaptam Lestyán Sándor kötetét. (tovább…)

Címkék:

Címkék