Tartalom

Kategória: 2015/12

Könyvtárpolitika
Maróti Andor: Hogyan olvasunk?

Műhelykérdések
Dömsödy Andrea: Tanórán kívüli iskolai könyvtári jó gyakorlatok
Lustyik Istvánné: Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
Erdősné Márta Mária: Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Pálfy-Vízügyi Szakközépiskolája
Kassainé Mrena Judit: Varga Katalin Gimnázium

História
Pogány György: Háborús károk és felmérésük a könyvtárakban 1945-1953 között

Könyv
Vajda Kornél: (Ön)életrajz két kézre
Rózsa Dávid: Belakni létünk tartományait
Mezey László Miklós: Hivatás és sors intézményi tükörben
Poprády Géza: „Magyarország a hazám, Amerika az otthonom”

Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2015/12

„Meg kellett értenem, hogy a műveket mindenki saját felfogására jellemző módon veszi át, önmaga elképzeléseit, meggyőződéseit vetíti bele abba, tehát az olvasmány csak kiindulópont számára, hogy a valóságlátását ismételten megerősítse. Eco szerint ez már a középkorban is így történt, amikor a művek meghatározott világnézetet és életfelfogást tükröztek, látszólag tehát egyértelműen kellett felfogni. Ennek ellenére már akkor is volt a műveknek bizonyos nyitottságuk az olvasó számára…” (Maróti Andor) (tovább…)

Hogyan olvasunk?

Kategória: 2015/12

Évtizedekkel ezelőtt, amikor meghirdették nálunk az Olvasó Népért Mozgalmat, cikket írtam arról, hogy nem az olvasók számát kell növelni, inkább az olvasás minőségét kellene javítani. Nem sokat ér ugyanis az az olvasás, amely csak betűfogyasztás és nem mélyebb gondolkodás, mert semmit sem ad hozzá az olvasó műveltségéhez, sőt, rontja a színvonalát. Ez a kritika akkor visszhang nélkül maradt, sőt, akadt valaki, aki hevesen védelmezte az olvasás népszerűsítését, azzal érvelve, hogy önmagában pozitív hatású, ha egyre többen olvasnak. (tovább…)

Címkék:

Tanórán kívüli iskolai könyvtári jó gyakorlatok

Kategória: 2015/12

Szolnoki könyvtárostanárok a vándorgyűlés
KTE szekciójában

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 47. vándorgyűlését Szolnokon rendezte meg 2015. július 16-án és 17-én. A több mint 700 könyvtáros részvételével megtartott konferencia keretében a Könyvtárostanárok Egyesülete (KTE) két programot is szervezett. Az első napon a 2011-es pécsi vándorgyűlésesen megkezdett „hagyományt” folytattuk, amely szerint a résztvevők számára iskolai könyvtárak látogatását is lehetővé tesszük. Szolnokon a helyi kollégáknak köszönhetően a program Könyvtár-pedagógiai sétá fejlődött, ennek keretében a harmincfős érdeklődő csoport a megyei könyvtár gyermekrészlegét és három iskolai könyvtárat látogathatott meg, és még egy kis városnézés részese is lehetett. (tovább…)

Címkék: ,

Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium

Kategória: 2015/12

Az iskola bemutatása

A Tiszaparti iskola 1962-től működik Szolnok belvárosában. Az évek során több profilváltáson átesett intézmény (szakközépiskola, általános iskola, gimnázium) aktuális pedagógiai programjában legfontosabb célkitűzésének a keresztény szellemben történő nevelést és a továbbtanulásra való felkészítést fogalmazta meg. Az 1-13. évfolyam két párhuzamos osztályában tanuló 720 diákot 60 pedagógus oktatja. A nyolcosztályos gimnázium mellett egyes gimnáziumi osztályokban emelt szintű ének-zene, angol nyelvi és társadalomtudományos képzés folyik. A tanulók mintegy fele a környező településekről érkezik eltérő alaptudással, így a szintre hozás, a felzárkóztatás nagyon fontos feladat. (tovább…)

Címkék:

Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Pálfy-Vízügyi Szakközépiskolája

Kategória: 2015/12

Az iskola bemutatása

Az iskola több mint négy évtizedes fennállása óta jelentős szerepet tölt be a város és a megye szakképzésében. A munkavállalói piac igényeihez igazodva folyik a szakemberképzés, a szakmai alapozástól a technikus képzésig. Jelenleg az elektrotechnika, informatika, környezetvédelem-vízgazdálkodás, építészet, vegyipar szakmacsoportokban tanulnak a diákjaink. A szakma szeretetére és igényes művelésére nevelés mellett fontos pedagógiai célkitűzése az iskolánknak a továbbtanulásra való felkészítés is.

A három telephelyen működő intézmény főépülete a város legszebb helyén, közvetlenül a Tisza partján található. A tanulólétszám több mint 600 fő. (tovább…)

Címkék:

Varga Katalin Gimnázium

Kategória: 2015/12

Az iskola bemutatása

Iskolánk, amely Szolnok központi részén, a Tisza és a Zagyva folyók találkozásától nem messze található, már 1930-tól fontos szerepet tölt be a város és a megye oktatásában. Az intézmény alapvetően négy évfolyamos gimnáziumként működik, koedukált jelleggel. Diákjaink jelenleg négy programban készülhetnek az érettségire: a magyar-angol két tannyelvű programban, a matematika-angol nyelvi, az általános tehetséggondozó, valamint a 2000-ben indult Arany János Tehetséggondozó Programban. Az utóbbiban a képzés öt évig tart.  Minden oktatási programunkban a fő cél a diákok sikeres felkészítése a továbbtanulásra, és ebben a folyamatban nagy hangsúlyt fektetünk a tehetségfejlesztésre, illetve tanulóink személyiségfejlesztésére. (tovább…)

Címkék:

Háborús károk és felmérésük a könyvtárakban 1945 és 1953 között1

Kategória: 2015/12

A második világháború idején, illetve az azt követő években a háborús pusztításokon túl súlyos veszteséget jelentettek a hazai könyvtárügy számára egyrészt a személyzet sorában végrehajtott politikai jellegű tisztogatások, az igazolóbizottsági eljárások és a B-listázás1, másrészt a személyi jellegű purifikálást kiegészítő, a könyvtári állomány megtisztítását célzó intézkedések, illetve a gazdátlannak, elhagyottnak tekintett gyűjtemények pusztítása és az egyházi, elsősorban szerzetesrendi bibliotékák államosítása, ami az esetek tekintélyes részében a könyvek megsemmisülését jelentette. (tovább…)

Címkék:

(Ön)életrajz két kézre

Kategória: 2015/12

A fotókkal gazdagon illusztrált kötet címe (Legvégül a tópart) is, alcíme pedig kiváltképp, meglehetősen rejtélyes. Egy bizonyos, Rózsa Györgyről van benne szó, márpedig, ellentétben a kötethez ajánlást író Monok István (az akadémiai könyvtár főigazgatójaként Rózsa György utódja) vélekedésével, mi úgy tartjuk, hogy napjainkra egyáltalán nem jellemző az előttünk (mármint a fiatalok előtt) jártak lenézése, lekicsinylése. Sőt! Akár azokon a rendezvényeken veszünk részt (az Országos Széchényi Könyvtárban számos ilyen volt, de egyebütt sem ismeretlen műfaj), amelyeken a régiek, a már régóta nyugdíjasok és a fiatalok találkozhatnak, beszélgethetnek, ismerkedhetnek a volt és a jelen problémáival, akár elolvasunk néhány nekrológot, amelyeket egészen fiatalok írtak valaha volt főnökeikről, nem rég elhunyt kollégáikról, azt tapasztalhatjuk, hogy az előttünk járók iránt táplált érzés éppen nem a lekicsinylés, vagy az érdektelenség. (tovább…)

Címkék:

Belakni létünk tartományait

Kategória: 2015/12

Kiegészítések Rózsa György életrajzi kötetéhez1

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagyon megtisztelő, egyben megható, hogy ilyen sokukat vonzotta Rózsa György emléke. Négy kérdéskör tárgyalásával szeretném bemutatni ezt a könyvet. Az első arról szól, miért készítettük el, miért vágtunk bele annak idején. A második nagyon röviden áttekinti, hogyan kell tizenöt évig írni egy olyan könyvet, amelyet egyébként egy-két év alatt be lehetne fejezni. A harmadik pont arról szól, hogyan épül föl ez a kötet; a negyedik pedig arról, hogy mit adott nekem e könyv elkészítése, az a rengeteg beszélgetés, amelyet nagyapámmal folytattam. A kötet előszavában Monok Istvántól felhatalmazást kaptam arra, hogy elfogult legyek, most tehát, miután egyszerre beszélek a könyvről és nagyapámról, mindvégig duplán elfogult leszek. (tovább…)

Címkék:

Hivatás és sors intézménytörténeti tükörben

Kategória: 2015/12

Trianon után csaknem száz évvel és több mint négy évtizednyi szocializmus után is élnek és működnek a határon túli magyar művelődés intézményei, közöttük a székelyföldi könyvtárak is. A rengéserejű határváltozások és rendszerváltozások után, a XXI. század elején ráadásul beköszöntött az információs társadalom korszaka, amely sok mindent megváltoztatott és megváltoztat a könyvtárak évszázada kialakult, hagyományos életében. (tovább…)

Címkék:

„Magyarország a hazám, Amerika az otthonom”

Kategória: 2015/12

A címben megfogalmazott vallomás John Lukacs Amerikában élő, magyar származású történész közelmúltban megjelent Fél évszázad magyar írásai (Európa Kiadó, 2015) című könyvéből való.1 Ez a könyv – mint címéből is kiderül – nem fordításokat, hanem magyarul elhangzott előadásokat és  hazai és külföldi magyar napilapokban, folyóiratokban, illetve különféle gyűjteményes kötetekben   megjelent írásokat tartalmaz: az első A Szabad Magyar Jogászok Szövetsége kerekasztal-konferenciájának különlenyomata 1966-ból, New Yorkból való, az utolsó – nem időrendben, hanem a kötet sorrendjében – a Népszabadság 2014. január 25-ei számában megjelent Nyílt levél Orbán Viktornak. (tovább…)

Címkék:

Címkék