Tartalom

Kategória: 2015/11

Könyvtárpolitika
Dancs Szabolcs: Szerzői jog és digitális hozzáférés ma és holnap

Műhelykérdések
Kőműves Renáta: Brian Campbell Vickery osztályozási elképzelései
Szeifer Csaba: A kistelepülési könyvtári ellátás nehézségei Baranya megyében
Tolnai Gáborné: Az adatbázis-egyeztetés tapasztalatai a győri megyei könyvtárban
Winkler Csabáné – Papp Nándor: Első lépések egy új típusú állománymenedzsment felé a győri megyei könyvtárban

História
Pogányné Rózsa Gabriella: „Szabó Károly nagy vállalatának méltó örököse”. Hillebrant Árpád (1855-1925)

Könyv
Iván Géza: Alulról szervezett önművelődés

Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2015/11

„Az állampolgárok a szerzői jog által „elzártnak”, voltaképp megfizethetetlennek érzik a kulturális tartalmakat. Ráadásul éppen azok kényszerülnek illegális letöltésekre, és néznek szembe a büntetés fenyegetésével, akik a kultúra legfőbb fogyasztói, vagyis akik a legtöbb pénzt hajlandók költeni a kultúra termékeire. A jogtulajdonosok érdekeinek védelmében megállapított büntetési tételek ugyanakkor igencsak aránytalanok, főleg, ha összevetjük őket azokkal, amelyeket másfajta bűncselekmények elkövetése esetén vet ki a bíróság.” (Dancs Szabolcs) (tovább…)

Szerzői jog és digitális hozzáférés ma és holnap, könyvtáron kívül és belül

Kategória: 2015/11

Visszásságok és ellenérzések, avagy Anne Frank és a kis herceg a szerzői jog hálójában

Olivier Ertzscheid 2015 októberében levelet írt Anne Franknak.1 Egyfelől elmeséli, milyen hatással volt rá egykor a kamaszlány naplója, hogy milyen különös jelentőséget tulajdonít Anne történetének, annak, hogy az a közös történelmi emlékezet részévé váljon, másfelől elpanaszolja, hogy a napló kiadójának, illetve a műhöz kapcsolódó szerzői jogokat gyakorló alapítványnak sikerült elérnie, hogy Anne írása ne váljon közkinccsé 2016-ban, a szerző halálát követő hetvenedik év utáni első esztendő első napján. A jogi érvelés, hogy Anne apja, Otto Frank a művet, amelyből eleddig 30 millió példány fogyott el világszerte, annak kiadása előtt jelentős mértékben átdolgozta, így társszerzőnek számít. A közkincsként való közzététel így, horribile dictu, akár 2051-ig is elodázódhat. (tovább…)

Címkék: ,

Brian Campbell Vickery osztályozási elképzelései

Kategória: 2015/11

Brian Campbell Vickery a brit osztályozás és információkeresés egyik legnagyobb alakja, nemzetközi hírű tudós. Könyvtárosi, kutatói, tudósi munkássága fontos szerepet játszik a XX. századi informatika elméletében. (tovább…)

Címkék: , , ,

A kistelepülési könyvtári ellátás nehézségei Baranya megyében

Kategória: 2015/11

A Baranya megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer elmúlt két éve sok kihívás elé állította a Csorba Győző Könyvtár munkatársait. A szolgáltatás elindítása nem volt egyszerű, de még ma is vannak olyan jellemző problémák, amelyek nehézséget okoznak a napi munka során. A területi és társadalmi egyenlőtlenségek egyértelműen meghatározzák a KSZR tevékenységét. A könyvtárak fokozottabb szerepvállalásával és szisztematikus könyvtárszakmai munkával ugyanakkor elérhetjük céljainkat, vagyis a kulturális javakhoz való minél szélesebb körű hozzáférést. (tovább…)

Címkék: ,

Az adatbázis-egyesítés tapasztalatai a győri megyei könyvtárban

Kategória: 2015/11

A győri Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér a volt Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár és a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár összevonásából jött létre. Mindkét könyvtár a HunTéka integrált könyvtári rendszert használta, de mindkét adatbázis rendelkezett egyedi jellegzetességekkel és fejlesztésekkel, ezért a konverzió nem volt egyszerű. (tovább…)

Címkék: ,

Első lépések egy új típusú állománymenedzsment felé a győri megyei könyvtárban

Kategória: 2015/11

A győri Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér 2013. január 1-jei létrejöttével két, egyaránt tekintélyes állománnyal rendelkező könyvtár egyesült. Ekkor az egyesített könyvállomány nagysága 528 428 kötet volt. A két könyvtár gyűjtőköre számos hasonlóságot mutatott, így a gyűjteményekben is sok volt az párhuzamos beszerzés, ami a duplumok számát emelte. (tovább…)

Címkék: ,

„Szabó Károly nagy vállalatának méltó örököse” Hellebrant Árpád (1855-1925)

Kategória: 2015/11

A külföldi könyvtártudomány egyik etalonjaként elismert kútfője, az Encyclopedia of library and information science értékelése szerint1 Magyarországon a bibliográfiai munka megindulását egyrészt a folyamatos háborúságok a források, gyűjtemények elpusztításával gátolták, másrészt pedig a zavaros, a törökökkel vívott háborúktól terhes idők a tudományok fejlődését egészében hátráltatták. Így nem csupán saját védekezésünk a történelmileg alkalmatlan időkre való hivatkozás (a szerencsésebb csillagzatú országok már a XVI. században hozzáláthattak nemzeti kiadványtermésük feldolgozásának), hanem ez tükröződik vonatkozó témában a külföldi megítélésünkben is.  (tovább…)

Címkék: ,

Alulról szervezett önművelődés – könyvek és egyletek

Kategória: 2015/11

Első ránézésre nem látszik egyértelműnek a bemutatandó könyv címe (Társadalmi egyletek a két világháború között és a koalíciós időszakban Hódmezővásárhelyen) alapján, hogy az ismertetésnek biztosan itt lenne a helye az idén 24. évfolyamában járó könyvtárszakmai folyóiratban. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék