Tartalom

Kategória: 2014/ 7

Könyvtárpolitika
Székelyné Török Tünde: Az állami egyetemi és az országos szakkönyvtárak megállapodása a köteles példányok elosztásának módosításáról

Fórum
Sonnevend Péter: Terv és remény

Szabó László István: Gondolatok a könyvtári terápiáról

Konferenciák
Hajnal Ward Judit – Bejarano, William: Az Üveghegyen túl. Egy konferencia a rendezők szemével

Palotai Mária – Kovács Beatrix: A SALIS 36. konferenciája

Kiszl Péter: A könyvtár- és információtudomány mestereinek harmadik seregszemléje

Fodor János: Mestereket szólító tanítványok

Perszonália
Nagy Zoltán: Vajda Erik (1930-2014)

Könyv
Koltay Tibor: Évfordulók — tanulmányok

Pogány György: Jászberény története a kezdetektől a reformkorig

Mezey László Miklós: Egy helytörténész jubileuma – két kötettel

Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2014/ 7

„Az EMMI tervezetében (az OSZK és a DEENK jogosultsága mellett) két szakkönyvtárat emel ki: az Országgyűlési Könyvtárat és a KSH Könyvtárat. A módosító javaslat együttesen rögzíti valamennyi országos szakkönyvtár gyűjtőkör szerinti illetékességét, ami azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy az említett intézmények hátrányosabb helyzetbe kerülnének.” (Székelyné Török Tünde)

„A munka során fog kiderülni, milyen szerkezeti megoldás mutathatja meg legjobban témánk keretében a korszak lényeges eltéréseket mutató belső szakaszait (koalíciós időszak 1945-1947/1948, nyílt proletárdiktatúra 1948/1949-1953, ’új szakasz’ 1953-1956). Volt-e egyáltalán ’új szakasz” a könyvtárügyben? Az 1956 végén kezdődő Kádár-korszak könyvtárügyének története – lehetőleg mielőbb – külön tárgyalást kíván.” (Sonnevend Péter)

„A SALIS-konferencia a szokásoknak megfelelően esti fogadással kezdődik. Az ételek és italok megválasztása bizony nem egyszerű feladat ennyi kényes gyomor és válogatós-allergiás vendég számára. Visszasírtam a hagyományos magyar vendéglátást, ahol mindenki azt eszi, amit kap. Az alkohol kérdése is érdekes ebben a közegben. Nyilván nem folyhat szabadon a sör-bor-pálinka, mint például az orvosi könyvtárosok konferenciáján, de könyvtáros kollégáink a H. Kovács és a tejellenőr közti skálán nem feltétlen az utóbbihoz állnak közel.” (Hajnal Ward Judit)

Az állami egyetemi könyvtárak és az országos szakkönyvtárak megállapodása a köteles példányok elosztásának módosításáról

Kategória: 2014/ 7

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) 2013. február 28-án tette közzé A kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról kormányrendelet tervezetét.1 A jelenleg hatályos 60/1998. (III. 27.) Korm. Rendelet a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról2 szóló jogszabály módosítása régóta időszerű: a könyvtáros szakma elsősorban azért tartja sürgősnek a szabályozás korszerűsítését, mert a jelenlegi nem terjed ki az online elérhető elektronikus kiadványok egészének szolgáltatására, így a kulturális örökség jelentős része elveszhet a jövő generációk számára. E törekvéssel párhuzamosan az állami egyetemi könyvtárak és az országos szakkönyvtárak az ELTE Egyetemi Könyvtár kezdeményezésére javaslatot tettek a köteles példányok elosztási rendjére vonatkozó előírások korrigálására is. (tovább…)

Címkék: , ,

Terv és remény

Kategória: 2014/ 7

A magyarországi könyvtárügy története a Rákosi-korszakban (1945-1956)

A tervezett történeti áttekintés

A szakmai önismeret számára nélkülözhetetlen lenne egy olyan alapos áttekintés, amely reálisan mutatja meg a korábban – esetünkben: két nemzedékkel előbb – történteket. A történelmi távlat elvben lehetővé teszi az igényes feldolgozást. Fő célunknak azt tartjuk, hogy olyan tudományos igényességű mű szülessen, amely a képzésben (továbbképzés, felsőfokú és posztgraduális szakképzés) jól használható, egyben kiinduló pontja lehet további kutatásoknak (szakdolgozat, PhD-disszertáció). A tervezett mű jelenlegi munkacíme: A magyarországi könyvtárügy története a Rákosi-korszakban (1945-1956). (tovább…)

Címkék:

Gondolatok a könyvtári terápiáról

Kategória: 2014/ 7

Olyan világban élünk, ahol a pszichoszomatikus betegségek egyre nagyobb számban jelennek meg a társadalomban. A lelki sebek gyógyítása legalább olyan nehéz feladat, mint a testi bajoké. A lélek gyógyítását szakpszichológusok, pszichiáterek végzik, de a prevenciót a pedagógusok és a könyvtárosok is szolgálhatják, miközben a biblioterapeuták működésének jogi szabályozása még nem született meg. (tovább…)

Címkék:

Az Üveghegyen túl

Kategória: 2014/ 7

Egy konferencia a rendezők szemével

Ismerős az a sürgető vágy, hogy valami újat kellene csinálni, valami olyat, amit eddig még nem csinált az ember? Kilépni a képzeletbeli komfortzónából, vagy legalább feszegetni a korlátokat? Köztudott, hogy az életközép-válság idején az amerikai férfiak Porschét vesznek, a nők lecserélik ruhatárukat, frizurájukat, és akkor a párkapcsolatok változásairól még szó sem esett. Mások visszaülnek az iskolapadba, és újabb diplomákat szereznek. A fiatalabb generáció az extrém és kalandsportokhoz fordul: siklórepülés, ejtőernyőzés, brutálfutás, sziklamászás, mélytengeri búvárkodás, vadvízi evezés, víz alatti biciklizés, mocsárfoci, sör-asztalitenisz (beer-pong), kitesurfing, bungee jumping, zip-lining – némelyiknek nincs is magyar neve. Mi történt a sima maratonnal vagy ironman triatlonnal? Valóban akkorát kell ugrani egy kis változatosságért? (tovább…)

Címkék:

A SALIS 36. konferenciája*

Kategória: 2014/ 7

A SALIS

Könyvtárunk, a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) Országos Egészségtudományi Szakkönyvtár három különgyűjteményt működtet, ezek egyike a Kábítószerügyi gyűjtemény1. A sikeres működtetéséhez elengedhetetlen a hazai és külföldi szakmai szervezetekkel való folyamatos kapcsolattartás. (tovább…)

Címkék:

A könyvtár- és információtudomány mestereinek harmadik seregszemléje*

Kategória: 2014/ 7

Szeretettel köszöntöm Önöket a Bölcsész Napok keretében megvalósuló 3. Masters of Library and Information Science (MLS) konferencián, azaz a könyvtár- és információtudomány mestereinek harmadik seregszemléjén.
Büszkén állok itt, és nyitom meg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtár- és Információtudományi Intézeti Képviselete által szervezett, tisztán hallgatói lebonyolítású rendezvényt. (tovább…)

Címkék:

Mestereket szólító tanítványok

Kategória: 2014/ 7

MLS 3. konferencia az ELTE BTK informatikus könyvtáros hallgatóinak szervezésében

Eseményekből, évenként megrendezett konferenciákból hagyományt teremteni csak akkor érdemes, ha témáját, apropóját hosszú távon élteti a rendezők, résztvevők, előadók őszinte érdeklődése, ha valóban szükség van arra, hogy pont ők, pont ott, abban a témacsokorban gondolatokat cseréljenek. (tovább…)

Címkék:

Vajda Erik (1930-2014)

Kategória: 2014/ 7

Tisztelt gyászoló család, kollégák, tanítványok, barátok, ismerősök, tisztelők, az MKE tagjai és közöttük persze az általa alapított Műszaki Szekció tagjai!

Önmagában véve is nehéz feladatot jelent, hogy a Műszaki Szekció nevében búcsúzzunk Vajda Eriktől, mert azonnal felvetődik a kérdés, kiről beszéljünk. (tovább…)

Címkék:

Évfordulók – tanulmányok

Kategória: 2014/ 7

A kötet alcíme szinte mindent elárul, így némileg szokatlan, de praktikus, hogy két évforduló megünneplését jelöli. Az egyik ünnepelt a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar Könyvtártudományi Intézete, a másik Sipos Anna Magdolna intézetigazgató. Az ő munkásságának rövid méltatása a kötet előszavában és Agárdi Péter (az intézet előző igazgatója) által jegyzett utószóban jelenik meg. (tovább…)

Címkék: ,

Jászberény története a kezdetektől a reformkorig

Kategória: 2014/ 7

Korunk egyik jellemző vonása a globalizáció rohamos terjedése, az élet minden területén tanúi lehetünk az egész világra kiterjedő gazdasági és művelődési folyamatok egységesülésének, az értékek és szokások, a szimbólumok, az ideálok, az emberi viselkedések és gondolkodási formák uniformizálódásának. (tovább…)

Címkék:

Egy helytörténész jubileuma – két kötettel

Kategória: 2014/ 7

Egy “korai” tisztelgő kötet

Egy hatvanéves kutató ereje teljében van, mondhatnánk úgy is, pályája csúcsának közelében vagy talán éppen ott. Így aztán joggal merülhet föl a kérdés: miért kéne tisztelgő kötetet, afféle Festschriftet összeállítani az aktív korszakát élő helytörténész levéltáros számára. Hiszen még ezer terve van, számos kutatási téma izgatja, nyilván jó néhány publikációja ezután fog napvilágot látni, sok konferencián, szakmai tanácskozáson ad majd elő stb. (tovább…)

Címkék:

Címkék