Tartalom

Kategória: 2014/ 3

Könyvtárpolitika
Amberg Eszter: Az 1997. évi CXL. törvény, valamint a nyilvános könyvtárak jegyzékének 2013. évi változásairól

Balogh András: Modern és posztmodern „könyvtár-filozófiák”

Fórum
Vajda Kornél: Megjegyzések Balogh András cikkéhez

Műhelykérdések
Szűcs Katalin: Az iskola és a könyvtár szerepe a szlovákiai magyarok identitásának megőrzésében

Fülöp Attiláné: A cím kötelez… Minősített Könyvtár címet kapott a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ

Könyv
Tóth Andrea: Múlt – jelen – jövő Pécs könyvtári ellátásában

Murányi Lajos: Médiatudatosság az oktatásban

Borda Lajos: „Az első pillanatban tetszik…”

Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2014/ 3

 „A posztmodern könyvtárnak már nem az a feladata, hogy a dolgokat, ahogy megismertük, adekvátan közvetítse. Interpretációs alternatívákat kínál. Ez a (kötöttségek nélküli) ’jelentésnélküliség’ természetesen nem jelenti azt, hogy maga a könyvtár is elvesztette volna egzisztenciális értelemben vett létjogosultságát, sőt kifejezetten állítjuk, hogy a könyvtár és a szöveg most lépett csak igazán az olvasóval ’új szövetségre’”. (Balogh András)

 „A cikk írója in medias res kezdi dolgozatát, azonnal a dolgok közepébe vág. Számos előnye van ennek a megközelítésmódnak, de talán ugyanannyi hátránya is. Jómagam Sallai Istvánnal indítottam volna a szerző helyében. Az ő többfedeles könyvtárának csúfolt ötletét Papp István dolgozta ki valóban posztmodern könyvtári koncepcióvá.” (Vajda Kornél)

 „A nyelv megtartása a kisebbségi magyar közösség megmaradását jelenti. Ezért nem szabad hagyni, hogy a magyar nyelv a magánéletbe szoruljon vissza. A magyar iskoláknak színvonalas képzést kell biztosítaniuk a diákoknak, megadva az esélyegyenlőséget ahhoz, hogy érvényesülni tudjanak a munkaerőpiacon. A könyvtár támogatni tudja egyrészt már az iskoláskorú gyereket, másrészt az élethosszig tartó tanulás elősegítésében is részt tud vállalni, többek között az információszolgáltatás egyik helyszíneként.”  (Szűcs Katalin)

Az 1997. évi CXL. törvény, valamint a nyilvános könyvtárak jegyzékének 2013. évi változásairól

Kategória: 2014/ 3

A Kulturális törvény legutóbbi módosítása

Az Országgyűlés 2013. december 9-én fogadta el – többek között – a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kultv.) legutóbbi módosítását,1 amelyek nagy része 2014. január 12-én lépett hatályba. (tovább…)

Címkék: ,

Modern és posztmodern “könyvtár-filozófiák”

Kategória: 2014/ 3

Könyvtár-fenomenológiai, de(kon)strukciós kísérlet
két (anti)tézisben*

“Nincsenek tények, csak interpretációk.”
(Nietzsche)

Bevezetés

Modern és posztmodern (a könyvtárügyben): “ideális”, még ha egy kicsit divatosnak, oktrojáltnak és elvontnak tűnő dichotómiájú, mégis explicit kiinduló- és viszonyítási pontként definiálható kerete lehet előadásomnak, a könyvtárak társadalmi-technológiai fejlődésének következtében megváltozott ontológiai státusáról, állapotáról, jelentéséről szóló diskurzusnak. (tovább…)

Címkék:

Megjegyzések Balogh András cikkéhez

Kategória: 2014/ 3

Az elmúlt néhány évben a 3K olvasói számos alkalommal találkozhattak Balogh András cikkeivel a lap hasábjain. Ezek az írások a legkülönbözőbb könyvtári témákat elméleti szinten taglalták, a pályázatok lehetőségeiről és módjairól, a könyvtári mindennapok problémáiról, az átfogó könyvtárügyi aporiákról, a könyvtári modellek sajátosságairól stb. szóltak. (tovább…)

Címkék:

Az iskola és a könyvtár szerepe a szlovákiai magyarok identitásának megőrzésében*

Kategória: 2014/ 3

Bevezetés

Ahogyan csak jól működő oktatással lehet gazdaságilag erős egy ország, szintúgy, csak jól működő nemzetiségi iskolákkal maradhat meg egy nemzeti kisebbség. Iskoláinak (lassú, nem feltétlenül látványos, de) szisztematikus tönkretétele magának a kisebbségnek is lassú, de biztos megsemmisüléséhez vezet. A többségi nemzetnek a nemzetiségi iskolák ellen irányuló lépései azért is igényelnek fokozott figyelmet, mert a hatás nem kézenfekvő, az csak jóval később, adott esetben csak évtizedek múlva jelentkezik. (tovább…)

Címkék: ,

A cím kötelez

Kategória: 2014/ 3

Minősített Könyvtár címet kapott a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ

Elegáns tábla került fel a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ fogadócsarnokának a falára, amely azt jelzi, hogy Minősített Könyvtár címet kapott az intézmény. A táblát és a díszoklevelet a Magyar Kultúra Napján adta át Balogh Zoltán miniszter, három, sikeresen pályázó intézmény; a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Könyvtár és Levéltár, valamint gödöllői városi könyvtár vezetőjének. (tovább…)

Címkék: , ,

Múlt-jelen-jövő Pécs közkönyvtári ellátásában

Kategória: 2014/ 3

Mi jut eszébe a kultúraszerető embernek Pécsről? A Pécsi Balett vagy az Országos Színházi Találkozó, a POSZT, amelynek már évek óta ez a gyönyörű város ad otthont. Az UNESCO világörökségi listáján szereplő ókeresztény sírkamrák, a Csontváry, Vasarely, Zsolnay Múzeum, a Nagy Lajos király alapította XIV. századi egyetem vagy éppen a mai tudományegyetem, és még sorolhatnánk. (tovább…)

Címkék:

Médiatudatosság az oktatásban

Kategória: 2014/ 3

A médiaműveltség (media literacy), amely fogalom az információs, majd a digitális műveltség után jelent meg a szakirodalomban, fontos téma napjaink korszerű pedagógiájában is. Az elmúlt években az Európai Unió már két dokumentumot is publikált a témában, a német kulturális miniszterek konferenciája is tízoldalas állásfoglalást adott ki (Medienbildung in der Schule címmel) 2012 márciusában. (tovább…)

Címkék: ,

“Az első pillanatban tetszik…”

Kategória: 2014/ 3

Szeretem a bibliográfiákat, ezért örömteli várakozással vettem kézbe Käfer István és Kovács Eszter szép kötetét az 1648-1777 közötti nagyszombati nyomtatványokról. Aztán, ahogy múlt az idő, úgy jártam vele, mint egy rossz, de látványos festménnyel. Az első pillanatban tetszik, majd mennél tovább nézi az ember, annál kevésbé. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék