Tartalom

Kategória: 2014/ 2

Könyvtárpolitika
Tóth Máté: Az Europeana új stratégiájának előkészítő munkálatai

Sipos Anna Magdolna – Fekete Rita – Szöllősi Gréta: Tanulás, tudás, hozzáférés, könyvtár, változás

Műhelykérdések
Kónyáné Csúcs Dalma: Periodikumok feldolgozása az Országos Széchényi Könyvtár online katalógusában

História
Mák Ferenc: Példányképek a nagy tettekhez. Régi fehértemplomi bibliotékák

Perszonália
Havas Katalin: Ottovayné Ecsedi Katalin (1939-2013)

Könyv
Pogány György: Borsa Gedeon: Andreas Hess

Vasbányai Ferenc: Tanulmányok a romaintegrációról

Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2014/ 2

  „A számok nyelvén kifejezve az Europeana egyre komolyabb eredményekkel büszkélkedhet. 2013-ban 30 millió alkalommal keresték fel a tartalmakat. Ez az indulást követő évben mindössze 4,6 millió volt. A következő évekre újabb bővülést prognosztizálnak. A weboldal látogatottsága szintén látványosan emelkedik: a 2010-es 1,6 millióról két év alatt 5,1 millióra bővült.” (Tóth Máté)

„A Library 2.013 virtuális konferencia magyar előadásainak tematikáját az határozta meg, hogy az előadói gárda jelentős része az informatikus könyvtáros felsőoktatásból – oktatók és mester-, illetve PhD-szintű hallgatók – került ki. Ennek megfelelően az önálló nemzeti csoportot alkotó előadások kevésbé a napi könyvtári gyakorlatok, mint inkább a tudományos vizsgálódások körébe sorolhatók, és tekintettel a pécsi képző és kutató műhely jelenlétének elsődlegességére, főként ennek az iskolának a képzési és kutatási programjait tükrözték.” (Sipos Anna Magdolna – Fekete Rita – Szöllősi Gréta)

„A periodikumnak élete van, sok minden előfordulhat vele: él – szünetel – újraindul – címet változtat – megszűnik. A változások közben több ágra (ágazatra) bomolhat, vagy több kiadvány összeolvadhat, esetleg egy megszűnik és beolvad egy vagy több másikba.” (Kónyáné Csúcs Dalma)

Az Europeana új stratégiájának előkészítő munkálatai

Kategória: 2014/ 2

2013-ban két alkalommal is részt vehettem az Európai Bizottság által működtetett, a kulturális örökség digitális megőrzésének kérdéseivel foglalkozó tagállami szakértői csoport (Member States Expert Group, MSEG) munkájában. A november 12-13-án Luxembourgban tartott ülés legfontosabb témája az Europeana következő ciklusra szóló stratégiai tervének előkészítése volt. (tovább…)

Címkék:

Tanulás, tudás, hozzáférés, könyvtár, változás

Kategória: 2014/ 2

A könyvtárak jövője a digitális korban
a 2013. évi virtuális világkonferencia tükrében*

“Ami jön, fogadjátok, ami megy, engedjétek!
Ennyi az egész.”
(zen bölcsesség)

Amennyiben a könyvtárakban már régóta jól bevált, a tudományos közéletben is egyre gyakrabban alkalmazott és már a virtuális világban is meghonosodott tárgyszavas feltárással próbáljuk leírni a Library 2.013 világkonferenciát, úgy a címként használt felsorolás kifejezései, illetve azok fogalmi kapcsolódásai viszonylag pontosan tükrözik a lényegét. (tovább…)

Címkék: , ,

Periodikumok feldolgozása az Országos Széchényi Könyvtár online katalógusában

Kategória: 2014/ 2

Az időszaki kiadvány és a periodikum fogalma

Az időszaki kiadvány olyan előre meg nem határozott időtartamra tervezett kiadvány, amely egymást követő részegységekből (számokból, füzetekből, kötetekből, évfolyamokból stb.) áll; ezeket rendszerint számozásuk, keltezésük, kronologikus vagy egyéb megjelölésük különbözteti meg egymástól. (tovább…)

Címkék: , ,

Példányképek a nagy tettekhez

Kategória: 2014/ 2

Régi fehértemplomi bibliotékák*

Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter mielőtt döntött volna a főgimnázium létrehozásáról, személyesen járt Fehértemplom városában, hogy meggyőződjön az ottani kedvező adottságokról. A határőrzéssel megbízott helyőrségi városnak az 1870-es évek közepén – az ott állomásozó ezerfőnyi katonasággal együtt – alig tízezer lakos volt, mégis a legtöbbet ajánlotta hozzájárulásként az oktatási intézmény létrehozásáért. (tovább…)

Címkék:

Ottovayné Ecsedi Katalin (1939-2013)

Kategória: 2014/ 2

Azért állok itt, hogy megidézzem Katit, az adnitudót, és az adnitudáshoz választott hivatását.
Kedves család, barátok, kollégák, hadd beszéljek a könyvtáros Katiról!
1965-ben végzett az ELTE-n, lehetett volna tanársegéd az irodalom tanszéken, de ő a könyvtárosságot választotta. És lett egyhivatású, egymunkahelyű ember. Nagyon szelíd, nagyon csendes és nagyon zárkózott volt. (tovább…)

Címkék:

Borsa Gedeon: Andreas Hess

Kategória: 2014/ 2

A magyar könyv- és nyomdászattörténet-írás és -kutatás doyenje, a szakterületen nemzetközileg is roppant előkelő helyen számon tartott Borsa Gedeon 2013. október 10-én töltötte be 90. életévét. A kerek évforduló tiszteletére jelentette meg az Argumentum Kiadó A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei című sorozatban Andreas Hessről írt monográfiáját, amely munkát egyébként a szerző – alighanem indokolatlanul – nem tekinti a kérdés részletes, alapos feldolgozásának, csupán “műhelyforgácsnak”. (tovább…)

Címkék: , ,

Tanulmányok a romaintegrációról

Kategória: 2014/ 2

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának Szociológiai Intézete a jelenlegi magyarországi romakutatás egyik fontos műhelye. Tanulmány- és interjúkötetük az intézmény hallgatóinak dolgozatait, interjúit tartalmazza. (tovább…)

Címkék:

Címkék