Tartalom

Kategória: 2014/ 1

Könyvtárpolitika
Hajnal Ward Judit: Hungarika dokumentáció. Interjú Kovács Ilonával

Deák Nóra: Az első negyven év. Amerikai Magyar Tanárok Egyesülete

Kiállítás
Knapp Éva: Csillagászattörténeti tudásvagyon. Kiállítás a budapesti Egyetemi Könyvtárban

Napló
Czirok Ferenc: Az olvasás varázslata

Perszonália:
Jónás Károly: Balázsné Veredy Katalin (1934-2013)

Könyv
Pogány György: A magyar sajtótörténet válogatott bibliográfiája

Mák Ferenc: A fölvilágosult prókátor testamentuma. Vitkovics Mihály könyvtára

Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2014/ 1

 „Korunkban nem is kérdés, hogy a könyvtárak legfontosabb feladata a minél teljesebb, minél célzottabb és minél gyorsabb információszolgáltatás. A nagy könyvtári katalógusok is egyre inkább az információk szolgáltatásának funkcióját helyezik előtérbe. Mellettük azonban a mélyre fúró szakterületi tájékoztatást nyújtó adatbázisok és információs rendszerek jelentősége vitathatatlan.” (Kovács Ilona interjúja)

 „Az amerikai magyarok által összegyűjtött irat-, könyv- és levéltári hagyatékok sorsa már 1977-ben foglalkoztatta a tagságot: javaslat is született egy központi számítógépes nyilvántartás kidolgozására és az anyagok elhelyezésére. (…) A hagyatékok megmentésének, biztonságba – azaz megfelelő közgyűjteménybe – helyezésének, hozzáférhetővé tételének kérdése a mai napig érzékeny és időszerű feladat, amelyet nem könnyű, és eddig nem is sikerült összehangolt módon, megnyugtatóan elérni.” (Deák Nóra)

 „Az olvasással kapcsolatban is jogos alapkérdés, hogy ki és miért tud vagy nem tud, akar vagy nem akar áldozni bármilyen szintű tudás megszerzéséért. A mindig szeretetre vágyó, de sokszor erőszakos lelkünkben mitől és miért ébred fel a vágy az ismeretszerzésre? Csak a hasznosság lenne a feltétele, vagy a kíváncsiság, a tudásszomj, vagy mind együtt? Vajon napjainkban az értéket adónak tartott művészetek iránt kevesebben érdeklődnek, mint régebben? Esetleg a kommersz tömegáru ránk zúdulása kelti ezt az érzetet?” (Czirok Ferenc)

Hungarika dokumentáció

Kategória: 2014/ 1

Beszélgetés Kovács Ilonával,
az Országos Széchényi Könyvtár
Hungarika Dokumentációs osztályának
nyugalmazott vezetőjével

2001. december 13-án rendezte az Amerikai Magyar Könyvtár és Történelmi Társulat a New York-i Magyar Házban azt a nagysikerű előadást, ahol Kovács Ilona a Hungarika Információ, Hungarika WWW és a Hungarika Névkataszter adatbázisait ismertette a hallgatósággal. (tovább…)

Címkék: , , ,

Az első negyven év

Kategória: 2014/ 1

Amerikai Magyar Tanárok Egyesülete

Megható ünnepségen vehettek részt az Amerikai Magyar Tanárok Egyesülete 38. Éves Konferenciájának résztvevői a New Brunswick-i (New Jersey állam) Magyar Örökség Központban rendezett hagyományos péntek esti fogadáson 2013. május elején: az Amerikai Magyar Alapítvány Lincoln-díjat adományozott az Amerikai Magyar Tanárok Egyesületének és Kovács Ilonának, az Országos Széchényi Könyvtár 75 éves, nyugalmazott osztályvezetőjének. (tovább…)

Címkék:

Csillagászat-történeti tudásvagyon Kiállítás a budapesti Egyetemi Könyvtárban, 2013. október 29-2014. március 28.

Kategória: 2014/ 1

A budapesti Egyetemi Könyvtár felbecsülhetetlen értékű, a kora újkor óta szinte teljes mértékben érintetlen kézirat- és régi nyomtatvány állományának jelentős része szoros kapcsolatban áll a magyarországi és az európai természettudományok kezdeteivel. (tovább…)

Címkék: ,

Az olvasás varázslata

Kategória: 2014/ 1

Bevezető helyett a Kétségek könyve

Hiszem, hogy minden elgondolt gondolat
megtalálja gazdáját

A mostani gazdasági világválság felelőseinek egy része már kapott némi büntetést tetteiért. Hogy ez mennyire áll arányban az okozott kárral, az más kérdés, de a világot, különféle csatornákon elárasztó konzumkultúra vagy kulturális környezetszennyezés felelősei vígan teszik tovább a dolgukat. Pedig az olvasás visszaszorulásában nagy felelősség terheli őket. De vajon tényleg olyan nagy a baj az írás és olvasás terén, ahogyan gondoljuk? (tovább…)

Címkék:

Balázsné Veredy Katalin (1934-2013)

Kategória: 2014/ 1

Balázs Sándorné Veredy Katalin súlyos betegség következtében 80. életévében, 2013. november 13-án hunyt el. 1971-től 38 évig közös otthonunk volt a Parlamentben működő neves kulturális intézmény, a nemzetközileg is elismert közgyűjtemény. A vezetői kör tagjaként közvetlenül láthattam és tapasztalhattam szakmai tevékenységét, vezetői kvalitásait, emberi tulajdonságait. Közeli munkatársaként kötelességemnek érzem, hogy a könyvtártat mindig szívügyének tekintő, eredményes tevékenységéért fáradhatatlanul, napi 11 órákat dolgozó vezető életpályájának rövid bemutatására vállalkozzam. (tovább…)

Címkék:

A magyar sajtótörténet válogatott bibliográfiája

Kategória: 2014/ 1

A negyedik kötet közreadásával befejeződött Lakatos Éva monumentális, A magyar sajtótörténet válogatott bibliográfiája 1705-1944 című könyvészetének megjelenése. Az első kötet 2010-ben látott napvilágot a nemzeti könyvtár kiadásában, és éves periodicitással követte a többi tomus – a hasonló jellegű kiadványok publikációs gyakorlatától örvendetes eltéréssel. (tovább…)

Címkék: ,

A fölvilágosult prókátor testamentuma

Kategória: 2014/ 1

Vitkovics Mihály könyvtára

Vitkovics Mihályt (1778-1829) a magyar irodalomtörténet – Horvát Istvánnal és Szemere Pállal együtt – Kazinczy Ferenc pesti triászának tagjaként tartja számon, ők voltak azok, akik tanítványként – nyelvújító és irodalomszervező munkájában – támogatták a mestert, és akik megvívták azokat a csatákat is, amelyeknek befejezésre az idős Kazinczynak már nem volt ereje. Fábri Anna Az irodalom magánélete – Irodalmi szalonok és társaskörök Pesten 1779-1848 (1987) című remek művelődéstörténeti könyve állított e kornak és a korszak nemes-szándékú hőseinek maradandó emléket. (tovább…)

Címkék:

Címkék