Tartalom

Kategória: 2012/ 7

KÖNYVTÁRPOLITIKA
Mezey László Miklós: “Az egyesület mozgásban van”. Interjú Fehér Miklóssal, az MKE főtitkárával 3-10
Vidra Szabó Ferenc: Könyvtári minősítés a szakértő szemével 11-14
A Nemzeti Erőforrások Minisztériuma pályázati felhívása a Minősített Könyvtár cím elnyerésére 15

MŰHELYKÉRDÉSEK
Bényei Miklós: “Tökéletes szerkezet [...] nincs”. Helyismereti bibliográfiák tematikai tagolása 17-23
Antal Zsuzsanna: A szociális hálózat és a könyvtári rendszerek 23-31
Szluka Zoltán – Szluka Péter: DOI regisztrálása tudományos folyóiratok tartalmaihoz 32-37
Sarkadi Zsolt – Szabados Pál: Az ideális szótár 37-43

NAPLÓ
Koncz Károly: Bibliotékákrúl, könyvekrűl satöbbi 44-57

KÖNYV
Poprády Géza: Megkésett könyvismertető 58-62
Nagyváradi Enikő: Budapesti középiskolai tanárok olvasási és könyvvásárlási szokásai 62-64

“Az egyesület mozgásban van”

Kategória: 2012/ 7

Interjú Fehér Miklóssal, az MKE főtitkárával

- Kedves Miklós, beszélgetésünket talán kezdjük a közelebbi múlt fölidézésével. Nekem úgy tűnik föl, hogy az elmúlt évek igen fontosak, szinte fordulat jelentőségűek voltak az MKE életében. Az egyesület 2010-ben ünnepelte fönnállásának 75. évfordulóját. Ebből az alkalomból igen színvonalas konferenciát rendeztetek, amelynek egyik előadója magad voltál, és amely előadásod olvasható is a 3K 2011. évi januári számában*. Ehhez az évfordulóhoz kapcsolódóan Bényei Miklós szerkesztésében megjelent egy nagyszabású kötet**, amely méltó módon dokumentálta az MKE háromnegyed évszázados történetét, és mai életéről is képet adott. 2011-ben – sokak szerint korfordító jelentőségű – vándorgyűlés zajlott le Pécsett, amely talán hosszú időre érvényes perspektívát rajzolt föl nemcsak az MKE, de az egész hazai könyvtárszakma elé. Végül, de nem utolsó sorban tavaly új vezetőséget is választott az egyesület, és Téged választottak a főtitkári tisztre. Te is úgy látod, hogy az elmúlt másfél-két esztendő valamiképp korfordító az MKE históriájában? (tovább…)

Címkék: ,

Könyvtári minősítés a szakértő szemével

Kategória: 2012/ 7

Előzmények

A könyvtári minősítés rendszerének kidolgozása szorosan kapcsolódik a Könyvtári Minőségfejlesztés 21 elnevezésű programhoz, amelyet az Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztálya által felkért munkacsoport tagjai dolgoztak ki. A projekt célja az volt, hogy egységes rendszerbe foglalja a könyvtárak korábbi, széttagolt minőségfejlesztő tevékenységét, tudatosan építve a megszerzett minőségmenedzsment-ismeretek gyakorlati alkalmazására. A program elősegítette a rendelkezésre álló anyagi források hatékony felhasználását, a pályázati keretek racionális, egymásra épülő kihasználását, támogatta a könyvtárak minőségelvű értékelését, szakfelügyeletét, lehetővé tette, hogy a könyvtár – mint intézmény – elfoglalja méltó helyét a hazai minősítési rendszerben. (tovább…)

Címkék: ,

“Tökéletes szerkezet [...] nincs”

Kategória: 2012/ 7

Helyismereti bibliográfiák tematikai tagolása

Előzmények

Közel két esztendővel ezelőtt a szervezők felkérésére előadást tartottam a helyismereti könyvtárosok jászberényi országos konferenciáján a bibliográfiai munka időszerű kérdéseiről. Magától értetődően kitértem a nyomtatásban közzétett (mostanság divatos kifejezéssel: a papíralapú) címjegyzékek és a csak számítógépen
elérhető, olvasható bibliográfiai adatbázisok viszonyára, jelenlegi helyzetére és jövőbeli sorsára is. Egyebek között felvetettem azt a kérdést, hogy az infokommunikációs technika rohamléptékű terjedése következtében van-e, lesz-e létjogosultsága a hagyományos, több évszázada megszokott formában, vagyis könyvekben, periodikumokban megjelenő bibliográfiai összeállításoknak. (Erre utal a referátum cikkváltozatának címe – Meddig lesznek még nyomtatott bibliográfiák? -, amely a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2010. évi 9. számában látott napvilágot.) (tovább…)

Címkék: ,

A szociális hálózat és a könyvtári rendszerek

Kategória: 2012/ 7

A szociális hálózat fogalma

A szociális hálózat az angol social networking szóösszetétel fordítása, de használják még a közösségi hálózat kifejezést is. Már az internet indulásakor látszott, hogy az új médium alkalmazásai (a World Wide Web, vagyis a világméretű hálózat, az e-mail, majd a blog, a wiki, közösségi oldalak) arra szolgálnak, hogy kifejtsük véleményünket, hírt adjunk magunkról, egyszóval kommunikáljunk egymással.1 (tovább…)

Címkék: , ,

DOI regisztrálása tudományos folyóiratok tartalmaihoz

Kategória: 2012/ 7

Bevezetés

A Digital Object Identifier (DOI(r)) rendszer a digitális környezetben fellelhető tartalmak azonosítására szolgál. Olyan aktualitást igénylő információ szolgáltatására használják, mint például hol (milyen linken) találhatóak a világhálón ezek a dokumentumok. A digitális tartalmak tulajdonságai – ide értve azt is, hogy hol található a világhálón – idővel változhatnak, a DOI azonban változatlan marad.[1] (tovább…)

Címkék:

Az ideális szótár

Kategória: 2012/ 7

“A szellem élteti a nyelvet, s együtt mind a kettő a nemzetet”
(Jedlik Ányos)

Milyen lenne az ideális szótár? Mik a jellemzői? És főként: hogyan készítsünk ideális szótárat?
Nehéz kérdések. Sokkal mélyebbre kell kutatni megválaszolásukhoz, mint első látásra gondolnánk. Óriási munkának tűnik – szinte lehetetlennek. Mégsem az!
Mindenekelőtt azonban nézzük, miért is fontos az ideális szótár megalkotása. (tovább…)

Címkék:

Bibliotékákrúl, könyvekrűl satöbbi

Kategória: 2012/ 7

Kerekasztal-beszélgetés – vegyes szekció (huszadik század)

Legutóbb ott hagytam abba érdekfeszítő beszámolómat, hogy a kínálkozó lehetőségek közül, a bőség zavarában hirtelen nem tudtam eldönteni, melyik szekcióülésre óvakodjak be, megnézni és végighallgatni megidézett szellemalakjaim magasztos, megszívlelendő mondanivalójú diskurzusait – tanácstalanságomban inkább felébredtem.
Kéretik tehát feltétlenül elolvasni, újraolvasni az előzményeket (Koncz Károly: Bibliotékákrúl, könyvekrűl, írásrúl, olvasásrúl. = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2011. 12. sz. 41-49. p.), hogy ne tűnjék sületlenségnek, zagyvaságnak mindjárt az első mondat is itt e dolgozatban, és kerüljön pontos értelmezési keretbe, amit az elkövetkezőkben mondandó vagyok. (tovább…)

Címkék:

Megkésett könyvismertető

Kategória: 2012/ 7

Az Európa Könyvkiadónál 2005-ben jelent meg John Lukacs Egy nagy korszak végén című munkája (az eredeti mű 2002-ben a Yale University Press kiadásában látott napvilágot). Meg kell indokolni, hogy hét, illetve tíz év után miért érdemes ismertetni a könyvet a 3K-ban. Először is, mert a recenzensnek most jutott a kezébe. Ez még nem lenne elegendő indok. Recenzens viszont több ismerősét megkérdezte – olvasott, tájékozott embereket -, hogy olvasták-e, a válasz, egy kivételtől eltekintve: nem. Ez már nyomós indoknak tűnt. Ezen kívül több vonatkozásban közvetlenül is érinti szakmánkat. És talán a legfőbb indok: ma is aktuális a mondandója.
Köszönet illeti a 3K szerkesztőit, hogy helyt adtak a könyv ismertetésének, és elnézést kérek azoktól, akik már olvasták a könyvet. Ők sem lehetnek kevesen, mert a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár központi könyvtárában lévő példány már agyonolvasottnak tűnik.

John Lukacs korunk egyik (tovább…)

Címkék:

Budapesti középiskolai tanárok olvasási és könyvvásárlási szokásai

Kategória: 2012/ 7

Péterfi Rita szociológus – miután felmérte a 20 és 30 év közötti magyar fiatalok olvasási és könyvvásárlási szokásait* – 2011 tavaszán végezte el azt a vizsgálatot, amelyről “Befolyásos” emberek: a pedagógusok és a könyvek című kötetében számol be. A szerző a Hatágú Síp Alapítvány által kezdeményezett kutatásában budapesti középiskolai tanárok** olvasási és könyvvásárlási szokásait vizsgálja.
A Gutenberg János Könyvkereskedelmi Szakközépiskola diákjai a főváros 21 kerületének 50 középiskolájában 300 pedagógust (72% nő, 28% férfi; az átlagéletkor 42,8 év) kerestek fel. A kutatás kérdőíve “Kérdőív pedagógusok könyvolvasási- és vásárlási szokásairól” címmel a kötet mellékletében található meg. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék