Tartalom

Kategória: 2011/ 5

KÖNYVTÁRPOLITIKA
Péterfi Rita: PISA-vizsgálat és kompetenciamérés. A magyar diákok szövegértési teljesítménye 3-13
Fehér Miklós: A Közép-Dunántúl régió könyvtári TIOP-TÁMOP pályázatai 14-20

MŰHELYKÉRDÉSEK
Beke Gabriella – Schmidtné Farkas Mária: Orvosi könyvtárak. Megtűrt kategóriából a nélkülözhetetlen státusba? 21-26
Burai István: Egy megyei könyvtár és az informatika első két évtizede (1987-2009) 26-35
Gerencsér Judit – Haraszti Pálné – Sándor Gertrúd: Megalakult a Magyar Könyvtárosok Egyesületének Jogi Szekciója 36-43
Szabó László István: Esélyegyenlőséget biztosító eszközök a könyvtárakban 43-47

HISTÓRIA
Patkósné Tóth Zsuzsa: … és könyvtáros 48-53

PERSZONÁLIA
Poprády Géza: Horváth Tibor (1935-2011) 54-56

KÖNYV
Pogány György: Tanulmányok P. Vásárhelyi Judit tiszteletére 57-61
Bartók Györgyi: Szentesi antológia 61-64

PISA-vizsgálat és kompetenciamérés. A magyar diákok szövegértési teljesítménye

Kategória: 2011/ 5

Miért is érdekli a gazdaságilag legfejlettebb országokat a ma még az iskolapadban ülő diákok teljesítménye, többek között az olvasási képességé? A válasznak több rétege is van. A nemzetközi összehasonlító vizsgálat kezdeményezői mindenekelőtt egyetértenek abban, hogy az olvasás a személyes szabadság kulcsa, általa könnyebb a világban való boldogulás. Ez a boldogulás kiterjed az élet számos területére, jelenti a mindennapokban való eligazodást az egészségügytől, a közigazgatásig, nem utolsó sorban a demokrácia válik hatékonyabban működtethetővé. De nem csupán ezek a szempontok vezérlik a döntéshozókat amikor jelentős öszszegeket áldoznak egy-egy ilyen kutatásra. A ma hozott gazdasági döntések, befektetések, fejlesztések éppen akkorra realizálódnak, azaz néhány év múlva, amikor a vizsgált korosztály megjelenik a munkaerőpiacon. (tovább…)

Címkék: ,

A Közép-Dunántúl régió könyvtári TIOP-TÁMOP pályázatai1

Kategória: 2011/ 5

Bevezető

Magyarországon országgyűlési határozattal fogadták el 1998-ban a hét statisztikai-tervezési régió felállítását. Valójában a régió fogalma többféle értelmezésben ismert. A hétköznapi fogalomhasználatban a régió valamiféle területegységként jelenik meg, a térség, az övezet, a táj, a körzet szinonimája. Gondolkodhatunk róla úgy, mint egy lehatárolt térrészről, a környezetétől bizonyos természeti, társadalmi, gazdasági tényezők révén elkülönülő területi egységről. A regionális politikában az ország és a települések közötti – leggyakrabban az ország fogalma alatt közvetlenül lévő – területi szintet jelöljük vele, amely lehet közigazgatási (választott vagy delegált képviselettel) vagy nem közigazgatási (statisztikai, tervezési) funkciójú egység. (tovább…)

Címkék: , ,

Orvosi könyvtárak. Megtűrt kategóriából a nélkülözhetetlen státusba?

Kategória: 2011/ 5

Fő tevékenységi körök és változásaik

Az orvosi könyvtárak többsége a kórházakban működik, de a hálózat gerincét az orvosképző egyetemek könyvtárai alkotják. Gyűjtőkörük, felhasználóik a szakterület által meghatározott. A kórházi könyvtárak információ- és dokumentumszolgáltatásaikkal, értékőrző tevékenységükkel mindenekelőtt a betegellátást, a gyógyítást, majd az ehhez kapcsolódó oktatást, valamint a tudományos megfigyeléseken alapuló kutatást segítik. A tevékenységet illetően a hangsúly változatlanul a betegellátáshoz szükséges szakinformációk – tértől-időtől független – szolgáltatásán van. Ami ezen szolgáltatások jellegét illeti – a könyvtári informatika, az elektronikus dokumentumok, az adatbázisok, az internet megjelenésével – a hangsúly a nyomtatott dokumentumokról egyre inkább a “testreszabott” elektronikus szolgáltatások, a személyes felkeresés helyett pedig a távhasználat irányába tolódott. Az internet kapcsán meg kell jegyezni, hogy az információk rengetegéből az éppen szükségest, a relevánst megtalálni megfelelő szakértelem, gyakorlat híján aligha lehet. Nem tekinthetünk el attól sem, hogy az adatbázisokhoz való hozzáférés előfizetést igényel, a teljes szövegű dokumentumok elérése jogosultságokhoz kötött, ezek pedig költséggel, leginkább intézmények által felvállalható költséggel járnak. (tovább…)

Címkék:

Megalakult a Magyar Könyvtárosok Egyesületének Jogi Szekciója

Kategória: 2011/ 5

Mindennek megvan a maga órája
… s ideje az építésnek.
(Préd. 3. 1-9.)

A jogalkotást, a jogalkalmazást, a jogi tudományok oktatását napjainkban több mint kétszáz szakképzett könyvtáros és jogvégzett információs szakember támogatja ma Magyarországon. Nagyon fontos célnak tekintjük a fent említett területen működő jogi könyvtárak, könyvtárosok közötti együttműködés erősítését és érdekeinek képviseletét. Ezért időszerűnek láttuk egy jogi szakmai közösség létrehozását, s ehhez a legmegfelelőbb keretnek pedig a Magyar Könyvtárosok Egyesületét tartottuk.
Az alábbiakban a szekcióalakítás előzményeit és történéseit tekintjük át, valamint a szekció terveit tesszük közzé. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék

(1) (1) (1) (1) (1) (12) (1) (2) (2) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (3) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (20) (1) (18) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (28) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (10) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (18) (6) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (27) (3) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (12) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (11) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (2) (10) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (30) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (33) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (3) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (4) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (6) (15) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (7) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (13) (1) (1) (2) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (38) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (6) (1) (6) (17) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (21) (6) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (8) (1) (25) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (14) (7) (2) (4) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (2) (22) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (1) (4) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (12) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (17) (4) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (62) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (4) (1) (11) (11) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (4) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (9) (1) (1) (7) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (43) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (9) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (4) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (8) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (2) (9) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (8) (1) (1) (1) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)