Tartalom

Kategória: 2008/12

KÖNYVTÁRPOLITIKA
Haraszti Pálné: Az IFLA-HUN. A magyar és a magyarul értő könyvtárosok és információs szakemberek határokon átívelő levelezőlistája 3-10
A Debreceni Egyetem Informatikai Kara Könyvtárinformatikai Tanszéke által 2008. augusztus 26-án Debrecenben szervezett “Könyvtári kerekasztal” állásfoglalása 11-13

FÓRUM
Balogh András: Reflexiók Varga Csaba interjújára, de még inkább könyvére 14-23

MŰHELYKÉRDÉSEK
Egervári Dóra: Az információs lavina sodrásában. Vizsgálat a hallgatói információszerzésről 24-33
Istók Anna: Hogyan lehet hasznosítani egy egyszerű könyvtárhasználati kérdőív eredményeit a gyakorlatban? 33-37
Fóthy Zsuzsanna: Tájékoztatás a gyakorlatban, avagy a gyors információtól az irodalomkutatásig 37-41
Bartók Györgyi: “…az ember javára próbálok lenni, tenni”. Újabb beszélgetés Reményik Lászlóval 41-44

KONFERENCIÁK
Tircsné Propper Valéria: Hargita megye kistérségi ellátása. Könyvtári konferencia Csíkszeredában 45-48

PERSZONÁLIA
Fonyó Istvánné: Vásárhelyi Pál (1938-2008) 49
Győri Erzsébet: Gerő Éva (1955-2008) 50

KÖNYV
Poprády Géza: Egy különös helytörténeti könyvről 51-53
Mezey László Miklós: A szentesi díszpolgárok életrajzai 54-56
Csűrös Miklós – Tóth Andrea: A “Kettős kötődésű emberek” antológiája 56-60

Az IFLA-HUN – A magyar és a magyarul értő könyvtárosok és információs szakemberek határokon átívelő levelezőlistája

Kategória: 2008/12

Előzmények

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) civil szervezetként kulturális diplomáciai tevékenységet is folytat, részben központosítottan, részben pedig tagszervezetein keresztül.1
Az MKE partnerszervezetei nemzetközi szinten az IFLA és az EBLIDA, ahová az egyesületet tagsági viszony is fűzi. Más nemzeti egyesületekkel az MKE bilaterális kapcsolatokat ápol.
A kétoldalú kapcsolattartás másik, speciális formája alakult ki a szomszédos országokbeli magyar könyvtárosok önszerveződése folytán létrehozott szakmai társulásokkal: a hajdani Jugoszláviában 1998-ban megalakult Kapocs Csoporttal, a romániai, az ukrajnai és a szlovákiai magyar könyvtáros egyesületekkel. A szórványlétből eredően Horvátországban, Szlovéniában és Ausztriában sem jött létre még az előzőekhez hasonló társulás, az ottani magyar kollégákkal egyénileg valósul meg a kapcsolattartás.
Az MKE határon túli magyar kapcsolatainak új fejezete nyílt a 2004. évi Magyar Könyvtárosok Világtalálkozója keretében tartott kerekasztal-beszélgetés nyomán – ami az első “könyvtáros MÁÉRT”2-nek is nevezhető. A kerekasztal-beszélgetéskor kinyilvánított közös igényeknek megfelelően az MKE elnöksége és tagszervezetei még azon az őszön stratégiai és kétéves cselekvési programot dolgoztak ki, a határon túli könyvtáros-egyesületek véleményének figyelembevételével. (tovább…)

Címkék: ,

Az információs lavina sodrásában – Vizsgálat a hallgatói információszerzésről1

Kategória: 2008/12

Bevezetés

A szakirodalomban többféle meghatározást olvashatunk arról, hogy a különböző szerzők hogyan értelmezik az információs társadalom kifejezést, mert kiterjedtsége, a fogalom összetettsége miatt még ma sincs egységes definíciója. Az információs társadalom fogalom bevezetésében meghatározó szerepe volt Fritz Machlup közgazdásznak, aki 1962-ben írta meg első jelentős tanulmányát A tudás termelése és elosztása az Egyesült Államokban2 címmel. A témában áttörést hozó könyvében vezette be a tudásipar fogalmát, amelyen belül öt összetevőt különböztetett meg: úgy mint az oktatás, kutatás és fejlesztés, a tömegmédia, az információtechnológiák és az információszolgáltatások.
A modern, elektronikus alapokon nyugvó gazdaság legfőbb termelőerejévé azóta az információ és a tudás vált. Ennek következtében mindenki számára biztosítani kell az információkhoz való szabad hozzáférést. A digitális írástudás elterjesztése azonban felelősséggel jár. Biztosítani kell a folyamatosan megújuló információs és kommunikációs eszközöket, hogy mindenki képes legyen az információ megszerzésére és az elektronikus szolgáltatások igénybevételére, illetve el kell érni, hogy a megszerzett információ felhasználható tudássá válhasson. (tovább…)

Címkék: ,

“…az ember javára próbálok lenni, tenni” – Újabb beszélgetés Reményik Lászlóval

Kategória: 2008/12

- Kedves Laci, néhány évvel ezelőtt már készítettem veled interjút (“A lényeg az, hogy a rendelkezésünkre álló időt magunk és mások számára értelmesen és hasznosan töltsük el.” Beszélgetés Reményik László íróval. = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2006. 8. sz., 30-37. p.), így a mostani találkozáskor már régi ismerősként beszélgethetünk, hiszen e-mailben azóta is tartjuk a kapcsolatot. Legutóbb a Népmese Napjának kapcsán olvashattuk nevedet az elektronikus sajtóban. A Tokajban, 2008. szeptember 26-27-én tartott konferencia második napján a Mese és tanítás szekcióban, a helyi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában mutattad be első, Öt magyar népmese hangillusztrációval című CD-det. Karácsony előtt a mese és a gyermekek kapcsolata a figyelem előterébe kerül, de mi most valami különleges “hangfekvésben” szeretnénk beszélgetni erről a témáról, hiszen a CD vak gyerekeknek szól, és meséket is vak gyerekek olvassák fel. (tovább…)

Címkék:

Címkék