Tartalom

Kategória: 2008/12

KÖNYVTÁRPOLITIKA
Haraszti Pálné: Az IFLA-HUN. A magyar és a magyarul értő könyvtárosok és információs szakemberek határokon átívelő levelezőlistája 3-10
A Debreceni Egyetem Informatikai Kara Könyvtárinformatikai Tanszéke által 2008. augusztus 26-án Debrecenben szervezett “Könyvtári kerekasztal” állásfoglalása 11-13

FÓRUM
Balogh András: Reflexiók Varga Csaba interjújára, de még inkább könyvére 14-23

MŰHELYKÉRDÉSEK
Egervári Dóra: Az információs lavina sodrásában. Vizsgálat a hallgatói információszerzésről 24-33
Istók Anna: Hogyan lehet hasznosítani egy egyszerű könyvtárhasználati kérdőív eredményeit a gyakorlatban? 33-37
Fóthy Zsuzsanna: Tájékoztatás a gyakorlatban, avagy a gyors információtól az irodalomkutatásig 37-41
Bartók Györgyi: “…az ember javára próbálok lenni, tenni”. Újabb beszélgetés Reményik Lászlóval 41-44

KONFERENCIÁK
Tircsné Propper Valéria: Hargita megye kistérségi ellátása. Könyvtári konferencia Csíkszeredában 45-48

PERSZONÁLIA
Fonyó Istvánné: Vásárhelyi Pál (1938-2008) 49
Győri Erzsébet: Gerő Éva (1955-2008) 50

KÖNYV
Poprády Géza: Egy különös helytörténeti könyvről 51-53
Mezey László Miklós: A szentesi díszpolgárok életrajzai 54-56
Csűrös Miklós – Tóth Andrea: A “Kettős kötődésű emberek” antológiája 56-60

Tartalom

Kategória: 2008/11

KÖNYVTÁRPOLITIKA
Bánkeszi Katalin: A MOKKA és az ODR kapcsolata, továbbfejlesztési lehetőségek 3-8

MŰHELYKÉRDÉSEK
Pegán Anita: “…szervezetten kell behozni a gyerekeket”. Látogatás az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban, Veszprémben 9-13
Redl Károly: Országgyűlési dokumentumok az interneten. Az Országgyűlési Könyvtár adatbázisa 14-22
Fehér Miklós: Nyitva lenni, vagy nem lenni. A nyitva tartási napok éves számának alakulása a városi könyvtárak körében 23-27

“OLVASSANAK AZ EMBEREK!”
Sárköziné Sárovits Hajnalka: Ingyenes könyvtárhasználat Balatonfüreden 27-28
Horváth Sándor Domonkos: Széles körű felhasználói kedvezmények a győri Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtárban 29
Koltay Tibor: Amit a könyvtáros tud… A könyvtáros és az akadémiai írástudás 30-33
Turai Hilda: Vajdaság magyar könyvtárügye 33-44

HISTÓRIA
Nagy Enikő: Jogszabályok, ajánlások, irányelvek a közkönyvtári tájékoztatásban a kezdetektől a könyvtári törvényig 45-53

KÖNYV
Bényei Miklós: Pécs bibliográfiája 1960-2005 54-57
Vasbányai Ferenc: Bényei Miklós tanulmányai, cikkei, recenziói 57-60

Tartalom

Kategória: 2008/10

KÖNYVTÁRPOLITIKA
Dippold Péter: Mátyás könyvtárától a XXI. századi tudástárakig. Teljességre törekvés és közjó a könyvtárakban – mi lesz veled? 3
Bényei Miklós: Könyvtárak-helyismeret-kiadványok. Harminc év változásai 11
Kégli Ferenc: Egy helyismeret-kutató barangolása Wégtelen Web Wilágban 20

MŰHELYKÉRDÉSEK – A MEGYEI KÖNYVTÁRI HÍRADÓKRÓL
Csikai Elvira: Tékák Hajdú-Bihar megyében 27
Pegán Anita: “…a széttartást mindig megszenvedte a könyvtári szakma”. Látogatás az Illyés Gyula Megyei Könyvtárban, Szekszárdon 27
Tircsné Propper Valéria: Az egri iskolai könyvtárosok összefogása 37
Pogány György: Biblia-kiállítás Pilisen, Galambos Lajos gyűjteményéből 41
Kerekes Erzsébet – Farkas Csilla: Az Örök Ige. Váradi Biblia Vereben 42

KONFERENCIÁK
Székelyné Török Tünde: PR az információszolgáltatásokban 45

MEMENTO
Hangodi Ágnes: Fülöp Gézára emlékeztünk 49

PERSZONÁLIA
Mezey László Miklós: Elekes Péter (1951-2008) 54

KIÁLLÍTÁSOK
Földesi Ferenc: Csillag a holló árnyékában. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 56

KÖNYV
Havas Petra: Mátyás király. Magyarország a reneszánsz hajnalán 59

Tartalom

Kategória: 2008/ 9

KÖNYVTÁRPOLITIKA
Mezey László Miklós: A mércével szembesítsük magunkat! Interjú Varga Csabával olvasótáborokról, tudástársadalomról és a tudatfejlesztő jövőmodellről 3
Amberg Eszter: Információszabadság, avagy a közérdekű adatok megismerésének joga 12

MŰHELYKÉRDÉSEK – A MEGYEI KÖNYVTÁRI HÍRADÓKRÓL
Gerber György: Az ötvenéves Pest Megyei Könyvtárost lapozgatva 19
Pegán Anita: “…megpróbálok teremteni”. Látogatás a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtárban, Szegeden 27
Litauszky Györgyné: A szolgáltatóképesség növelése európai uniós források segítségével. A Békés Megyei Könyvtár útja egy projekt megvalósulása felé, praktikus megközelítésben 33

EXTRA HUNGARIAM
Papp József: COBISS.Net. A délszláv államok egységes könyvtári információs rendszere 39
Hajnal-Ward Judit: A SALIS jubileumi konferenciája Seattle-ben 45

PERSZONÁLIA
Biczák Péter: Kányi Andrásné (1933-2008) 53

KÖNYV
Lukáts János: “Kovács Máté száz éve a magyar társadalom életében”. Egy emlékkönyvről és az emlékezés kötelességéről 56

Tartalom

Kategória: 2008/ 8

KÖNYVTÁRPOLITIKA
Némethné Takács Hajnalka: Vándorgyűlés a megújulás jegyében 3
Sonnevend Péter: A könyvtár új élete 6

MŰHELYKÉRDÉSEK – A MEGYEI KÖNYVTÁRI HÍRADÓKRÓL
Kapuvári Zsuzsa: Szemelvények a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 50 éves Híradójából 14
Pegán Anita: “Próbálunk nagy léptekkel haladni” Látogatás a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban, Egerben 24
Szalóki Gabriella: Web 2.0 a nemzeti könyvtárakban 29
Tóth Ferenc Tibor: Libinfo 2.0. Új technológiák alkalmazása az on-line referenszben az Országos Széchényi Könyvtárban 32
Horváth Ádám – Németh Márton: Az OSZK új közösségi világhálós (web 2.0) fejlesztései 34

KONFERENCIÁK
Nagy Anikó: A Magyar Könyvtárosok Egyesülete a Parlamentben 38
Szili Katalin: Levél a Magyar Könyvtárosok Egyesületének konferenciájához 41
Pegán Anita: Roadshow után, új programok előtt. Beszélgetés Bakos Klárával, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnökével 43

MEMENTO
Tóth Gyula: Fülöp Géza, az olvasástörténet művelője 47
Balogh Beáta: 120 éve született Fitz József 52

KÖNYV
Mezey László Miklós: A tudós tanár köszöntése 58

Tartalom

Kategória: 2008/ 7

KÖNYVTÁRPOLITIKA
Gáborjáni Szabó Botond: Biblia és olvasás 3
Tószegi Zsuzsanna: Mit kell tudnia ma egy könyvtárosnak? Az informatikus könyvtárosok szakmai kompetenciái 17

MŰHELYKÉRDÉSEK – A MEGYEI KÖNYVTÁRI HÍRADÓKRÓL
Takáts Béla: Kaptár – Jász-Nagykun-Szolnok megye könyvtárainak híradója 26
Nagy László: A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár újjáépítése 31
Balla Ildikó: Praktikák, tippek időszaki kiadványok kezeléséhez 38

MEMENTO
Szász Péter: Szentmihályi János születésének 100. évfordulóján 55

KÖNYV
Pogány György: Jókai könyvtára 58

Tartalom

Kategória: 2008/ 6

KÖNYVTÁRPOLITIKA
Balogh András: “Harmadikutas” kultúrpolitikák a közkönyvtárügyben, avagy a kultúra “mellékhatásairól” kérdezze meg könyvtárosát 3-20

FÓRUM
Bánhegyi Zsolt: Megjegyzések, észrevételek Balogh András dolgozatához 21-24
A MEGYEI KÖNYVTÁRI HÍRADÓKRÓL Sebestyénné Horváth Margit: Könyvtári híradók Zala megyében 25-31

Bánkeszi Katalin: Magyar Digitális Képkönyvtár. Képek a könyvtárból – mindenkinek 32-34
 Turai Hilda: Magyar könyvtárak a határon túl. A magyar olvasók ellátását végző könyvtárak helyzete a környező országokban 34-44
Bartók Györgyi: Határon túl. Új szolgáltatás a Könyvtári Intézet honlapján 44-46

KONFERENCIÁK
Mezey László Miklós: Az új stratégia jegyében. Kárpát-medencei könyvtárosok konferenciája Csongrádon 47-53

PERSZONÁLIA
Pálvölgyi Mihály – Murányi Péter: Tóth Gyula köszöntése 70. születésnapja alkalmából 54-57

KÖNYV
Kégli Ferenc: Régi magyarországi szerzők névjegyzéke 58-60

Tartalom

Kategória: 2008/ 5

KÖNYVTÁRPOLITIKA
Erdeiné Jónás Irén: Tudásmenedzsment 3-8
Amberg Eszter: A nyilvános könyvtárak jegyzékének 2007. évi változásai 9-12

MŰHELYKÉRDÉSEK
A megyei könyvtári híradókról Bódi Györgyné: Tizedik évébe lépett a Hírforrás 13-16
Péterfi Rita: Az olvasás-szövegértésről két nemzetközi vizsgálat kapcsán. A PIRLS- és a PISA-vizsgálat magyar vonatkozásai 16-24
Fehér Miklós: Partnerség, együttműködés, minőség. Kistérségi könyvtárak és a Könyvtári Intézet Kutatási és Szervezeti 25-36
ENRICH. A kulturális örökségre vonatkozó információforrások európai hálózata 37-38

KONFERENCIÁK
Giczi András Béla: BOBCATSSS 2008 – Zadar 39-42
Berhidi Anna: BOBCATSSS 2008 – az orvosi szakkönyvtáros szemével 42-44
Somogyvári Katalin: BOBCATSSS 2008 – a felsőoktatási könyvtáros és esélyegyenlőségi referens szemével 45-48

HISTÓRIA
Pomogáts Béla: Két évtized 49-51

KIÁLLÍTÁS
Pogány György: Veszedelmes olvasmányok. Erotikus illusztrációk a 18. századi francia irodalomban 52-54

PERSZONÁLIA
Vajda Erik: Stiegrád Gábor (1949-2008) 55-56

KÖNYV
Vasbányai Ferenc: A magyar időszaki kiadványok repertóriumai II. 57-59
Tóth Andrea: Pázmány Pétertől a világhálóig – Könyvtárak Tatabányán 60

Tartalom

Kategória: 2008/ 4

KÖNYVTÁRPOLITIKA
Hock Zsuzsanna: A könyvtárostanári hivatás etikai alapelvei 3-11
Mihalik Laura: Virtuális valóság, könyvtár, helyismeret 12-17

FÓRUM
Vajda Kornél: A kötelező és ajánlott olvasmányokról 18-21

MŰHELYKÉRDÉSEK
Zselinszky Lászlóné: A Könyvtári kis Híradó : a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei könyvtárak lapja 22-26
Fejős László: Adalékok az ETO új kiadásához és konkordanciájához (folytatás) 26-32
Barki Katalin: Egy korszak lezárult az “Év könyvtára” cím elnyerésével 33-41
Mann Jolán: Gondolatok a Nyugat indulásának 100. évfordulója kapcsán 42-45
Sudár Annamária: A Nyugat 100. születésnapja az Országos Széchényi Könyvtárban 46-49
A Publika Magyar Könyvtári Kör 2007. évi rövidített szakmai és pénzügyi beszámolója 50-52

PERSZONÁLIA
Mecsériné Doktor Rozália: Vizi László (1934-2008) 53-54
Csabay Károly: Szelle Béla (1934-2008) 55-56

KÖNYV
Hölgyesi Györgyi: “Zajos sikernél többre tartottam a nemzetépítő hasznos munkát” 57-59
Tóth Andrea: Életképek 59-60

Tartalom

Kategória: 2008/ 3

KÖNYVTÁRPOLITIKA
Redl Károly: Beszámoló az Országos Könyvtári Kuratórium 2007. évi tevékenységéről 3-8
Bánkeszi Katalin: Lehetséges megoldások : közös katalógusok, átjárható katalógusok  9-13

MŰHELYKÉRDÉSEK
Takács Anna: Téka Téma : hálózati híradók Komárom-Esztergom megyében 14-19
Fejős László: Adalékok az ETO új kiadásához és konkordanciájához 19-28
Koltay Tibor: Az információs műveltség és a referálás 29-31
Koleszár Márta: Legyél te is kölyökolvasó! 32-38
Bartók Györgyi – Mezey László Miklós: “Jó sorban ékesség, szükségben menedék” : interjú Bakó Annamáriával, a Litea Könyvesbolt és teázó vezetőjével 38-44

EXTRA HUNGARIAM
Tóth Máté: Nemzetközi mesterképzés a digitális könyvtárakról 45-50

PERSZONÁLIA
Magyarné Fekete Katalin: Drahos Istvánné (1934-2008) 51-52
Baricz Zsolt – Patkósné Hanesz Andrea: Hajdu Géza (1926-2007) 52-54

KÖNYV
Bényei Miklós: Könyvtártudományi tanulmányok Hajdu Géza 80. születésnapjára 55-57
Kovács Ilona: A muravidéki magyarság könyvkultúrájának szellemtörténeti útja 58-60

Tartalom

Kategória: 2008/ 2

KÖNYVTÁRPOLITIKA
Hiller István: A Magyar Kultúra Napja 3-4
Bartók Györgyi – Mezey László Miklós: A Könyvtári Minőségi Díjról : interjú Skaliczki Judittal, az Oktatási és Kulturális Minisztérium főosztályvezető-helyettesével 5-9
Nagy Attila: Sorsok és mesék 10-15

MŰHELYKÉRDÉSEK
Ládi László: Könyvtár 2.0 16-29
Tamás Kincső – Vasbányai Ferenc: HUMANUS – Humántudományi Tanulmányok és Cikkek Adatbázisa 29-34

KONFERENCIÁK
Nagy Éva: Határtalan irodalom : konferencia a Berzsenyi Dániel Könyvtárban 35-39
Marton Erika: Lobbizás, avagy hogyan adjam el a könyvtáramat? 40-43

HISTÓRIA
Pogányné Rózsa Gabriella: Két könyvtári törvénytervezet, 1947-1950 44-51

PERSZONÁLIA
Pogány György: Kókay György (1929-2007) 52-54

KIÁLLÍTÁS
Dippold Péter: “Áthatások” 55-56

KÖNYV
Hangodi Ágnes: Új tagja van a XX. századi könyvtártörténeti monográfiák (nem túl hosszú) sorának 57-59
Tóth Andrea: 70kedő krónikás 59-60

Tartalom

Kategória: 2008/ 1

KÖNYVTÁRPOLITIKA
Skaliczki Judit: Portál Program : könyvtárfejlesztési stratégia, 2008-2013 3-20

MŰHELYKÉRDÉSEK
Gerber György: Kistérségi könyvtári szolgáltatások Pest megyében 21-29
Horváth József: A települési könyvtárak szakfelügyeleti vizsgálatának Győr-Moson-Sopron megyei tapasztalataiból 30-35
Szalai Gáborné: Szakfelügyelet és területi munka 35-39
Nagy Enikő: Esélyteremtés az információhoz való hozzáférésben : hangoskönyvtári szolgáltatások a Szentes Városi Könyvtár Kht-ban 39-42
Morvai Zsuzsanna: Nem hagyományos könyvtári dokumentumok az OSZK Kisnyomtatványtárában : a gyászjelentés-gyűjtemény 43-52
Horváth Pál: A gyászjelentés-gyűjtemény restaurálása 52-55

KÖNYV
Pogány György: Régi magyar könyvtár III/XVIII. század 2. kötet : 1761-1800 56-58
V. Ecsedy Judit: A cívis szellem nyomtatott hírnökei 59-60

Az IFLA-HUN – A magyar és a magyarul értő könyvtárosok és információs szakemberek határokon átívelő levelezőlistája

Kategória: 2008/12

Előzmények

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) civil szervezetként kulturális diplomáciai tevékenységet is folytat, részben központosítottan, részben pedig tagszervezetein keresztül.1
Az MKE partnerszervezetei nemzetközi szinten az IFLA és az EBLIDA, ahová az egyesületet tagsági viszony is fűzi. Más nemzeti egyesületekkel az MKE bilaterális kapcsolatokat ápol.
A kétoldalú kapcsolattartás másik, speciális formája alakult ki a szomszédos országokbeli magyar könyvtárosok önszerveződése folytán létrehozott szakmai társulásokkal: a hajdani Jugoszláviában 1998-ban megalakult Kapocs Csoporttal, a romániai, az ukrajnai és a szlovákiai magyar könyvtáros egyesületekkel. A szórványlétből eredően Horvátországban, Szlovéniában és Ausztriában sem jött létre még az előzőekhez hasonló társulás, az ottani magyar kollégákkal egyénileg valósul meg a kapcsolattartás.
Az MKE határon túli magyar kapcsolatainak új fejezete nyílt a 2004. évi Magyar Könyvtárosok Világtalálkozója keretében tartott kerekasztal-beszélgetés nyomán – ami az első “könyvtáros MÁÉRT”2-nek is nevezhető. A kerekasztal-beszélgetéskor kinyilvánított közös igényeknek megfelelően az MKE elnöksége és tagszervezetei még azon az őszön stratégiai és kétéves cselekvési programot dolgoztak ki, a határon túli könyvtáros-egyesületek véleményének figyelembevételével. (tovább…)

Címkék: ,

Az információs lavina sodrásában – Vizsgálat a hallgatói információszerzésről1

Kategória: 2008/12

Bevezetés

A szakirodalomban többféle meghatározást olvashatunk arról, hogy a különböző szerzők hogyan értelmezik az információs társadalom kifejezést, mert kiterjedtsége, a fogalom összetettsége miatt még ma sincs egységes definíciója. Az információs társadalom fogalom bevezetésében meghatározó szerepe volt Fritz Machlup közgazdásznak, aki 1962-ben írta meg első jelentős tanulmányát A tudás termelése és elosztása az Egyesült Államokban2 címmel. A témában áttörést hozó könyvében vezette be a tudásipar fogalmát, amelyen belül öt összetevőt különböztetett meg: úgy mint az oktatás, kutatás és fejlesztés, a tömegmédia, az információtechnológiák és az információszolgáltatások.
A modern, elektronikus alapokon nyugvó gazdaság legfőbb termelőerejévé azóta az információ és a tudás vált. Ennek következtében mindenki számára biztosítani kell az információkhoz való szabad hozzáférést. A digitális írástudás elterjesztése azonban felelősséggel jár. Biztosítani kell a folyamatosan megújuló információs és kommunikációs eszközöket, hogy mindenki képes legyen az információ megszerzésére és az elektronikus szolgáltatások igénybevételére, illetve el kell érni, hogy a megszerzett információ felhasználható tudássá válhasson. (tovább…)

Címkék: ,

“…az ember javára próbálok lenni, tenni” – Újabb beszélgetés Reményik Lászlóval

Kategória: 2008/12

- Kedves Laci, néhány évvel ezelőtt már készítettem veled interjút (“A lényeg az, hogy a rendelkezésünkre álló időt magunk és mások számára értelmesen és hasznosan töltsük el.” Beszélgetés Reményik László íróval. = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2006. 8. sz., 30-37. p.), így a mostani találkozáskor már régi ismerősként beszélgethetünk, hiszen e-mailben azóta is tartjuk a kapcsolatot. Legutóbb a Népmese Napjának kapcsán olvashattuk nevedet az elektronikus sajtóban. A Tokajban, 2008. szeptember 26-27-én tartott konferencia második napján a Mese és tanítás szekcióban, a helyi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában mutattad be első, Öt magyar népmese hangillusztrációval című CD-det. Karácsony előtt a mese és a gyermekek kapcsolata a figyelem előterébe kerül, de mi most valami különleges “hangfekvésben” szeretnénk beszélgetni erről a témáról, hiszen a CD vak gyerekeknek szól, és meséket is vak gyerekek olvassák fel. (tovább…)

Címkék:

A MOKKA és az ODR kapcsolata, továbbfejlesztési lehetőségek*

Kategória: 2008/11

Röviden összefoglalom a Magyar Országos Közös Katalógus (MOKKA) jelenlegi helyzetét és a közeljövő – vagyis az elkövetkező két hónap – feladatait. Áttekintjük, milyen lehetőségeket rejtenek a Tudásdepó-Expressz névre hallgató, könyvtári fejlesztéseket célzó pályázatok. Nagy vonalakban ismertetem a MOKKA és az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) korszerűsítését célzó, három nagy könyvtár összefogásával megvalósuló országos fejlesztési terveket, és a kitűzött célokat.

A jelen és a közeljövő

Mint már korábban is bejelentettük, az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) önálló szervert vásárolt és helyezett üzembe a MOKKA céljaira. A szerver felélesztése után a projektvezetők egyeztettek az OSZK vezetőségével és a rendszer fejlesztőivel, aminek eredményeként az a döntés született, hogy a jövőben ez a szerver ad helyet az adatbázisnak, és innen szolgáljuk ki a közös katalogizálási és keresési igényeket. Ehhez telepíteni kell az ORACLE adatbázis-kezelőt, ki kell alakítani a MOKKA működéséhez szükséges környezetet, majd fel kell építeni a MOKKA adatbázist és a kereséseket támogató indexeket. (tovább…)

Címkék: , , , ,

“…szervezetten kell behozni a gyerekeket” – Látogatás az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban, Veszprémben

Kategória: 2008/11

Egy hivatali megbeszélés után, sietősen fogad dolgozószobájában Pálmann Judit igazgató asszony. Bár ránézésre az asszony elnevezés lényéhez egyáltalán nem illik, annak ellenére, hogy két, majdnem felnőtt gyermek édesanyja. Kifejező barna szemei, divatosra vágott haja, fiatalos öltözéke inkább egy energikus, fiatal, független nő benyomását kelti, és a beszélgetés során is csak néha látom meg arcán a gondokat kifejező ráncokat, amelyek azonban csak komolyabbá és még elszántabbá teszik egész személyiségét. Főként akkor látszik rajta ez a komolyság, amikor – a beszélgetés során többször visszatérően – megbízott igazgatói működése elejéről beszél. Még friss és részben feldolgozatlan ez az élmény benne és a kollégáiban is. Még láthatatlanul ott jár közöttük a bizonytalanság, a kiszolgáltatottság érzése ezekben a napokban is, holott már egy éve történt az, amire nem szívesen emlékezik. (tovább…)

Címkék: ,

Országgyűlési dokumentumok az interneten – Az Országgyűlési Könyvtár adatbázisa

Kategória: 2008/11

Az Országgyűlési Könyvtár 2008. június 11-én, sajtóbemutatón ismertette az Országház Delegációs termében az elmúlt évben végzett digitalizálási tevékenységének újabb jelentős eredményét, az Országgyűlési dokumentumok (képviselőházi naplók és irományok, főrendiházi naplók 1861-1918) című adatbázisát.
Az adatbázis létrehozataláig szövevényes út vezetett. Néhány fontosabb mérföldkő bemutatása bepillantást enged az Országgyűlési Könyvtár digitalizálási és ezzel összefüggő állományvédelmi tevékenységébe. Meglepő módon ugyanis a digitalizálás megkezdéséhez az állományvédelmen keresztül vezetett az út. A könyvtár Magyar parlamenti gyűjteményében féltve őrzött dokumentumok állapota folyamatosan romlott, ezért e folyamat megállítása, de legalábbis lassítása a könyvtár alapvető feladatává vált. (tovább…)

Címkék: , ,

Nyitva lenni, vagy nem lenni – A nyitva tartási napok éves számának alakulása a városi könyvtárak körében

Kategória: 2008/11

A könyvtárfejlesztés stratégiai céljai közt a második pont foglalkozik a hozzáférés növelésével. A külföldi trenddel összhangban a hozzáférés növelésének folyamatos elsőbbsége a hazai könyvtárfejlesztési szemléletet is meg kell, hogy határozza. Ennek szellemében fogalmazódott meg a már hivatkozott pontban a stratégiai cél, vagyis, hogy “a könyvtár a használó központúság szellemében a lakóhelytől, településtípustól, könyvtári épülettől és a nyitvatartási időtől függetlenül biztosítson hozzáférést ezen információkhoz és adatokhoz, valamint a könyvtári szolgáltatások jelentős részéhez.”1
A hozzáférés szélesítése elsősorban technikai, technológiai fejlesztések révén valósulhat meg. Ennek keretében olyan szolgáltató könyvtárak működtethetőek, amelyek 24 órában képesek elektronikus hozzáférést biztosítani a könyvtári információkhoz és a könyvtári szolgáltatások jelentős részéhez.

(tovább…)

Címkék: ,

Vajdaság magyar könyvtárügye

Kategória: 2008/11

A magyarság mint kisebbség

A kisebbségben élő magyarságnak számolnia kell a nyelvi és kulturális különbözőségéből eredő hátrányokkal. A kisebbségben élők az ország többségével szemben egy másik kultúrát, nyelvet, mentalitást stb. jelentenek. Ez a másság sokszor vezet társadalmi hátrányokhoz és a többségi nemzet ellenszenvéhez.
A könyvtár szerepe, hogy az adott kultúrkört jelentő dokumentumokat megfelelő mennyiségben és minőségben szolgáltatni tudja. Ezzel a többségi állam azt is kifejezné, hogy nem tekinti alacsonyabb rendűnek a másik etnikum tagjait, a könyvtár pedig a kulturális önazonosságuk megteremtésének-megtartásának szolgálatába állhat. A saját kultúra megismertetésén keresztül erősödik az azonosságtudat és gyengül a kisebbségi létből fakadó hátrányosság érzete. Ha a nemzeti identitásuk nem szenved csorbát, a magyarság kisebbségi csoportjai kultúráját, hagyományait, szokásait megtartva tudnak az adott többségi társadalomba beilleszkedni, annak tevékeny részesévé válni. Kisebbségben csak az erős nemzeti identitással rendelkező egyének maradnak meg magyarnak, és lesznek magyarként az adott többségi társadalom aktív részesei. Ilyen esetben beszélünk integrációról. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék