Tartalom

Kategória: 2007/ 4

KÖNYVTÁRPOLITIKA
Amberg Eszter: A szerzői jog szerepe az elektronikus kereskedelemben 3-8
Mezey László Miklós: Újra találkozott múlt és jövő. Megnyílt a Magyar Pedagógusok Háza 9-11

MŰHELYKÉRDÉSEK
Pegán Anita: Székesfehérvárott februárban 12-16
Ocsovszky Zsófia: Digitális játszótér. Új szolgáltatások a gyermekkönyvtárban 16-20
Tapolcainé Sáray Szabó Éva: A Tatabányai Városi Levéltár szakkönyvtárának alapítása 21-26
Kopacz Katalin Mária – Bedő Melinda: Olvasás- és könyvtárszociológiai vizsgálatok Hargita megyében 26-38
A Publika Magyar Könyvtári Kör 2006. évi rövidített szakmai és pénzügyi beszámolója 38-40

KONFERENCIÁK
Feketéné Birkus Ilona – Juhász – Barják Anna – Ozorai Ágnes: A könyvtár, az információs szolgáltatások és a marketing. Beszámoló a 15. BOBCATSSS Szimpóziumról 41-45

MEMENTO
Szerafinné Szabolcsi Ágnes: Kovács Máté nyíregyházi évei (1931-1935) 46-51

PERSZONÁLIA
Barátné Hajdu Ágnes: Földi Tamás (1929-2007) 52-54
Weisz Gábor (1935-2007) 54-55

KÖNYV
A könyvszakma segédkönyvei. A könyvkereskedelmi képzés legújabb tankönyve 56-57
Pogány György: Kék vér, fekete tinta 58-60

A szerzői jog szerepe az elektronikus kereskedelemben

Kategória: 2007/ 4

A Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért (SZEK) által Budapesten, 2006. november 22-én szervezett konferencia elsősorban az e-kereskedők szerzői jogi problémáira és tapasztalataira, a webáruházak és e-boltok tevékenységének szerzői jogi vetületeire fókuszált, mindemellett igyekezett körbejárni az aktuális szerzői jogi kérdéseket és konfliktusokat is. Ezt tükrözi a konferencia hármas tagolása: A szerzői jog az Internet korszakában; A szerzői jog az alkotó és a kereskedő szemszögéből és a Szerzői jogok védelme a gyakorlatban címmel.
Muraközi Gergely a technikai fejlődés hatását elemezte a szerzői jogokra vonatkozóan. Nézzük először magát a jelenleg formálódó, a közösség(iség)re épülő, második generációs internetkorszakot! Manapság egy mindent átfogó új jelenség és szemléletmód terjed egyre sebesebben, nevezetesen a Web 2.0, amely fogalom 2004 közepén bukkant fel Tim O’Reillynek és Dale Doughertynek köszönhetően. Azóta sokan próbálták magyarázni – több-kevesebb sikerrel – e világhálóval kapcsolatos fogalmat. Szempontunkból azt tartom fontosnak kiemelni, hogy egyrészt a korábbi weben lényegesen kevesebb szerző hozta létre azokat a tartalmakat, amelyekhez a felhasználó hozzáfért, míg manapság, a “webkettes” korszakban egyre többen publikálnak, publikálunk a világhálón. (tovább…)

Címkék: , ,

Székesfehérvárott februárban

Kategória: 2007/ 4

2001 végén jártam utoljára Székesfehérvárott, a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtárban. Itt készítettem életem első igazi interjúját a 3K részére. Ez volt az oka, hogy a megyei könyvtárakról szóló sorozat tervezésénél ez a könyvtár jutott eszembe elsőként. Örömmel töltött el, hogy visszamehetek hozzájuk. Aztán eszembe jutott, hogy Komlósi József annak idején milyen várakozással beszélt az új könyvtár terveiről, és úgy döntöttem, hogy várok. Nos, 19 hónapot vártam arra, hogy arról írhassak, esetleg letették már az alapkövet, vagy legalábbis a helyszínt kijelölték, és megvan a pénz az új épületre. Arra gondoltam, hogy milyen jó lesz, ha az “álomkönyvtár” megvalósulásáról beszélgethetünk. Reményeim viszont már tavaly nyáron szertefoszlani látszottak, és mára már bizonyossá is vált: az új épületre még több évet várni kell. (tovább…)

Címkék: ,

Digitális játszótér

Kategória: 2007/ 4

Új szolgáltatások a gyermekkönyvtárban

Örömmel olvastam Hiller István A kulturális modernizáció irányai című, 2006. december 16-án kelt dokumentumában1 a gyermekkönyvtárak fejlesztését megcélzó lehetséges intézkedéseket. Örömmel, mert hazánk tudás-gazdaságát és társadalmát, Magyarország jövőbeli helyét egy új, interkulturális és tudásra alapozott világban a most felnövekvő generáció fogja meghatározni. Az oktatás ilyen módon mindig is első helyen szerepel az ország jövője szempontjából. Mára azonban az oktatás tere kitágult, a tanulási folyamat egész életen át tart, és az informális tanulás útjain bárki, bármikor hozzájuthat az őt érdeklő, munkájában, mindennapi életében fontos információkhoz, forrásokhoz. A lehetőség megteremtődött, a technológia terén a fejlődés folyamatos, az információk és a tanulás új útjainak, lehetőségének kiaknázása azonban nagymértékben függ attól, mennyire vagyunk felkészültek, azaz rendelkezünk-e a digitális korhoz szükséges tudással. (tovább…)

Címkék: ,

Olvasás- és könyvtárszociológiai vizsgálatok Hargita megyében

Kategória: 2007/ 4

A csíkszeredai Hargita Megyei Könyvtár munkatársai 2004 tavaszán (április-május hónapokban) olvasással vagy olvasást érintő tényezőkkel kapcsolatos felméréseket végeztek a megye községeiben. Az egyik felmérés tárgyát a községi könyvtárak képezték, ezek helyzete, adottságai, szolgáltatásai a 2001-2003-as periódusban, a másik felmérés pedig a lakosság olvasói, könyvtárhasználói, médiafogyasztói, számítógép-használói szokásaira terjedt ki.
Munkánkat anyagilag támogatta a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, szakmai segítséget nyújtott Nagy Attila, a Könyvtári Intézet munkatársa és Sorbán Angella szociológus, a kolozsvári Trend Társadalomkutató Műhely vezetője. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék