Tartalom

Kategória: 2007/ 2

KÖNYVTÁRPOLITIKA
Redl Károly: Beszámoló az Országos Könyvtári Kuratórium 2004-2006 között folytatott tevékenységéről 3-15
Papp Anna Mária: Ötvenéves az Országos Idegennyelvű Könyvtár 16-19

MŰHELYKÉRDÉSEK
Barátné Hajdu Ágnes: A magyar ETO-kiadás munkálatai. Hazai és nemzetközi tapasztalatok 20-39

KONFERENCIÁK
Mezey László Miklós: Anyanyelv, identitás, kultúra – kisebbségi könyvtárak 40-45

MEMENTO
Goda Éva: Kertész Gyula élete, munkássága 46-49
Bényei Miklós: Kertész Gyula, a bibliográfus. Emlékező vázlat 50-53

PERSZONÁLIA
Balogh Ferencné – Havas Katalin: Katsányi Sándor (is) 75 éves 54-56

KÖNYV
Bartók Györgyi: Kistelepülési könyvtárosok kézikönyve 57-59
Hajdú-bihari helyismereti bibliográfia – sokadszorra 59-60

Beszámoló az Országos Könyvtári Kuratórium 2004–2006 között folytatott tevékenységéről

Kategória: 2007/ 2

Egy konzultatív testület munkájáról beszámolni, a teljesítményét megítélni, az elért eredményeit értékelni mindig bonyolult feladat. Hiszen azok a tanácsok, javaslatok, vitákban kiérlelt vélemények, amelyeket az Országos Könyvtári Kuratórium (OKK) megfogalmaz más döntést hozó személyek, testületek tevékenységén keresztül juthatnak kifejezésre. Az új ciklus felénél azonban indokolt megkísérelni, hogy képet adjunk a testület munkájáról.
Az OKK a 165/1999. (XI. 19.) számú kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően 2004 végén újjáalakult. A jogszabály rendelkezéseit követő jelölési eljárás után Hiller István miniszter kinevezte az OKK tagjait. Bár a szaksajtó annak idején közzétette az OKK személyi összetételét, indokolt a teljesség kedvéért megismételni abban a formában, ahogy a miniszteri kinevezés szólt. Az elmúlt időszakban a kinevezett személyek feladatkörében bizonyos esetekben történt változás, de ez természetes folyamat néhány év távlatában. (tovább…)

Címkék: ,

A magyar ETO-kiadás munkálatai

Kategória: 2007/ 2

Hazai és nemzetközi tapasztalatok

Megjelent az ETO új magyar kiadása. Nagy munka volt, régen várt esemény. Nyilvánvaló azonban, hogy ez a kiadvány nemcsak egy önálló szellemi produktum, hanem mind történetiségében, mind a nemzetközi folyamatokat és technikai fejlődést tekintve is csupán egy állomás az ETO publikációk százéves történetében. A 2006-os év nagy változásokat hozott az ETO magyarországi eseményei sorában. Ahhoz, hogy ezt megfelelően tudjuk megítélni, érdemes áttekinteni az előzményeket.

ÚJ KÉZBEN AZ ETO NEMZETKÖZI KIADÁSA
Federal International for Information and Documentation (FID)

A Nemzetközi Dokumentációs Szövetség, majd Nemzetközi Információs és Dokumentációs Szövetségének (FID) sorsa szorosan összefügg az ETO történetével, hisz már létrejöttét (1894) is az osztályozási rendszernek, illetve Otlet és La Fontaine bibliográfiai terveinek köszönhette. A szövetség tevékenységének megközelítően első kilencven évében meghatározó volt az ETO fejlesztése, kiadása. Kidolgozták a módosítási javaslatok nyilvános ellenőrzésének, majd publikálásának ismert szabványos rendszerét. Bár a FID/CCC ügyvezető csoportjának terhei egyre jelentősebbek voltak, mégis az évtizedek lassú szervezeti átalakulásának ütemét nem ez a tény, hanem a FID Közgyűlés felkérésére elkészített Gilchrist-jelentés (1984) gyorsította meg. (tovább…)

Címkék:

Címkék