Tartalom

Kategória: 2007/12

KÖNYVTÁRPOLITIKA
Bartos Éva: “Diplomás könyvtáros állást keres” 3-11

MŰHELYKÉRDÉSEK
Varga Kornélia: Gyermekkönyvkiadás és gyermekkönyv-kereskedelem a rendszerváltozás után 12-18
Péterfi Rita: Számítógép-használat és felekezeti hovatartozás 18-24
Vidra Szabó Ferenc: Felhasználói elégedettségvizsgálat az Országos Széchényi Könyvtárban 25-30
Tóth Rita: A 2006-os év könyvtárának gyermekrészlege 31-33
Éger Veronika: “…hiszek a mesékben” : beszélgetés Kristóf Márta népi iparművész könyvtárossal 33-37

ÚTON
Bartók Györgyi: “Kis sziget” őszi verőfényben 38-40

HISTÓRIA
Várszegi Asztrik: A Mátyás Graduálé méltatása 41-43

MEMENTO
Nagy Réka Anna: Sándor István, a néprajzi bibliográfus 44-51

KÖNYV
Bényei Miklós: Szemléleti áttörés : laudáció egy könyvtártörténeti munkáról 52-56
Böőr László: 1956 Szentendrén 57-60

Tartalom

Kategória: 2007/11

KÖNYVTÁRPOLITIKA
Vörös Klára: A könyvtári kommunikáció szimbolikus tartalmai 3-8
Mezey László Miklós – Vajda Kornél: Kihívás és megtiszteltetés : Interjú Sebestyén György professzorral, az ELTE Informatikai és Könyvtártudományi Intézetének vezetőjével 9-14

FÓRUM
Mender Tiborné – Sárközi Andrea Bernadett: A mumus már a könyvtárban van… : Gondolatok Heit Gábor Versenyképesség az Európai Unióban című előadása után 15-20

MŰHELYKÉRDÉSEK
Gereben Ferenc: Olvasás felsőfokon? : Benyomások az egyetemisták olvasáskultúrájáról 21-26
Bartók Györgyi – Péterfi Rita: A Gyerekirodalmi Adatbázis bemutatása 27-29
Somogyi József: A honvédségi könyvtárak helyzete (2001-2005) 30-44
Tóth Andrea: “ha meg akarunk felelni e kihívásoknak, követnünk kell a változásokat, tetszik, nem tetszik.” : Interjú Buzai Csabával, “Az év fiatal könyvtárosá”-val 45-48

KONFERENCIÁK
Mezey László Miklós: Új tudás – új stratégia 49-53

KÖNYV
Bartos Éva: Minőségirányítás – lépésről lépésre : Az első lépésektől a könyvtár stratégiai tervének elkészítéséig 54-56
Kégli Ferenc: A “legszögedibb szögedi” személyi bibliográfiája 57-60

Tartalom

Kategória: 2007/10

KÖNYVTÁRPOLITIKA
Fodor Péter: Minőség a könyvtárban – korszerű közkönyvtár 3-10
Bartók Györgyi – Mezey László Miklós: Az MKE hozzáadott értéket teremt a könyvtárosságnak : Interjú Bakos Klárával, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnökével 11-16

FÓRUM
Fehér Miklós: Versenyképes ország, versenyképes könyvtárosokkal : gondolatok az MKE-projekt és az általa keltett KATALIST-levelezés kapcsán 17-20

MŰHELYKÉRDÉSEK
Rigó Béla: Géza malac új pajtásai : Kereslet és kínálat a magyar gyermekköltészet piacán 21-34
Szalóki Gabriella: E-könyvek igény szerint : új könyvtári szolgáltatás 34-38
Istók Anna: Benchmarking – érdemes vajon másoktól tanulni? 39-45

EXTRA HUNGARIAM
Hajnal Ward Judit: Könyvtár, ahova szívesen járnánk 46-49

HISTÓRIA
Pogány György: Egy nyomdaműhely titkaiból : 125 éves a Kner Nyomda 50-53

KÖNYV
Pálvölgyi Mihály: LIS Euroguide. Kompetenciák, tulajdonságok, minősítési szintek 54-60

Tartalom

Kategória: 2007/ 9

KÖNYVTÁRPOLITIKA
Pogány György: Historia litteraria és információs műveltség 3-9
Paszternák Ádám – Takács Dániel – Mikulás Gábor: Könyvtár 2.0, avagy közösen vagyunk tudásbirtokosok 10-23

MŰHELYKÉRDÉSEK
Komáromi Gabriella: Loana királynő titokzatos tüzénél : a gyerekekről, a könyvekről és a türelemről 24-30
Nagy Gábor: A vakok és gyengénlátók irodalomhoz jutása 31-44
Tircsné Popper Valéria: Churchill-gyűjtemény az Eszterházy Károly Főiskola Központi Könyvtárában 45-47

KONFERENCIÁK
Vajda Kornél: Minőségbiztosítás a helyismereti munkában 48-51
Gáncsné Nagy Erzsébet: Használói igényfelmérés a helyismereti gyűjteményekben 51-56

KÖNYV
Balogh Ferencné: Protokoll? Etikett? Viselkedéskultúra! 57-59
Hajdu Géza: A múlt kútjai 59-60

Tartalom

Kategória: 2007/ 8

KÖNYVTÁRPOLITIKA
Mezey László Miklós: Vándorgyűlés a partnerség jegyében 3
Pegán Anita: “nemcsak szolgáltató vagyok, hanem partnere is a másik félnek.” : interjú Mader Bélával 4-8

MŰHELYKÉRDÉSEK
Boldizsár Ildikó: Rágom, nézem, hallgatom : a 0-6 éves korú gyermekek “olvasmányairól” 9-12
Donkó Erika: Kompetenciafejlesztés az iskolai könyvtárban 13-16
Gellér Ferencné: A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ új épülete 17-22
Tóth Máté: Múzeumi könyvtárak a statisztikai adatok tükrében (2001-2005) 23-29
Marton Erika: Német szaknyelv könyvtárosoknak : egy továbbképzés első tapasztalatai 30-31
Szabó Orsolya: Az ISBN és az ISMN rendszer változásai 2008-ban 32-36

EXTRA HUNGARIAM
Hegyközi Ilona: Kompetenciák, tulajdonságok, minősítési szintek – avagy milyen követelményeknek kell megfelelniük az európai könyvtári és információs szakembereknek 37-41

KONFERENCIÁK
Mezey László Miklós: Jövőkép és lehetőség : a Kárpát-medencei könyvtárosok konferenciája 42-45
Monok István: A nemzeti könyvtár és a határon túli könyvtárak – változó szerepek 45-52

KÖNYV
Vajda Kornél: Volt egyszer egy Laza klub 53-55
Pogány György: A magyar bibliofília képeskönyve 56-58
Csűrös Miklós: Bertók László bibliográfia 58-60

Tartalom

Kategória: 2007/ 7

KÖNYVTÁRPOLITIKA
Sonnevend Péter: Könyvtári kis katekizmus 3-7
Dávid Boglárka: Elektronikus dokumentumszolgáltatás az ODR-ben 8-15

MŰHELYKÉRDÉSEK
Drucza Emőke: Statisztikai vizsgálódások az Országos Széchényi Könyvtárban (1995-2004) 16-23
Koltay Tibor: Információs műveltség : kommunikáció, felsőoktatási könyvtárak 23-26
Hegyi Ádám – Keveházi Katalin: Beszámoló a MOKKA-R Tagozat 2006. évi tevékenységéről 27-28

KONFERENCIÁK
Kocsis István: 35 éves az olvasótábori mozgalom 29-33
Nagy Attila: Miért olvasótábor? 33-39

EXTRA HUNGARIAM
Gonda, Milan: Törekvések a szlovákiai könyvtárak közösségi központokká való átformálására 40-43

PERSZONÁLIA
Rády Ferenc (1942-2007) 44
Monok István: Rády Ferencre emlékezve 45-47

KÖNYV
Hölgyesi Györgyi: A Berzsenyi Dániel Könyvtár Évkönyve 4. 48-52

AUF WIEDERSEHEN, KORNÉL!
Poprády Géza: Vajda Kornél köszöntése 53-55
Győri Erzsébet: Vajda Kornél nyugdíjba megy?! 56
Mezey László Miklós: Jeles szerkesztő volt, nagy olvasó marad 57-58
Vajda Kornél: Búcsú a 3K-tól 59-60

Tartalom

Kategória: 2007/ 6

KÖNYVTÁRPOLITIKA
Bényei Miklós: Eltéphetetlen kötelék : régi-új gondolatok a helyismeret jelentőségéről 3-11
Amberg Eszter: A nyilvános könyvtárak jegyzékének 2006. évi változásai 12-15

MŰHELYKÉRDÉSEK
Mikulás Gábor: Haszon, nyereség és hozam a könyvtárban 16-23
Budai László: “…a szentesi könyvtár már a valódi gazdálkodás jeleit mutatja” : beszélgetés G. Szabó Lenkével, a szentesi könyvtár ügyvezetőjével 23-29
Vidra Szabó Ferenc: Könyvtárak a büntetés-végrehajtási intézetekben 30-35
Bujdosóné Dani Erzsébet: Az információs rendszerek hatása a tanulási szokásokra – keresési stratégiák a felsőoktatásban 36-41
Közhasznúsági jelentés a Magyar Országos Közös Katalógus Egyesület 2006. évi tevékenységéről 42-44

KONFERENCIÁK
Tóth Máté: A könyvtári ellátás korszerű formái az Európai Unió országaiban 45-50
Hangodi Ágnes: A Könyvtári Intézet törekvései a szakemberek információs-kommunikációs technológiai felkészítésében 51-55

KÖNYV
Rácz Ágnes: Kézikönyv az időszaki kiadványok könyvtári kezeléséről 56-60

Tartalom

Kategória: 2007/ 5

KÖNYVTÁRPOLITIKA
Vörös Klára: Mi a könyvtár? Milyen a könyvtár? 3-9
Bánkeszi Katalin: Mi kell az olvasónak? : Felhasználóbarát könyvtári szolgáltatások 10-15

MŰHELYKÉRDÉSEK
Payer Barbara: Kinőttük – lecseréljük : A Könyvtári Intézet megújult honlapjáról 16-23
Kovácsné Eördögh Rita: Fókuszban az olvasó! : Olvasásfejlesztési tréning a British Council és a Könyvtári Intézet közös szervezésében 24-27
Hajnal-Ward Judit: Könyvtár szakon Amerikában : feljegyzések az iskolapadból 28-33

KONFERENCIÁK
Kégli Ferenc: Komáromi főhajtás id. Szinnyei József emlékműve előtt 34-38
Perjámosi Sándor: Id. Szinnyei József a Nemzeti Könyvtár élén (1893-1894) 39-44

PERSZONÁLIA
Gerő Gyula: Lipták Pál emlékezete 45-53
Mader Béla: Bakonyi Géza (1950-2007) 54-57

KÖNYV
Bényei Miklós: Tisztelgés a helyismeret munkásai előtt : széljegyzetek egy különleges életrajzi lexikonhoz 58-60

Tartalom

Kategória: 2007/ 4

KÖNYVTÁRPOLITIKA
Amberg Eszter: A szerzői jog szerepe az elektronikus kereskedelemben 3-8
Mezey László Miklós: Újra találkozott múlt és jövő. Megnyílt a Magyar Pedagógusok Háza 9-11

MŰHELYKÉRDÉSEK
Pegán Anita: Székesfehérvárott februárban 12-16
Ocsovszky Zsófia: Digitális játszótér. Új szolgáltatások a gyermekkönyvtárban 16-20
Tapolcainé Sáray Szabó Éva: A Tatabányai Városi Levéltár szakkönyvtárának alapítása 21-26
Kopacz Katalin Mária – Bedő Melinda: Olvasás- és könyvtárszociológiai vizsgálatok Hargita megyében 26-38
A Publika Magyar Könyvtári Kör 2006. évi rövidített szakmai és pénzügyi beszámolója 38-40

KONFERENCIÁK
Feketéné Birkus Ilona – Juhász – Barják Anna – Ozorai Ágnes: A könyvtár, az információs szolgáltatások és a marketing. Beszámoló a 15. BOBCATSSS Szimpóziumról 41-45

MEMENTO
Szerafinné Szabolcsi Ágnes: Kovács Máté nyíregyházi évei (1931-1935) 46-51

PERSZONÁLIA
Barátné Hajdu Ágnes: Földi Tamás (1929-2007) 52-54
Weisz Gábor (1935-2007) 54-55

KÖNYV
A könyvszakma segédkönyvei. A könyvkereskedelmi képzés legújabb tankönyve 56-57
Pogány György: Kék vér, fekete tinta 58-60

Tartalomjegyzék

Kategória: 2007/ 3

KÖNYVTÁRPOLITIKA
Vidra Szabó Ferenc: Trendek a magyar könyvtárügyben (2001-2005) 3-13
Havas Katalin: Ami a XX. századból itt maradt 14-18

MŰHELYKÉRDÉSEK
Pegán Anita: Kecskeméten januárban 19-26
Hangodi Ágnes: Egyéves a magyar könyvtárosság etikai kódexe 26-30
Nagy Attila: “Még a levegőt is másként vettük”. 1956 tizenéves szemmel – egy pályázat szövegei között tallózva 31-45
Bartók Györgyi: “Nagy élményem volt ’56″. Beszélgetés Csics Gyulával, a Tatabányai Városi Könyvtár igazgatójával 46-51
Janics Edina: Információs Társadalmi Tanácsadó képzés Szombathelyen 51-54

PERSZONÁLIA
Földvári Sándor: Ojtozi Eszter (1935-2006) 55-56

KÖNYV
Oláh Róbert: A könyv születése 57-58
Nagyapáink forradalma 58-60

Tartalom

Kategória: 2007/ 2

KÖNYVTÁRPOLITIKA
Redl Károly: Beszámoló az Országos Könyvtári Kuratórium 2004-2006 között folytatott tevékenységéről 3-15
Papp Anna Mária: Ötvenéves az Országos Idegennyelvű Könyvtár 16-19

MŰHELYKÉRDÉSEK
Barátné Hajdu Ágnes: A magyar ETO-kiadás munkálatai. Hazai és nemzetközi tapasztalatok 20-39

KONFERENCIÁK
Mezey László Miklós: Anyanyelv, identitás, kultúra – kisebbségi könyvtárak 40-45

MEMENTO
Goda Éva: Kertész Gyula élete, munkássága 46-49
Bényei Miklós: Kertész Gyula, a bibliográfus. Emlékező vázlat 50-53

PERSZONÁLIA
Balogh Ferencné – Havas Katalin: Katsányi Sándor (is) 75 éves 54-56

KÖNYV
Bartók Györgyi: Kistelepülési könyvtárosok kézikönyve 57-59
Hajdú-bihari helyismereti bibliográfia – sokadszorra 59-60

Tartalom

Kategória: 2007/ 1

KÖNYVTÁRPOLITIKA
Bánkeszi Katalin: Merre tart a könyvtáros világ? : Gondolatok két nemzetközi konferencia kapcsán 3-8
Balogh András: Könyvtáros etika a gyakorlatban 9-19

MŰHELYKÉRDÉSEK
Pegán Anita: Békéscsabán novemberben 20-26
Takáts Béla: Aprónyomtatványok teljes szöveges keresésének megvalósítása könnyen, gyorsan 27-31
Orbánné Kalmár Judit: Könyvtár 2.0. Szubjektív fogalomrakosgatás ide-oda 32-34
Balogh Mihály: Jelentés az iskolai (kollégiumi) könyvtárakban 2006-ban végzett könyvtári szakfelügyeleti vizsgálatról 35-46

KONFERENCIÁK
Kis Klára: Akadálymentes könyvtárhasználat az új évezred küszöbén 47-51

MEMENTO
Pogányné Rózsa Gabriella: Lehotzky András Magyar Könyvtára és kapcsolatai a korai magyar könyvészetekkel 52-57

KÖNYV
Mezey László Miklós: Tájirodalom és irodalmi táj a helyismereti munkában 58-60

“Diplomás könyvtáros állást keres”*

Kategória: 2007/12

Bevezetés

A cím önmagáért beszél. Elárulja, hogy könyvtárosi álláshirdetésekről lesz szó valamilyen formában. Mi késztetett a könyvtáros pályának éppen ebből a nézőpontból való vizsgálatára? Talán az, hogy hazai előzményét még nem találtam, viszont tudomásom van az eljárás gyakori külföldi alkalmazásairól, tehát feltehetően hozhat új felismeréseket, érdekes megállapításokat az elemzés. A munkaerőpiac átalakulása lényegében a rendszerváltozás óta fokozatosan észlelhető, de az Európai Unióhoz való csatlakozásunk óta hihetetlenül felgyorsult az élet minden területén. Nyilvánvaló, hogy szakmánkat sem hagyja érintetlenül a változás. Hogy miként is áll a könyvtáros munkaerőpiac – a kérdés megközelítésének egyik lehetséges eszközeként próbáltam meg az álláshirdetéseket elemezni. Ezek közül is csupán azokat, amelyek a könyvtárosok levelezőlistáján, a Katalisten jelentek meg. (tovább…)

Címkék: ,

Gyermekkönyvkiadás és gyermekkönyv-kereskedelem a rendszerváltozás után*

Kategória: 2007/12

Az olvasáskutatók intenzíven vizsgálják, milyen az olvasási kultúra Magyarországon, és hogyan lehetne a sokszor kedvezőtlen mutatókon pozitív irányban változtatni. Ahhoz azonban, hogy a felnőtt társadalomban változásokat tudjunk elérni, először mindenképpen a gyerekek olvasási kultúráját kell fejleszteni. Ebben a nevelődési folyamatban nagyon nagy szerepe van a családnak, az iskolának, a hozzáférhető irodalomnak és persze a könyvtáraknak is. Figyelemmel kell kísérni a kiadott könyvek tartalmi differenciáltságát, minőségét, a példányszámát, hogy ezek mind megfelelően szolgálják az elérendő célt, a felnövekvő nemzedék olvasóvá nevelését.
Manapság nagyon sokféle hatás éri a gyerekeket, a fiatalságot. Mindannyian tudjuk, az információáramlás felgyorsult, egyre szélesebb körben terjednek az elektronikus eszközök, de még mindig a “hiteles” nyomtatott dokumentumok a meghatározóak az ismeret- és az információszerzésben. A televízió, az internet, a video- és DVD-filmek már születésüktől kezdve körülveszik a gyerekeket és hatnak rájuk. Ráadásul a rohanó élet, az a körülmény, hogy a szülőknek egyre kevesebb idejük marad a gyermeknevelésre, mind-mind hatással van arra, hogy a gyermek mivel foglalkozik szabadidejében, hogyan készül felnőtt életére. (tovább…)

Címkék:

Számítógép-használat és felekezeti hovatartozás

Kategória: 2007/12

A kutatásról

Ez az írás az Országos Széchényi Könyvtár és a TÁRKI 2005. szeptember 16-a és október 15-e között folytatott országos reprezentatív vizsgálatából származó vallási és felekezeti hovatartozásra vonatkozó adatokat ismerteti. E kutatásból származó adatokra építve ezidáig számos tanulmány jelent meg.1
A mintavétel során többlépcsős, arányosan rétegzett valószínűségi eljárás alkalmazására került sor. A minta nemcsak a felnőtt magyar népességet, hanem a magyar háztartásokat régió szerint is reprezentálja. Az összes felkeresett cím száma: 4288 volt, az összes lekérdezett címé pedig 2058. A 16 éven felüli egyéni lekérdezett kérdőívek száma: 3808.
Mivel korábbi kutatásaink során a felnőtt lakosságra vonatkozó adatokkal dolgoztunk, ezért az adatállományból leválogattuk a 18. életévüket be nem töltöttek által szolgáltatott adatokat. A korábbi adatokkal való összevetés, az összehasonlíthatóság csak ezáltal valósulhatott meg. Itt kell elmondani, hogy az OSZK-n belül működő olvasáskutatási műhelynek soha korábban nem volt alkalma ilyen megbízhatóságú és nagyságrendű (3674 fős) mintával dolgoznia.
A TÁRKI 163 tételt tartalmazó omnibusz kérdőívében 10 kérdéssel volt jelen az olvasás témakör. (tovább…)

Címkék: ,

Felhasználói elégedettségvizsgálat az Országos Széchényi Könyvtárban1

Kategória: 2007/12

Az OSZK vezetősége kezdeményezésére, a Könyvtári Intézet irányításával kérdőíves vizsgálatot folytattunk könyvtárunk személyes használói körében 2007. május 12-e és június 5-e között. Elsődleges célunk az volt, hogy árnyalt képet kapjunk látogatóink legfőbb szociológiai jellemzőiről, legfontosabb használói szokásaikról, elvárásaikról, és nem utolsó sorban a szolgáltatásainkkal kapcsolatos elégedettségükről. A kérdőív összeállításakor támaszkodtunk a korábbi, hasonló jellegű vizsgálatok során megfogalmazott kérdésekre,2 és az Olvasó- és Tájékoztató Szolgálat munkatársait bevonva, némileg módosítottuk, kiegészítettük azokat.
A vizsgálat során az ún. egyszerű, véletlenszerű mintavétel módszerét alkalmaztuk. Öt héten keresztül, heti egy-egy mintavételi nap alkalmával kérdőívet adtunk minden személyes felhasználónknak, arra kérve, hogy távozása előtt adja le munkatársunknak. Ezzel biztosítottuk a véletlenszerűséget (a mintavételi napokat véletlenszerűen jelöltük ki), valamint azt is, hogy mindenkinek azonos esélye legyen a bekerülésre.

(tovább…)

Címkék: ,

Sándor István, a néprajzi bibliográfus*

Kategória: 2007/12

Sándor István (1907-1994) szerteágazó és gazdag életművét tekintve sokszor méltatlanul háttérbe szorul az az egyéniség, aki egyben a magyar néprajzi bibliográfia “egyszemélyes” megteremtője.1 A lexikonok, életrajzi adattárak meg sem említik vagy utolsó helyen sorolják fel nevénél a könyvtárosi, bibliográfusi tevékenységet, ugyanakkor idejének java részét bizonyára ez a munkaterület kötötte le. A bibliográfusi munka Sándor István számára igazi elhivatottság, mondhatni, belső megszállottság volt, amely szoros egységben állt a folklorista, irodalomtörténész kutatóval, tanárral; számára egyenértékű élethivatás volt valamennyi szakterület, amelyet művelt. Politikailag és szakmailag félreállított, nem kívánatos személyként került a szegedi főiskola katedrájáról a Néprajzi Múzeum könyvtárába, ahol 1946 novemberétől 1969-ig dolgozott mint könyvtárvezető, s mint a Néprajzi Bibliográfia kezdeményezője és szerkesztője. (tovább…)

Címkék:

A könyvtári kommunikáció szimbolikus tartalmai*

Kategória: 2007/11

“Hol alszik a könyvtáros? Két fedél között”.1
Miért jó ez a vicc? Mert rövid, ugyanakkor többsíkú értelmezést kíván: kódolunk, képzettársítunk, átéljük a hangulati töltést. Örömünket leljük a jelentésátvitelben. A következőkben a jelentésátvitelt, a képzettársítást, a többértelműséget sugalmazó, könyvtárban előforduló interakciókat vázolom fel.

Két kép

Arcimboldo híres, A könyvtáros című képe2 egy kifejtett allegória a könyvtárosról. Konkrét, nem felfedezni való a mögöttes jelentéstartalom. A képi és a fogalmi sík között egyértelmű az összefüggés. A “könyv-ség” megszemélyesítője a könyvtáros. Arcimboldo ma természetesen nem így festené meg a könyvtárost. A könyv előtag, amely intézménynek, hivatásnak is nevet ad, már nem allegória, nem tud képszerűen beszélni a ma könyvtáráról, a ma könyvtárosáról. Napjaink egyik karikatúrája3 ezt közli ezzel kapcsolatban: a teremben sűrű sorokban számítógépek, a falon software és CD-ROM eligazító táblák, a kölcsönző pult előtt álló olvasóhoz így szól a könyvtáros: Uram, ez egy könyvtár. Ha könyvet akar, menjen könyvesboltba… (tovább…)

Címkék: , ,

Kihívás és megtiszteltetés

Kategória: 2007/11

Interjú Sebestyén György professzorral, az ELTE Informatikai és Könyvtártudományi Intézetének vezetőjével

- Mélyen tisztelt professzor úr, mindenekelőtt szívből gratulálunk egy évvel ezelőtti professzori kinevezéséhez. Örömteli esemény volt, hogy – oly sok idő után – a könyvtártudománynak ismét igazi (ahogy annak idején hivatalosan is megjelölték: rendes) professzora van. Sok szempontból tarthatjuk jelentősnek ezt a kinevezést. Elsőül mindjárt azért, mert szakmánkra, hivatásunkra vet jó fényt; jelzi, mintegy megpecsételi a könyvtártudomány egyenrangúságát a többi tudományéval. Természetesen azért is örvendetes, mert személy szerint Ön már rég “megérdemelte”. Mind tanszékvezetői, mind intézeti munkája, mind oktatási tevékenysége, mind tekintélyes publikációi után ez már “járt” Önnek. A gratuláció után először azt kérdeznénk: miként, milyen állomások közbejöttével jutott ehhez a legmagasabb tudományos ranghoz. Miben látja a jelentőségét, és milyen lehetőségeket tartogat Önnek ez a kinevezés?

- Nagy kihívás és egyben óriási megtiszteltetés volt számomra, amikor az ELTE Bölcsészettudományi Kara meghirdette tanszékünkre a professzori pályázatot. Legalább hat különböző bizottságon és testületen múlott pályázatom elfogadása. Nagyon örülök, hogy minden fórumon az “első nekifutásra” vettem az akadályt, a Magyar Akkreditációs Bizottság is egyből elfogadta pályázatomat, és ezt követően mind a kari tanács, mind az ELTE szenátusa elsöprő többséggel szavazta meg előterjesztésemet. (tovább…)

Címkék: , ,

Olvasás felsőfokon?

Kategória: 2007/11

Benyomások az egyetemisták olvasáskultúrájáról*

Idén májusban, egy esős szombaton kétszeresen fellélegeztem. Egyrészt azért, mert már régen nem esett, és tudtam, hogy a földek sóvárognak a csapadékért. Másrészt pedig azért, mert – hosszú idő után – ismét levelező, pontosabban másoddiplomás hallgatókat vizsgáztathattam hagyományos tárgyaimból (olvasás- és művészetszociológiából). A vizsgázók jóval fiatalabbak voltak nálam, de mintegy másfél-két évtizeddel idősebbek voltak azoknál a nappalis hallgatóknál, akiket általában tanítok. Megdöbbenve és megkönnyebbülve vettem észre, hogy a kollokválók még azt a XX. századi kulturális övezetet képviselik, amelyből én, a jó hatvanas is táplálkoztam egykor, és amelytől – az egyetemi produktumokat illetően – már kezdtem elszokni. A tanulási és vizsgázási kultúra olajozottabb és lényeglátóbb volt, és az elhangzott író- és művésznevek mögött többnyire jól érzékelhető volt a befogadói tájékozottság fedezete. Nem akarok igazságtalan lenni: levelező vizsgázóimat a mutatósabb és intelligensebb feleletekben nyilván korábbi tanulmányi tapasztalataik is segítették. (Bár első végzettségük meglehetősen tarka képet mutatott: korántsem volt általános a humán iskolázottság.) (tovább…)

Címkék:

Címkék

(1) (1) (1) (1) (12) (1) (2) (2) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (3) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (20) (1) (18) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (28) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (10) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (18) (6) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (27) (3) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (12) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (11) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (2) (10) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (30) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (33) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (3) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (4) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (6) (15) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (7) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (13) (1) (1) (2) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (38) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (6) (1) (6) (17) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (21) (6) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (8) (1) (25) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (14) (7) (2) (4) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (2) (22) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (1) (4) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (12) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (17) (4) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (62) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (4) (1) (11) (10) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (4) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (9) (1) (1) (7) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (42) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (9) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (4) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (8) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (2) (9) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (8) (1) (1) (1) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)