Tartalom

Kategória: 2006/12

KÖNYVTÁRPOLITIKA
A helyismereti munka aktuális kérdései 3-6
Fehér Miklós: Mi újság a gyermekkönyvtárakkal? Avagy kezdjünk szembenézni a tükörrel őszintén, önámítás nélkül 6-11

MŰHELYKÉRDÉSEK
Hock Zsuzsanna: Iskolai könyvtár – híd a családok és az olvasás felé 12-16
Mezey László Miklós: Az évkönyv haszna és a titok nyitja 16-22
Ásványi Ilona: Szakfelügyeleti vizsgálatok. A magyarországi egyházi és felekezeti könyvtárak szakfelügyelete 2006-ban 22-28
Beke Gabriella: Egészségügyi szakkönyvtár felhasználói szemmel 29-34

HISTÓRIA
Borbély Levente: A csíksomlyói Márton Áron Gimnázium könyvtára 35-40

MEMENTO
Droppánné Debreczeni Éva: Száz éve nyitott meg az Országos Pedagógiai Könyvtár 41-48

PERSZONÁLIA
Papp István 75 éves 49-52

KÖNYV
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) 53-57
Tóth Andrea: Libraries and librarianship in Hungary 2006 57-59
Büky László: Szentendre iskolái 59-60

Tartalom

Kategória: 2006/11

KÖNYVTÁRPOLITIKA
Vajda Kornél: Könyvtárak összefogása a társadalomért 3-7
Nagy Attila: Veszélyesebb a világ versek nélkül 7-13
Bartos Éva: Könyvtárosok képzése, továbbképzése – határok nélkül 14-18

MŰHELYKÉRDÉSEK
Pegán Anita: Pécsett októberben 19-24
Szabó Orsolya: Az ISBN rendszer átalakulása 2007-től 25-30
Tóth Máté: Teljesítménymérés a brit közkönyvtárakban 30-39
Beniczky Zsuzsa: A könyvtári teljesítmény mérése 40-44
Zalainé Kovács Éva: A minőség értékelése a könyvtárban 45-47

KONFERENCIÁK
Janics Edina: “Tiszteld a tudás átadásának minden formáját!” 48-52

MEMENTO
Bényei Miklós: Ki volt Kovács Máté? 53-56

PERSZONÁLIA
Barátné Hajdu Ágnes – Patkósné Hanesz Andrea: A nyolcvanéves Hajdu Géza köszöntése 57-58

KÖNYV
Horváth Sándor Domonkos: Moson Megyei Életrajzi Lexikon 59-60

 

Tartalom

Kategória: 2006/10

KÖNYVTÁRPOLITIKA
Papp István: 1956 és a könyvtárosok 3-13
Az Országos Széchényi Könyvtár Ideiglenes Nemzeti Bizottságának közleménye 13
A magyar könyvtárügy szervezete 14-16
Kocsy Anikó: Gyűjtemények “égszakadás, földindulás idején”. Könyvtárosok, levéltárosok, muzeológusok az 1956-os forradalomban 16-19
Katsányi Sándor: Egy fejezet a Szabó Ervin Könyvtár múltjából 20-28
Gerő Gyula: A Könyvtáros folyóirat 1954 és 1975 közötti olvasószerkesztőjének emléktöredékei a kiskabátos forradalom napjaiból 29-37

LECTORI SALUTEM
Gereben Ferenc: Az olvasáskutató olvasástörténete 38-55

KÖNYV
Az 1956-os forradalom eseményei 56 térképen és képeken 56-58
Mezey László Miklós: Szegeden, 1956-ban 58-60

Tartalom

Kategória: 2006/ 9

KÖNYVTÁRPOLITIKA
Sólyom László: Köszöntő a Nemzetközi Olvasástársaság budapesti világkongresszusának megnyitó ünnepségén 3-5
Korzenszky Richárd: Monostor, könyv, szerzetesség : tűnődések a 950 éves Tihanyi Bencés Apátságban 5-8
Az MKE 38. Vándorgyűlése 9-12
Balogh András: Könyvtárfilozófiai kézirat a (piac)gazdaság, a (köz)könyvtár-politika és a kultúra viszonyának újraértelmezéséhez 13-23

MŰHELYKÉRDÉSEK
Pegán Anita: Zalaegerszegen júliusban 24-30
Szilágyi Irén: A szakfelügyeleti vizsgálatokról 31-37
Pákozdi Éva Szilvia: A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtára 38-43
Az Országgyűlési Könyvtár európai uniós letéti gyűjteménye 44-46
Gracza Tünde – Somoskövi Istvánné: A Hirsch-indexről 47-50
Sonnevend Péter: IBM PC – 25 : kommunikációs mérföldkő – avagy hogyan tovább? 50-52
Ádám Ágnes: Váratlan események egy könyvtár életében : veszélyhelyzetek, gyors megoldások 52-56

KÖNYV
Bényei Miklós: Debreceni cívis szótár 57-60

Tartalom

Kategória: 2006/ 8

KÖNYVTÁRPOLITIKA
Fehér Miklós: Gondolatok az olvasásról, a korszerű könyvtári működésről, a könyvtár és a műemléki környezet kapcsolatáról, tennivalóinkról 3-9
Mezey László Miklós – Vajda Kornél: Termékeny folytonosság és radikális kultúraváltás : interjú Agárdi Péterrel 9-13
Horváth Ádám: Közhasznúsági jelentés a Magyar Közös Katalógus Egyesület 2005. évi tevékenységéről 13-18

MŰHELYKÉRDÉSEK
Pegán Anita: Miskolcon júniusban 19-25
Agárdi Péter – Mészárosné Szentirányi Zita – Zsák Judit: A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kara egyetemi szintű könyvtárosképzésének bemutatkozása 26-30
Bartók Györgyi: ”A lényeg az, hogy a rendelkezésünkre álló időt magunk és mások számára értelmesen és hasznosan töltsük el.” : beszélgetés Reményik László íróval 30-37
Major Tamás: Hátrányban a hátrányos helyzetű olvasók könyvellátása : beszélgetés Király Istvánnéval, az Ezüst Bagoly Könyvtári Alapítvány vezetőjével 38-41

ÚTON
Mezey László Miklós: Kézzel írott szótár a XXI. században 42-46

MEMENTO
Patkósné Hanesz Andrea: Kovács Máté a magyar könyvtárügy fejlesztésének egyik meghatározó alakja 47-57

KÖNYV
“Már semmi nem az, aminek korábban véltük” 58-60

Tartalom

Kategória: 2006/ 7

KÖNYVTÁRPOLITIKA
“Mihamarabb látványos eredményeket szeretnék felmutatni” Beszélgetés Varga Katalinnal, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum új főigazgatójával 3-8
Amberg Eszter: A nyilvános könyvtárak jegyzékének változásai a korszerű könyvtári ellátás törvényi keretei között 9-13
Bemutatkoznak a Könyvtári Intézet új osztályvezetői : Hangodi Ágnes 14-17
Bemutatkoznak a Könyvtári Intézet új osztályvezetői : Hölgyesi Györgyi 17-21

FÓRUM
Czupi Gyula – Horváth Sándor Domonkos – Kokas Károly – Mikulás Gábor: Van-e helye az infobrókernek a hazai könyvtárakban? 22-28

MŰHELYKÉRDÉSEK
Pegán Anita: Veszprémben májusban 29-38
Bánkeszi Katalin: Könyvek és olvasók a digitális könyvtárban 39-44
A szakfelügyeleti vizsgálatokról 45-50
Marosán Ágnes: Könyvtári-informatikai kutatások a Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszerben 51-53

LECTORI SALUTEM
Hangay Zoltán: Könyvek között, könyveim között 54-58

KÖNYV
Bán Imre könyvtára 59-60

Tartalom

Kategória: 2006/ 6

KÖNYVTÁRPOLITIKA
Nagy Mihály: A könyvtárak fejlesztési lehetőségei a 2007-2013 közötti időszakban 3-13
Bemutatkoznak a Könyvtári Intézet új osztályvezetői: Ládi László 14-17
Bemutatkoznak a Könyvtári Intézet új osztályvezetői: Hegyközi Ilona 17-21
Bényei Miklós: A helyi szellemi értékek megőrzésének és közvetítésének jelentősége 21-28

MŰHELYKÉRDÉSEK
Bajnok Tamara: Városi könyvtárak honlapjai Pest megyében 29-38
Hock Zsuzsanna: Kompetenciafejlesztés – országos versennyel 39-40
Kóródi Márta: Lányok előnyben? Hallgatók olvasásszociológiai vizsgálata két felsőoktatási intézményben 41-48
A Publika Magyar Könyvtári Kör 2005. évi rövidített szakmai és pénzügyi beszámolója 49

KONFERENCIÁK
Ládi László: Regionális kapcsolatok – Európai együttműködés 50-52
Burmeister Erzsébet: MATARKA – Szakmai találkozó 53-57

KÖNYV
Kégli Ferenc: Életrajzi források a helyismereti tájékoztatáshoz 58-60

Tartalom

Kategória: 2006/ 5

KÖNYVTÁRPOLITIKA
Kopcsay Ágnes: Könyvtári szakfelügyelet 3-10
Fehér Miklós: Hogyan tovább? Önállóan avagy összevonva? 11-21

MŰHELYKÉRDÉSEK
Pegán Anita: Debrecenben áprilisban 22-28
Kiss Gábor: Stratégiai gondolkodás és tervezés a Zala megyei könyvtárakban 29-36
Tóth Renáta: Gyermekfolyóirat születése a Deák Ferenc Megyei Könyvtárban 36-38
Madaras Judit: Művészetterápiás továbbképzés a balatonfüredi Városi Könyvtárban 39-42
Koltay Tibor: Az információs írástudás összetettségéről 42-47

NAPLÓ
Orosz Bertalanné: Egyszerű sorok a nyugdíjas évekről 48-50

MEMENTO
Poprády Géza: Kovács Mátéra emlékezve 51-54
Stummer János: Kovács Máté filozófiája napjainkban avagy Mit tenne ma Kovács Máté? 55-57

PERSZONÁLIA
Vasas Lívia: Zallár Andor (1928-2006) 58-59

KÖNYV
Tolnai évfordulók napról napra 60

Tartalom

Kategória: 2006/ 4

KÖNYVTÁRPOLITIKA
Mezey László Miklós – Vajda Kornél: “Totális átalakulásban vagyunk, immáron csaknem tíz éve”. Beszélgetés Szögi Lászlóval, az ELTE Egyetemi Könyvtár főigazgatójával 3-10

FÓRUM
Folyóirataink 11
Jáki László: Folyóirataink jelene és jövője 12-14

MŰHELYKÉRDÉSEK
Pegán Anita: Győrben márciusban 15-24
Szalai Gáborné – Gáncsné Nagy Erzsébet – Tóth Máté: Egy új könyvtári szolgáltatásról – három tételben 24-32
Nemes Erzsébet: Több mint statisztika 33-41
Kovács Beatrix: A könyvtárak és az elektronikus információszabadság 41-49
Poprády Géza: A MOKKA a Google-ban 50-51

KONFERENCIÁK
Giczi András Béla – Szabó Tamás Péter: Információ, innováció, felelősség 52-55

PERSZONÁLIA
A magyar könyvtárügy “Mädchen für alles”-e 56-58

KÖNYV
Bartók Györgyi: Körmend IV. Bélától napjainkig – helytörténeti lexikonban 59-60

Tartalom

Kategória: 2006/ 3

KÖNYVTÁRPOLITIKA
Dippold Péter: A bibliográfia és a könyvpiac 3-11
Balogh András: A közművelődés jelentésváltozásai egy lehetséges könyvtári struktúrában 11-20

MŰHELYKÉRDÉSEK
Pegán Anita: Szegeden februárban 21-30
Varga Katalin – Pallos Zsuzsanna – Borostyániné Rákóczi Mária: A szakirodalmi tájékoztatási szolgáltatások korszerűsítése a pedagógiai információs rendszerben 31-44

KONFERENCIÁK
Ocsovszky Zsófia: Elérhető jövő 45-47

PERSZONÁLIA
Szögi László: Marót Miklós (1928-2006) 48-49

KÖNYV
Gerő Gyula: Ajánlunk egy jó olvasmányt 50-55
Pogány György: Fejezetek a közgyűjtemények és a könyvkiadás történetéből 56-58
Balogh Ferencné: A várpalotai Krúdy Gyula Városi Könyvtár emlékkönyve

Tartalom

Kategória: 2006/ 2

KÖNYVTÁRPOLITIKA
Mezey László Miklós – Vajda Kornél: “Felértékelődött a közgyűjtemények szerepe” Beszélgetés Skaliczki Judittal, a NKÖM Könyvtári Főosztálya vezetőjével 3-9
Ládi László: Digitalizálás a könyvtárakban 9-15

FÓRUM
Hangodi Ágnes: Beszámoló a könyvtáros etikai kódexet előkészítő munkabizottság munkájáról 16-22

MŰHELYKÉRDÉSEK
Pegán Anita: Nyíregyházán januárban 26-32
Zselinszky Lászlóné: Megőrizve megújulni 32-35
Elekes Eduárdné: Ajánlás a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Kulturális Bizottságának 35-38
Arató Antal: Könyvtáravató Jászberényben 38-41

KONFERENCIÁK
Bada Zoltán: “Nemzetiségeinkről a kulturális örökség digitalizált megőrzésében” 42-48

MEMENTO
Lukáts János: Kovács Máté 49-52

PERSZONÁLIA
Sonnevend Péter: Rózsa György (1922-2005) 53-55
Fischerné Dárdai Ágnes: Rúzsás Lajosné Faluhelyi Veronika (1918-2005) 55-57

KÖNYV
Fejezetek Szabolcs-Szatmár-Bereg megye könyvtártörténetéből 58-60

Tartalom

Kategória: 2006/ 1

KÖNYVTÁRPOLITIKA
Mezey László Miklós – Vajda Kornél: “Kutatási bázisra épülő komplex szakmai szolgáltató központ”. Interjú Bartos Évával, a Könyvtári Intézet igazgatójával 3-7

FÓRUM
Papp István: Jelentés a magyar könyvtárosság etikai kódexének kidolgozására alakított munkabizottság tevékenységéről 8-11

MŰHELYKÉRDÉSEK
Pegán Anita: Szentendrén decemberben 12-17
Lakatos Ferencné: Sérült fiatalok munkahelyi beilleszkedése a Székesfehérvári Városi Könyvtárban 18-28
Máté Lászlóné – Nagy Mónika – Zalánfi Zsuzsanna: Folyóiratfigyelőben Salgótarjánban. Egy olvasótermi felmérés tapasztalatai 29-36
Hölgyesi Györgyi: Készül a Könyvtári Minerva új, elektronikus kiadása! 37-39

KONFERENCIÁK
Viola Ernő: Ünnepeltek a könyvtárosok Somogyban? 40-42

MEMENTO
Pogányné Rózsa Gabriella: Hivatása bibliográfus 43-50

PERSZONÁLIA
Kövendi Dénes: Horváth Magda (1914-2005) 51-52
Pobori Ágnes: Gujgiczer Imréné (1936-2005) 53-54

KÖNYV
Két könyv Kiskunfélegyházáról
Bánkiné Molnár Erzsébet: Kiskunfélegyháza helyismeretének kézikönyve 55-57
Gyuris György: Fekete János életműve 57-59 Kulcs, iránytű, mentőöv 59-60

A helyismereti munka aktuális kérdései

Kategória: 2006/12

A fenti címmel rendezett konferenciát idén november 10-11-én a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete Jászberényben, a Városi Könyvtár és Információs Központ épületében. A feltűnően szép épület csaknem pontosan a konferencia előtt egy évvel, 2005. november 18-án nyitotta meg kapuit; a konferenciának volt tehát bizonyos jubileumi hangulata is. Jóllehet – amint majd arra a későbbiekben még kitérünk – a résztvevők igen alaposan megismerkedhettek mind az új/felújított épületben működő könyvtárral, mind annak országosan is kiemelkedő jelentőségű helyismereti munkájával, a konferencia korántsem lokális jellegű, kiváltképp nem lokális jelentőségű volt. (tovább…)

Címkék:

Mi újság a gyermekkönyvtárakkal? Avagy kezdjünk szembenézni a tükörrel őszintén, önámítás nélkül

Kategória: 2006/12

Ó, az ártatlan. Éppen csak totyogni tud, de inkább mászik. Abban biztosabb. Miközben fogalma sincs arról, hogy mi a világ, hogy van munka a világon és pénz, és mindennek ára van. És vannak dolgok, amelyek nyereségesek és vannak, amik nem. És hogy a kultúra éppen a >nem oldalán áll<. De azt sem tudja, hogy a nagyapja könyvtáros. Nem tud minderről semmit. Néhány nap múlva lesz egy esztendős. Csak ül édesanyja ölében, és ámuló-bámuló szemmel nyitogatja az első szülinapra tőlünk kapott Micimackót. Azt a könyvet, ami elvileg három év alatt nem is ajánlott, hiszen ez egy háromdimenziós kiadás. Mozgatható figurákkal. Mese. Csodavilág. Szereti. És boldog. (tovább…)

Címkék:

Az évkönyv haszna és a titok nyitja

Kategória: 2006/12

A megyei könyvtárak több-kevesebb rendszerességgel kiadják a maguk évkönyveit, almanachjait. Szerzőik rendre beszámolnak a legutóbbi évkönyv megjelenése óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről, ismertetik a főbb statisztikai adatokat, az állományra, az olvasókra, a könyvtárhasználatra vonatkozó mutatókat, a megye, a tájegység helyismereti munkáinak aktualitásait, leírják az intézmény működésének “fő csapásirányát” (mostanság például a digitalizáció vagy a retrokonverzió munkálatait), beszámolnak az elmúlt időszak szakmai-kulturális megmozdulásairól (mondjuk, a Nagy Könyv eseményeiről) és így tovább. (tovább…)

Címkék: , ,

Száz éve nyitott meg az Országos Pedagógiai Könyvtár

Kategória: 2006/12

E tanulmánnyal egyrészt emlékezni szeretnénk e jeles évfordulóra – amelyet az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum a közeli költözése miatt csak 2007-ben, konferencia keretében kíván méltó módon megünnepelni – továbbá szeretnénk ráirányítani a kollégák és a tisztelt olvasók figyelmét a múltra, annak értékeire, helyenként párhuzamot vonva a jelennel. (tovább…)

Címkék: ,

Könyvtárak összefogása a társadalomért

Kategória: 2006/11

A könyvtárba mentem, gyere utánam!

Országos Könyvtári Napok,
2006. október 4-14.

Köztudott, hogy az Informatikai és Könyvtári Szövetség, valamint az “Összefogás” Programbizottság idén is megszervezte, megtartotta a Könyvtárak összefogása a társadalomért – immáron megszokott című, és ugyancsak megszokott módon nagyszabású, az egész országra kiterjedő, a társadalom széles rétegeit megszólító, bekapcsoló, felvillanyozó, minden szempontból nagyhatású programját. (tovább…)

Címkék:

Veszélyesebb a világ versek nélkül

Kategória: 2006/11

A könyvtárba mentem, gyere utánam!

Világkongresszus az olvasásról
Budapesten

Salamanca, 1987 júliusa: a Nemzetközi Olvasástársaság V. Európai Konferenciája, esténként rendszeresen kimegyek a Fő térre (Plaza Mayor), ahol hátizsákos tizen-, huszonéves turisták csapatai után még a XII. század elején alapított, azóta is folyamatosan működő egyetemmel rendelkező kisváros polgárai rendszeresen találkoznak egy ital, egy kávé, fagylalt mellett, zajlik az asztalok körüli, csevegős, ismerkedős, barátságos társadalmi élet. (tovább…)

Címkék: , ,

Könyvtárosok képzése, továbbképzése – határok nélkül

Kategória: 2006/11

A határontúli magyar könyvtárakkal és könyvtárosokkal való kapcsolattartásban, a könyvtárosi munka objektív és szubjektív feltételeinek kialakításában hagyományosan három alapvető terület körvonalazódott az utóbbi évtizedekben: a dokumentumellátás hiányosságainak enyhítése, a könyvtári eszközpark megteremtésének támogatása, valamint a könyvtárosok szakmai felkészültségének javítása. (tovább…)

Címkék: ,

Pécsett októberben

Kategória: 2006/11

 

Bízom benne, hogy olvasóim sok mindent tudnak Pécsről, az itt feltárt 6000 éves romokról, és arról, hogy Pécs városának őse a Kr. u. II. század elején alapított római Sopianae. Nyilván tudnak az 1367-ben Nagy Lajos király által itt alapított egyetemről is. Aztán több évszám merülhet fel, amelyeket fekete betűkkel írnak a város történetében. (tovább…)

Címkék:

Címkék

(1) (1) (1) (1) (12) (1) (2) (2) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (3) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (20) (1) (18) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (28) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (10) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (18) (6) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (27) (3) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (12) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (11) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (2) (10) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (30) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (33) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (3) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (4) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (6) (15) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (7) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (13) (1) (1) (2) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (38) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (6) (1) (6) (17) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (21) (6) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (8) (1) (25) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (14) (7) (2) (4) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (2) (22) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (1) (4) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (12) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (17) (4) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (62) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (4) (1) (11) (10) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (4) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (9) (1) (1) (7) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (42) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (9) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (4) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (8) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (2) (9) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (8) (1) (1) (1) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)