Tartalom

Kategória: 2006/12

KÖNYVTÁRPOLITIKA
A helyismereti munka aktuális kérdései 3-6
Fehér Miklós: Mi újság a gyermekkönyvtárakkal? Avagy kezdjünk szembenézni a tükörrel őszintén, önámítás nélkül 6-11

MŰHELYKÉRDÉSEK
Hock Zsuzsanna: Iskolai könyvtár – híd a családok és az olvasás felé 12-16
Mezey László Miklós: Az évkönyv haszna és a titok nyitja 16-22
Ásványi Ilona: Szakfelügyeleti vizsgálatok. A magyarországi egyházi és felekezeti könyvtárak szakfelügyelete 2006-ban 22-28
Beke Gabriella: Egészségügyi szakkönyvtár felhasználói szemmel 29-34

HISTÓRIA
Borbély Levente: A csíksomlyói Márton Áron Gimnázium könyvtára 35-40

MEMENTO
Droppánné Debreczeni Éva: Száz éve nyitott meg az Országos Pedagógiai Könyvtár 41-48

PERSZONÁLIA
Papp István 75 éves 49-52

KÖNYV
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) 53-57
Tóth Andrea: Libraries and librarianship in Hungary 2006 57-59
Büky László: Szentendre iskolái 59-60

Tartalom

Kategória: 2006/11

KÖNYVTÁRPOLITIKA
Vajda Kornél: Könyvtárak összefogása a társadalomért 3-7
Nagy Attila: Veszélyesebb a világ versek nélkül 7-13
Bartos Éva: Könyvtárosok képzése, továbbképzése – határok nélkül 14-18

MŰHELYKÉRDÉSEK
Pegán Anita: Pécsett októberben 19-24
Szabó Orsolya: Az ISBN rendszer átalakulása 2007-től 25-30
Tóth Máté: Teljesítménymérés a brit közkönyvtárakban 30-39
Beniczky Zsuzsa: A könyvtári teljesítmény mérése 40-44
Zalainé Kovács Éva: A minőség értékelése a könyvtárban 45-47

KONFERENCIÁK
Janics Edina: “Tiszteld a tudás átadásának minden formáját!” 48-52

MEMENTO
Bényei Miklós: Ki volt Kovács Máté? 53-56

PERSZONÁLIA
Barátné Hajdu Ágnes – Patkósné Hanesz Andrea: A nyolcvanéves Hajdu Géza köszöntése 57-58

KÖNYV
Horváth Sándor Domonkos: Moson Megyei Életrajzi Lexikon 59-60

 

Tartalom

Kategória: 2006/10

KÖNYVTÁRPOLITIKA
Papp István: 1956 és a könyvtárosok 3-13
Az Országos Széchényi Könyvtár Ideiglenes Nemzeti Bizottságának közleménye 13
A magyar könyvtárügy szervezete 14-16
Kocsy Anikó: Gyűjtemények “égszakadás, földindulás idején”. Könyvtárosok, levéltárosok, muzeológusok az 1956-os forradalomban 16-19
Katsányi Sándor: Egy fejezet a Szabó Ervin Könyvtár múltjából 20-28
Gerő Gyula: A Könyvtáros folyóirat 1954 és 1975 közötti olvasószerkesztőjének emléktöredékei a kiskabátos forradalom napjaiból 29-37

LECTORI SALUTEM
Gereben Ferenc: Az olvasáskutató olvasástörténete 38-55

KÖNYV
Az 1956-os forradalom eseményei 56 térképen és képeken 56-58
Mezey László Miklós: Szegeden, 1956-ban 58-60

Tartalom

Kategória: 2006/ 9

KÖNYVTÁRPOLITIKA
Sólyom László: Köszöntő a Nemzetközi Olvasástársaság budapesti világkongresszusának megnyitó ünnepségén 3-5
Korzenszky Richárd: Monostor, könyv, szerzetesség : tűnődések a 950 éves Tihanyi Bencés Apátságban 5-8
Az MKE 38. Vándorgyűlése 9-12
Balogh András: Könyvtárfilozófiai kézirat a (piac)gazdaság, a (köz)könyvtár-politika és a kultúra viszonyának újraértelmezéséhez 13-23

MŰHELYKÉRDÉSEK
Pegán Anita: Zalaegerszegen júliusban 24-30
Szilágyi Irén: A szakfelügyeleti vizsgálatokról 31-37
Pákozdi Éva Szilvia: A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtára 38-43
Az Országgyűlési Könyvtár európai uniós letéti gyűjteménye 44-46
Gracza Tünde – Somoskövi Istvánné: A Hirsch-indexről 47-50
Sonnevend Péter: IBM PC – 25 : kommunikációs mérföldkő – avagy hogyan tovább? 50-52
Ádám Ágnes: Váratlan események egy könyvtár életében : veszélyhelyzetek, gyors megoldások 52-56

KÖNYV
Bényei Miklós: Debreceni cívis szótár 57-60

Tartalom

Kategória: 2006/ 8

KÖNYVTÁRPOLITIKA
Fehér Miklós: Gondolatok az olvasásról, a korszerű könyvtári működésről, a könyvtár és a műemléki környezet kapcsolatáról, tennivalóinkról 3-9
Mezey László Miklós – Vajda Kornél: Termékeny folytonosság és radikális kultúraváltás : interjú Agárdi Péterrel 9-13
Horváth Ádám: Közhasznúsági jelentés a Magyar Közös Katalógus Egyesület 2005. évi tevékenységéről 13-18

MŰHELYKÉRDÉSEK
Pegán Anita: Miskolcon júniusban 19-25
Agárdi Péter – Mészárosné Szentirányi Zita – Zsák Judit: A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kara egyetemi szintű könyvtárosképzésének bemutatkozása 26-30
Bartók Györgyi: ”A lényeg az, hogy a rendelkezésünkre álló időt magunk és mások számára értelmesen és hasznosan töltsük el.” : beszélgetés Reményik László íróval 30-37
Major Tamás: Hátrányban a hátrányos helyzetű olvasók könyvellátása : beszélgetés Király Istvánnéval, az Ezüst Bagoly Könyvtári Alapítvány vezetőjével 38-41

ÚTON
Mezey László Miklós: Kézzel írott szótár a XXI. században 42-46

MEMENTO
Patkósné Hanesz Andrea: Kovács Máté a magyar könyvtárügy fejlesztésének egyik meghatározó alakja 47-57

KÖNYV
“Már semmi nem az, aminek korábban véltük” 58-60

Tartalom

Kategória: 2006/ 7

KÖNYVTÁRPOLITIKA
“Mihamarabb látványos eredményeket szeretnék felmutatni” Beszélgetés Varga Katalinnal, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum új főigazgatójával 3-8
Amberg Eszter: A nyilvános könyvtárak jegyzékének változásai a korszerű könyvtári ellátás törvényi keretei között 9-13
Bemutatkoznak a Könyvtári Intézet új osztályvezetői : Hangodi Ágnes 14-17
Bemutatkoznak a Könyvtári Intézet új osztályvezetői : Hölgyesi Györgyi 17-21

FÓRUM
Czupi Gyula – Horváth Sándor Domonkos – Kokas Károly – Mikulás Gábor: Van-e helye az infobrókernek a hazai könyvtárakban? 22-28

MŰHELYKÉRDÉSEK
Pegán Anita: Veszprémben májusban 29-38
Bánkeszi Katalin: Könyvek és olvasók a digitális könyvtárban 39-44
A szakfelügyeleti vizsgálatokról 45-50
Marosán Ágnes: Könyvtári-informatikai kutatások a Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszerben 51-53

LECTORI SALUTEM
Hangay Zoltán: Könyvek között, könyveim között 54-58

KÖNYV
Bán Imre könyvtára 59-60

Tartalom

Kategória: 2006/ 6

KÖNYVTÁRPOLITIKA
Nagy Mihály: A könyvtárak fejlesztési lehetőségei a 2007-2013 közötti időszakban 3-13
Bemutatkoznak a Könyvtári Intézet új osztályvezetői: Ládi László 14-17
Bemutatkoznak a Könyvtári Intézet új osztályvezetői: Hegyközi Ilona 17-21
Bényei Miklós: A helyi szellemi értékek megőrzésének és közvetítésének jelentősége 21-28

MŰHELYKÉRDÉSEK
Bajnok Tamara: Városi könyvtárak honlapjai Pest megyében 29-38
Hock Zsuzsanna: Kompetenciafejlesztés – országos versennyel 39-40
Kóródi Márta: Lányok előnyben? Hallgatók olvasásszociológiai vizsgálata két felsőoktatási intézményben 41-48
A Publika Magyar Könyvtári Kör 2005. évi rövidített szakmai és pénzügyi beszámolója 49

KONFERENCIÁK
Ládi László: Regionális kapcsolatok – Európai együttműködés 50-52
Burmeister Erzsébet: MATARKA – Szakmai találkozó 53-57

KÖNYV
Kégli Ferenc: Életrajzi források a helyismereti tájékoztatáshoz 58-60

Tartalom

Kategória: 2006/ 5

KÖNYVTÁRPOLITIKA
Kopcsay Ágnes: Könyvtári szakfelügyelet 3-10
Fehér Miklós: Hogyan tovább? Önállóan avagy összevonva? 11-21

MŰHELYKÉRDÉSEK
Pegán Anita: Debrecenben áprilisban 22-28
Kiss Gábor: Stratégiai gondolkodás és tervezés a Zala megyei könyvtárakban 29-36
Tóth Renáta: Gyermekfolyóirat születése a Deák Ferenc Megyei Könyvtárban 36-38
Madaras Judit: Művészetterápiás továbbképzés a balatonfüredi Városi Könyvtárban 39-42
Koltay Tibor: Az információs írástudás összetettségéről 42-47

NAPLÓ
Orosz Bertalanné: Egyszerű sorok a nyugdíjas évekről 48-50

MEMENTO
Poprády Géza: Kovács Mátéra emlékezve 51-54
Stummer János: Kovács Máté filozófiája napjainkban avagy Mit tenne ma Kovács Máté? 55-57

PERSZONÁLIA
Vasas Lívia: Zallár Andor (1928-2006) 58-59

KÖNYV
Tolnai évfordulók napról napra 60

Tartalom

Kategória: 2006/ 4

KÖNYVTÁRPOLITIKA
Mezey László Miklós – Vajda Kornél: “Totális átalakulásban vagyunk, immáron csaknem tíz éve”. Beszélgetés Szögi Lászlóval, az ELTE Egyetemi Könyvtár főigazgatójával 3-10

FÓRUM
Folyóirataink 11
Jáki László: Folyóirataink jelene és jövője 12-14

MŰHELYKÉRDÉSEK
Pegán Anita: Győrben márciusban 15-24
Szalai Gáborné – Gáncsné Nagy Erzsébet – Tóth Máté: Egy új könyvtári szolgáltatásról – három tételben 24-32
Nemes Erzsébet: Több mint statisztika 33-41
Kovács Beatrix: A könyvtárak és az elektronikus információszabadság 41-49
Poprády Géza: A MOKKA a Google-ban 50-51

KONFERENCIÁK
Giczi András Béla – Szabó Tamás Péter: Információ, innováció, felelősség 52-55

PERSZONÁLIA
A magyar könyvtárügy “Mädchen für alles”-e 56-58

KÖNYV
Bartók Györgyi: Körmend IV. Bélától napjainkig – helytörténeti lexikonban 59-60

Tartalom

Kategória: 2006/ 3

KÖNYVTÁRPOLITIKA
Dippold Péter: A bibliográfia és a könyvpiac 3-11
Balogh András: A közművelődés jelentésváltozásai egy lehetséges könyvtári struktúrában 11-20

MŰHELYKÉRDÉSEK
Pegán Anita: Szegeden februárban 21-30
Varga Katalin – Pallos Zsuzsanna – Borostyániné Rákóczi Mária: A szakirodalmi tájékoztatási szolgáltatások korszerűsítése a pedagógiai információs rendszerben 31-44

KONFERENCIÁK
Ocsovszky Zsófia: Elérhető jövő 45-47

PERSZONÁLIA
Szögi László: Marót Miklós (1928-2006) 48-49

KÖNYV
Gerő Gyula: Ajánlunk egy jó olvasmányt 50-55
Pogány György: Fejezetek a közgyűjtemények és a könyvkiadás történetéből 56-58
Balogh Ferencné: A várpalotai Krúdy Gyula Városi Könyvtár emlékkönyve

Tartalom

Kategória: 2006/ 2

KÖNYVTÁRPOLITIKA
Mezey László Miklós – Vajda Kornél: “Felértékelődött a közgyűjtemények szerepe” Beszélgetés Skaliczki Judittal, a NKÖM Könyvtári Főosztálya vezetőjével 3-9
Ládi László: Digitalizálás a könyvtárakban 9-15

FÓRUM
Hangodi Ágnes: Beszámoló a könyvtáros etikai kódexet előkészítő munkabizottság munkájáról 16-22

MŰHELYKÉRDÉSEK
Pegán Anita: Nyíregyházán januárban 26-32
Zselinszky Lászlóné: Megőrizve megújulni 32-35
Elekes Eduárdné: Ajánlás a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Kulturális Bizottságának 35-38
Arató Antal: Könyvtáravató Jászberényben 38-41

KONFERENCIÁK
Bada Zoltán: “Nemzetiségeinkről a kulturális örökség digitalizált megőrzésében” 42-48

MEMENTO
Lukáts János: Kovács Máté 49-52

PERSZONÁLIA
Sonnevend Péter: Rózsa György (1922-2005) 53-55
Fischerné Dárdai Ágnes: Rúzsás Lajosné Faluhelyi Veronika (1918-2005) 55-57

KÖNYV
Fejezetek Szabolcs-Szatmár-Bereg megye könyvtártörténetéből 58-60

Tartalom

Kategória: 2006/ 1

KÖNYVTÁRPOLITIKA
Mezey László Miklós – Vajda Kornél: “Kutatási bázisra épülő komplex szakmai szolgáltató központ”. Interjú Bartos Évával, a Könyvtári Intézet igazgatójával 3-7

FÓRUM
Papp István: Jelentés a magyar könyvtárosság etikai kódexének kidolgozására alakított munkabizottság tevékenységéről 8-11

MŰHELYKÉRDÉSEK
Pegán Anita: Szentendrén decemberben 12-17
Lakatos Ferencné: Sérült fiatalok munkahelyi beilleszkedése a Székesfehérvári Városi Könyvtárban 18-28
Máté Lászlóné – Nagy Mónika – Zalánfi Zsuzsanna: Folyóiratfigyelőben Salgótarjánban. Egy olvasótermi felmérés tapasztalatai 29-36
Hölgyesi Györgyi: Készül a Könyvtári Minerva új, elektronikus kiadása! 37-39

KONFERENCIÁK
Viola Ernő: Ünnepeltek a könyvtárosok Somogyban? 40-42

MEMENTO
Pogányné Rózsa Gabriella: Hivatása bibliográfus 43-50

PERSZONÁLIA
Kövendi Dénes: Horváth Magda (1914-2005) 51-52
Pobori Ágnes: Gujgiczer Imréné (1936-2005) 53-54

KÖNYV
Két könyv Kiskunfélegyházáról
Bánkiné Molnár Erzsébet: Kiskunfélegyháza helyismeretének kézikönyve 55-57
Gyuris György: Fekete János életműve 57-59 Kulcs, iránytű, mentőöv 59-60

A helyismereti munka aktuális kérdései

Kategória: 2006/12

A fenti címmel rendezett konferenciát idén november 10-11-én a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete Jászberényben, a Városi Könyvtár és Információs Központ épületében. A feltűnően szép épület csaknem pontosan a konferencia előtt egy évvel, 2005. november 18-án nyitotta meg kapuit; a konferenciának volt tehát bizonyos jubileumi hangulata is. Jóllehet – amint majd arra a későbbiekben még kitérünk – a résztvevők igen alaposan megismerkedhettek mind az új/felújított épületben működő könyvtárral, mind annak országosan is kiemelkedő jelentőségű helyismereti munkájával, a konferencia korántsem lokális jellegű, kiváltképp nem lokális jelentőségű volt. (tovább…)

Címkék:

Mi újság a gyermekkönyvtárakkal? Avagy kezdjünk szembenézni a tükörrel őszintén, önámítás nélkül

Kategória: 2006/12

Ó, az ártatlan. Éppen csak totyogni tud, de inkább mászik. Abban biztosabb. Miközben fogalma sincs arról, hogy mi a világ, hogy van munka a világon és pénz, és mindennek ára van. És vannak dolgok, amelyek nyereségesek és vannak, amik nem. És hogy a kultúra éppen a >nem oldalán áll<. De azt sem tudja, hogy a nagyapja könyvtáros. Nem tud minderről semmit. Néhány nap múlva lesz egy esztendős. Csak ül édesanyja ölében, és ámuló-bámuló szemmel nyitogatja az első szülinapra tőlünk kapott Micimackót. Azt a könyvet, ami elvileg három év alatt nem is ajánlott, hiszen ez egy háromdimenziós kiadás. Mozgatható figurákkal. Mese. Csodavilág. Szereti. És boldog. (tovább…)

Címkék:

Az évkönyv haszna és a titok nyitja

Kategória: 2006/12

A megyei könyvtárak több-kevesebb rendszerességgel kiadják a maguk évkönyveit, almanachjait. Szerzőik rendre beszámolnak a legutóbbi évkönyv megjelenése óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről, ismertetik a főbb statisztikai adatokat, az állományra, az olvasókra, a könyvtárhasználatra vonatkozó mutatókat, a megye, a tájegység helyismereti munkáinak aktualitásait, leírják az intézmény működésének “fő csapásirányát” (mostanság például a digitalizáció vagy a retrokonverzió munkálatait), beszámolnak az elmúlt időszak szakmai-kulturális megmozdulásairól (mondjuk, a Nagy Könyv eseményeiről) és így tovább. (tovább…)

Címkék: , ,

Száz éve nyitott meg az Országos Pedagógiai Könyvtár

Kategória: 2006/12

E tanulmánnyal egyrészt emlékezni szeretnénk e jeles évfordulóra – amelyet az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum a közeli költözése miatt csak 2007-ben, konferencia keretében kíván méltó módon megünnepelni – továbbá szeretnénk ráirányítani a kollégák és a tisztelt olvasók figyelmét a múltra, annak értékeire, helyenként párhuzamot vonva a jelennel. (tovább…)

Címkék: ,

Könyvtárak összefogása a társadalomért

Kategória: 2006/11

A könyvtárba mentem, gyere utánam!

Országos Könyvtári Napok,
2006. október 4-14.

Köztudott, hogy az Informatikai és Könyvtári Szövetség, valamint az “Összefogás” Programbizottság idén is megszervezte, megtartotta a Könyvtárak összefogása a társadalomért – immáron megszokott című, és ugyancsak megszokott módon nagyszabású, az egész országra kiterjedő, a társadalom széles rétegeit megszólító, bekapcsoló, felvillanyozó, minden szempontból nagyhatású programját. (tovább…)

Címkék:

Veszélyesebb a világ versek nélkül

Kategória: 2006/11

A könyvtárba mentem, gyere utánam!

Világkongresszus az olvasásról
Budapesten

Salamanca, 1987 júliusa: a Nemzetközi Olvasástársaság V. Európai Konferenciája, esténként rendszeresen kimegyek a Fő térre (Plaza Mayor), ahol hátizsákos tizen-, huszonéves turisták csapatai után még a XII. század elején alapított, azóta is folyamatosan működő egyetemmel rendelkező kisváros polgárai rendszeresen találkoznak egy ital, egy kávé, fagylalt mellett, zajlik az asztalok körüli, csevegős, ismerkedős, barátságos társadalmi élet. (tovább…)

Címkék: , ,

Könyvtárosok képzése, továbbképzése – határok nélkül

Kategória: 2006/11

A határontúli magyar könyvtárakkal és könyvtárosokkal való kapcsolattartásban, a könyvtárosi munka objektív és szubjektív feltételeinek kialakításában hagyományosan három alapvető terület körvonalazódott az utóbbi évtizedekben: a dokumentumellátás hiányosságainak enyhítése, a könyvtári eszközpark megteremtésének támogatása, valamint a könyvtárosok szakmai felkészültségének javítása. (tovább…)

Címkék: ,

Pécsett októberben

Kategória: 2006/11

 

Bízom benne, hogy olvasóim sok mindent tudnak Pécsről, az itt feltárt 6000 éves romokról, és arról, hogy Pécs városának őse a Kr. u. II. század elején alapított római Sopianae. Nyilván tudnak az 1367-ben Nagy Lajos király által itt alapított egyetemről is. Aztán több évszám merülhet fel, amelyeket fekete betűkkel írnak a város történetében. (tovább…)

Címkék:

Címkék