Tartalom

Kategória: 2005/ 4

Könyvtárpolitika
Tízéves a Magyar Elektronikus Könyvtár. Interjú Moldován Istvánnal 3

Fórum
Etikai kódex 16

Műhelykérdések
Vajda Erik: Könyvtár-informatika – avagy egy félrevezető terminus születése, tündöklése és bírálata 22
Koltay Tibor: Nyelvész a könyvtárban 29
Jobst Ágnes: A Történeti Levéltár szakkönyvtára 33
Czinkné Bükkösdi Valéria: Egy felújított könyvtár “belakása” 40

Extra Hungariam
Haraszti Pálné: Találkozás a finn könyvtárüggyel 49

Könyv
Bartók Györgyi: Könyvtörténeti kalauz 59

Tízéves a Magyar Elektronikus Könyvtár

Kategória: 2005/ 4

Interjú Moldován Istvánnal

 - Mi és miért történt tíz évvel ezelőtt? Kik, milyen megfontolásból, célkitűzéssel és motivációk alapján hozták létre a MEK-et?

- Tíz évvel ezelőtt a hazai könyvtárak az Információs Infrastruktúra Fejlesztési (NIIF) Programnak köszönhetően már jelentős részében elérték és használták az internethálózatot. A könyvtári szervezetek, a vezetés többsége leginkább az integrált könyvtári rendszerek bevezetésére koncentrált, de könyvtárosok kis csapata már elkezdte felfedezni, meghódítani az internet számunkra ismeretlen területeit, szolgáltatásait. (tovább…)

Címkék:

Könyvtár-informatika – avagy egy félrevezető terminus születése, tündöklése és bírálata

Kategória: 2005/ 4

Előhang

Az alábbiakban kísérletet teszek arra, hogy a könyvtár-informatika (mint diszciplína) a könyvtáros-informatikus vagy informatikus-könyvtáros (mint pályakép és oktatási curriculum) megjelölésekkel és jelenlegi értelmezésükkel felvegyem – a hazai körülmények között nem sok sikerrel kecsegtető – harcot. Teszem ezt annál is inkább, mert a kezdeti időszakban – igaz, nem látva előre, hogy ez a későbbiekben hová vezet – magam is egyike, ha ugyan nem “éllovasa” voltam azoknak, akik egyengették azt a tévutat, amelyen keresztül a könyvtár-informatika terminus behatolt a könyvtárosképzésbe és -nomenklatúrába, illetve a könyvtári elméletbe és gyakorlatba. (tovább…)

Címkék:

Egy felújított könyvtár “belakása” 1

Kategória: 2005/ 4

Idestova csaknem fél évtizede, hogy visszaköltöztünk átalakított, sok-sok kompromisszum árán végül is újjászületett régi-új otthonunkba, a kaposvári megyei könyvtár központi épületébe. Azóta belaktuk az épületet – nemcsak nap mint nap itt dolgozó könyvtárosok, de régi és új olvasóink is. (tovább…)

Címkék:

Találkozás a finn könyvtárüggyel

Kategória: 2005/ 4

2004 nyarán meghívás érkezett a Magyar Könyvtárosok Egyesületéhez a Suomen Kirjastoseuratól, az egyik finn partnerszervezettől konferencia-részvételre és azt követően kétnapos könyvtárlátogató körútra, 2004. szeptember 13-15-ikére tervezett programokra szólóan. (tovább…)

Címkék:

Címkék