Tartalom

Kategória: 2005/12

KÖNYVTÁRPOLITIKA
A könyvtárak és a könyvtárosok jövője 3

MŰHELYKÉRDÉSEK
Pegán Anita: Tatabányán októberben 9
Gerő Gyula: Évfordulók ürügyén a hétköznapi könyvtártörténet-írásról 17
Balogh András: Bibliopláza a (köz)művelődésért 29
Gracza Tünde – Somoskövi Istvánné: “mert az adatbázisok használata munkánk során nélkülözhetetlen” 34

KONFERENCIÁK
Éger Veronika: A mese bűvöletében 37

EXTRA HUNGARIAM
Sonnevend Péter: Olvasáskultúra Észak-Amerikában 40

PERSZONÁLIA
W. Salgó Ágnes: Fazakas József (1910-2005) 54

KÖNYV
Pogány György: Régi magyar könyvtár III/XVIII. század 56
Mezey László Miklós – Vajda Kornél: Komárom-Esztergom megye a magyarországi sajtóban (1990-1994) VIII/1-2. köt. 58

Tartalom

Kategória: 2005/11

KÖNYVTÁRPOLITIKA
Fehér Miklós – Somogyi József: Tájékoztató a Statisztikai Munkabizottság 2004-2005-ben végzett munkájáról 3
Poprády Géza: Változások a MOKKÁ-ban 9
Horváth Ádám: Közhasznúsági jelentés a Magyar Közös Katalógus Egyesület 2004. évi tevékenységéről 11

FÓRUM
Drinóczi Ildikó: A készülő etikai kódex Háttéranyagáról 14

MŰHELYKÉRDÉSEK
Pegán Anita: Kaposváron szeptemberben 20
Kripner Veronika: A mezőgazdasági szakkönyvtár európai uniós különgyűjteménye 29
Korompai Gáborné: Kertész Gyula hagyatéka a debreceni Egyetemi Könyvtár kézirattárában 35
Bada Zoltán: Szentgyörgyi István hagyatékának jövőbeli szerepe az Országos Idegennyelvű Könyvtár szolgáltatásaiban 37

KONFERENCIÁK
Török Beáta: Egyházi könyvtárosok találkozója – Csurgó, 2005 42
Tóth Andrea: Hogyan tovább? – Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) szolgáltatásainak fejlesztése. 5. ODR-konferencia 45
Kovács Ilona: Az Amerikai Magyar Alapítvány 50 éves jubileuma 50

MEMENTO
Arató Antal: Pillanatkép egy falusi könyvtárról és Lajosékról a ’60-as évek elejéről 53

KÖNYV
Nimmer können wir zurück 56
Mezey László Miklós: A szépíró könyvtáros 58

Tartalom

Kategória: 2005/10

KÖNYVTÁRPOLITIKA
Vidra Szabó Ferenc: A könyvtárak érdekeltségnövelő támogatása 3
Amberg Eszter: Támogatás a gyakorlatban 9
Nagy Attila: Betűhidak-szakadékok 13

FÓRUM
Bánhegyi Zsolt: Vita Mikulás Gáborral 21
Szeniorok találkozója 23
Gerő Gyula: Könyvtáros etika apróban 24

MŰHELYKÉRDÉSEK
Pegán Anita: Egerben augusztusban 27
Sohajdáné Bajnok Katalin: Minőségmenedzsment a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban 35
Tőzsér Istvánné: A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer kialakítása Heves megyében 43

PERSZONÁLIA
Sz. Nagy Lajos (1935-2005) 52

KÖNYV
Dömsödy Andrea: Olvasásügy 54
Emlékkötet Szabó Sándor 70. születésnapjára 58

Tartalom

Kategória: 2005/ 9

KÖNYVTÁRPOLITIKA
Bartos Éva: Hivatása könyvtáros 3
Nagy Dóra: Milyenek a könyvtárosok? 9

FÓRUM
Monok István: Mindörökké Uriel 19
Hegyközi Ilona: A könyvtári rendszer stratégiai fejlesztése 25

MŰHELYKÉRDÉSEK
Pegán Anita: Szekszárdon júliusban 27
A helyismereti könyvtárosok XII. országos tanácskozása
Monostori Imre: Kortárs magyar írók, kortárs magyar alkotások és a könyvtár 36
Bényei Miklós: Gondolatok a helyi irodalmi értékek könyvtári számbavételéről 47

PERSZONÁLIA
Poprády Géza: Óvári Sándor (1920-2005) 54

KÖNYV
Mezey László Miklós: A magyar könyvgyűjtő kalauza 57

Tartalom

Kategória: 2005/ 8

KÖNYVTÁRPOLITIKA
Hivatása könyvtáros 3
Bozóki András: “…amit tesznek, valóban több, mint szakma: hivatás” 5
Papp István: Bevezető a magyar könyvtárosság etikai kódexe szövegtervezete vitájához 7

MŰHELYKÉRDÉSEK
Pegán Anita: Szolnokon júniusban 16
Bényei Miklós: Közkönyvtáraink múltja 24
“A helyismereti munka feltétlen szükséglete az adott hely szeretete.” Interjú Bényei Miklóssal 37
Szalóki Gabriella: Magyar kulturális honlapok minősége-európai szemmel 43
Koltay Tibor: Referátum, tömörítvény. Tudjuk-e, mi a különbség közöttük? 51

MEMENTO
Magyar Örökség-díj
P. Vásárhelyi Judit: Borsa Gedeon 54
Bakos István: Vekerdi László 56

KÖNYV
Bartók Györgyi: Az elfelejtett irodalom bedekkere 59

Tartalom

Kategória: 2005/ 7

KÖNYVTÁRPOLITIKA
Haraszti Pálné: A Magyar Könyvtárosok Egyesületének kapcsolatrendszere a határon túli magyar könyvtárosokkal 3

FÓRUM
Etikai kódex 8
Pobori Ágnes: Gyűjteményszervezés: vagy amit akartok… 12

MŰHELYKÉRDÉSEK
Pegán Anita: Salgótarjánban májusban 18
Mikulás Gábor: Gondolatok a szarka farkáról és a könyvtár átpozícionálásáról 25
Könyvtárbusz-Szeminárium a mozgókönyvtári ellátásról 31
Varga Istvánné: A Ceglédi Városi Könyvtár Mozgókönyvtára 1984-2005 32

EXTRA HUNGARIAM
Tóth Máté: Mozgókönyvtári trendek Skandináviában 42
Szabó Pahic Zsuzsanna: A muraszombati bibliobusz tapasztalatai 49

PERSZONÁLIA
Vajda Erik: Ottovay László (1942-2005) 54
Téglási Ágnes: Talán nem köszöntem meg eléggé… 55

KÖNYV
Magony Imre: Rejtett kincseink 57
Bartók Györgyi: Püspökladányi könyvtártörténet 59

Tartalom

Kategória: 2005/ 6

Könyvtárpolitika
Kiss Barbara: Több mint könyvtár – avagy gondolatok a könyvtári rendezvényekről 3

Fórum
Walleshausen Gyula: Hajdani vélemény a könyvtárosi etikáról 13

Műhelykérdések
Pegán Anita: Szombathelyen áprilisban 16
Mezey László Miklós: A hangoskönyv múltja, jelene, jövője 23
Vecsera Jánosné: A balatonfenyvesi helyismereti gyűjtemény kialakításnak tervezete 27

Konferenciák
13. BOBCATSSS – 2005, Budapest 33

Extra Hungariam
Sonnevend Péter: Az Amerikai Egyesült Államok könyvtárai az ezredfordulón 43

Perszonália
Balogh Ferencné: Halász Béla (1939-2005) 53

Könyv
Kégli Ferenc: CD-ROM-on a Magyar Könyvészet 1921-1944 – javításokkal, pótlásokkal, betűrendes mutatóval 56

Tartalom

Kategória: 2005/ 5

Könyvtárpolitika
Ferenczy Endréné: Emlékezés az Országos Széchényi Könyvtár Budai Várba költözésének huszadik évfordulója alkalmából 3
Amberg Eszter: A nyilvános könyvtáraktól a nyilvános szolgáltatásokat nyújtó könyvtárakig 8

Fórum
A magyar könyvtárosság etikai kódexe 14

Műhelykérdések
Venyigéné Makrányi Margit: Kistelepülési könyvtári ellátás Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 23
Papné Angyal Ágnes: Jubileumi jelentés a könyvtárosasszisztens képzésről 29
Kelemenné Farkas Zsuzsa: Az iskolai könyvtárak szerepe az olvasóvá válás folyamatában 35
Rideg Lászlóné: Az enyingi Vas Gereben Városi Könyvtár állományalakítási gyakorlata 42
Dörgő Tibor: Az Országos Idegennyelvű Könyvtár műfordítás-adatbázisa 46

Memento
Poprády Géza : A Magyar Örökség-díjról 49
Pannonhalmi Bencés Főapátság 50

Konferenciák
Éger Veronika: A “Polcológiától” az “információs bummig” Benyomások egy konferenciáról 53

Könyv
Kaposvár múltja életrajzi kislexikonban 58

Tartalom

Kategória: 2005/ 4

Könyvtárpolitika
Tízéves a Magyar Elektronikus Könyvtár. Interjú Moldován Istvánnal 3

Fórum
Etikai kódex 16

Műhelykérdések
Vajda Erik: Könyvtár-informatika – avagy egy félrevezető terminus születése, tündöklése és bírálata 22
Koltay Tibor: Nyelvész a könyvtárban 29
Jobst Ágnes: A Történeti Levéltár szakkönyvtára 33
Czinkné Bükkösdi Valéria: Egy felújított könyvtár “belakása” 40

Extra Hungariam
Haraszti Pálné: Találkozás a finn könyvtárüggyel 49

Könyv
Bartók Györgyi: Könyvtörténeti kalauz 59

Tartalom

Kategória: 2005/ 3

Könyvtárpolitika
Tóth Gyula: A közkönyvtár és használói 3
Pegán Anita: Látogatás az Európa Tanács Információs és Dokumentációs Központjában. Beszélgetés Pappné Farkas Klárával 10

Fórum
Papp István: A magyar könyvtárosság etikai kódexének kidolgozására alakított etikai munkabizottság tevékenységéről 14

Műhelykérdések
Fehér Miklós: Az országos internetfelmérés összegzése 20
Szalóki Gabriella: A tárgyszavazás gyakorlata az Országos Széchényi Könyvtárban 24
Tóth Ferenc Tibor: Olvasói Professzionális Munkaállomások az OSZK-ban 28

Konferenciák
“Emlékezzünk jeles elődeinkről”
Kocsy Anikó: Hírlaptárolni pedig muszáj 30
Kégli Ferenc: Elképzelések a retrospektív nemzeti sajtóbibliográfiáról 40
Pogány György: “Könyvek között éltem” Kozocsa Sándor emlékezete 45

Perszonália
Gerő Gyula nyolcvan éves 52

Könyv
Katsányi Sándor: Terra incognita 54
Egy könyvtárosnő emlékezete 59

Tartalom

Kategória: 2005/ 2

Könyvtárpolitika
Fehér Miklós: Kistérségi ellátás 3
Nagy Éva: A szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár Esélyegyenlőségi programja 7

Fórum
Néhány megjegyzés és javaslat a készülő etikai kódexhez 13
Vass Csaba: Hogyan lehetek jó könyvtáros? 21

Műhelykérdések
Tapolcai Ágnes: Hogyan tároljuk digitális dokumentumainkat? 25
Bánkeszi Katalin: A CD-ROM-kiadás jövője – érvek és ellenérvek 33
Tiszavári Eszter: A múzeumi könyvtárakról 37

Konferenciák
Bartos Éva: Több mint konferencia… 42
Balogh Anna-Hegyközi Ilona: “A nagy könyv” program Angliában és Németországban 44
Minőségmenedzsment Műhely Kiskunhalason 50
Pegán Anita: “A könyvtár élő, változó szervezet” Beszélgetés Teveli Judittal 52

Perszonália
Egyházy Tiborné: Kováts Zoltán (1921-2004) 55

Könyv
Lehet-e tanítani a helyismereti tevékenységet? 56

Tartalom

Kategória: 2005/ 1

Könyvtárpolitika
Monok István: Az olvasott örökség – hagyomány és megújulás 3
Papp István: Tér és idő – a múzeum és a könyvtár szemszögéből 11
Berke Barnabásné: 32. Nemzetközi ISBN Tanácskozás 18

Fórum
Tóth Gyula: A magyar könyvtárosok etikai kódexének kérdéséhez 27

Műhelykérdések
Száz év – száz könyv 33
Pesti Ernő: A Fővárosi Szabó Ervin könyvtár honlapján: interneten az Irodalmi bibliográfia 35
Mikulás Gábor: A kultúra kérdése – lépések a tudásmenedzsment felé 37
Pintér Szilvia: Olvasásvizsgálat egy Waldorf-iskolában 46
Némethné Pozsgai Éva: Veszprémi tapasztalatok a gyerekek olvasási szokásairól 2003-ban 49

Perszonália
Maczák Ibolya: Dr. Komjáthy Miklósné dr. Domonkos Katalin (1925-2004) 56

Könyv
A bőség zavara avagy a zavarbaejtő bőség 58

A könyvtárak és a könyvtárosok jövője

Kategória: 2005/12

2005. november 25-én, az Országgyűlés Kongresszusi termében rendezte meg jubileumi, ünnepi ülését a Magyar Könyvtárosok Egyesülete. Az MKE-t hetven évvel ezelőtt, 1935-ben alapították, a kerek számú, jóval több mint félévszázados születésnap remek alkalom volt arra, hogy ezen a kiemelkedő helyszínen, igen sokak érdeklődésétől kísérve nézzen szembe az ünnepi ülés közönsége azzal, ami a legfontosabb: a könyvtárak és a könyvtárosok jövőjével. (tovább…)

Címkék: ,

Tatabányán októberben

Kategória: 2005/12

A József Attila Megyei Könyvtárban Monostori Imre igazgató fogad.
- Az első utunk a turulmadárhoz vezethetne – ajánlja rögtön kedvesen. – Fontosnak tartom, hogy a könyvtárat a maga szűkebb és tágabb környezetébe és történelmi múltjába helyezve ismerje meg. (tovább…)

Címkék:

Évfordulók ürügyén a könyvtártörténet-írásról*

Kategória: 2005/12

I.

Minden valamirevaló intézmény, de szakma életében is a kerek évfordulók nagyszerű lehetőséget kínálnak arra, hogy az érintett, a jubiláló – visszanézve múltjára – “megcsinálja” a maga történetét, és egyúttal felmutassa környezetének, megszólítsa a társadalmat, s vele mintegy elbeszélgetve visszajeleztesse: tudnak róla, ismerik jelentőségét, értékeit és számolnak vele a jövőben is. (tovább…)

Címkék:

Bibliopláza a (köz)művelődésért

Kategória: 2005/12

A multikultúra terei a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár központjában

Mi, az ezekben az években százéves1 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár dolgozói méltán lehetünk büszkék könyvtárunk távolabbi és közelebbi múltjára egyaránt. Előbbire mint nagynevű elődeink által megalapozott tudományos és általános igényű közgyűjteményre, amely társadalmi változásokat, forradalmakat, háborúkat, ellentétes társadalmi rendszereket túlélő, a fővárosi lakosságot mindvégig szolgáló, Budapest kulturális életét, művelődését alapvetően befolyásoló intézményrendszerre; utóbbira mint a magyar könyvtártörténet legújabb (siker)fejezeteként emlegetett, legjobb hagyományainkat őrző, a XXI. század művelődési, tudományos, tanulási, szórakozási igényeit teljes társadalmi spektrumban kielégítő komplex könyvtári fejlesztésre. (tovább…)

Címkék:

Olvasáskultúra Észak-Amerikában

Kategória: 2005/12

AZ OLVASÁS EGY KANADAI ORSZÁGOS FELMÉRÉS TÜKRÉBEN

2005-ben telefon útján országos felmérést végeztek a kanadai olvasás mai állapotáról a 16 éves vagy annál idősebb nemzedékek körében.1 Megjegyzendő, hogy a felmérés a telefon-előfizetők köréből válogatott; a kanadai háztartásoknak csak 2 százaléka nem rendelkezik vezetékes telefonnal. A mobiltelefon nem játszott szerepet a felmérésben: a csak mobiltelefonon elérhetők a társadalom öt százalékát teszik ki, így ez sem volt különösebben torzító körülmény. Közel kétezer (1963) telefonos interjút folytattak le 2005. január 5-31. között. (tovább…)

Címkék:

Változások a MOKKÁ-ban

Kategória: 2005/11

A Magyar Közös Katalógus Egyesület ez évi két közgyűlésén fontos változásokról hozott döntést. A változások egyrészt a célokat, feladatokat érintik, másrészt – az előbbiekkel összefüggésben – szervezeti kérdéseket jelentenek. (tovább…)

Címkék:

Közhasznúsági jelentés a Magyar Közös Katalógus Egyesület 2004. évi tevékenységéről

Kategória: 2005/11

a) Számviteli beszámoló
“A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2004 év” a közzétett beszámolóban nem szerepel. Megtekinthető a Magyar Közös Katalógus Egyesület (MOKKA Egyesület) irattárában [KV2005/32 (IV. 7.) sz. irat]. (tovább…)

Címkék:

Kaposváron szeptemberben

Kategória: 2005/11

A Megyei és Városi Könyvtár alapítása Kaposváron a távoli múltba nyúlik vissza, és a krónikás szerint Festetics László gróf nevéhez fűződik. Festetics György fia Bécsben, majd Pesten tanult, közben hosszabb tanulmányutakat tett. Az egyetem elvégzése után, hogy a gazdálkodásban gyakorlatot szerezzen, apja előbb a balatonkeresztúri, azután a sági birtok igazgatását bízta rá. Azonban csalatkoznia kellett elvárásaiban, mert Festetics Lászlót nem érdekelte a gazdálkodás. Bécsbe költözött, külügyminisztériumi hivatalnok lett. 1808-ban tért vissza Keszthelyre. Részt vett a franciák ellen vívott 1809. évi csatában. (tovább…)

Címkék:

Címkék