Tartalom

Kategória: 2003/ 8

Könyvtárpolitika
Pogány György: Egy folyóirat két címéről – szakmai és politikai háttérrel, a TMT ötvenedik évfolyama kapcsán 3
Papp István: Gondolatok egy ötvenéves folyóirat kapcsán 10

Műhelykérdések
Az állománygyarapítás problémái: teológia 15

Extra Hungariam
Szabó Tamás Péter: Gazdasági és üzleti információk szolgáltatása franciaországi nyilvános könyvtárakban 26

História
Kocsy Anikó: Herr von Kaján – Kaján Ábel (Pákh Albert [1823-1867]) 38
Rétfalvi Gábor: Az Egyházmegyei Könyvtár létrejöttének hatása Szombathely
művelődési viszonyaira 1791-1799 43

Kiállítások
Voigt Vilmos: Kalev fiát képek festik 49
Fülep Katalin: Új szerzemények és kiállítás az OSZK-alapító
leszármazottainak dokumentumaiból 51

Könyv
A magyar orvostörténeti irodalom 1715-1944 58

Egy folyóirat két címéről – szakmai és politikai háttérrel, a TMT ötvenedik évfolyama kapcsán

Kategória: 2003/ 8

A magyar könyvtár- és tájékoztatásügy szocialista korszakának mintegy négy évtizedes történetéből kétségtelenül az első – az 1960-as évek közepén, második felében záruló – az eseménydúsabb, az izgalmasabb; akár úgy is fogalmazhatnánk: a drámaibb. (tovább…)

Címkék:

Gondolatok egy ötvenéves folyóirat kapcsán

Kategória: 2003/ 8

A Tudományos és Műszaki Tájékoztatás (közkeletű nevén Téemté) idei számainak borítóján ott ragyog a sugarak központjában az ötvenes szám, amely országot-világot arra emlékeztet, hogy fél évszázadra vezeti vissza történetét. (tovább…)

Címkék:

Az állománygyarapítás problémái: teológia

Kategória: 2003/ 8

Nagyratörő címe ellenére az alábbi cikk célkitűzései roppant szerények: a szerző szinte felsorolni sem tudná, mi mindenről nem fog szólni az alábbiakban, az azonban bizonyos, hogy nem lesz szó benne az állománygyarapítás (mint az állományalakításnak az apasztással korrelatív része) általános problémáiról, annál is kevésbé, mivel ezen a terrénumon a hazai könyvtári szakirodalom kétségkívül kiemelkedőt produkált. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék