Tartalom

Kategória: 2003/ 1

Könyvtárpolitika
Vajda Kornél: Ígéret és ijesztgetés? 3

Fórum
Kozmáné Sike Emese: A nőarcú könyvtár 12

Műhelykérdések
Bényei Miklós: Mire jó a megyei sajtóbibliográfia? 17
Nagyné Félix Anna-Kovács Bettina: Az információs társadalom “szentháromsága” az iskolai könyvtárban 23
Hornyák Gyula: Betekintés a Miskolci Egyetem Könyvtárának raktározási rendszerébe (a történeti visszatekintés és a fejlesztés tükrében) 27

Konferenciák
Csáky S. Piroska: A nemzet könyvtárának szerepe művelődési életünkben 34

Lectori salutem
Beszélgetés Pátrovics Péterrel 37

Perszonália
Karakas Péterné: Dr. Wix Györgyné László Borbála (1926-2002) 57

Könyv
Magyarország a középkor végén 58

Ígéret és ijesztgetés?

Kategória: 2003/ 1

Megjegyzések György Péter könyve margójára

2002 végén jelent meg György Péter könyve. A Memex. A könyvbe zárt tudás a 21. században – e sorok írója szerint – a témában (hogy mi is légyen ez a téma mindjárt látni fogjuk) a legjelentősebb magyar nyelvű munka, ami egyáltalán létezik, illetve – kevés nálunk az ilyesféle – az egyik legjelentősebb a nemzetközi piacon is. (tovább…)

Címkék: , , ,

A nőarcú könyvtár?

Kategória: 2003/ 1

A könyvtárosi szakma (el)nőiesedésének mélyebb összefüggései
és konzekvenciái

Korábbi írásaimban e lap hasábjain azt vizsgáltam, hogy az ezredfordulón túljutott Magyarországon milyen tendenciák tapasztalhatók a könyvtáros szakma megújulásában. Kvantitatív módszerekkel, statisztikai jellemzőkkel, számszerűsíthető adatokkal próbáltam leírni szakmánk metamorfózisát. (tovább…)

Címkék: ,

Mire jó a megyei sajtóbibliográfia?

Kategória: 2003/ 1

Gondolatok a szabolcs-szatmár-beregi összeállításról*

Nem is olyan régen, szinte napra pontosan másfél évvel ezelőtt az ország túlsó végén, Győrben ünnepeltük az ottani megyei sajtóbibliográfia megjelenését. Most pedig itt, Nyíregyházán köszönhetjük e műfaj legújabb – és szeretném rögtön előre bocsátani: meggyőző, kiváló – termékét, annak összeállítóját és kiadóját. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék