Tartalom

Kategória: 2003/12

Könyvtárpolitika
Dávid Boglárka: Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer megújult lelőhely-adatbázisáról 3

Műhelykérdések
Fejős László-Payer Barbara: Honlapnézőben: megyei könyvtáraink az interneten (3) 10
Burmeister Erzsébet-Kiss Andrea: MATARKA – magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa 36

Perszonália
Pogány György: “A bibliográfiának nagy jövője van” – Beszélgetés Szabó Sándorral 44
Ekler Péter: Ad multos annos! Congratulationes – Születésnapi ünnepség és jubileumi kötet Borsa Gedeon tiszteletére 52

História
Fogarassy Miklós: Ködképek egy könyvtáros múltjából (3) 55

Könyv
A város könyvtárnoka 58
Új könyves folyóirat: Papírlap 60

Tartalom

Kategória: 2003/11

Könyvtárpolitika
Cselekvési terv a digitalizálási programok és koncepciók összehangolására 3

Műhelykérdések
Fejős László-Payer Barbara: Honlapnézőben: megyei könyvtáraink az interneten (2) 10

História
Villám Judit: Deák Ferenc élete és gondolatai 32
Sonnevend Péter: Az angolszász közkönyvtár létrejötte 37

Konferenciák
Bartos Éva: “Nem csak zene” 55

Könyv
Pogány György: Az olvasókörök városa 57

Tartalom

Kategória: 2003/10

Könyvtárpolitika
Pegán Anita: “Az egésznek a lelke az, hogy az OPKM összes részlege együtt van a Tündérpalotában” Interjú Balogh Mihállyal, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum főigazgatójával 3
Balogh Anna Mária: Megkezdődött az EBSCO folyóirat-adatbázisok országos használata 10

Fórum
Pedagógiai információ határok nélkül 13

Műhelykérdések
Fejős László-Payer Barbara: Honlapnézőben: megyei könyvtáraink az interneten 19
Istók Anna: A benchmarking módszer alkalmazási lehetősége közművelődési könyvtárakban Magyarországon 45

História
Fogarassy Miklós: Ködképek egy könyvtáros múltjából (2) 54

Könyv
Mezey László Miklós: Az eötvösi mű áldozatos munkásának dokumentumai 58

Tartalom

Kategória: 2003/ 9

Könyvtárpolitika
Pegán Anita-Vajda Kornél: A könyvtár – kapu a világra 3
Fogyatékkal élő emberek a közkönyvtárakban – követelmények és lehetőségek az információs technológia társadalmában 8
Skaliczki Judit: A fogyatékkal élők integrálásáért 10
Europa Nostra-díjas a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 14

Fórum
Van-e a könyvtártudománynak hermeneutikája? 16

Műhelykérdések
Moldován István: MEK fejlesztések 2002-2003-ban 24

História
Pogányné Rózsa Gabriella: Klas August Linderfelt és “eklektikus” katalogizálási szabályzata 30
Fogarassy Miklós: Ködképek egy könyvtáros múltjából 42

Perszonália
Bartos Éva: Meghalt Kiss Jenő (1933-2003) 48

Extra Hungariam
Pátrovics Péter: Bécsi képeslapok 50

Könyv
A Pest Megyei Könyvtár 50 éve 54
Helyismereti könyvtárosok IX. országos tanácskozása 57

Tartalom

Kategória: 2003/ 8

Könyvtárpolitika
Pogány György: Egy folyóirat két címéről – szakmai és politikai háttérrel, a TMT ötvenedik évfolyama kapcsán 3
Papp István: Gondolatok egy ötvenéves folyóirat kapcsán 10

Műhelykérdések
Az állománygyarapítás problémái: teológia 15

Extra Hungariam
Szabó Tamás Péter: Gazdasági és üzleti információk szolgáltatása franciaországi nyilvános könyvtárakban 26

História
Kocsy Anikó: Herr von Kaján – Kaján Ábel (Pákh Albert [1823-1867]) 38
Rétfalvi Gábor: Az Egyházmegyei Könyvtár létrejöttének hatása Szombathely
művelődési viszonyaira 1791-1799 43

Kiállítások
Voigt Vilmos: Kalev fiát képek festik 49
Fülep Katalin: Új szerzemények és kiállítás az OSZK-alapító
leszármazottainak dokumentumaiból 51

Könyv
A magyar orvostörténeti irodalom 1715-1944 58

Tartalom

Kategória: 2003/ 7

Könyvtárpolitika
A digitalizálási munkálatok összehangolása 3

Műhelykérdések
Sonnevend Péter: Kaposvári műhely könyvtárosoknak 8
Dégi Zoltán: Irodalom és könyvtár(os) 9
Maneszkó Krisztina: Könyvtár az internet szép új világában 25
Nagy Zoltán: Gondolatok a repertóriumkészítésről egy helyismereti cikkbibliográfia kapcsán 30

Perszonália
Fügedi Péterné: Eltűnt tekintélyek nyomában 39
Nagy Anikó: A sajtóbibliográfia “gyalogos gőzhangyái” 45
Martonosi Pál (1916-2003) 52

Könyv
Borus Gábor: 55 év bibliográfiában 54
A Berzsenyi Dániel Könyvtár 57
A Jókai Mór Városi Könyvtár története 59

Tartalom

Kategória: 2003/ 6

Könyvtárpolitika
Dippold Péter: A PULMAN-program 3
Az oeirasi kiáltvány 6
Az oeirasi akcióterv 9
Hegyközi Ilona: Brit-magyar szeminárium Budapesten – másodszor 10

Fórum
Horváth Ádám: Közhasznúsági jelentés a Magyar Országos Közös Katalógus Egyesület 2002. évi tevékenységéről 13

Műhelykérdések
Bakonyi Géza: Informatikai fejlesztések a magyar könyvtárakban 19
Ásványi Ilona: Az egyházi könyvtárak a XX. század utolsó évtizedében 23
Mihalik József-Plihál Katalin: A kartográfiai dokumentumok állományvédelmétől a virtuális magán térképgyűjteményekig 33

Perszonália
Redl Károly: Beszélgetés dr. Balázsné dr. Veredy Katalinnal 43
Fügedi Péterné: Dr. Wittek Lászlóné (Csűrös Éva) 1929-2003 50

Konferenciák
Ekler Péter: Muzeális állományt őrző könyvtárak 4. Találkozója 52

Könyv
Gáncsné Nagy Erzsébet: Angol nyelvű kézikönyv helyismereti gyűjtemények szakemberei számára 56
Murányi Lajos: Születésnapi köszöntés – egy kissé megkésett könyvismertetéssel 58

Tartalom

Kategória: 2003/ 5

Könyvtárpolitika
Vajda Kornél: Beszélgetés Bakos Klárával, az MKE elnökével 3
Pegán Anita: Két beszélgetés az EU-csatlakozás kapcsán 7

Fórum
Nagy Attila: Számadás a talentumokról 14

Műhelykérdések
Berke Barnabásné: A teljes nemzeti cikkrepertórium megvalósíthatóságának lehetőségei 22
Péterfi Rita: Digitális segítség olvasóknak és íróknak 30
Horváth Sándor Domokos: A Könyvtárosok kézikönyvének egy fontos fejezetéről 36
Sóron Ildikó: “Határtalan Európa” – Kultúrák találkozása 39
Bíró Etelka: A költők könyvtára 43

Könyv
Bényei Miklós: Kossuth Lajos és Debrecen 51
Régi könyvek – könyvritkaságok 55
Noéh Ferenc: Gróf Széchényi Ferenc térképeinek és atlaszainak katalógusa 59

Tartalom

Kategória: 2003/ 4

Könyvtárpolitika
Ambrus Zoltán: Beszámoló a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége 1999-2002. évi tevékenységéről 3
A MOKKA ünnepélyes átadása 14

Műhelykérdések
Vasas Lívia-Hercsel Imréné: Információkeresési szokások az orvosi könyvtárosok
gyakorlatában 16
Csiszár Miklósné: A helyismereti munka története Veszprémben az 50 éves Eötvös Károly Megyei Könyvtárban 26
Mikulás Gábor: Rongáljunk-e könyveket? 34

Napló
Kolivosko István: A digitális jövő árnyékában 36

Konferenciák
Ekler Péter: Közgyűjteményi Tudományos Napok – Sárospatak 44

Perszonália
Kégli Ferenc: Magyar Örökség Díj Petrik Gézának 48
Futala Tibor: Dr. Farkas László (1909-2003) 52

Könyv
György Béla: Egy különös dokumentumgyűjtemény 54
A Székesfehérvári Körzeti Könyvtár története 56

Tartalom

Kategória: 2003/ 3

Könyvtárpolitika
Könyvtár és egyetem 3
Pegán Anita: Új vezetők a Társadalomtudományi Szekció élén 10
A Nemzeti Kulturális Alapprogram Könyvtári Szakmai Kollégiumának pályázati felhívása a 2003. évre 15

Fórum
Elekes Irén Borbála: Terra incognita: a világ női arca 22

Műhelykérdések
Nagy Éva: A körmendi Faludi Ferenc Városi Könyvtár jubileuma 27
Gerő Gyula: Visszapillantás az egykori járási könyvtárakra – tárgyilagosan és némi
nosztalgiával 29
Cser Henrietta: Büntetés-végrehajtási könyvtárak helyzetképe a Dél-Dunántúlon 40

Konferenciák
Szabó Tamás Péter: A kisebbségek információval való ellátása mint a nyilvános könyvtárak előtt álló kihívás 45

Napló
Fülep Katalin: Két jubileumi rendezvény az Országos Széchényi Könyvtárban 51

Extra Hungariam
Pátrovics Péter: Levél Lilienfeldből 56

Perszonália
Bartos Éva: Nagy Ferenc (1958-2003) 59

Tartalom

Kategória: 2003/ 2

Könyvtárpolitika
Csákó Beáta-Pegán Anita: A Külügyminisztérium EU könyvtári tájékoztatási programja 3
Bakonyi Géza: Beszámoló a MOKKA-projekt 2002. évi fejleményeiről 14

Fórum
Nagy Zoltán: Milyen ismeretekkel és személyiségjegyekkel rendelkezzék könyvtári területen a jó vezető? 15

Műhelykérdések
Frank Róza: Használóképzés – tükörben 24
Ádám Ágnes: Leletek a könyvtári állományban II. 30

Konferenciák
Ekler Péter: “Nemzedékek kézfogása” 38
Moldován István: Aktuális tendenciák a digitalizációban 41

Perszonália
Györgyi Gézáné Zámor Magda: Rédey Tivadar (1885-1953) 48
Jónás Károly: Elhunyt Vályi Gábor, az Országgyűlési Könyvtár nyugalmazott főigazgatója 55

Könyv
Az Országos Idegennyelvű Könyvtár évkönyve 58
Mesegyűjtemények analitikus bibliográfiája 1945-1995 59

Tartalom

Kategória: 2003/ 1

Könyvtárpolitika
Vajda Kornél: Ígéret és ijesztgetés? 3

Fórum
Kozmáné Sike Emese: A nőarcú könyvtár 12

Műhelykérdések
Bényei Miklós: Mire jó a megyei sajtóbibliográfia? 17
Nagyné Félix Anna-Kovács Bettina: Az információs társadalom “szentháromsága” az iskolai könyvtárban 23
Hornyák Gyula: Betekintés a Miskolci Egyetem Könyvtárának raktározási rendszerébe (a történeti visszatekintés és a fejlesztés tükrében) 27

Konferenciák
Csáky S. Piroska: A nemzet könyvtárának szerepe művelődési életünkben 34

Lectori salutem
Beszélgetés Pátrovics Péterrel 37

Perszonália
Karakas Péterné: Dr. Wix Györgyné László Borbála (1926-2002) 57

Könyv
Magyarország a középkor végén 58

Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer megújult lelőhely-adatbázisáról

Kategória: 2003/12

Az 1997. évi CXL. törvényben előírt kötelezettségeknek megfelelően 1998-ban létrejött a NKÖM, a KELLÓ, az Open Society Institute, a Vocal Egyesület és a Debreceni Egyetemi és Nemzeti Könyvtár közreműködésével a könyvtárközi kölcsönzési kérések továbbítására is alkalmas lelőhely-adatbázis. (tovább…)

Címkék:

Honlapnézőben: megyei könyvtáraink az interneten (3)

Kategória: 2003/12

Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár
(http://www.kkmk.hu)

Telt kék háttéren kontrasztos, jól olvasható szöveg jellemzi a könyvtár nyitó oldalát. Rövid ismertetőt angol és német nyelven nyithatunk erről az oldalról. Baloldalt menügombok, csúszkás keretben kiemelt hírek, aktualitások, fontos szolgáltatások láthatók. (tovább…)

Címkék: ,

“A bibliográfiának nagy jövője van”

Kategória: 2003/12

Beszélgetés Szabó Sándorral

– Kedves Sándor, az idei esztendő számodra két szempontból is emlékezetes, hiszen – mint korábban többször említetted – éppen 45 évvel ezelőtt kerültél a könyvtáros pályára, szakmánkba. Ez az egyik oka, amiért felidézzük munkásságodat. A másik pedig az, hogy a nyáron megkaptad a legmagasabb könyvtáros kitüntetést, augusztus 20-án Széchényi Ferenc-díjjal ismerték el évtizedeken átívelő és kiemelkedő szakmai tevékenységedet. Az utóbbihoz a magam és – gondolom – az egész könyvtáros társadalom nevében is szívből gratulálok. Az lenne az első kérdésem, hogyan lettél könyvtáros, hiszen köztudott rólad, hogy 1958-ban magyar–történelem szakon végeztél az egyetemen, és csak később szereztél könyvtáros diplomát. (tovább…)

Címkék: ,

CSELEKVÉSI TERV A DIGITALIZÁLÁSI PROGRAMOK ÉS KONCEPCIÓK ÖSSZEHANGOLÁSÁRA

Kategória: 2003/11

Készült a svédországi Lundban
a 2001. április 4-én tartott szakértői ülést követően

AZ EURÓPÁBAN FOLYÓ
DIGITALIZÁLÁSI TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZEHANGOLÁSÁNAK MEGVALÓSÍTÁSI KERETTERVE

AZ EURÓPAI TARTALOM MEGJELENÍTÉSE
A VILÁGMÉRETŰ HÁLÓZATOKON1

A DIGITALIZÁLÁSI PROGRAMOK KOORDINÁCIÓS
MECHANIZMUSAI

A jelen cselekvési terv azokat a kezdeti tevékenységeket ismerteti, amelyek segítségével az európai kulturális és tudományos tartalom digitalizálásának minőségét javítani lehet, és a “lundi alapelvek”-ben megnevezett célokat el lehet érni. (tovább…)

Címkék:

Honlapnézőben: megyei könyvtáraink az interneten (2)

Kategória: 2003/11

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár
(http://www.rfmlib.hu)

A hűvös színű háttér (szürkéskék, rücskös falfelület és a Microsoft Office kelléktárából is ismert fehér márvány) kissé rideggé formálná a nyitóoldalt, jelen esetben mégis inkább a rendet, az áttekinthetőséget fedezhetjük fel benne. (tovább…)

Címkék: ,

Az angolszász közkönyvtár létrejötte

Kategória: 2003/11

Az 1850-es törvény születése
és végrehajtása

Ferenczi Zoltán, a múlt századelő egyik legtevékenyebb hazai könyvtárpolitikusa írta 1907-ben: “1847-ben Quincey Josiah bostoni polgármester indítványára a város elfogadta azt a javaslatot, hogy közadóból városi közkönyvtárat építsenek. Úgy jött létre ott nemcsak a világ egyik legszebb könyvtárépülete, hanem ebben a föld legnagyobb nem-tudományos, azaz közművelődési könyvtára. (tovább…)

Címkék:

“Az egésznek a lelke az, hogy az OPKM összes részlege együtt van a Tündérpalotában”

Kategória: 2003/10

Interjú Balogh Mihállyal,
az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
főigazgatójával

Tündérpalota, iskolai értesítők, dominók, palatáblák, Orbis Pictus és ami nem látható … hiszen olvasás közben elénk tárul egy könyvtárostanár, egy könyvtár és múzeum vezetőjének pesszimizmusra hajlamos, de egyben optimistán tevékeny személyisége is. Kezdjük talán a dominóknál …
(tovább…)

Címkék:

Megkezdődött az EBSCO folyóirat-adatbázisok országos használata

Kategória: 2003/10

A könyvtári terület 2003–2007 közötti stratégiájának küldetésnyilatkozata prioritásként határozza meg az elektronikus tartalomszolgáltatást a közkönyvtárak számára. Jóllehet az internet bőséges szabadon elérhető információt kínál, a közkönyvtárak szolgáltatásaiból mind ez idáig hiányoztak az előfizetés útján megvásárolható nemzetközi elektronikus folyóiratok és folyóiratcikk-adatbázisok. (tovább…)

Címkék:

Címkék

(1) (1) (1) (1) (12) (1) (2) (2) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (3) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (20) (1) (18) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (28) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (10) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (18) (6) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (27) (3) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (12) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (11) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (2) (10) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (30) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (33) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (3) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (4) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (6) (15) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (7) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (13) (1) (1) (2) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (38) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (6) (1) (6) (17) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (21) (6) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (8) (1) (25) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (14) (7) (2) (4) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (2) (22) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (1) (4) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (12) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (17) (4) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (62) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (4) (1) (11) (10) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (4) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (9) (1) (1) (7) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (42) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (9) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (4) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (8) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (2) (9) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (8) (1) (1) (1) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)