Tartalom

Kategória: 2003/12

Könyvtárpolitika
Dávid Boglárka: Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer megújult lelőhely-adatbázisáról 3

Műhelykérdések
Fejős László-Payer Barbara: Honlapnézőben: megyei könyvtáraink az interneten (3) 10
Burmeister Erzsébet-Kiss Andrea: MATARKA – magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa 36

Perszonália
Pogány György: “A bibliográfiának nagy jövője van” – Beszélgetés Szabó Sándorral 44
Ekler Péter: Ad multos annos! Congratulationes – Születésnapi ünnepség és jubileumi kötet Borsa Gedeon tiszteletére 52

História
Fogarassy Miklós: Ködképek egy könyvtáros múltjából (3) 55

Könyv
A város könyvtárnoka 58
Új könyves folyóirat: Papírlap 60

Tartalom

Kategória: 2003/11

Könyvtárpolitika
Cselekvési terv a digitalizálási programok és koncepciók összehangolására 3

Műhelykérdések
Fejős László-Payer Barbara: Honlapnézőben: megyei könyvtáraink az interneten (2) 10

História
Villám Judit: Deák Ferenc élete és gondolatai 32
Sonnevend Péter: Az angolszász közkönyvtár létrejötte 37

Konferenciák
Bartos Éva: “Nem csak zene” 55

Könyv
Pogány György: Az olvasókörök városa 57

Tartalom

Kategória: 2003/10

Könyvtárpolitika
Pegán Anita: “Az egésznek a lelke az, hogy az OPKM összes részlege együtt van a Tündérpalotában” Interjú Balogh Mihállyal, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum főigazgatójával 3
Balogh Anna Mária: Megkezdődött az EBSCO folyóirat-adatbázisok országos használata 10

Fórum
Pedagógiai információ határok nélkül 13

Műhelykérdések
Fejős László-Payer Barbara: Honlapnézőben: megyei könyvtáraink az interneten 19
Istók Anna: A benchmarking módszer alkalmazási lehetősége közművelődési könyvtárakban Magyarországon 45

História
Fogarassy Miklós: Ködképek egy könyvtáros múltjából (2) 54

Könyv
Mezey László Miklós: Az eötvösi mű áldozatos munkásának dokumentumai 58

Tartalom

Kategória: 2003/ 9

Könyvtárpolitika
Pegán Anita-Vajda Kornél: A könyvtár – kapu a világra 3
Fogyatékkal élő emberek a közkönyvtárakban – követelmények és lehetőségek az információs technológia társadalmában 8
Skaliczki Judit: A fogyatékkal élők integrálásáért 10
Europa Nostra-díjas a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 14

Fórum
Van-e a könyvtártudománynak hermeneutikája? 16

Műhelykérdések
Moldován István: MEK fejlesztések 2002-2003-ban 24

História
Pogányné Rózsa Gabriella: Klas August Linderfelt és “eklektikus” katalogizálási szabályzata 30
Fogarassy Miklós: Ködképek egy könyvtáros múltjából 42

Perszonália
Bartos Éva: Meghalt Kiss Jenő (1933-2003) 48

Extra Hungariam
Pátrovics Péter: Bécsi képeslapok 50

Könyv
A Pest Megyei Könyvtár 50 éve 54
Helyismereti könyvtárosok IX. országos tanácskozása 57

Tartalom

Kategória: 2003/ 8

Könyvtárpolitika
Pogány György: Egy folyóirat két címéről – szakmai és politikai háttérrel, a TMT ötvenedik évfolyama kapcsán 3
Papp István: Gondolatok egy ötvenéves folyóirat kapcsán 10

Műhelykérdések
Az állománygyarapítás problémái: teológia 15

Extra Hungariam
Szabó Tamás Péter: Gazdasági és üzleti információk szolgáltatása franciaországi nyilvános könyvtárakban 26

História
Kocsy Anikó: Herr von Kaján – Kaján Ábel (Pákh Albert [1823-1867]) 38
Rétfalvi Gábor: Az Egyházmegyei Könyvtár létrejöttének hatása Szombathely
művelődési viszonyaira 1791-1799 43

Kiállítások
Voigt Vilmos: Kalev fiát képek festik 49
Fülep Katalin: Új szerzemények és kiállítás az OSZK-alapító
leszármazottainak dokumentumaiból 51

Könyv
A magyar orvostörténeti irodalom 1715-1944 58

Tartalom

Kategória: 2003/ 7

Könyvtárpolitika
A digitalizálási munkálatok összehangolása 3

Műhelykérdések
Sonnevend Péter: Kaposvári műhely könyvtárosoknak 8
Dégi Zoltán: Irodalom és könyvtár(os) 9
Maneszkó Krisztina: Könyvtár az internet szép új világában 25
Nagy Zoltán: Gondolatok a repertóriumkészítésről egy helyismereti cikkbibliográfia kapcsán 30

Perszonália
Fügedi Péterné: Eltűnt tekintélyek nyomában 39
Nagy Anikó: A sajtóbibliográfia “gyalogos gőzhangyái” 45
Martonosi Pál (1916-2003) 52

Könyv
Borus Gábor: 55 év bibliográfiában 54
A Berzsenyi Dániel Könyvtár 57
A Jókai Mór Városi Könyvtár története 59

Tartalom

Kategória: 2003/ 6

Könyvtárpolitika
Dippold Péter: A PULMAN-program 3
Az oeirasi kiáltvány 6
Az oeirasi akcióterv 9
Hegyközi Ilona: Brit-magyar szeminárium Budapesten – másodszor 10

Fórum
Horváth Ádám: Közhasznúsági jelentés a Magyar Országos Közös Katalógus Egyesület 2002. évi tevékenységéről 13

Műhelykérdések
Bakonyi Géza: Informatikai fejlesztések a magyar könyvtárakban 19
Ásványi Ilona: Az egyházi könyvtárak a XX. század utolsó évtizedében 23
Mihalik József-Plihál Katalin: A kartográfiai dokumentumok állományvédelmétől a virtuális magán térképgyűjteményekig 33

Perszonália
Redl Károly: Beszélgetés dr. Balázsné dr. Veredy Katalinnal 43
Fügedi Péterné: Dr. Wittek Lászlóné (Csűrös Éva) 1929-2003 50

Konferenciák
Ekler Péter: Muzeális állományt őrző könyvtárak 4. Találkozója 52

Könyv
Gáncsné Nagy Erzsébet: Angol nyelvű kézikönyv helyismereti gyűjtemények szakemberei számára 56
Murányi Lajos: Születésnapi köszöntés – egy kissé megkésett könyvismertetéssel 58

Tartalom

Kategória: 2003/ 5

Könyvtárpolitika
Vajda Kornél: Beszélgetés Bakos Klárával, az MKE elnökével 3
Pegán Anita: Két beszélgetés az EU-csatlakozás kapcsán 7

Fórum
Nagy Attila: Számadás a talentumokról 14

Műhelykérdések
Berke Barnabásné: A teljes nemzeti cikkrepertórium megvalósíthatóságának lehetőségei 22
Péterfi Rita: Digitális segítség olvasóknak és íróknak 30
Horváth Sándor Domokos: A Könyvtárosok kézikönyvének egy fontos fejezetéről 36
Sóron Ildikó: “Határtalan Európa” – Kultúrák találkozása 39
Bíró Etelka: A költők könyvtára 43

Könyv
Bényei Miklós: Kossuth Lajos és Debrecen 51
Régi könyvek – könyvritkaságok 55
Noéh Ferenc: Gróf Széchényi Ferenc térképeinek és atlaszainak katalógusa 59

Tartalom

Kategória: 2003/ 4

Könyvtárpolitika
Ambrus Zoltán: Beszámoló a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége 1999-2002. évi tevékenységéről 3
A MOKKA ünnepélyes átadása 14

Műhelykérdések
Vasas Lívia-Hercsel Imréné: Információkeresési szokások az orvosi könyvtárosok
gyakorlatában 16
Csiszár Miklósné: A helyismereti munka története Veszprémben az 50 éves Eötvös Károly Megyei Könyvtárban 26
Mikulás Gábor: Rongáljunk-e könyveket? 34

Napló
Kolivosko István: A digitális jövő árnyékában 36

Konferenciák
Ekler Péter: Közgyűjteményi Tudományos Napok – Sárospatak 44

Perszonália
Kégli Ferenc: Magyar Örökség Díj Petrik Gézának 48
Futala Tibor: Dr. Farkas László (1909-2003) 52

Könyv
György Béla: Egy különös dokumentumgyűjtemény 54
A Székesfehérvári Körzeti Könyvtár története 56

Tartalom

Kategória: 2003/ 3

Könyvtárpolitika
Könyvtár és egyetem 3
Pegán Anita: Új vezetők a Társadalomtudományi Szekció élén 10
A Nemzeti Kulturális Alapprogram Könyvtári Szakmai Kollégiumának pályázati felhívása a 2003. évre 15

Fórum
Elekes Irén Borbála: Terra incognita: a világ női arca 22

Műhelykérdések
Nagy Éva: A körmendi Faludi Ferenc Városi Könyvtár jubileuma 27
Gerő Gyula: Visszapillantás az egykori járási könyvtárakra – tárgyilagosan és némi
nosztalgiával 29
Cser Henrietta: Büntetés-végrehajtási könyvtárak helyzetképe a Dél-Dunántúlon 40

Konferenciák
Szabó Tamás Péter: A kisebbségek információval való ellátása mint a nyilvános könyvtárak előtt álló kihívás 45

Napló
Fülep Katalin: Két jubileumi rendezvény az Országos Széchényi Könyvtárban 51

Extra Hungariam
Pátrovics Péter: Levél Lilienfeldből 56

Perszonália
Bartos Éva: Nagy Ferenc (1958-2003) 59

Tartalom

Kategória: 2003/ 2

Könyvtárpolitika
Csákó Beáta-Pegán Anita: A Külügyminisztérium EU könyvtári tájékoztatási programja 3
Bakonyi Géza: Beszámoló a MOKKA-projekt 2002. évi fejleményeiről 14

Fórum
Nagy Zoltán: Milyen ismeretekkel és személyiségjegyekkel rendelkezzék könyvtári területen a jó vezető? 15

Műhelykérdések
Frank Róza: Használóképzés – tükörben 24
Ádám Ágnes: Leletek a könyvtári állományban II. 30

Konferenciák
Ekler Péter: “Nemzedékek kézfogása” 38
Moldován István: Aktuális tendenciák a digitalizációban 41

Perszonália
Györgyi Gézáné Zámor Magda: Rédey Tivadar (1885-1953) 48
Jónás Károly: Elhunyt Vályi Gábor, az Országgyűlési Könyvtár nyugalmazott főigazgatója 55

Könyv
Az Országos Idegennyelvű Könyvtár évkönyve 58
Mesegyűjtemények analitikus bibliográfiája 1945-1995 59

Tartalom

Kategória: 2003/ 1

Könyvtárpolitika
Vajda Kornél: Ígéret és ijesztgetés? 3

Fórum
Kozmáné Sike Emese: A nőarcú könyvtár 12

Műhelykérdések
Bényei Miklós: Mire jó a megyei sajtóbibliográfia? 17
Nagyné Félix Anna-Kovács Bettina: Az információs társadalom “szentháromsága” az iskolai könyvtárban 23
Hornyák Gyula: Betekintés a Miskolci Egyetem Könyvtárának raktározási rendszerébe (a történeti visszatekintés és a fejlesztés tükrében) 27

Konferenciák
Csáky S. Piroska: A nemzet könyvtárának szerepe művelődési életünkben 34

Lectori salutem
Beszélgetés Pátrovics Péterrel 37

Perszonália
Karakas Péterné: Dr. Wix Györgyné László Borbála (1926-2002) 57

Könyv
Magyarország a középkor végén 58

Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer megújult lelőhely-adatbázisáról

Kategória: 2003/12

Az 1997. évi CXL. törvényben előírt kötelezettségeknek megfelelően 1998-ban létrejött a NKÖM, a KELLÓ, az Open Society Institute, a Vocal Egyesület és a Debreceni Egyetemi és Nemzeti Könyvtár közreműködésével a könyvtárközi kölcsönzési kérések továbbítására is alkalmas lelőhely-adatbázis. (tovább…)

Címkék:

Honlapnézőben: megyei könyvtáraink az interneten (3)

Kategória: 2003/12

Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár
(http://www.kkmk.hu)

Telt kék háttéren kontrasztos, jól olvasható szöveg jellemzi a könyvtár nyitó oldalát. Rövid ismertetőt angol és német nyelven nyithatunk erről az oldalról. Baloldalt menügombok, csúszkás keretben kiemelt hírek, aktualitások, fontos szolgáltatások láthatók. (tovább…)

Címkék: ,

“A bibliográfiának nagy jövője van”

Kategória: 2003/12

Beszélgetés Szabó Sándorral

– Kedves Sándor, az idei esztendő számodra két szempontból is emlékezetes, hiszen – mint korábban többször említetted – éppen 45 évvel ezelőtt kerültél a könyvtáros pályára, szakmánkba. Ez az egyik oka, amiért felidézzük munkásságodat. A másik pedig az, hogy a nyáron megkaptad a legmagasabb könyvtáros kitüntetést, augusztus 20-án Széchényi Ferenc-díjjal ismerték el évtizedeken átívelő és kiemelkedő szakmai tevékenységedet. Az utóbbihoz a magam és – gondolom – az egész könyvtáros társadalom nevében is szívből gratulálok. Az lenne az első kérdésem, hogyan lettél könyvtáros, hiszen köztudott rólad, hogy 1958-ban magyar–történelem szakon végeztél az egyetemen, és csak később szereztél könyvtáros diplomát. (tovább…)

Címkék: ,

CSELEKVÉSI TERV A DIGITALIZÁLÁSI PROGRAMOK ÉS KONCEPCIÓK ÖSSZEHANGOLÁSÁRA

Kategória: 2003/11

Készült a svédországi Lundban
a 2001. április 4-én tartott szakértői ülést követően

AZ EURÓPÁBAN FOLYÓ
DIGITALIZÁLÁSI TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZEHANGOLÁSÁNAK MEGVALÓSÍTÁSI KERETTERVE

AZ EURÓPAI TARTALOM MEGJELENÍTÉSE
A VILÁGMÉRETŰ HÁLÓZATOKON1

A DIGITALIZÁLÁSI PROGRAMOK KOORDINÁCIÓS
MECHANIZMUSAI

A jelen cselekvési terv azokat a kezdeti tevékenységeket ismerteti, amelyek segítségével az európai kulturális és tudományos tartalom digitalizálásának minőségét javítani lehet, és a “lundi alapelvek”-ben megnevezett célokat el lehet érni. (tovább…)

Címkék:

Honlapnézőben: megyei könyvtáraink az interneten (2)

Kategória: 2003/11

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár
(http://www.rfmlib.hu)

A hűvös színű háttér (szürkéskék, rücskös falfelület és a Microsoft Office kelléktárából is ismert fehér márvány) kissé rideggé formálná a nyitóoldalt, jelen esetben mégis inkább a rendet, az áttekinthetőséget fedezhetjük fel benne. (tovább…)

Címkék: ,

Az angolszász közkönyvtár létrejötte

Kategória: 2003/11

Az 1850-es törvény születése
és végrehajtása

Ferenczi Zoltán, a múlt századelő egyik legtevékenyebb hazai könyvtárpolitikusa írta 1907-ben: “1847-ben Quincey Josiah bostoni polgármester indítványára a város elfogadta azt a javaslatot, hogy közadóból városi közkönyvtárat építsenek. Úgy jött létre ott nemcsak a világ egyik legszebb könyvtárépülete, hanem ebben a föld legnagyobb nem-tudományos, azaz közművelődési könyvtára. (tovább…)

Címkék:

“Az egésznek a lelke az, hogy az OPKM összes részlege együtt van a Tündérpalotában”

Kategória: 2003/10

Interjú Balogh Mihállyal,
az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
főigazgatójával

Tündérpalota, iskolai értesítők, dominók, palatáblák, Orbis Pictus és ami nem látható … hiszen olvasás közben elénk tárul egy könyvtárostanár, egy könyvtár és múzeum vezetőjének pesszimizmusra hajlamos, de egyben optimistán tevékeny személyisége is. Kezdjük talán a dominóknál …
(tovább…)

Címkék:

Megkezdődött az EBSCO folyóirat-adatbázisok országos használata

Kategória: 2003/10

A könyvtári terület 2003–2007 közötti stratégiájának küldetésnyilatkozata prioritásként határozza meg az elektronikus tartalomszolgáltatást a közkönyvtárak számára. Jóllehet az internet bőséges szabadon elérhető információt kínál, a közkönyvtárak szolgáltatásaiból mind ez idáig hiányoztak az előfizetés útján megvásárolható nemzetközi elektronikus folyóiratok és folyóiratcikk-adatbázisok. (tovább…)

Címkék:

Címkék