Tartalom

Kategória: 2002/ 9

Könyvtárpolitika
Az MKE XXXIV. Vándorgyűléséről 3
Monok István: Alexandria óta változatlanul. Nemzeti könyvtár a változó időben 5
Berke Barnabásné: Az Országos Széchényi Könyvtár könyvkatalógusainak retrospektív konverziója 11
Kiss Gábor: Múlt és jövő határán. Az ötvenéves megyei könyvtárak a magyar könyvtári rendszerben 19
Biczák Péter: A Könyvtári Intézet a szakma szemével 22

Fórum
Variációk az ODR-re 27

Konferenciák
Bartos Éva: Helyismereti könyvtárosok IX. Országos Tanácskozása 29
Zsok Gizella: Helyismereti adatbázis-építés: Vág-Duna-Ipoly Eurorégió 30

Műhelykérdések
Morvai Zsuzsanna: Női lapok indulása a 19. század elején és a nők olvasóvá érése 34
Elekes Irén Borbála: A századforduló feminista folyóirata 40

Könyv
Pogány György: Könyvtörténet. könyvművészet. Bibliofília 49
W. Salgó Ágnes: Debreceni festett pergamenkötések 59

Az Országos Széchényi Könyvtár könyvkatalógusainak retrospektív konverziója

Kategória: 2002/ 9

Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy az Országos Széchényi Könyvtár alapításának, fennállásának 200 éves évfordulója és a Magyar Könyvtárosok Egyesületének idei vándorgyűlése alkalmából – amely ezen évfordulóval kapcsolatos – megadatott, hogy szakmánk szempontjából elsőrendű témáról, a nemzeti könyvtár retrospektív konverziós programjáról beszélhetek Önöknek. (tovább…)

Címkék: ,

Múlt és jövő határán

Kategória: 2002/ 9

Az ötvenéves megyei könyvtárak a magyar könyvtári rendszerben

A könyvtárügy legnagyobb ünnepe, a nemzeti könyvtár alapításának 200. évfordulója alkalmából az ötvenesztendős megyei könyvtárak nevében nagy tisztelettel köszöntöm mindnyájukat, különösen pedig a bicentenáriumát ülő Országos Széchényi Könyvtár vezetőit és munkatársait. (tovább…)

Címkék:

A Könyvtári Intézet a szakma szemével

Kategória: 2002/ 9

Nem tagadom, alapos fejtörést okozott számomra, hogyan oldjam meg a rám osztott feladatot, miként próbáljam megfogalmazni, hogyan is látom a Könyvtári Intézetet a szakma szemével. (tovább…)

Címkék:

Alexandria óta változatlanul

Kategória: 2002/ 9

Nemzeti könyvtár a változó időben

Stat rosa pristina nomine,
nomina nuda tenemus
(Bernard de Morval) [†1140])

 

Az előadásom mottójául választott idézet Bernard de Morval De contemptu mundi című munkájából származik (1, 952). Jelentése összetett, többféleképpen értelmezhető. Szerintem a könyvtárak, de tágabb értelemben a közgyűjtemények mindenkori – a nemzeti gyűjtemények bicentenáriumi ünnepségéhez illő emelkedett kifejezéssel – örök értelme fogalmazódik meg benne. Ahogy Umberto Eco is a könyvtárról, a könyvtárosról szóló művének címéül – ezen idézet alapján – “A rózsa nevé”-t választotta. Szeretném azt hinni, hogy előadásom ennek az idézetnek is a magyarázata. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék