Tartalom

Kategória: 2002/ 8

Könyvtárpolitika
Fodor Péter: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár fejlesztési koncepciója 3

Fórum
Kozmáné Sike Emese: Könyvtárosok(k) az ezredfordulón 2. rész: Könyvtárosi hangulatjelentés – 2001 19

História
Futala Tibor: Hét részlet egy önéletírásból 31

Műhelykérdések
Pogányné Rózsa Gabriella: Ranganathan nézetei a formai katalógus funkcióiról és építésének alapelveiről 42

Extra Hungariam
Kührner Éva: “A könyvtár összekötő kapocs szerző és olvasó között”. Kongresszusi beszámoló Augsburgból 53

Könyv
Pogány György: Könyvek a könyvekről 56

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár fejlesztési koncepciója

Kategória: 2002/ 8

I. Preambulum

A könyvtári rendszer működtetését és fejlesztési irányainak kijelölését alapvetően meghatározza, hogy Magyarországon – a nemzetközi trendekkel összhangban, bár némi késéssel – az információs társadalom korszakába léptünk, és ezzel az információs technológia a mindennapi élet részévé vált. A hagyományosan információs feladatokat ellátó szervezetek paradigma- és technológiaváltással kerültek szembe. (tovább…)

Címkék:

Könyvtárosok(k) az ezredfordulón

Kategória: 2002/ 8

2. rész: Könyvtárosi hangulatjelentés – 2001

 Tanulmányom első részében a könyvtárossághoz kapcsolódó szakmai értékek, célok, követelmények összetevőit vizsgáltam egy 2001 nyarán lefolytatott empirikus vizsgálat eredményei alapján. A legfőbb kérdések, melyekre választ kerestem, a következők voltak: Hogyan definiálható napjainkban a könyvtárosi szakma? Milyen képességeket, készségeket, kompetenciákat követel ez a szakma művelőitől? Azaz: mit jelent ma könyvtárosnak lenni? (tovább…)

Címkék:

Hét részlet egy önéletírásból

Kategória: 2002/ 8

(A nemzeti könyvtár jubileuma hozta elő őket)

Közhangulat az ötvenes-hatvanas évek fordulóján

Az ország lakosságának túlnyomó többsége az ötvenes évek legvégén és a hatvanas évek legelején jobban akart élni. Egész egyszerűen: jobban. A helyzet messze volt attól, hogy forradalmi legyen. Köztudott volt, hogy belátható időn belül nem lesz se UK, se MUK, se FUK. (tovább…)

Címkék:

Címkék