Tartalom

Kategória: 2002/ 4

Könyvtárpolitika
A Könyvtári Intézet stratégiai terve 2001-2005 3
Juhász Jenő: A magyarországi kisebbségek könyvtári ellátásáról 15
Fazokas Eszter-Hegyközi Ilona: Koszovói könyvtárosok Budapesten 18
“Vitára szánt tervezet”. Az IFLA és az IPA közös nyilatkozata a digitális információ megőrzéséről és megóvásáról 29

Fórum
Bartos Éva: Korszakváltó könyvtárosok? 31

Extra Hungariam
Sándor Gertrud: Egy tanulmányút tapasztalatai. A németországi bírósági könyvtárakról 34
Lipták Dorottya: A lipcsei könyvvásár múltja, jelene és jövője 41

Konferenciák
Tóth Máté: (Információs szak)emberek a változó világban 47

Perszonália
Stubnya György: Herman Ákos (1938-2002) 52
Vajda Erik: Mártyán Gyula (1932-2002) 54

A Könyvtári Intézet stratégiai terve 2001–2005

Kategória: 2002/ 4

ÁTFOGÓ CÉL

A könyvtárak, illetve a könyvtári rendszer hatékony működéséhez szükséges szakmai szolgáltatások megvalósítása. (tovább…)

Címkék:

A magyarországi kisebbségek könyvtári ellátásáról

Kategória: 2002/ 4

A hazánkban élő nemzeti és etnikai kisebbségek szervezett keretek között történő könyvtári ellátására az 1970-es évek elejétől került sor. Az országos szintű jogi szabályozás már akkor is a közművelődési könyvtári hálózat keretei között írta elő a kisebbségek könyvtári ellátását úgy, hogy az országos szintű feladatok megfogalmazása mellett a középszintű könyvtári ellátásban résztvevő báziskönyvtáraknak és fenntartóiknak a teendőit is kijelölte, valamint ajánlásokat tartalmazott a helyi közművelődési könyvtári egységek és a fenntartó tanácsok részére is. (tovább…)

Címkék: ,

Koszovói könyvtárosok Budapesten

Kategória: 2002/ 4

A Kelet-közép-európai Kulturális Obszervatórium Alapítvány (népszerű nevén a Budapest Obszervatórium) 2001. november 21-e és 25-e között továbbképző szemináriumot szervezett Budapesten koszovói könyvtárosok számára. A szemináriumot az Európa Tanács, a Nyílt Társadalom Intézet (OSI), a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Magyar Unesco Bizottság kezdeményezte és támogatta, helyszíne a budapesti Európai Ifjúsági Központ volt. A Könyvtári Intézet munkatársaiként a szakmai programot terveztük meg és készítettük elő, felkértük és felkészítettük az előadókat, majd lebonyolítottuk a program szakmai részét. (tovább…)

Címkék:

Korszakváltó könyvtárosok?

Kategória: 2002/ 4

Az utóbbi egy-két évtizedben – korábban elképzelhetetlen gyorsasággal – játszódott le világszerte és részben nálunk is a könyvtárak korszakváltása. A könyvtári tevékenység szinte minden eleme változott–változik: az összegyűjtendő dokumentumok jellege, a nyilvántartási és feltáró rendszerek, az őrzés és a szolgáltatás technológiája. Nem nehéz levonni a következtetést, hogy az alapjaiban megváltozott könyvtári rendszerben való működés, illetve a rendszer működtetése nyilvánvalóan másfajta könyvtárost igényel, mint amilyet hosszú ideig megszoktunk. (tovább…)

Címkék: ,

(Információs szak)emberek a változó világban

Kategória: 2002/ 4

BOBCATSSS 2002. január 28–30., Portoroz (Szlovénia)

Az idén Portorozban megrendezett 10. BOBCATSSS nemzetközi szimpózium egy, napjainkban a könyvtáros szakma számára igencsak nagy érdeklődésre számot tartó kérdésről, a könyvtároshivatás jövőbeli szerepéről szólt, Human Beings and Information Specialists (Emberek és információs szakemberek) cím alatt. Dolgozatomban a konferencián elhangzott összesen 40 előadás közül válogattam ki néhányat, azokon keresztül szeretném bemutatni a szimpózium fő gondolatmenetét, konklúzióit. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék