Tartalom

Kategória: 2002/11

Könyvtárpolitika
Hangodi Ágnes: A nyilvános könyvtárak jegyzékének 2002. évi állapotáról 3

Fórum
Benkő Samu: Gondolatok a könyvtárosságról 18

Műhelykérdések
Bényei Miklós: A helyismereti munka fejlődési trendjei a XXI. század elején 28
Mándli Gyula: Helyismereti tevékenység a váci Katona Lajos Városi Könyvtárban 34
Zágorec-Csuka Judit: Nemzetiségi könyvtárak Szlovéniában 47

História
Rózsa György: Ahogy lehet(ett) 10. 53

Könyv
A kályha, amelytől el kell indulni 55
Változatok Ingres hegedűjére 58

A nyilvános könyvtárak jegyzékének 2002. évi állapotáról

Kategória: 2002/11

Bevezetés

A Könyv, Könyvtár, Könyvtáros hasábjain 2000 áprilisában jelent meg Rácz Ágnes tollából a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetésével kapcsolatban kialakult tapasztalatok első összegzése1. Az azóta eltelt időben végbement változások mostanra tették időszerűvé az újabb összefoglalás elkészítését. (tovább…)

Címkék:

A helyismereti munka fejlődési trendjei a XXI. század elején

Kategória: 2002/11

Kénytelen vagyok az ilyenkor már megszokott mentegetőzéssel kezdeni. Noha a cím átfogó jellegű megközelítést sugall, a megszabott terjedelem nem teszi lehetővé, hogy a helyismereti tevékenység valamennyi jellemző vonulatát, irányadó áramlatát – mert az idegen szavak szótára szerint az angol eredetű kifejezés, a trend hozzávetőlegesen így fordítható magyarra – elemezzem vagy akár csak megemlítsem, netán felsoroljam. (tovább…)

Címkék:

Helyismereti tevékenység a váci Katona Lajos Városi Könyvtárban

Kategória: 2002/11

Amiért merészkedtem részletesebben megírni könyvtárunk helyismereti tevékenységét, annak több oka közül van egy alapvető. A megyei könyvtárak helyismereti munkájáról rendszeresen lehet olvasni a szakmai lapokban, a városok jóval ritkábban szerepelnek. (tovább…)

Címkék: ,

Nemzetiségi könyvtárak Szlovéniában

Kategória: 2002/11

A magyar nyelvű könyvállomány

Szlovéniában, a nemzetiségi szempontból vegyesen lakott Muravidéken az 1991-es statisztikai adatok szerint 7637 magyar nemzetiségű él közel harminc településen a magyar-szlovén határsávban. Az országban a magyarok összlétszáma 8503. A muraszombati könyvtárban és a hozzá tartozó 4 fiókkönyvtárban mintegy 20 000 magyar nyelvű könyv található, a lendvai városi könyvtárban és a hozzá tartozó fiókkönyvtárakban pedig 28 000; a lendvai Kétnyelvű Középiskolában 7275, az I. számú Kétnyelvű Általános Iskolában 12 000, a dobronaki, a göntérházi és a pártosfalvi kétnyelvű általános iskolákban 2500, 3000, illetve 4325. Ez összesen 77 100, ami a lakosság számarányához viszonyítva 9,5 könyvet jelent egy magyar nyelvű olvasóra. A maribori Pedagógiai Kar Magyar Tanszékén is van pár ezer magyar könyv, amellett egyéb intézményekben, egyesületeknél, könyvtárakban is található néhány száz kötet1. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék