Tartalom

Kategória: 2002/ 1

Tartalom
Könyvtárpolitika
Beköszöntő a 2002. évre 3
“Megszületett” az első könyvtárosi PhD 5
Biczák Péter: Kedves könyvtáros barátom… 10

Fórum
Futala Tibor: 1949 és 1952 között könyvtár szakos egyetemi hallgató voltam. Vélekedés a (h)őskori vitáról 11
Csáky S. Piroska: Az új évezred kihívásai a könyvtártudományban 14

Műhelykérdések
Kégli Ferenc-Tóth Katalin: Magyar Könyvészet 1712-1920 CD-ROM-on 18
Lente Zsuzsanna: Nagylucsei Orbán psalteriuma reneszánsz kötésének feltárása 26

Napló
Arató Antal: Nemzetközi Ex Libris Pályázat, Nyíregyháza, 2001 30

História
Varga Róbert: A Módszertani Munkabizottság megalakulása 32
Kocsy Anikó: Az enciklopédikus lapok kialakulásának sajátos körülményei Magyarországon a XIX. század közepén 39

Extra Hungariam
Stumpf-Benedek Anna: Könyvtárosképzés Franciaországban – egy vendéghallgató szemével 48

Könyv
Gerő Gyula: A Pataki Téka 53
Kertész Gyula: A Dunakanyar repertóriuma 57

“Megszületett” az első könyvtárosi PhD

Kategória: 2002/ 1

A “rendes”, a kuhni értelemben vett normál tudományok önreflexiójára, saját diszciplínájuk tudományvoltára vonatkozó vizsgálódásokra és vitákra csak különös, kivételes helyzetekben szokott volt sor kerülni. A recens tudományelméletek és -filozófiák abszolút magától értetődőnek veszik, hogy az ún. tudomány előtti ismeretekből (vorwissenschaftliches Wissen) metodikai reflexió nélkül kerül sor a tudományos vizsgálódásokra és eseményekre. (tovább…)

Címkék:

Magyar Könyvészet 1712–1920 CD-ROM-on

Kategória: 2002/ 1

Kétszáz év retrospektív könyvészetei elektronikus változatban

Az Országos Széchényi Könyvtár és az Arcanum Adatbázis Kft. együttműködésének eredményeként 2001 első felében jelent meg a Magyar Könyvészet 1712–1920 című CD-ROM. Az Arcanum Digitéka sorozat tagjaként kiadott lemez egyetlen adatbázisban foglalja össze a megjelölt időszakra vonatkozó retrospektív nemzeti általános könyvészeteink érdemi anyagát. (tovább…)

Címkék: ,

A Módszertani Munkabizottság megalakulása

Kategória: 2002/ 1

Édes igát, gyönyörű terhet rakott rám Jakubecz Ili kedves barátom, kollégám és harcostársam, amikor felkért, hogy a jelzett címben foglaljam össze röviden a módszertani munkabizottság megalakulásának körülményeit. A továbblépés megválaszolását pedig kettőnktől várja a tőle megszokott tapintattal. (tovább…)

Címkék: ,

Az enciklopédikus lapok kialakulásának sajátos körülményei Magyarországon a XIX. század közepén

Kategória: 2002/ 1

Az első újságlevelek létrejötte óta a sajtónak különös és fontos szerepe van az emberiség történetében. Az újságok a történelmi átalakulások első katalizátoraiként, ideológiai előkészítőiként és szervezőiként működnek a különböző korokban és a különböző helyszíneken. (tovább…)

Címkék:

Könyvtárosképzés Franciaországban – egy vendéghallgató szemével

Kategória: 2002/ 1

Többet tudni, új dolgokkal megismerkedni, látókörüket szélesíteni – ez volt célja a tudásra vágyó magyaroknak már több száz évvel ezelőtt is, mikor idegen országokba mentek mesterséget vagy tudományt tanulni. Ez a törekvés mit sem változott, ma is minden egyetemi évben magyar diákok százai indulnak külföldre ugyanezen céllal. (tovább…)

Címkék:

Címkék