Tartalom

Kategória: 2002/12

Könyvtárpolitika
Sz. Nagy Lajos: PISA-sokk avagy Sírni a győztesnek is szabad? 3
Gerő Gyula: Az első évtized és néhány következménye 7
Jónás Károly: Ötven éve nyilvános az Országgyűlési Könyvtár 17

Memento
Füzéki István emlékezete 22
Papp István beszéde 23
Horváth Tibor beszéde 25
A Füzéki István Emlékérem alapító irata 27

Műhelyérdések
Nagy Attila: Háttal a jövőnek? (Tennivalók az Olvasás Éve után) 29

Konferenciák
Mit ér az ember, ha könyvtáros? 37
Kovács Mária: Gyermek- és ifjúsági írók tanácskozása Szekszárdon 39

Extra Hungariam
Pátrovics Péter: Máltai napló 41

Perszonália
Lakatos Éva: Emlékképek Dezsényi Béláról 45
Gyöngy Katalin: Vajda Gábor emlékezete 48
Kégli Ferenc: Dr. Kertész Gyula (1935-2002) 52

Könyv
Megyei könyvtári emlékkönyvek 56

Tartalom

Kategória: 2002/11

Könyvtárpolitika
Hangodi Ágnes: A nyilvános könyvtárak jegyzékének 2002. évi állapotáról 3

Fórum
Benkő Samu: Gondolatok a könyvtárosságról 18

Műhelykérdések
Bényei Miklós: A helyismereti munka fejlődési trendjei a XXI. század elején 28
Mándli Gyula: Helyismereti tevékenység a váci Katona Lajos Városi Könyvtárban 34
Zágorec-Csuka Judit: Nemzetiségi könyvtárak Szlovéniában 47

História
Rózsa György: Ahogy lehet(ett) 10. 53

Könyv
A kályha, amelytől el kell indulni 55
Változatok Ingres hegedűjére 58

Tartalom

Kategória: 2002/10

Könyvtárpolitika
Ötven évesek a megyei könyvtárak 3
Papp István: A megyei könyvtárak ötven éve: ellentmondások és feszültségek 3
Vidra Szabó Ferenc: A minőség szerepe, jelentősége a magyar könyvtárügyben 16

Fórum
Nagy Attila: Palackposta a kőkorszakból 32

Műhelykérdések
Bajnok Lászlóné: Beregszászi napok 35
Ádám Ágnes: Leletek a könyvtári állományban I. 39
Lőrincz Sándor: A könyvtárigazgató és a plébános 45

Konferenciák
Pogány György: Zenei könyvtárak – zenei dokumentumellátás 48

Extra Hungariam
Nemes Erzsébet: Látogatás Spanyolország és Marokkó könyvtáraiban 50

Könyv
Könyvtár a megyeházán 57
Tóth Andrea: Olvastad már? 59

Tartalom

Kategória: 2002/ 9

Könyvtárpolitika
Az MKE XXXIV. Vándorgyűléséről 3
Monok István: Alexandria óta változatlanul. Nemzeti könyvtár a változó időben 5
Berke Barnabásné: Az Országos Széchényi Könyvtár könyvkatalógusainak retrospektív konverziója 11
Kiss Gábor: Múlt és jövő határán. Az ötvenéves megyei könyvtárak a magyar könyvtári rendszerben 19
Biczák Péter: A Könyvtári Intézet a szakma szemével 22

Fórum
Variációk az ODR-re 27

Konferenciák
Bartos Éva: Helyismereti könyvtárosok IX. Országos Tanácskozása 29
Zsok Gizella: Helyismereti adatbázis-építés: Vág-Duna-Ipoly Eurorégió 30

Műhelykérdések
Morvai Zsuzsanna: Női lapok indulása a 19. század elején és a nők olvasóvá érése 34
Elekes Irén Borbála: A századforduló feminista folyóirata 40

Könyv
Pogány György: Könyvtörténet. könyvművészet. Bibliofília 49
W. Salgó Ágnes: Debreceni festett pergamenkötések 59

Tartalom

Kategória: 2002/ 8

Könyvtárpolitika
Fodor Péter: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár fejlesztési koncepciója 3

Fórum
Kozmáné Sike Emese: Könyvtárosok(k) az ezredfordulón 2. rész: Könyvtárosi hangulatjelentés – 2001 19

História
Futala Tibor: Hét részlet egy önéletírásból 31

Műhelykérdések
Pogányné Rózsa Gabriella: Ranganathan nézetei a formai katalógus funkcióiról és építésének alapelveiről 42

Extra Hungariam
Kührner Éva: “A könyvtár összekötő kapocs szerző és olvasó között”. Kongresszusi beszámoló Augsburgból 53

Könyv
Pogány György: Könyvek a könyvekről 56

Tartalom

Kategória: 2002/ 7

Monok István: A nemzeti könyvtár évfordulójára 3
Vajda Kornél: Mi a csoda az – egy nemzeti könyvtár? 7
Poprády Géza: Nemzeti könyvtárak a nagyvilágban 19
Lukáts János: Vázlatok az Országos Széchényi Könyvtár arcképcsarnokából 28
Pegán Anita: Ezerarcú OSZK 38
Kenyéri Kornélia: Tükörcserepek. Az OSZK a Könyvtáros írásainak tükrében 49

Tartalom

Kategória: 2002/ 6

Könyvtárpolitika
Alapítványok a közkönyvtárak hátrányos helyzetű olvasóiért 3
Gyuris György: Hátrányos helyzetűek a szegedi Somogyi-könyvtárban 5
Elekes Eduárdné: Margón? 8
Az IFLA Internet-kiáltványa 10

Fórum
Győri Erzsébet: A könyvtárosok műveltsége – művelt könyvtárosok 12
Kozmáné Sike Emese: Könyvtárosok(k) az ezredfordulón 1. rész: Könyvtárosi pályatükör – 2001 15

Műhelykérdések
Bényei Miklós: A helyismereti együttműködés irányai 27

Lectori salutem
Pogány György: “Az olvasás különös színjáték…” Beszélgetés Albert Gáborral az olvasásról 35

História
Rózsa György: Ahogy lehet(ett) 9. 41
Bálint Gábor: Ráth-Végh István és a könyvek 43

Extra Hungariam
Pátrovics Péter: Varsói jegyzetek 47

Perszonália
Füleki Mihály: Egy honvédségi könyvtáros halálára 51
In memoriam Slezsák Imre 52

Könyv
Esterházy Péter: 1 nagyon szép könyv 53
Gáncsné Nagy Erzsébet: Angol nyelvű világbibliográfia a helyismereti könyvtári munkáról 56
Magyar néprajzi bibliográfia 1997-1998 58

Tartalom

Kategória: 2002/ 5

Könyvtárpolitika
Bartos Éva: Szemléletváltás a hátrányos helyzetűek könyvtári ellátásában 3
Monostori Imre: A könyvtár mint hiteles hely 8

Fórum
Gyuris György: Mi végre a magyar könyvtár? 13
Pallósiné Toldi Márta: Hivatásunk lényege a szolgálat 15
Szakmári Klára: “Mit is ír a hogyishívják…?!” – avagy napilapok egy gimnázium könyvtárában 18

Műhelykérdések
Mikulás Gábor: A szponzorálás mint lehetőség – szempontok mindkét oldalról 20
Sonnevend Péter: Információs társadalom és könyvtár 25
Kiszl Péter: Vállalkozói, üzleti információforrások című kurzus az ELTE BTK Könyvtártudományi-Informatikai Tanszékén 28
Hegyi Ádám: Speciális informatikai kurzusok a szegedi egyetemi szintű könyvtárosképzésben 33
Rózsa György: Megjegyzések az “Információ és társadalom” ELTE/BTK könyvtár tanszéki kurzusról 39
Tóth Máté: A könyvtáros szakma az ezredfordulón – nemzetközi kitekintés 41

Napló
Arató Antal: Könyvtárhasználati vetélkedő felnőtteknek 57

Könyv
A tudni nem érdemes dolgok tudománya – avagy a filológus halhatatlansága 59

Tartalom

Kategória: 2002/ 4

Könyvtárpolitika
A Könyvtári Intézet stratégiai terve 2001-2005 3
Juhász Jenő: A magyarországi kisebbségek könyvtári ellátásáról 15
Fazokas Eszter-Hegyközi Ilona: Koszovói könyvtárosok Budapesten 18
“Vitára szánt tervezet”. Az IFLA és az IPA közös nyilatkozata a digitális információ megőrzéséről és megóvásáról 29

Fórum
Bartos Éva: Korszakváltó könyvtárosok? 31

Extra Hungariam
Sándor Gertrud: Egy tanulmányút tapasztalatai. A németországi bírósági könyvtárakról 34
Lipták Dorottya: A lipcsei könyvvásár múltja, jelene és jövője 41

Konferenciák
Tóth Máté: (Információs szak)emberek a változó világban 47

Perszonália
Stubnya György: Herman Ákos (1938-2002) 52
Vajda Erik: Mártyán Gyula (1932-2002) 54

Tartalom

Kategória: 2002/ 3

Könyvtárpolitika
Az Országos Könyvtári Kuratórium beszámolt 2001. évi munkájáról Rockenbauer Zoltánnak, a Nemzeti Kulturális Örökség miniszterének 3
Modern könyvtárrá válik a nemzeti könyvtár. Beszélgetés Monok István főigazgatóval 4
Biczák Péter: Néhány gondolat a Magyar Könyvtárosok Egyesületének tagdíjreformjáról 9

Fórum
Kocsy Anikó: Forgó bácsi, Benedek apó meg a többiek. A gyermek- és ifjúsági lapokról röviden 11
Bácsvári Anna: Gyorsfénykép a gyermek- és ifjúsági lapokról az Olvasás Évében 21
Nagy Attila: Szövegértés és periodikaolvasás középiskolásainknál 33

Műhelykérdések
Sándori Zsuzsanna: Mi a tudásmenedzsment? (II. rész) 38
Bakonyi Géza: Tájékoztató a MOKKA-projekt OSZK-ba kerüléséről 48

Könyv
Futala Tibor: Visszaemlékezés egy megcsonkított VKM-pályafutásra 52
Pogány György: Egyetemes könyv- és könyvtártörténeti szöveggyűjtemény 54

Hírek a Könyvtári Intézetből 58

Tartalom

Kategória: 2002/ 2

Tartalom
Könyvtárpolitika
Nemzet, kultúra, örökség 3
Dippold Péter: A könyvtárak változó szerepe az információs társadalomban 5

Fórum
Lakatos Éva: Könyvtáros főiskola – a semmiből 10

Műhelykérdések
Sándori Zsuzsanna: Mi a tudásmenedzsment? 13

Extra Hungariam
Sonnevend Péter: Brit könyvtári fejlemények 30

Perszonália
Jónás Károly: Egy könyvtárosi pálya hosszú évei. Interjú a 80 éves Vályi Gáborral, az Országgyűlési Könyvtár nyugdíjas főigazgatójával 36
Vályi Gábor: Forgácsok visszaemlékezéseimből 44

Könyv
Könyvtárosok kézikönyve 3. 47
Sütheő Péter: Ungváry Rudolf-Orbán Éva: Osztályozás és információkeresés 51

Hírek a Könyvtári Intézetből 56

Tartalom

Kategória: 2002/ 1

Tartalom
Könyvtárpolitika
Beköszöntő a 2002. évre 3
“Megszületett” az első könyvtárosi PhD 5
Biczák Péter: Kedves könyvtáros barátom… 10

Fórum
Futala Tibor: 1949 és 1952 között könyvtár szakos egyetemi hallgató voltam. Vélekedés a (h)őskori vitáról 11
Csáky S. Piroska: Az új évezred kihívásai a könyvtártudományban 14

Műhelykérdések
Kégli Ferenc-Tóth Katalin: Magyar Könyvészet 1712-1920 CD-ROM-on 18
Lente Zsuzsanna: Nagylucsei Orbán psalteriuma reneszánsz kötésének feltárása 26

Napló
Arató Antal: Nemzetközi Ex Libris Pályázat, Nyíregyháza, 2001 30

História
Varga Róbert: A Módszertani Munkabizottság megalakulása 32
Kocsy Anikó: Az enciklopédikus lapok kialakulásának sajátos körülményei Magyarországon a XIX. század közepén 39

Extra Hungariam
Stumpf-Benedek Anna: Könyvtárosképzés Franciaországban – egy vendéghallgató szemével 48

Könyv
Gerő Gyula: A Pataki Téka 53
Kertész Gyula: A Dunakanyar repertóriuma 57

PISA-sokk avagy Sírni a győztesnek is szabad?

Kategória: 2002/12

A PISA 2000 elnevezésű, az OECD szervezte nemzetközi felmérés eredményei önvizsgálatra késztették (késztetik) a hazai oktatásügyben érdekelteket. Vári Péter az Új Pedagógiai Szemle 2002. januári számában ismertette és elemezte a tanulságokat, s a kérdés azóta is napirenden van. A bennünket, könyvtárosokat elsősorban érintő szövegértési vizsgálat eléggé szomorúnak mondható eredményével (= “a sereghajtók között a helyünk”) már lapunk is foglalkozott (Nagy Attila cikke a 2002. márciusi számban), s folyamatos témája olvasáskutatók és könyvtárosok tanácskozásainak is. (tovább…)

Címkék: ,

Az első évtized és néhány következménye*

Kategória: 2002/12

Tények, emlékek, gondolatok a megyei könyvtárak kezdeti időszakáról

2001. szeptember 7-én, amikor a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnak otthont adó Wenckheim-grófi palota újjávarázsolásának befejezését és ezzel együtt az új részekkel teljessé vált, megnagyobbodott könyvtár építkezésének sikerét ünnepeltük, a zárókő elhelyezésének zárótételeként adott fogadás töltöttkáposztájáért sorban állván, az illatforrás irányába előttem oldalazó fiatalember váratlanul megkérdezte: “És a kolléga honnan jött?” – Hirtelen végiggondolva akkor és ott bizonytalan küldetésemet, a legitimációs magyarázkodás helyett csak annyit tudtam mondani: “A magyar könyvtárügy múltjából”. (tovább…)

Címkék: ,

Ötven éve nyilvános az Országgyűlési Könyvtár

Kategória: 2002/12

Sokak számára ismert, hogy az Országgyűlési Könyvtár elődje, a Képviselőházi Könyvtár az 1860-as évtized végén zárt jellegű szakkönyvtárként jött létre, és csak a képviselők használhatták. E tényt már az alapítást dokumentáló 1868-as házszabályok 215. paragrafusa egyértelműen kifejezte: “a ház, tagjainak használatára, könyvtárt állít” (kiemelés: J. K.). (tovább…)

Címkék:

Füzéki István emlékezete

Kategória: 2002/12

2002. november 5-én az Országos Széchényi Könyvtár ötödik szintjén márványtábla-avatásra került sor. A dátum éppen nem volt véletlenszerűen kiválasztott. November 4-e feketekeretes gyásznapja a magyarságnak, és bizonnyal nem csak a magyarságnak. Ekkor, 1956. november 4-én ébredt rá a város, hogy “lövik szét”, ahogy a költő írta volt. És ekkortól kezdődtek a megtorlások, kivégzések, halálos ítéletek (stb.). Valószínűleg november 6-án végezték ki Füzéki Istvánt is, 1956 egyetlen (tudott) könyvtáros mártírját. Az ő márványtábláját avatták fel november 5-én az Országos Széchényi Könyvtárban, igen nagy számú résztvevő előtt. (tovább…)

Címkék:

Papp István beszéde

Kategória: 2002/12

Tisztelt magyar honfitársaim!

Emlékezzetek!

Emlékezzetek és örüljetek! Ti, akiknek közvetlen és személyes emlékeitek vannak ’56-ról, ti, a pihenés évei felé tartó hatvanasok, akik 14 éves gyerekek voltatok a nagy napokban, s ti, hetvenesek, akik érettebb fővel értétek meg történelmünk dicső eseményét és vehettetek részt benne. Örüljetek, hogy sorsotok megadta nektek a történelmi egyidejűség kegyelmét, s kisebb-nagyobb mértékben, tudatosan vagy öntudatlanul, akarva vagy akaratlanul magatok is hozzájárulhattok a történelem kerekének fordulásához, fordításához. (tovább…)

Címkék:

Horváth Tibor beszéde

Kategória: 2002/12

Tisztelt Emlékezők! Kedves Barátaim!
Hölgyeim és Uraim!

Holnap lesz negyvenhat éve, hogy Füzéki István mártírhalált halt. Pedig Füzéki István nem készült hősnek, nem volt szándékában a mártíromság. Egyike volt az egyetemi hallgatóknak a kiválóak közül, éppen 1956-ban fejezte be tanulmányait. Társaitól talán abban különbözött, hogy a vitákban gyorsan reagált, és erős igazságérzet feszült benne. Ha úgy érezte, hogy az általa vélt vagy tudott igazságot sérelem éri, rögtön kitörtek belőle az érvek, akár indulattal is. (tovább…)

Címkék:

A Füzéki István Emlékérem

Kategória: 2002/12

1.

Mindazon könyvtárosok tiszteletére, akik részt vettek az 1956-os forradalomban és szabadságharcban, valamint Füzéki István (1934–1956), a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat könyvtárosa emlékére, aki hősi halált halt az egyetemi nemzetőrség harcosaként, megalapítom a Füzéki István Emlékérem díjat. (tovább…)

Címkék:

Háttal a jövőnek?

Kategória: 2002/12

(Tennivalók az Olvasás Éve után)

Kierkegaard, a méltán világhíres filozófus egyik dolgozatában az egyén és persze az emberiség időszemléletét a csónakban ülő ember helyzetéhez hasonlította. Húzzuk az evezőket és pontosan látjuk a már elhagyott parti tájakat, a múltat, de hátunk mögött van a cél, a jövő, melyből aligha sejtünk valamit. (Mára az evezőket motorra cseréltük, s a korábban segítő angyalt is vízbe dobtuk – jegyzi meg keserű iróniával a XX. századvégi kommentátorok egyike.) Nyilvánvalóan él bennünk egy képzeletbeli, vágyott kép az elérendő “partról”, de az a megérkezés pillanatában a lehető legritkábban esik egybe a valóság az előre tervezettel. (tovább…)

Címkék:

Címkék