Tartalom

Kategória: 2002/12

Könyvtárpolitika
Sz. Nagy Lajos: PISA-sokk avagy Sírni a győztesnek is szabad? 3
Gerő Gyula: Az első évtized és néhány következménye 7
Jónás Károly: Ötven éve nyilvános az Országgyűlési Könyvtár 17

Memento
Füzéki István emlékezete 22
Papp István beszéde 23
Horváth Tibor beszéde 25
A Füzéki István Emlékérem alapító irata 27

Műhelyérdések
Nagy Attila: Háttal a jövőnek? (Tennivalók az Olvasás Éve után) 29

Konferenciák
Mit ér az ember, ha könyvtáros? 37
Kovács Mária: Gyermek- és ifjúsági írók tanácskozása Szekszárdon 39

Extra Hungariam
Pátrovics Péter: Máltai napló 41

Perszonália
Lakatos Éva: Emlékképek Dezsényi Béláról 45
Gyöngy Katalin: Vajda Gábor emlékezete 48
Kégli Ferenc: Dr. Kertész Gyula (1935-2002) 52

Könyv
Megyei könyvtári emlékkönyvek 56

Tartalom

Kategória: 2002/11

Könyvtárpolitika
Hangodi Ágnes: A nyilvános könyvtárak jegyzékének 2002. évi állapotáról 3

Fórum
Benkő Samu: Gondolatok a könyvtárosságról 18

Műhelykérdések
Bényei Miklós: A helyismereti munka fejlődési trendjei a XXI. század elején 28
Mándli Gyula: Helyismereti tevékenység a váci Katona Lajos Városi Könyvtárban 34
Zágorec-Csuka Judit: Nemzetiségi könyvtárak Szlovéniában 47

História
Rózsa György: Ahogy lehet(ett) 10. 53

Könyv
A kályha, amelytől el kell indulni 55
Változatok Ingres hegedűjére 58

Tartalom

Kategória: 2002/10

Könyvtárpolitika
Ötven évesek a megyei könyvtárak 3
Papp István: A megyei könyvtárak ötven éve: ellentmondások és feszültségek 3
Vidra Szabó Ferenc: A minőség szerepe, jelentősége a magyar könyvtárügyben 16

Fórum
Nagy Attila: Palackposta a kőkorszakból 32

Műhelykérdések
Bajnok Lászlóné: Beregszászi napok 35
Ádám Ágnes: Leletek a könyvtári állományban I. 39
Lőrincz Sándor: A könyvtárigazgató és a plébános 45

Konferenciák
Pogány György: Zenei könyvtárak – zenei dokumentumellátás 48

Extra Hungariam
Nemes Erzsébet: Látogatás Spanyolország és Marokkó könyvtáraiban 50

Könyv
Könyvtár a megyeházán 57
Tóth Andrea: Olvastad már? 59

Tartalom

Kategória: 2002/ 9

Könyvtárpolitika
Az MKE XXXIV. Vándorgyűléséről 3
Monok István: Alexandria óta változatlanul. Nemzeti könyvtár a változó időben 5
Berke Barnabásné: Az Országos Széchényi Könyvtár könyvkatalógusainak retrospektív konverziója 11
Kiss Gábor: Múlt és jövő határán. Az ötvenéves megyei könyvtárak a magyar könyvtári rendszerben 19
Biczák Péter: A Könyvtári Intézet a szakma szemével 22

Fórum
Variációk az ODR-re 27

Konferenciák
Bartos Éva: Helyismereti könyvtárosok IX. Országos Tanácskozása 29
Zsok Gizella: Helyismereti adatbázis-építés: Vág-Duna-Ipoly Eurorégió 30

Műhelykérdések
Morvai Zsuzsanna: Női lapok indulása a 19. század elején és a nők olvasóvá érése 34
Elekes Irén Borbála: A századforduló feminista folyóirata 40

Könyv
Pogány György: Könyvtörténet. könyvművészet. Bibliofília 49
W. Salgó Ágnes: Debreceni festett pergamenkötések 59

Tartalom

Kategória: 2002/ 8

Könyvtárpolitika
Fodor Péter: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár fejlesztési koncepciója 3

Fórum
Kozmáné Sike Emese: Könyvtárosok(k) az ezredfordulón 2. rész: Könyvtárosi hangulatjelentés – 2001 19

História
Futala Tibor: Hét részlet egy önéletírásból 31

Műhelykérdések
Pogányné Rózsa Gabriella: Ranganathan nézetei a formai katalógus funkcióiról és építésének alapelveiről 42

Extra Hungariam
Kührner Éva: “A könyvtár összekötő kapocs szerző és olvasó között”. Kongresszusi beszámoló Augsburgból 53

Könyv
Pogány György: Könyvek a könyvekről 56

Tartalom

Kategória: 2002/ 7

Monok István: A nemzeti könyvtár évfordulójára 3
Vajda Kornél: Mi a csoda az – egy nemzeti könyvtár? 7
Poprády Géza: Nemzeti könyvtárak a nagyvilágban 19
Lukáts János: Vázlatok az Országos Széchényi Könyvtár arcképcsarnokából 28
Pegán Anita: Ezerarcú OSZK 38
Kenyéri Kornélia: Tükörcserepek. Az OSZK a Könyvtáros írásainak tükrében 49

Tartalom

Kategória: 2002/ 6

Könyvtárpolitika
Alapítványok a közkönyvtárak hátrányos helyzetű olvasóiért 3
Gyuris György: Hátrányos helyzetűek a szegedi Somogyi-könyvtárban 5
Elekes Eduárdné: Margón? 8
Az IFLA Internet-kiáltványa 10

Fórum
Győri Erzsébet: A könyvtárosok műveltsége – művelt könyvtárosok 12
Kozmáné Sike Emese: Könyvtárosok(k) az ezredfordulón 1. rész: Könyvtárosi pályatükör – 2001 15

Műhelykérdések
Bényei Miklós: A helyismereti együttműködés irányai 27

Lectori salutem
Pogány György: “Az olvasás különös színjáték…” Beszélgetés Albert Gáborral az olvasásról 35

História
Rózsa György: Ahogy lehet(ett) 9. 41
Bálint Gábor: Ráth-Végh István és a könyvek 43

Extra Hungariam
Pátrovics Péter: Varsói jegyzetek 47

Perszonália
Füleki Mihály: Egy honvédségi könyvtáros halálára 51
In memoriam Slezsák Imre 52

Könyv
Esterházy Péter: 1 nagyon szép könyv 53
Gáncsné Nagy Erzsébet: Angol nyelvű világbibliográfia a helyismereti könyvtári munkáról 56
Magyar néprajzi bibliográfia 1997-1998 58

Tartalom

Kategória: 2002/ 5

Könyvtárpolitika
Bartos Éva: Szemléletváltás a hátrányos helyzetűek könyvtári ellátásában 3
Monostori Imre: A könyvtár mint hiteles hely 8

Fórum
Gyuris György: Mi végre a magyar könyvtár? 13
Pallósiné Toldi Márta: Hivatásunk lényege a szolgálat 15
Szakmári Klára: “Mit is ír a hogyishívják…?!” – avagy napilapok egy gimnázium könyvtárában 18

Műhelykérdések
Mikulás Gábor: A szponzorálás mint lehetőség – szempontok mindkét oldalról 20
Sonnevend Péter: Információs társadalom és könyvtár 25
Kiszl Péter: Vállalkozói, üzleti információforrások című kurzus az ELTE BTK Könyvtártudományi-Informatikai Tanszékén 28
Hegyi Ádám: Speciális informatikai kurzusok a szegedi egyetemi szintű könyvtárosképzésben 33
Rózsa György: Megjegyzések az “Információ és társadalom” ELTE/BTK könyvtár tanszéki kurzusról 39
Tóth Máté: A könyvtáros szakma az ezredfordulón – nemzetközi kitekintés 41

Napló
Arató Antal: Könyvtárhasználati vetélkedő felnőtteknek 57

Könyv
A tudni nem érdemes dolgok tudománya – avagy a filológus halhatatlansága 59

Tartalom

Kategória: 2002/ 4

Könyvtárpolitika
A Könyvtári Intézet stratégiai terve 2001-2005 3
Juhász Jenő: A magyarországi kisebbségek könyvtári ellátásáról 15
Fazokas Eszter-Hegyközi Ilona: Koszovói könyvtárosok Budapesten 18
“Vitára szánt tervezet”. Az IFLA és az IPA közös nyilatkozata a digitális információ megőrzéséről és megóvásáról 29

Fórum
Bartos Éva: Korszakváltó könyvtárosok? 31

Extra Hungariam
Sándor Gertrud: Egy tanulmányút tapasztalatai. A németországi bírósági könyvtárakról 34
Lipták Dorottya: A lipcsei könyvvásár múltja, jelene és jövője 41

Konferenciák
Tóth Máté: (Információs szak)emberek a változó világban 47

Perszonália
Stubnya György: Herman Ákos (1938-2002) 52
Vajda Erik: Mártyán Gyula (1932-2002) 54

Tartalom

Kategória: 2002/ 3

Könyvtárpolitika
Az Országos Könyvtári Kuratórium beszámolt 2001. évi munkájáról Rockenbauer Zoltánnak, a Nemzeti Kulturális Örökség miniszterének 3
Modern könyvtárrá válik a nemzeti könyvtár. Beszélgetés Monok István főigazgatóval 4
Biczák Péter: Néhány gondolat a Magyar Könyvtárosok Egyesületének tagdíjreformjáról 9

Fórum
Kocsy Anikó: Forgó bácsi, Benedek apó meg a többiek. A gyermek- és ifjúsági lapokról röviden 11
Bácsvári Anna: Gyorsfénykép a gyermek- és ifjúsági lapokról az Olvasás Évében 21
Nagy Attila: Szövegértés és periodikaolvasás középiskolásainknál 33

Műhelykérdések
Sándori Zsuzsanna: Mi a tudásmenedzsment? (II. rész) 38
Bakonyi Géza: Tájékoztató a MOKKA-projekt OSZK-ba kerüléséről 48

Könyv
Futala Tibor: Visszaemlékezés egy megcsonkított VKM-pályafutásra 52
Pogány György: Egyetemes könyv- és könyvtártörténeti szöveggyűjtemény 54

Hírek a Könyvtári Intézetből 58

Tartalom

Kategória: 2002/ 2

Tartalom
Könyvtárpolitika
Nemzet, kultúra, örökség 3
Dippold Péter: A könyvtárak változó szerepe az információs társadalomban 5

Fórum
Lakatos Éva: Könyvtáros főiskola – a semmiből 10

Műhelykérdések
Sándori Zsuzsanna: Mi a tudásmenedzsment? 13

Extra Hungariam
Sonnevend Péter: Brit könyvtári fejlemények 30

Perszonália
Jónás Károly: Egy könyvtárosi pálya hosszú évei. Interjú a 80 éves Vályi Gáborral, az Országgyűlési Könyvtár nyugdíjas főigazgatójával 36
Vályi Gábor: Forgácsok visszaemlékezéseimből 44

Könyv
Könyvtárosok kézikönyve 3. 47
Sütheő Péter: Ungváry Rudolf-Orbán Éva: Osztályozás és információkeresés 51

Hírek a Könyvtári Intézetből 56

Tartalom

Kategória: 2002/ 1

Tartalom
Könyvtárpolitika
Beköszöntő a 2002. évre 3
“Megszületett” az első könyvtárosi PhD 5
Biczák Péter: Kedves könyvtáros barátom… 10

Fórum
Futala Tibor: 1949 és 1952 között könyvtár szakos egyetemi hallgató voltam. Vélekedés a (h)őskori vitáról 11
Csáky S. Piroska: Az új évezred kihívásai a könyvtártudományban 14

Műhelykérdések
Kégli Ferenc-Tóth Katalin: Magyar Könyvészet 1712-1920 CD-ROM-on 18
Lente Zsuzsanna: Nagylucsei Orbán psalteriuma reneszánsz kötésének feltárása 26

Napló
Arató Antal: Nemzetközi Ex Libris Pályázat, Nyíregyháza, 2001 30

História
Varga Róbert: A Módszertani Munkabizottság megalakulása 32
Kocsy Anikó: Az enciklopédikus lapok kialakulásának sajátos körülményei Magyarországon a XIX. század közepén 39

Extra Hungariam
Stumpf-Benedek Anna: Könyvtárosképzés Franciaországban – egy vendéghallgató szemével 48

Könyv
Gerő Gyula: A Pataki Téka 53
Kertész Gyula: A Dunakanyar repertóriuma 57

PISA-sokk avagy Sírni a győztesnek is szabad?

Kategória: 2002/12

A PISA 2000 elnevezésű, az OECD szervezte nemzetközi felmérés eredményei önvizsgálatra késztették (késztetik) a hazai oktatásügyben érdekelteket. Vári Péter az Új Pedagógiai Szemle 2002. januári számában ismertette és elemezte a tanulságokat, s a kérdés azóta is napirenden van. A bennünket, könyvtárosokat elsősorban érintő szövegértési vizsgálat eléggé szomorúnak mondható eredményével (= “a sereghajtók között a helyünk”) már lapunk is foglalkozott (Nagy Attila cikke a 2002. márciusi számban), s folyamatos témája olvasáskutatók és könyvtárosok tanácskozásainak is. (tovább…)

Címkék: ,

Az első évtized és néhány következménye*

Kategória: 2002/12

Tények, emlékek, gondolatok a megyei könyvtárak kezdeti időszakáról

2001. szeptember 7-én, amikor a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnak otthont adó Wenckheim-grófi palota újjávarázsolásának befejezését és ezzel együtt az új részekkel teljessé vált, megnagyobbodott könyvtár építkezésének sikerét ünnepeltük, a zárókő elhelyezésének zárótételeként adott fogadás töltöttkáposztájáért sorban állván, az illatforrás irányába előttem oldalazó fiatalember váratlanul megkérdezte: “És a kolléga honnan jött?” – Hirtelen végiggondolva akkor és ott bizonytalan küldetésemet, a legitimációs magyarázkodás helyett csak annyit tudtam mondani: “A magyar könyvtárügy múltjából”. (tovább…)

Címkék: ,

Ötven éve nyilvános az Országgyűlési Könyvtár

Kategória: 2002/12

Sokak számára ismert, hogy az Országgyűlési Könyvtár elődje, a Képviselőházi Könyvtár az 1860-as évtized végén zárt jellegű szakkönyvtárként jött létre, és csak a képviselők használhatták. E tényt már az alapítást dokumentáló 1868-as házszabályok 215. paragrafusa egyértelműen kifejezte: “a ház, tagjainak használatára, könyvtárt állít” (kiemelés: J. K.). (tovább…)

Címkék:

Füzéki István emlékezete

Kategória: 2002/12

2002. november 5-én az Országos Széchényi Könyvtár ötödik szintjén márványtábla-avatásra került sor. A dátum éppen nem volt véletlenszerűen kiválasztott. November 4-e feketekeretes gyásznapja a magyarságnak, és bizonnyal nem csak a magyarságnak. Ekkor, 1956. november 4-én ébredt rá a város, hogy “lövik szét”, ahogy a költő írta volt. És ekkortól kezdődtek a megtorlások, kivégzések, halálos ítéletek (stb.). Valószínűleg november 6-án végezték ki Füzéki Istvánt is, 1956 egyetlen (tudott) könyvtáros mártírját. Az ő márványtábláját avatták fel november 5-én az Országos Széchényi Könyvtárban, igen nagy számú résztvevő előtt. (tovább…)

Címkék:

Papp István beszéde

Kategória: 2002/12

Tisztelt magyar honfitársaim!

Emlékezzetek!

Emlékezzetek és örüljetek! Ti, akiknek közvetlen és személyes emlékeitek vannak ’56-ról, ti, a pihenés évei felé tartó hatvanasok, akik 14 éves gyerekek voltatok a nagy napokban, s ti, hetvenesek, akik érettebb fővel értétek meg történelmünk dicső eseményét és vehettetek részt benne. Örüljetek, hogy sorsotok megadta nektek a történelmi egyidejűség kegyelmét, s kisebb-nagyobb mértékben, tudatosan vagy öntudatlanul, akarva vagy akaratlanul magatok is hozzájárulhattok a történelem kerekének fordulásához, fordításához. (tovább…)

Címkék:

Horváth Tibor beszéde

Kategória: 2002/12

Tisztelt Emlékezők! Kedves Barátaim!
Hölgyeim és Uraim!

Holnap lesz negyvenhat éve, hogy Füzéki István mártírhalált halt. Pedig Füzéki István nem készült hősnek, nem volt szándékában a mártíromság. Egyike volt az egyetemi hallgatóknak a kiválóak közül, éppen 1956-ban fejezte be tanulmányait. Társaitól talán abban különbözött, hogy a vitákban gyorsan reagált, és erős igazságérzet feszült benne. Ha úgy érezte, hogy az általa vélt vagy tudott igazságot sérelem éri, rögtön kitörtek belőle az érvek, akár indulattal is. (tovább…)

Címkék:

A Füzéki István Emlékérem

Kategória: 2002/12

1.

Mindazon könyvtárosok tiszteletére, akik részt vettek az 1956-os forradalomban és szabadságharcban, valamint Füzéki István (1934–1956), a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat könyvtárosa emlékére, aki hősi halált halt az egyetemi nemzetőrség harcosaként, megalapítom a Füzéki István Emlékérem díjat. (tovább…)

Címkék:

Háttal a jövőnek?

Kategória: 2002/12

(Tennivalók az Olvasás Éve után)

Kierkegaard, a méltán világhíres filozófus egyik dolgozatában az egyén és persze az emberiség időszemléletét a csónakban ülő ember helyzetéhez hasonlította. Húzzuk az evezőket és pontosan látjuk a már elhagyott parti tájakat, a múltat, de hátunk mögött van a cél, a jövő, melyből aligha sejtünk valamit. (Mára az evezőket motorra cseréltük, s a korábban segítő angyalt is vízbe dobtuk – jegyzi meg keserű iróniával a XX. századvégi kommentátorok egyike.) Nyilvánvalóan él bennünk egy képzeletbeli, vágyott kép az elérendő “partról”, de az a megérkezés pillanatában a lehető legritkábban esik egybe a valóság az előre tervezettel. (tovább…)

Címkék:

Címkék

(1) (1) (1) (12) (2) (2) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (3) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (19) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (5) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (28) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (16) (4) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (27) (3) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (12) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (10) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (2) (10) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (30) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (33) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (3) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (4) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (6) (15) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (10) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (7) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (13) (1) (1) (2) (4) (3) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (38) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (6) (1) (6) (17) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (2) (9) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (2) (1) (21) (6) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (8) (1) (25) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (14) (7) (2) (4) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (2) (22) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (1) (4) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (12) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (17) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (60) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (3) (1) (11) (5) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (4) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (9) (1) (1) (7) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (42) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (9) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (4) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (7) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (2) (8) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (8) (1) (1) (1) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)