Tartalom

Kategória: 2001/ 8

Könyvtárpolitika
A digitális örökség megőrzése 3
Befejeződik a FSZEK Központi Könyvtár bővítési és rekonstrukciós programja 6
A Helyismereti Könyvtárosok Szervezete VIII. Országos Tanácskozása 9

Konferenciák
Bényei Miklós: Könyvtártörténeti dolgozatok módszertani tanulságai 11

Műhelykérdések
Tóth Henrietta-Maródi Adrienne: A BOBCATSSS 18
Giczi András: Osztályozás és a káoszelmélet 23

História
Pogányné Rózsa Gabriella: Egy fogalom megszületése: a “Shared Cataloging Program” létrejöttének története 30
Hangodi Ágnes: Könyvgyűjtési szokások a XVIII. század első negyedében Oroszországban (3.) 41

Perszonália
Pegán Anita: Két díjazott az Országgyűlési Könyvtárból 49
Bereczky László (1931-2001) 53

Könyv
Pogány György: Régi Magyarországi Nyomtatványok hagyományos formában és CD-ROM-on 56

Könyvtártörténeti dolgozatok módszertani tanulságai

Kategória: 2001/ 8

módszertani tanulságai

Valamikor a nyolcvanas évek derekán egy szanazúgi összejövetelen Gerő Gyula arról beszélt, hogy a magyar könyvtárosok önismeretét és önbecsülését, szakmai öntudatát mennyire erősíthetné, ha behatóbban foglalkoznánk könyvtáraink múltjával. Különösen a közkönyvtárak, vagy ahogy akkor és most is emlegetni szoktuk: a közművelődési könyvtárak történetének feltárását szorgalmazta. Elgondolkodtam szavain és teljesen egyetértettem érveivel. Éppen ezért nem sokkal később a nyíregyháziak felkérésére örömmel vállaltam egy előadást a könyvtártörténet-írás módszertani kérdéseiről, amelynek kibővített szövege füzet alakban is megjelent. Tulajdonképpen e kettős forrásból származik az ötlet, amelynek kivitelezésére 1989-ben kerülhetett sor. A Kossuth Lajos Tudományegyetem az említett év őszén az Országos Széchényi Könyvtárban – a Könyvtártudományi és Módszertani Központ szervezésében – az egyetemet végzett, de könyvtári szakképesítéssel nem rendelkező kollégák számára kihelyezett humáninformatika levelező tagozatot indított. A tagozat vezetőjével, Csapó Edittel úgy határoztunk hogy könyvtártörténetből a hallgatók nem szóbeli vizsgát tesznek, hanem házi dolgozatot írnak; ezzel is ösztönözni kívántuk a históriai vizsgálódásokat. (A kísérlet kezdeti szakaszáról a Könyvtári Levelező/lap 1992. évi negyedik számában beszámoltam: Mi érdekli a könyvtártörténetből egy egyetemi tagozat hallgatóit?) Aztán ugyanezt a megoldást alkalmaztuk a KMK másik, főiskolai szintű könyvtár-informatikai kurzusán is. Az öt tanévben 135 dolgozat született. Már ekkor megfigyelhető volt, hogy a hallgatók leginkább a közművelődési könyvtárak múltja iránt érdeklődtek: a választott témák legnagyobb csoportja, több mint 20%-a e tárgykörbe sorolható.

A próbálkozás kedvező tapasztalataira alapozva folytattuk ezt a gyakorlatot a Kossuth Lajos Tudományegyetemen is, amikor 1994-ben ide helyeztük át a levelező tagozatot. Vagyis a debreceni informatikus könyvtáros szak levelező hallgatói az első szemeszterben a könyvtártörténet című tantárgyból írásbeli feladatot készítenek, és erre kapnak osztályzatot. A továbbiakban a benyújtott könyvtártörténeti dolgozatok, közelebbről a közkönyvtárak múltjával foglalkozó munkák módszertani tanulságairól szeretnék néhány gondolatot elmondani.

(tovább…)

Címkék:

Címkék