Tartalom

Kategória: 2001/ 6

Könyvtárpolitika
Együttműködés a képzés fejlesztéséért a könyvtári rendszer korszakváltásában 3
A VIII. Nemzetközi Könyvfesztivál Könyvtáros Klub programjáról 9
Bánhegyi B. Miksa: A bencés monostorok olvasáskultúrája a középkorban 12

Fórum
Szili Erika: Tapasztalataim a MIT-HOL működésével kapcsolatban 17
Az ETO-korszerűsítés hírei 23

Műhelykérdések
Kocsy Anikó: Az a szépséges időszaki sajtó! 25
Kozmáné Sike Emese: Könyvtárosok a változás viharában 36
Iszály György Barna: Elektronikus könyvtár: jövő vagy már jelen!? 47

Extra Hungariam
Pátrovics Péter: Grazi leporelló 51

História
Ódorné Gracza Tünde: A könyvtáralapító Pekár Mihály 55

Könyv
Kultúrmenedzsment 58

A bencés monostorok olvasáskultúrája a középkorban

Kategória: 2001/ 6

A művelődéstörténetben ma már szinte közhelynek számít arról beszélni, hogy a középkor Európájának kultúráját döntő módon Nursiai Szent Benedek Regulája, illetve az e szerint a Regula szerint élő monostorok életformája határozta meg. A szinte kizárólagos érvényű Regula a 800-as évektől a kolduló rendek megjelenéséig volt általánosan uralkodó, de éppen ezekben a századokban alakultak ki a későbbi Európát alkotó államok akár a Római Birodalom határain belül, akár azokon kívül, mint Magyarország. Természetesen a keleti egyházhoz tartozó új államok is beletartoztak ebbe a kultúrába, de esetükben az mégis más színezetet kapott a bizánci egyháztól, mint a nyugati keresztény kultúra, A benedeki regula viszont, illetve az abból táplálkozó életforma még szorosabb kapcsolatban állt a keleti szerzetességgel, hiszen a Regula is hivatkozik “Szent Vazul Atyánk”, azaz Nagy Baszileiosz tanítására:

A magyarországi kultúrának a bencés szellemiségű szerzetességgel való kapcsolatára nagyon jellemző példákat vonultatott fel a Pannonhalmán rendezett két kiállítás: 1996-ban a Mons Sacer – Pannonhalma 1000 éve, jelenleg pedig a Paradisum plantavit címet hordozó kiállítás a középkori Magyarország bencés monostorairól.

(tovább…)

Címkék: , ,

Könyvtárosok a változás viharában

Kategória: 2001/ 6

A könyvtároshivatás változásai, könyvtárosi jövőkép
(szakirodalmi szemle)

“A VILÁG, AMELYBEN KÖNYVTÁROS VAGY”

Az ókortól napjainkig nagy utat tett meg a könyvtáros szakma, de még soha nem élt meg olyan válságot, mint amilyennek most tanúi lehetünk.

Ennek legfőbb oka Fülöp Géza szerint az, hogy “a posztmodern kor posztindusztriális forradalma elhozta számunkra az információs társadalmat … S most itt állunk a kibertérben, az infosférában … és kissé riadtan, szorongva kérdezzük: a Computópia otthonaiban lesz-e helyük a könyveknek?” [18, 638. p.]

A válság másik okát a fenti szerző a “kultúraellenes, merkantilista, technokrata, haszonelvű szemléletben látja, amely üzleti vállalkozásként szemléli a könyvtárat is. [18, uo.]

Áttekintésem célja: – a téma hazai és külföldi szakirodalmára támaszkodva – összefoglalni a könyvtáros hivatás jelen helyzetét, szakmai jellegzetességeit, alakulását, változásait, külső és belső problémáit; közben bemutatni azt az információs-kommunikációs közeget, amely körülvesz bennünket, s amelyben a könyvtáros helyét keressük, összegezni a könyvtárossal szembeni elvárásokat, az ezekkel összhangban érzékelhető könyvtárosi image-t, megfogalmazni azt, hogyan érzik magukat a könyvtárosok, mit várnak jelenüktől, végül megkísérelni felvázolni a könyvtárosok lehetséges jövőképét.

(tovább…)

Címkék:

Címkék