Tartalom

Kategória: 2001/12

Könyvtárpolitika
Pegán Anita: “Az elképzelés: egy egységes intézmény”. Beszélgetés Komlósi Józseffel, a székesfehérvári Megyei Könyvtár igazgatójával 3
A könyv metamorfózisai 7

Fórum
Győri Erzsébet: Hozzászólás egy nézetcseréhez 16

Műhelykérdések
Gáncsné Nagy Erzsébet: A megyei és a városi könyvtárak helyismereti gyűjteményeiben 2000 áprilisában és októberében végzett használói igényfelmérés tapasztalatai 18

História
Pogányné Rózsa Gabriella: Petrik Géza magyar könyvészetei a katalogizálásról alkotott korabeli nézetek tükrében 24
Hencz Hilda: A bukaresti magyar sajtó a XIX. században 39

Úton
Moldován István: Az internetes magyar-magyar kulturális kapcsolattartás 52

Könyv
Lukáts János: Ahol tudósok tanítanak… 54

“Az elképzelés: egy egységes intézmény”

Kategória: 2001/12

Beszélgetés Komlósi Józseffel,
a székesfehérvári Megyei Könyvtár igazgatójával

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár, Székesfehérvár. 350 ezer könyvtári dokumentum, 10 158 beiratkozott olvasó, átlagosan napi 507 látogató, évi 195 696 kölcsönzött dokumentum (2000. évi adatok). A száraz tények azonban 60 dolgos kéz munkájának eredményei, melyek azon fáradoznak, hogy az utóbbi évek új technikai kihívásainak, az olvasók egyre növekvő igényeinek a mostoha körülmények között is maximálisan eleget tegyenek. Ezek a körülmények reményeik szerint azonban a közeli jövőben megváltoznak. A könyvtár jelenlegi helyzetéről és a jövő kihívásairól beszélgettem Komlósi Józseffel, a könyvtár igazgatójával.

– A könyvtárnak jelenleg két épület ad otthont.

– Igen. A Bartók téri épület, amely az igazgatóságnak, a felnőtt kölcsönzésnek és a módszertani részlegnek ad helyet, még az 1940-es évek elején művelődési háznak készült. Egyik részében a Csók István Képtár működik. A másik épület a volt ciszterci gimnázium épülete, ahol az olvasóterem, a gyermekrészleg, a kötészet, a feldolgozó osztály és a helyismereti csoport működik. Ez már 20 évvel ezelőtt sem volt igazán jó. A helyzetet az is bonyolítja, hogy a jelenleg érvényes jogszabály szerint a ciszterci gimnázium épületét vissza kell adni az egyháznak 2011-ig.

– A “kétlakiság” mellett – gondolom – az évről évre szaporodó könyvállomány elhelyezése is nehéz.

– A dokumentumok elhelyezése mindenképpen gond. Bár, örömünkre, idén kis előrelépés történt ebben az ügyben. Van egy pincehelyiségünk, amelynek egy részét gördülőállvánnyal rendeztük be. Sajnos, olyan nedves volt, hogy dokumentumok tárolására nem lehetett használni. Az idén a megyei önkormányzattól felújításra kapott pénzből a szigetelést meg tudtuk oldani, így néhány évig lesz helye a bekötött folyóiratoknak. Bár ettől még az olvasóknak nem lett jobb, mert jelenleg a könyveknek csak kb. 1/4 része van szabadpolcon. Jó lenne a kölcsönözhető állomány nagyobb részét szabadpolcon tartani.

(tovább…)

Címkék:

Címkék