Tartalom

Kategória: 2001/ 1

Könyvtárpolitika
A FSZEK Központi Könyvtára megnyitotta kapuit 3
Rockenbauer Zoltán megnyitó beszéde 5
Hogyan piknikeljen a könyvtáros? 7

Perszonália
Haraszti Pálné: Beszélgetés Kastaly Beatrixszal, az Országos Széchényi Könyvtár Restauráló osztályának vezetőjével 12

Műhelykérdések
Nagy Attila: Stagnálás, romlás vagy olvasásfejlesztés? 20

História
Gerő Gyula: Emlékek Szabolcs-Szatmár-Bereg megye könyvtárairól, könyvtárosairól 25
Bényei Miklós: Polgárosodás és nyilvános könyvtárak Debrecenben 31

Konferenciák
Moldován István-Drótos László: MIT-HOL 39
Pogány György: A zenei szekció jubileumi üléséről 44
Papné Angyal Ágnes: Tervek, ötletek, javaslatok az olvasás évére 46

Kiállítások
Stockné Horváth Mária: A Péceli Parnasszus ébresztése 50

Könyv
Katsányi Sándor: Egy fontos kézikönyvről és olvasási kultúránk gyökereiről 54
Bényei Miklós: Repertóriumokról – párhuzamosan 59

 

MIT-HOL

Kategória: 2001/ 1

Magyar Internetes Tájékoztatás – Hungarian Online Librarian

Az internet többféle módon is felhasználható a könyvtári tájékoztatásban. Kezdetben csak az on-line elérhető adatbázisok, katalógusok, weblapok épültek be a hagyományos referensz szolgálatok információforrásai közé. Később egyre több helyen tették lehetővé, hogy már maguk a kérdések is az internetről érkezzenek, rendszerint a könyvtár honlapján megadott e-mail címre. Néhány külföldi intézményben pedig már azzal kísérleteznek, hogy a könyvtárosok az internetes csevegő (chat) és a digitális hangátviteli szoftverek segítségével élőben tudják segíteni a távoli olvasókat a szakirodalom és az adatok keresésében, a hálózaton való eligazodásban. Az internet lehetővé teszi a tájékoztató könyvtárosok közötti együttműködést is: az egyes intézményekben rendelkezésre álló információforrások és szakmai ismeretek egyesíthetők, ezért sorra szerveződnek az országos és világméretű on-line referensz szolgáltatások. Az alábbiakban az első ilyen hazai együttműködés valamivel több mint egy éves történetét és tanulságait foglaljuk össze, és javaslatot teszünk a továbblépés, továbbfejlesztés lehetséges irányaira is.

A MIT-HOL létrejötte és működése

Az MKE Elektronikus Könyvtári Szekciójának keretében az 1999-es nyíregyházi Networkshop konferencián indult meg a később MIT-HOL néven bevezetett on-line referensz megtervezése, kialakítása. A név a Magyar Internetes Tájékoztatás – Hungarian Online Librarian rövidítése, ami egyben a szolgáltatás kétnyelvűségét is jelzi: a magyar mellett minden része angolul is rendelkezésre áll. A MIT-HOL lényege, hogy egy egységes rendszerbe szervezi a részben már korábban is – elsősorban a szak- és felsőoktatási könyvtárakban, valamint a MEK-ben – létező helyi internetes tájékoztató szolgáltatásokat, illetve az ilyen munkát végző könyvtárosokat. Az elképzelés megfogalmazása után a KATALIST levelezőcsoportban megjelent egy felhívás partnereket keresve az ötlet részletesebb megtervezéséhez és kivitelezéséhez. A jelentkezőkkel egy kifejezetten erre a célra létrehozott, HUNREFER nevű listán dolgoztuk ki a szolgáltatás induló szabályait, majd a Magyar Elektronikus Könyvtár szolgáltató gépén elkészítettük a szükséges weblapokat és szoftvereket. A szolgáltatást néhány hetes tesztidőszak után – szűk, főleg könyvtárosi körökben meghirdetve – 1999 szeptemberében indítottuk el hivatalosan. A tájékoztatási munkára kb. 25 könyvtáros és más szakember jelentkezett. A résztvevők egy része megkapta munkahelye hivatalos támogatását is, de lényegében mindenki önkéntes alapon, külön javadalmazás nélkül, lelkesedésből végzi ezt a feladatot.

(tovább…)

Címkék:

Címkék