Tartalom

Kategória: 1997/ 1

Könyvtárpolitika
A könyvtári ellátásról szóló törvénytervezet koncepciója 3
MKE Küldöttközgyűlés
Vajda Erik: Elnöki beszámoló 24
Ottovay László: Főtitkári beszámoló 33
Gellér Ferencné: Tanácselnöki beszámoló 38
Tóth Gyula: Ellenőrző bizottsági elnöki beszámoló 42

Könyv
Werner Ákos: Kamarás István: Olvasatok 46

Műhelykérdések
Kiss Istvánné: T.Q.M. és teáscsésze 48

A Könyvtári és Informatikai Kamara hírei 56

Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz 57

A könyvtári ellátásról szóló törvénytervezet koncepciója*

Kategória: 1997/ 1

Bevezetés
Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének egyik alapfeltétele egy olyan intézményrendszer, amelyen keresztül az információk szabadon, bárki számára hozzáférhetőek.
Mindig is a könyvtár volt az az intézménytípus, amelyben dokumentumokat és információkat gyűjtöttek, feltártak, rendszereztek és szolgáltattak. Felbecsülhetetlen nemzeti értékeket, az egyetemes kultúrához kapcsolódó dokumentumokat, gyűjteményeket őriznek könyvtáraink. Mind a múlt, mind a jelen és a jövő társadalmának működését meghatározza a korszerű könyvtári ellátás biztosítása. A könyvtári ellátásnak segítenie kell az oktatásügy egészét, a kutatás-fejlesztést, a közművelődést, a kikapcsolódást, a művészeti életet, a gazdaságot. A könyvtári ellátás fenntartása és fejlesztése tehát az állampolgár és a társadalom egésze szempontjából is szükséges, ezért a könyvtári és információs szolgáltatások kiemelt állami fenntartása stratégiai jelentőségű. A könyvtári rendszernek az állampolgárok érdekeit kell szolgálnia.

(tovább…)

Címkék:

MKE Küldöttközgyűlés – elnöki beszámoló

Kategória: 1997/ 1

Az MKE 1996. november 28-án tartotta küldöttközgyűlését az Országos Széchényi Könyvtárban. A rendezvény első napirendi pontja dr. Skaliczki Juditnak a Művelődési és Közoktatási Minisztérium Könyvtári Osztálya vezetőjének előadása volt. Hogy ő miről beszélt, azt olvasóink a 3K előző számában közölt, vele készült interjúból tudhatják. A továbbiakban az elnök, a főtitkár, a tanácselnök és az ellenőrző bizottsági elnök beszámolói hangzottak el. Az alábbiakban ezek a beszámolók olvashatók, melyeket egyébként a küldöttközgyűlés elsöprő többséggel elfogadott, megszavazott.

(tovább…)

Címkék:

Beszámoló a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 1995-1996. évi szervezeti és gazdálkodási tevékenységéről

Kategória: 1997/ 1

 

Az MKE küldöttközgyűlésére készült elnökségi beszámoló második részében az egyesület taglétszámával, szervezeti felépítésével, gazdálkodásával, továbbá a szervezetek működésének általános kérdéseivel foglalkozunk. A küldöttközgyűlés küldöttei megkapták a tanács, az ellenőrző bizottság és a szervezetek beszámolóit, valamint az egyesület gazdálkodásáról készült összefoglalót, illetve éves kimutatásokat. A beszámoló készítője feltételezi a felsorolt anyagok ismeretét. Külön felhívjuk a figyelmet az ellenőrző bizottság jelentésében foglalt javaslatokra az elnökség és a tanács munkájáról, a tagnyilvántartás, tagdíjfizetés problémáiról, a tagság növelésének fontosságáról, az egyesület és a szervezetek gazdálkodásáról, a pályázatok elszámolásáról, végül a szervezetek ellenőrző bizottságairól. Ezekkel az elnökség teljes mértékben egyetért, és a küldöttközgyűlés álláspontjának megfelelően kész végrehajtani az abban javasolt intézkedéseket. Ezért a továbbiakban az ellenőrző bizottság jelentésében érintett kérdésekkel nem vagy csak a szükséges mértékben foglalkozunk.

(tovább…)

Címkék:

Az MKE Tanácsának 1995–1996. évi munkája (Beszámoló)

Kategória: 1997/ 1

A Tanács – az alapszabálynak megfelelően – a szervezetekbe tömörült tagság képviseleti és az elnökség tanácsadó szerve.

A tanácsi képviselők 1995. január 12-én választották meg az új elnököt Gellér Ferencné személyében. Az elnök egyben tagja az MKE elnökségének és a Magyar Könyvtárügyért Alapítvány Kuratóriumának.
A Tanács saját működésére vonatkozóan az alábbi elvárásokat fogalmazta meg:
• az alapszabályban rögzített autonómia érvényesítését;
• a rendszeres összejövetelek szükségességét;
• a szervezetek, szekciók munkájának megismerését, nyilvánossá tételét;
• az esetleges vidéki összejövetelek (ülések) megrendezését;
• a működési költségek támogatásának lehetőségét az egyesület költségvetéséből (utazás, posta);
• fontos könyvtárpolitikai és szakmai kérdések megvitatását, az Elnökség részvételével;
• a szakmai összetartozás erősítését a tagsággal, a Kamarával és más szervezetekkel a könyvtárügy érdekében.
A Tanács munkájáról a küldöttközgyűlés felé az alábbiakban számolok be

(tovább…)

Címkék:

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete ellenőrző bizottságának beszámolója az 1996. évi küldöttközgyűlés számára

Kategória: 1997/ 1

Az ellenőrző bizottság az MKE Alapszabályának 14. §. (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően számol be az 1995–96. évi munkájáról és tapasztalatairól.

  1. Az ellenőrző bizottság elnöke – meghívottként – rendszeresen részt vesz az elnökség ülésein és ott közreműködésével segíti az alapszabály szerinti tevékenységet. Ennek alapján megállapítható, hogy az elnökség az alapszabály betűjének és szellemének megfelelően vezeti az egyesületet, a teljes ciklusra szóló programja, valamint éves terve működik és egyre gazdagabb programot bonyolított le. (tovább…)
Címkék:

Címkék