A folyóiratról

A folyóiratról

Lapunkról

A Könyv, Könyvtár, Könyvtáros (népszerű és közhasznú nevén 3K) a Könyvtáros című folyóirat megszűnése után, mintegy annak folytatásaként, de nem jogutódjaként, 1992-ben indult. Eredetileg a Művelődési és Közoktatási Minisztérium, az Országos Széchényi Könyvtár, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete, a Könyvtári és Informatikai Kamara, valamint az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum jegyezték mint lapalapító “gazdák”. Jelenleg a Könyvtári Intézet jegyzi közreadóként, felelős kiadója a Könyvtári Intézet igazgatója.

Profilja

A lap havonta jelenik meg, B5-ös formátumban, 52 nyomtatott oldalon, mindenkor az adott hónap végén. A szerkesztő (Tóth Béla István) munkáját szerkesztőbizottság (elnöke Bánkeszi Lajosné, tagjai Dancs Szabolcs, Mezey László Miklós, Németh Márton, Rózsa Dávid, Szeifer Csaba) segíti. Kiadója és szerkesztői a magyar könyvtárosok (természetesen beleértve a határon túli magyarokat is) alapvető szaklapjaként vélik meghatározni. Ehhez képest mintegy köztes helyet foglal el a szaktudományos országos könyvtári folyóiratok (Könyvtári Figyelő, TMT) és az elsősorban gyors híradásra törekvő lapok (Könyvtári Levelező/lap) között. Minden könyvtáros számára érthető, középterjedelmű tanulmányai, cikkei, recenziói a legfontosabb, közérdeklődésre számot tartó, a legfrissebb jelenségeket (de nem eseményeket) bemutató, elemző, a korszerű könyvtári trendeket és problémákat megtárgyaló lapként igyekszik megjelenni. Számos rovata (nem mindegyik számában található meg valamennyi rovat) a könyvtárpolitikától a műhelykérdésekig, a határon túli fejleményektől a fontos perszonáliákig, a kiemelkedő jelentőségű konferenciáktól az égető vitakérdésekig fogják be a könyvtári szakma életét, problematikáját.

Előfizetés

Terjeszti a Könyvtári Intézet.
Előfizetési díja 4800,- Ft.
Előfizetni bármikor lehet rá, vagy az előfizetési űrlapok kitöltésével (ezek minden év októberi, novemberi és decemberi számaiban megtalálhatók), vagy telefonon történő jelentkezéssel, illetve e-mailes megkereséssel és személyesen is.
A szerkesztőség címe: 1827 Budapest, Budavári Palota F. épület.
Telefon: 2243-797. E-mail: . Facebook-oldal elérhetősége: https://www.facebook.com/konyvkonyvtarkonyvtaros/
Cikkel, tanulmánnyal, vitairattal, hozzászólással bárki jelentkezhet a lapnál, a szerkesztők a továbbiakat mindenkor megbeszélik a szerzőkkel.

Címkék