Az Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár rendezvényszervezési tapasztalatai

Kategória: 2019/10

„A’ mi az mennyekben az egek alkotása; az a’ földön, a’ kertek plántálása.”

(Lippai János)

Rövid intézménytörténet

Az 1860-ban alapított Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár a Szent István Egyetem Budai Campusának szervezetébe tartozó nyilvános felsőoktatási szakkönyvtár, amely az egyetem Élelmiszertudományi, Kertészettudományi, valamint Tájépítészeti és Településtervezési Karán folyó oktató, kutató, tanulmányi és közművelődési tevékenységet segíti.

Intézményünk életében nagyon sok működést befolyásoló változás történt az elmúlt évtizedekben. A 2010-es év mérföldkő, mivel a könyvtár új épületbe költözött, és ezzel egy időben igazgatóváltás is történt. Ettől az évtől Megyeriné Viola Andrea vezeti az intézményt, akinek az irányításával zajlott az egyetem központi épületéből történő kiköltözés, és az új épület birtokba vételével járó feladatokkal való szembenézés. Működésünk új színtere a Budai Arborétum felső kertjében álló, könyvtári célokra felújított egykori egyetemi étterem lett, a kollégium szomszédságában.

2010 és 2019 között a munkatársi létszám 26 %-kal csökkent: négy dolgozótól kellett megválnunk gazdasági okokból, jelenleg a könyvtár és levéltár dolgozói létszáma kilenc fő. A szervezetünk minden munkatársa több feladatkört is ellát, ezért több munkacsoportban is részt vesz. Célunk, hogy a viszonylag kis létszámmal, de bővülő feladatkörrel (pl. MTMT, használóképzés) is zökkenőmentesen tudjuk ellátni feladatainkat.

Rendezvényszervezés

A költözés után érezhető lett a hallgatói látogatottság visszaesése és az oktatókkal meglévő napi szintű kapcsolat lazulása, az egyetem központjától való távolság miatt. Úgy ítéltük meg, hogy ennek orvoslását segíthetjük a használóképzés erősítésével és a közművelődési területen már bevált rendezvényszervezéssel. Az új infrastruktúra adta lehetőségeket kihasználva kutatásmódszertani tréningeket, adatbázis-bemutatókat szerveztünk, de úgy éreztük, hogy ezek mellett más programokkal is próbálkoznunk kell.

Könyvtárunkban a klasszikus könyvtári rendezvényeknek, mint amilyenek például a könyvbemutatók vagy a tudományos-ismeretterjesztő előadások, nem volt hagyománya az addigi korlátozott térbeli lehetőségek miatt, így teljesen új területet kellett megismernünk. Kiállításokat korábban is szerveztünk, ezen a téren rendelkeztünk tapasztalatokkal. 2011-től kezdve az új, tágas épületben közösségépítő és marketing céllal tudatosan kezdtünk rendezvényeket tartani. Tanulmányoztuk a létező jó gyakorlatokat, és munkatársaink kreativitására építve kezdtünk programokat szervezni. Rendezvényeinkről részletesen beszámolnak az éves jelentéseink, nyomon követhetők vendégkönyvünkben, honlapunkon és a közösségi médiában. Végigtekintve az elmúlt tíz év programjain, láthatjuk egyes rendezvények kiteljesedését, mások elhalását. Az általunk kipróbált programtípusok a következők voltak:

 • alumni beszélgetés;
 • tudományos konferencia;
 • kiállítás;
 • könyvbemutató;
 • hallgatói minikonferencia;
 • könyvtár- és szolgáltatásbemutató séta;
 • tankönyvbörze;
 • filmvetítés;
 • egyéb, hallgatói közreműködésen alapuló program (pl. rajzverseny, kertrendezés).

Csaknem minden kiállításunk a campus intézménytörténetéhez kötődik, ezek egyszeri, jeles évfordulós alkalmak. 2010 óta tizennégy kamarakiállítást szerveztünk, melyek az intézménytörténethez, az egyetem jubileumi évfordulóihoz kötődnek. Előfordult, hogy egyéb apropó kapcsán szerveztünk kiállítást, mint 2013-ban, amikor a retrospektív konverzió során kezünkbe került olasz nyelvű és témájú értékes szakirodalmat mutattunk be a Magyar-Olasz Kulturális Évad keretén belül. A kiállítás „A mi Itáliánk – La nostra Italia  – Olaszország egy magyar egyetemi könyvtár gyűjteményében; könyvek, folyóiratok, diplomamunkák, akadémiai kapcsolatok iratanyagai tükrében” címmel jött létre.

Kiállításmeghívó – 2013

A zöldkönyvtári programok aktualitása függ az évszakkal járó teendőktől – ilyenek a kertrendezés, virágültetés – és az Európai Hulladékcsökkentési Hét meghirdetett kampányaitól. Ez utóbbi keretében tartottunk bolhapiacot, ahol a felesleges, de jó állapotú tárgyak gazdát cserélhettek; hallgatói minikonferenciát, ahol mindhárom budai karról részt vettek hallgatók előadóként; valamint filmvetítést az élhető városokról.

Könyvbemutatóink egy oktatói megkereséssel kezdődtek, és elmondhatjuk, hogy a publikáló egyetemi közösség már számít arra, hogy színvonalas és autentikus körülmények között mutathatja be művét. 2010 óta hat könyvbemutatót tartottunk. A Budai Campus tudományterületeihez kapcsolódó műveket mutatjuk be szerzői felkérésre. Emlékezetes a „Biodiverzitás a Soroksári Botanikus kertben” című könyv 2016-os, a Növénytani Tanszék és Soroksári Botanikus Kert, valamint a Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság kutatói által írt szakkönyv bemutatója, melyet nagy érdeklődés övezett. Legutóbb dr. Bodor Péter adjunktus mutatta be állományunk ritka, muzeális ampelográfiai szakirodalmát.

Plakát – 2018

A legnagyobb számban egy-egy témához, előadóhoz kötődő könyvtári beszélgetést tartottunk. Több év kellett ahhoz, hogy mára kiforrott programról beszélhessünk.

Az első ilyen jellegű eseményre 2011-ben került sor, melyet a Könyvtár új épületbe költözésének évfordulójára szántunk. Ez egy nagyszabású rendezvény volt a döntéshozókkal, tervezőkkel, kivitelezőkkel együtt ünnepelve. Meghívott előadóink, Nyúlné dr. Pühra Beáta borász, dr. Szafián Zsolt kertészmérnök és Bardóczi Sándor tájépítész a campus három karát képviselte, Entz Géza művészettörténész pedig az intézményalapító leszármazottjaként tartott előadást. A kellemes fogadtatáson és a jó hangulaton felbuzdulva elhatároztuk, hogy a következő évben ismét megrendezzük az eseményt, de már csak egy előadóval, hogy a meghívottra és a témára is megfelelő figyelmet tudjunk fordítani. A rendezvény időpontját továbbra is november-december tájékára tettük, és ezt követően is Könyvtári beszélgetés, illetve Adventi beszélgetés címmel hirdettük meg. Elképzelésünk lényege az volt, hogy alumni programot hozzunk létre: beszélgetésre hívjuk egyetemünk olyan egykori hallgatóit, akik tanult szakmájukban dolgoznak és jelentős eredményeket értek el.  Vendégünk volt többek közt Alföldy Gábor Europa Nostra-díjas okleveles táj- és kertépítész mérnök; Fekete-Szabó György élelmiszeripari üzemmérnök, a Dreher Sörgyárak Zrt. beruházási és kockázatkezelési vezetője. Mivel a programot számottevő érdeklődés övezte a campuson, így két irányban fejlődött tovább:

 1. 2016-ban a Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék, valamint egyik meghívott előadónk, Lukács Zoltán kertészmérnök, a Garden Kft. vezetője felkérésére kibővítettük a programot. Az együttműködésben szerveződő rendezvénysorozat célja a kertész és tájépítész szakma múltjának és jelenének bemutatása egy-egy kiváló szakember életútján és munkásságán keresztül, hogy elősegítsük a hallgatóság jövőképének erősödését, szakmai kapcsolatainak bővülését. A program a „Kertek, földi egek – könyvtári esték“ címet kapta, a szorgalmi időszakra havonta egy beszélgetést terveztünk. 2017-ben hat estet tartottunk, olyan neves, az idősebb generációhoz tartozó professzorokkal, mint Mőcsényi Mihály, Tóth Imre és Szalai József.
 1. Megtartva az eredeti elképzelést, évente egy alkalommal Ő is itt végzett! címmel fiatal, sikeres egykori egyetemi hallgatónk mutatkozik be az ifjúságnak. Célunk, hogy a hivatásukban aktív, pályájuk csúcsán lévő szakemberektől motivációt, esetleg kapcsolati tőkét nyerjenek a jelenlegi hallgatók. Az elmúlt években dr. Syposs Zoltán, a Coca-Cola Hellenic Bottling Company QSE (Quality, Safety and Environment) vezetője és a 2017-es év agrárembere; Mutsy Árpád, a Bio-Fungi Kft. tulajdonosa, idén pedig Szabó József, a FŐKERT Nonprofit Zrt. vezérigazgatója volt a vendégünk.

Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy beszélgetéseinket az általunk kiszolgált három kar tudományterületéhez kapcsoljuk, és arányosan hívjunk meg vendégeket a kertészet, a tájépítészet és az élelmiszertudomány területéről. Mivel alumni beszélgetésekről van szó, ezért fontos, hogy a meghívott előadó a campuson végzett egykori diák legyen. Ettől mindössze egy esetben tekintettünk el. Az előadókat szervezőpartnereink javaslatára, illetve személyes kapcsolatainkra építve hívjuk meg. 2018-tól kezdve felvételt készítünk programjainkról, melyeket az egyetemi archívumban kívánunk közzétenni.

Eredmények

2012-ben nagy reményekkel telve láttunk neki a rendezvényeink szervezéséhez, ám hamar szembesültünk a nehézségekkel. Azonos marketing mellett a programjaink látogatottsága teljesen vegyes és kiszámíthatatlan volt számunkra.

Rendezvényeinken jelenléti ívet adunk körbe, és regisztráljuk a résztvevők létszámát. Azt tapasztaltuk, hogy azok az alumni rendezvények értek el nagy látogatottságot, amelyekre nagyon ismert előadó érkezett, vagy ha egy tantárgyhoz kötődően, oktatói rászervezéssel valósultak meg. Számunkra is meglepő módon a Mőcsényi Mihály professzorral és Bálint Györggyel való beszélgetésre megtelt az olvasóterem, az egyetem polgárai és külső felhasználók is nagy számban jelentek meg az eseményeken. Fekete-Szabó Györggyel, a Dreher Sörgyárak Zrt. beruházási és kockázatkezelési vezetőjével is nagyon kellemes és hasznos beszélgetést folytatott a jelenlévő hallgatói csapat, akiket a Campus Sör- és Szeszipari Tanszékének oktatója hozott a rendezvényre.

Az alábbi grafikon a rendezvényeinken résztvevők számának alakulását mutatja, az adatok az éves statisztikákból származnak.

vonaldiagram 1

Be kell vallani, hogy kezdeti lelkesedésünket nehéz volt ébren tartani, és nem kudarcként megélni néhány kevésbé látogatott programot. Szorosan együttműködünk a Hallgatói Önkormányzattal és a három kar szakkollégiumával, de a tanórán kívüli aktivitás mindig a hallgatók összetételétől, motiváltságától függ, ami teljesen változó képet mutat. Nehezíti a dolgot a felsőoktatás osztott képzéseinek sajátossága, hiszen egy hallgató leginkább három, öt illetve két éven keresztül tagja az egyetemnek, tehát lecsökkent a hallgatók nálunk töltött ideje. Továbbá azt tapasztaltuk, hogy egy általunk kitalált és szervezett programot a szakkollégiumok is igyekeztek megvalósítani, ami nem túl szerencsés ugyanazon intézmény keretein belül. Az életkori sajátosságot figyelembe véve azonban semmi csodálkozni való nincs ezen, hiszen fiatal felnőttként most próbálják lelkesen megvalósítani önmagukat és elképzeléseiket.

Ha sikerül együttműködésre lépni az egyetemi hallgatósággal, akkor remek dolgokat hozhatunk létre. Ezt támasztja alá a Tanintézettől az Akadémiáig című állandó intézménytörténeti kiállítás közös szervezése 2015-ben, amit a Rerrich Béla Tájépítész Szakkollégiummal együttműködésben valósítottunk meg a campus főépületében. Ez több hétig tartó közös szakmai munkát jelentett a tájépítész hallgatókkal. Továbbá nagy siker volt 2017-ben az Európai Hulladékcsökkentési Héten az élelmiszerpazarlás témában a hallgatók részére szervezett minikonferencia, ahol a vállalkozó kedvűek bemutathatták kutatásaikat. Nem utolsósorban az előadóknak kiváló gyakorlási lehetőséget nyújtott a TDK-megmérettetés előtt. Ekkor felkeltette a diákság érdeklődését, azonban a következő években érdektelenség miatt nem tudtuk újra megszervezni. Csökkent a következő évfolyamok aktivitása, illetve a szakkollégium próbálkozott hasonló rendezvénnyel.

http://efkl.uni-corvinus.hu/index.php?id=44170&tx_ttnews%5btt_news%5d=22013&cHash=f594508a71f84f43505a2eb28be5b700„Kertek, földi egek” című sorozatunk azonban váratlan népszerűségre tett szert az egyetemi oktatók körében. Professzoraink közvetlen, színes előadásmódja, az életutak történései, a témák érdekessége mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az estek jól sikerüljenek. A programunk eredményeképp 2019-ben elindult egy egész oldalas cikksorozat a Kertészet és Szőlészet szakfolyóiratban Kertész arcképek címmel. Ebben kéthetente nagy kertész elődökről ­– pl. Ormos Imréről, Mathiász Jánosról –, olvashatunk írásokat, akiknek emlékét és szakmai örökségét ápolnunk kell.

Az évek során megismertük a saját szervezeti működésünk határait is a rendezvényszervezés tekintetében. Mindezeket és a programjaink értékét, továbbá az egyetemi oktatók irányából érkező nagy érdeklődést figyelembe véve folytatjuk a programokat, de a rendezvények számát csökkentettük a 2018-as évben.

Vonaldiagram_2

 

Konklúzió

Kis munkatársi létszámmal rendelkező felsőoktatási könyvtár számára a rendezvényszervezés csupán kiegészítő marketing eszköz lehet. A legfontosabb partnerek, az egyetemi hallgatók, akik életkori sajátosságaik és az intézményben töltött rövid tanulmányi idejük miatt kevéssé motiválhatók aktív részvételre. Nem érdemes csüggedni emiatt, mert valójában számokkal nem mérhető hatása van azon hallgatók számára, akik részt vesznek a programokon. A legfontosabb az, hogy az erőforrások felmérésével tervezzünk rendezvénynaptárt, szem előtt tartva, hogy a hagyományos könyvtári szolgáltatások színvonala nem csökkenhet.

Rendezvényeink 2011–2019

2011.

 1. Szeptember 30. Hallgatói példaképek a könyvtárban – vendég dr. Mőcsényi Mihály professor emeritus.
 2. November 2. Hallgatói példaképek a Könyvtárban – vendég Nyúlné dr. Pühra Beáta borász, Dr. Szafián Zsolt kertész és Bardóczi Sándor tájépítész, Entz Géza művészettörténész.

2012

 1. November 12. könyvbemutató – Fenntartható szemléletű szántóföldi növénytermesztéstan című könyvsorozat 2-3. kötet.
 2. December 6. tudományos ülés – Entz Ferenc születésének évfordulója alkalmából
 3. December 13. Beszélgetések a könyvtárban – vendég Stefler István tájépítész – a Budai Várnegyed és a Várlejtők fejlesztési koncepciójának bemutatása.
 4. Tavaszi szemeszter – rajzpályázat.

2013

 1. Május 27. kiállítás – Probocskai 100, Probocskai Endre születésének 100. évfordulóján.
 2. Szeptember 12. tankönyvbörze.
 3. Október 24. kiállítás – La nostra Italia, Olaszország egy magyar egyetemi könyvtár gyűjteményébenkönyvek, folyóiratok, diplomamunkák, akadémiai kapcsolatok iratanyagai tükrében, a 2013-as magyar-olasz kulturális évadhoz kapcsolódó program.
 4. November 11. Beszélgetések a könyvtárban vendég Alföldy Gábor okleveles kert- és tájépítész mérnök.

2014.

 1. Február 19. könyvbemutató – Tóth Magdolna: Az alma. A Magyarország kultúrflórája sorozat 77. kötete.
 2. Február 28., március 7. filmvetítés – Tájtitkok tudói 1–5. Ismeretterjesztő filmsorozat a hazai kert- és tájépítész szakmáról.
 3. 3.        Április 9. könyvbemutató – Csemez Attila (szerk.): Óbuda-Békásmegyer táji-természeti értékei.
 4. December 10. Beszélgetések a könyvtárbanvendég Fekete-Szabó György élelmiszeripari üzemmérnök, a Dreher Sörgyárak Zrt. beruházási és kockázatkezelési vezetője.

2015

 1. Február 26. kiállítás – Tanintézettől az Akadémiáig című jubileumi intézménytörténeti kiállítás, a Rerrich Béla Tájépítész Szakkollégium hallgatóival közös szervezés és kivitelezés, helyszín SZIE Budai Campus főépület.
 2. November 4. Beszélgetések sorozat – vendég Lukács Zoltán, a Garden Kft. igazgatója.
 3. December 1. tudományos előadás – Entz Géza művészettörténész előadása Műemlékvédelem, tudomány, társadalom címmel.
 4. December 7. kiállítás – az I. Entz-napok rendezvény részeként Entz Ferenc munkásságának állított emléket.

2016

 1. Május 20. tudományos emlékülés – Kertész sors a 20. században című emlékülés Jeszenszky Árpád születésének 120. évfordulója alkalmából.
 2. Május 20. kiállítás – Egy kalandos élet dokumentumai című emlékkiállítás és  emléktábla-avatás, Jeszenszky Árpád születésének 120. évfordulója alkalmából.
 3. Október 18. könyvbemutató – Biodiverzitás a Soroksári Botanikus kertben. Kriptogámok című szakkönyv – SZIE KertK Növénytani Tanszék és Soroksári Botanikus Kert és a Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság.
 4. November 3. filmvetítés, beszélgetés – A város, amiben élünk, vendég dr. Schneller István és Körmendy Imre, SZIE Településépítészeti Tanszék, dr. Voit Pál, a József Attila Megyei Könyvtár igazgatója.
 5. November – zöldkönyvtári program – bolhapiac a hulladékcsökkentés jegyében.
 6. November 4. tudományos emlékülés – az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából Főhajtás a hősök előtt címmel emléknap.
 7. November 4. kiállítás – A Kertészeti és Szőlészeti Főiskola 1956-ja
 8. November 29. Adventi beszélgetések sorozat – vendég dr. Orlóci László, az ELTE Füvészkertjének igazgatója.

2017

 1. Február – kamarakiállítás Rerrich Béla születésének 135. évfordulója.
 2. Március 13. kertrendezés a könyvtár és a kollégium környékén a kertész hallgatókkal.
 3. Március 1. „Kertek, földi egek” – vendég Mőcsényi Mihály.
 4. Március 22. „Kertek, földi egek” – vendég Tóth Imre.
 5. Április 26. „Kertek, földi egek” – vendég Hegedűs Ágoston.
 6. Szeptember 20. „Kertek, földi egek” – vendég Jámbor Imre.
 7. Október 18. „Kertek, földi egek” – vendég Hrotkó Károly.
 8. November 15. „Kertek, földi egek” – vendég Sz. Nagy László.
 9. November 23. Hallgatói minikonferencia – négy előadást és egy kerekasztal-beszélgetés a hulladékcsökkentésről.
 10. December 6. Ő is itt végzett! – beszélgetéssorozat, vendég dr. Syposs Zoltán a Coca-Cola Hellenic Bottling Company QSE vezetője.
 11. December 6. kamarakiállítás – 25 éves a Tájépítészeti és Településtervezési Kar, Mőcsényi Mihály alapítóra emlékezünk, a 3. Entz-napok kísérő rendezvénye.

2018

 1. Február 28. -„Kertek, földi egek” – vendég Szalai József
 2. Április 4. könyvbemutató – Könyvóriások címmel Bodor Péter egyetemi adjunktus (SZIE Kertészettudományi Kar Szőlészeti Tanszék) betekintést nyújtott az Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár szőlészettudományi gyűjteményébe.
 3. Április 18. zöldkönyvtári program – virágláda-rendezés hallgatókkal.
 4. Május 9. „Kertek, földi egek” – vendég Csemez Attila.
 5. Október 24. „Kertek, földi egek” – vendég Tóth Magdolna.
 6. November 7. „Ő is itt végzett” – vendég Mutsy Árpád okleveles kertészmérnök, a Bio-Fungi Kft tulajdonosa és ügyvezetője.

2019

 1. Március 13. „Kertek, földi egek” – vendég Pap János.
 2. Április 24. „Kertek, földi egek” – vendég Bálint György.
 3. Május 10. kiállítás – Petrovics István.
 4. Október 9. „Kertek, földi egek” – vendég Körmendy Imre.
 5. November 20. Ő is itt végzett! – vendég Szabó József okleveles kertészmérnök, a FŐKERT Zrt. vezérigazgatója.
 6. November 22. könyvbemutató – „Biodiverzitás a Soroksári Botanikus Kertben. Bogarak” című szakkönyv SZIE Kertészettudományi Kar Növénytani Tanszék és Soroksári Botanikus Kert és a Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság kiadásában.

Felhasznált irodalom:

Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Évi Jelentései 2011-2019

Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár, Szakmai beszámoló 2018. – Minősített Könyvtár cím pályázat.

Címkék