Szerkesztői előszó

Kategória: 2019/ 4

Kedves Olvasó!

A 3K legújabb számát, csakúgy, mint korábban, ezúttal is műfaji és tematikai sokszínűség jellemzi: közepes terjedelmű tanulmány, külföldi tapasztalatok, konferenciabeszámolók és recenziók is helyet kaptak az áprilisi számban, hiszen a lap továbbra is a könyvtárosok lehető legszélesebb köréhez kíván szólni.

Dömsödy Andrea a Könyvtárostanárok Egyesülete színeiben többedmagával Rigába utazott konferencia-előadást tartani, aminek köszönhetően lehetősége volt eljutni több építészeti és szakmai szempontból is jelentős lett könyvtárba. Írásában a Rigában látottakat összegzi, különös tekintettel a gyermekkönyvtárakra.

Dóra László egy budapesti peremkerületi könyvtár 2018-as kölcsönzési statisztikáit vizsgálva a legek világába kalauzol. A legolvasottabb hazai és külföldi szerzők, valamint a legtöbbet kölcsönzött könyvek 10-es listáit elemzi, összehasonlítva a most kapott adatokat a 2015-ös eredményekkel.

Az Országgyűlési Könyvtár munkatársai az évente megrendezésre kerülő Szakkönyvtári seregszemle idei előadásainak fontosabb gondolatait adják közre, Dancs Szabolcs pedig a tallinni Digitális emlékezet című konferenciáról számol be, amelyen előadóként is részt vett.

Vasné Tóth Kornélia Imolay dr. Lenkey Istvánt búcsúztatja, nem mindennapi szakmai életútját méltatja.

Végül három recenzió zárja a lapszámot Pogány György, Hernek István és Maróthy Szilvia tollából, melyek könyvtártörténeti, könyvtárinformatikai és e-könyves témákkal foglalkozó kötetekről íródtak.

A lap tartalma mellett fontos szót ejtenünk a szerkesztőségben történt változásokról is. A 3K szerkesztői székében dr. Béres Juditot áprilistól e sorok írója váltja, továbbá dr. Bartos Éva és Venyigéné Makrányi Margit elbúcsúzik a szerkesztőbizottsági feladatoktól. Éveken át tartó munkájukért mindhármuknak ezúton mondunk köszönetet. A Könyv, Könyvtár, Könyvtáros nélkülük egészen más lett volna. A változások sorát zárja, hogy Rózsa Dávidot, a KSH Könyvtár főigazgatóját a szerkesztőbizottság új tagjaként üdvözölhetjük körünkben.

Kézirataikat továbbra is a 3k@oszk.hu e-mail címre várjuk.

Jó olvasást kívánva, Tóth Béla István

Címkék