Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2019/ 3

„Az utóbbi 115 év történelmi eseményei, fordulatai természetesen érintették a fővárosi bibliotékát. Fellendülései, megtorpanásai, elért eredményei, kudarcai együttesen járultak és járulnak hozzá, hogy a FSZEK megkerülhetetlen közszolgáltatást ellátó kulturális alapintézményévé vált Budapestnek. Generációk nőttek fel falai között mint olvasók, használók, ahol kiváló könyvtárosok járultak és járulnak ahhoz, hogy folyamatos megújulásával elfogadott és korszerű legyen Budapest bibliotékája.” (Fodor Péter)

„Egy új könyvtári kezdeményezés részeként az olvasóvá nevelésről szerveztünk továbbképzést a pátyi óvodapedagógusok számára. A szeminárium célja annak megmutatása volt, hogyan segíthet a pedagógus népmesékkel és kortárs irodalmi szövegekkel a gyerekek olvasás előtti literációs tudatosságának fejlesztésében, és ezzel párhuzamosan érzelmi fejlődésük támogatásában.” (Kollár Péter)

„Napjainkra az egyházi könyvtárak „figyelemre, bólintásra becsültek” lettek az állami döntéshozó intézmények és a könyvtárosszakma előtt, de folyamatosan dolgoznunk kell azon, hogy szemléletünkben mindig megújuljunk, és lépést tudjunk tartani a 21. századi kihívásokkal és követelményekkel. Ebben nagy szerepe volt és van az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének, amely ökumenikusan összefogja, képviseli, szervezi a magyar egyházi és felekezeti könyvtárakat.” (Ásványi Ilona)

Címkék