Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2019/ 1

„2018 tavaszán egy helyileg is alig ismert kiskönyvtár, a Stephen and Lucy Chang Természettudományi Könyvtár a New Jersey állambeli Rutgers Egyetemen. A Tájépítészeti Tanszék egyik kurzusa ezt a helyszínt választotta a félévi projekt célpontjaként A tervezés társadalmi és kulturális aspektusai tantárgy keretein belül. Negyvennégy alapképzésben részt vevő hallgató térképezte fel a könyvtárat, és előre megadott szempontok alapján gyűjtött adatokat a könyvtárról, annak használóiról és szolgáltatásairól a kurzus célkitűzéseinek megfelelően. Az egyetemisták így a gyakorlatban közvetlenül is kipróbálhatták és hasznosíthatták a kötelező olvasmányok és az órák megbeszélései során szerzett elméleti tudásukat.” (Hajnal Ward Judit)„A sajóhídvégi iskolában a biblioterápiás foglalkozások hat alkalommal, minden hónap utolsó keddjén, délután kettő és négy óra között zajlottak. A program céljaként megfogalmazásra került többek között, hogy a könyvtár az általa nyújtott szolgáltatás révén segítse az óvodai és köznevelésben részt vevő gyerekeket a nem formális és informális, tanórán kívüli ismeret- és tudásgyarapításban, a különböző kompetenciák fejlesztésében. Az oktatást támogató és kiegészítő kulturális nevelés járuljon hozzá a gyermekek személyiségfejlődéséhez, képességeik kibontakoztatásához, innovatív gondolkodásmódjuk kialakításához. Erősítse a gyermekek kreativitását, növelje önbizalmukat, kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességüket, aktivitásukat, motiváltságukat. További célként jelent meg a területi egyenlőtlenségek és a szociokulturális hátrányok csökkentése, a különböző társadalmi háttérrel rendelkező gyermekek és fiatalok integrációjának elősegítése.” (Bereiné Vasas Andrea)

„Hajnal Ward Judit Tintásüveg. Történetek a tengerentúlról című szöveggyűjteménye a benne foglalt terápiás történetekkel és a hozzájuk csatolt biblioterápiás iránymutatással és kérdéssorokkal egyedülálló, hiánypótló vállalkozásnak számít. Az egyéni élettörténetekkel vagy életepizódokkal (betegség- vagy felépülésnarratívákkal) végzett segítő munka teljes létjogosultsággal értelmezhető biblioterápiás keretben is. Általában elmondható, hogy a felépülő szenvedélybetegek tizenkétlépéses programjaiba nagyon jól beilleszthetőek az önéletrajzok, betegség- és felépüléstörténetek mint önsegítésre és változásra motiváló terápiás szövegek.” (Béres Judit)

Címkék