100 könyv a Pest Megyei Könyvtár és előd-, illetve társintézményei kiadásában, 1958–2018

Kategória: 2019/ 1

Kiállítás és árusítás a könyvtár kölcsönzőterében

A Pest Megyei Könyvtár – és elődintézményei: a Pest Megyei Tanács VB Megyei Könyvtára, majd a Pest Megyei Művelődési Központ és Könyvtár – fennállásának hosszú évtizedei alatt számos könyv kiadására vállalkozott, önállóan vagy társintézményeivel közösen. Legutóbbi kiállításunk ezekből a könyvekből mutatott be válogatást. A könyvekről készült teljes lista elérhető a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár honlapján (https://www.hbpmk.hu/kiadvanyaink). Könyvtáraknak igény szerint ingyenesen eljuttatjuk a megrendelt példányokat.

A társintézmények sorában gyakran szerepel a Pest Megyei Levéltár, a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szentendre Város Tanácsa, illetve Polgármesteri Hivatala, a Hazafias Népfront Városi Bizottsága, a TIT Pest Megyei Szervezete, valamint egyes települések múzeumai, tanácsa, illetve önkormányzata (pl. Aszód, Cegléd, Dabas, Leányfalu, Ráckeve, Vác), továbbá alapítványok, civil szervezetek (pl. Erdei Iskola Alapítvány, Móricz Zsigmond Társaság), iskolák (pl. AGY Tanoda, Templomdombi Oktatóközpont, Móricz Zsigmond Gimnázium), és vannak köztük hivatásos kiadók is (pl. Hét Krajcár Kiadó, Pont Kiadó).

A könyvek elsősorban helyismereti témákról szólnak, de akadnak képzőművészeti, szépirodalmi, néprajzi, történettudományi, környezetvédelmi, illetve könyvtármódszertani tárgyúak. Területileg főleg Szentendrére és környékére, illetve a Pest megyei településekre és általában Pest megyére vonatkoznak (beleértve a történelmi Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyét is).

Feldolgozásmódjukat, tartalmukat tekintve ezek a művek tükrözik keletkezési idejüket, körülményeiket: az 1950-es, 60-as, 70-es, 80-as stb. évek magyar kulturális intézményeinek szemléletét. Ez azonban a legtöbb esetben nem von le szakmai értékükből, bár némelyikük – ennek figyelembevételével – fenntartásokkal olvasandó. Időutazásra hívjuk tehát az olvasókat. Karinthyval szólva: „Így írtunk mi” (ilyen könyveket adtunk ki mi) – tíz, húsz, harminc, negyven, ötven, sőt hatvan évvel ezelőtt.

A könyvek kedvezményes áron megvásárolhatók, a könyvtárak pedig ingyenesen rendelhetnek belőlük. Kérjük, hogy jelezzék igényüket a helytortenet@pmk. hu e-mail címen, vagy a 06-26-310-222/108 telefonszámon.

Címkék