Olvasás, élmény, könyvtár: egy könyvtárostanári konferencia lenyomata

Kategória: 2018/10

Dömsödy Andrea, Németh Szilvia (szerk.): Olvasás, élmény, könyvtár: egy könyvtárostanári konferencia lenyomata. Budapest: Könyvtárostanárok Egyesülete, 2018.

 

 

A Kis KTE Könyvek 10. kötetét tartom a kezemben, amely az Olvasás, élmény, könyvtár címet kapta. A konferenciakötet illeszkedik a Könyvtárostanárok Egyesületének (a továbbiakban KTE) gondozásában eddig megjelent Kis KTE Könyvek tematikájába. A kötet a könyvtárostanárok mellett a pályára készülőkhöz és más könyvtártípusokban dolgozó, gyerekekkel foglalkozó kollégákhoz is szól. Többek között ettől annyira összetett és fontos. Nem kizárólag a könyvtárhasználati órákat célozza, sokkal inkább összpontosít az olvasás élményszerűvé tételére.

A könyv egy konferenciakötet, amely a 2018-ban Szegeden, a Csongrád Megyei Könyvtárostanárok Egyesületének Iskolai Könyvtári Szekciója által megrendezett Szóra-késztető. Kortárs gyermek- és ifjúsági irodalom könyvtárostanári szemmel. A Könyvtárostanárok Egyesületének regionális szakmai napja címmel megrendezett konferencia „lenyomata”; ahogy ez a könyv alcímében is szerepel.

A könyv három nagy részre tagolódik, amely magába foglalja az egyes fejezeteket, azaz a pályázatokat, pályaműveket, valamint a konferencián elhangzott előadások írott változatát.

A könyv első nagy részegysége Az iskolai könyvtárak hazai helyzete címet viseli, amelyben elsőként az egyik szerkesztő, Dömsödy Andrea értekezését olvashatjuk. A Hol tartunk? Hová megyünk? Hogyan segít az úton az IFLA útmutató? című írásban képet kapunk többek között az iskolai könyvtárakkal, valamint a könyvtárostanárokkal szemben állított elvárásokról, amelyek az IFLA ide vonatkozó útmutatójában kerülnek megfogalmazásra. Emellett bemutatja a pályázatot, amelyet az iskolai könyvtári munkaközösségek számára írtak ki annak érdekében, hogy „vegyenek részt az IFLA Iskolai könyvtári útmutató 2., átdolgozott kiadásának hazai adaptálásában.” (16. o.)

A fejezet későbbi részeiben megismerhetjük a pályamunkát benyújtó egyesületeket. Bemutatkozik többek között a győztes pályázatot benyújtó Csongrád Megyei Könyvtárostanárok Egyesülete Iskolai Könyvtári Szekciója, a Bács-Kiskun Megyei Könyvtárostanárok szakmai csoportja, a csepeli könyvtárostanárok, valamint a kispesti általános iskolák könyvtárostanárainak munkaközössége.

A második rész az Olvasás és mese címet kapta. Itt olyan munkák olvashatók, mint pl. Cs. Bogyó Katalin Olvassunk együtt! című tanulmánya, amelyben bemutatja számunkra, hogyan dolgozták fel közösen Kertész Erzsi híres trilógiájának, a Pantherának az első kötetét.

Egy másik jelentős írás Bácsi János és Pap Anita tollából származik, amely a különféle olvasási deficitek vizsgálatával foglalkozó írásmű. Nagy segítséget jelenthet a „laikus” könyvtárosoknak abban, hogy képet kapjanak az olvasási zavarokról és az olvasási deficitekről, valamint a lehetséges fejlesztő módszerekről, típusfeladatokról.

Luzsi Margó Homo narrans a könyvtárban című írása a történetmesélést helyezi a középpontba. Keszeg Vilmos vezette be a homo narrans, azaz a történetmesélő ember fogalmát a köztudatba, megfogalmazva a tényt, hogy az ember az egyedüli élőlény, amely nemcsak azért kommunikál, hogy parancsoljon vagy közöljön valamit, hanem hogy történeteket osszon meg társaival, azaz meséljen nekik. Élmények, érzelmek átadására – a szerző szerint – leginkább a meséken keresztül van lehetőség, így a történetmesélésnek hangsúlyos szerepet kell kapnia egy gyerekkönyvtárban is, megmutatva azt, hogy a világ nem unalmas hely. A szerző legfontosabb gondolata, amelyen talán ideje volna nekünk, szakmabelieknek elgondolkodni a következő: „Nem áll szándékunkban olvasóvá nevelni senkit. Ennél többet akarunk: az olvasás szeretetével és örömével a teljesség-élménynek egyik lehetséges és járható útját megmutatni.” (98. o.)

Többek között a 21. századi ember felgyorsult életéhez igazodva jelent meg a BOOKr Kids alkalmazás. Urbanik Tímea foglalkozik a kötetben ezzel a témával. Napjainkban jelentős kérdés a diákok, a gyerekek eszközhasználata, készségeik, hozzáállásuk, olvasással való viszonyuk. Fokozott igényük van a vizuális ingerekre. Ezt felismerve alapította meg startup vállalkozását Horváth Dorka és Karányi Dániel 2015-ben. Lényegében egy „zsebbeférő könyvtárról” van szó, amelyet erőfeszítés nélkül bárhová magunkkal vihetünk. A mesetárban 2-10 éves korig találhatunk a gyerekek korcsoportjának megfelelő klasszikus és kortárs szerzőktől származó meséket, amelyeket – előfizetés után – offline is használhatunk, ellenkező esetben internetre van szükség a meseolvasáshoz. Így találkozhatnak a gyerekek például Móra Ferenc mellett Lackfi Jánossal, Nemes Nagy Ágnessel, Szécsi Noémivel, Zelk Zoltánnal, Nyulász Péterrel is. Remek lehetőség a nyelvtudás fejlesztésére is, hiszen néhány mesekönyv idegen nyelven is elérhető. Ilyen pl. a Boribon der Teddybär német nyelven vagy az If I were a grown-up angol nyelven. Ismeretközlő irodalomban sincs hiány. A Tessloff Babilon Könyvkiadónak köszönhetően a Tudás 30 másodpercben sorozat több darabját is meglelhetik a tudomány iránt érdeklődő olvasók. Megvalósulni látszó kezdeményezés a kötelező olvasmányok ilyen formában való elérhetővé tétele, ezzel is igazodva a diákok megváltozott tanulási és olvasási igényeihez.

A harmadik rész a Játékok és vetélkedők címet viseli. Itt kapott helyet Németh Szilvia Nyomozásra fel! – játék az ifjúsági irodalommal című műve, amelyben leírja, milyen kortárs ifjúsági irodalmakat alapul véve dolgozott ki és valósított meg a diákok számára egy érdekes és izgalmas vetélkedőt, valamint milyen online ún. kvízalkalmazásokat használ ezek még érdekesebbé tételére. Az ő írásában találkozhatunk a Kahoot!-tal és a Redmenta nevű programokkal is.

Savanya Ildikó Nyulász Péter A fürdők réme című művéhez készített könyvtári foglalkozást, amellyel elsősorban 2-4. évfolyamos diákokat célzott meg.

Szentirmai Ildikó Boszorkányos vetélkedő tündéri gyerekeknek címmel megjelent írásában alsó tagozatos – negyedikes – diákok számára készített vetélkedőt általuk is ismert, korosztályuknak megfelelő műveket felhasználva, úgy mint pl. Bosnyák Viktória könyvei.

Vóna Mária Kvízek a könyvtárban című írásában bemutatja, hogyan alkalmazott számunkra is ismert családi társasjátékokat a könyvtárhasználatban. Átalakította többek között a híres Honfoglaló című játékot; így született meg a Könyvtárfoglaló. Az 50 milliós játszma mintájára 50 pontos játékot hirdetett, a Maradj Talpon! mintájára pedig megszületett a Maradj Talpon Mátyás király udvarában! és a Maradj Talpon az ünnepek alatt!. Mindhárom játék lexikális tudásra alapozható kvízjáték, amely remek lehet akár versenyként, akár tananyagrész számonkérésére, hiszen megfelel a köznevelésben napjainkban egyre nagyobb teret nyerő gamifikációs oktatási módszerek kritériumainak, amely nagyon fontos az új generációs diákok számára.

Mindezek mellett helyet kapnak a kötetben olyan, a Kis KTE Könyvekben már megszokott részegységek, mint a szerzőket bemutató fejezetek, módszertani mutatók.

A könyvben szereplő írások szinte kivétel nélkül inspirálóan hatottak rám. Számos olyan módszert ismertem meg, amelyeket tanulmányaim és munkám során is hasznosítani tudok majd. Maximálisan egyetértek a bevezetésben leírtakkal, bátran ajánlom gyakorló és pályára készülő könyvtárosoknak, könyvtárostanároknak, pedagógusoknak.

Címkék