A nyomok a könyvtárba vezetnek

Kategória: 2018/ 9

Nyomozás a krimi világában – vetélkedő az iskolai diáknapon

A diáknapra szervezett vetélkedő célja az volt, hogy játékos feladatokon keresztül, kötetlen formában népszerűsítse a könyvtárat és az olvasást. Fel szerettem volna hívni a figyelmet az új beszerzésekre1 és a krimi műfajára, amely nem olyan népszerű a középiskolás fiúk körében.

A vetélkedő tartalma, keretei

A vetélkedő témája a krimi volt. Választásom azért esett erre a műfajra, mert a pályázaton nyert könyvek között több rejtélyes történetet dolgozott fel, illetve tapasztalatom alapján ez a korosztály szereti a nyomozós feladatokat, habár a krimi műfaját nem kedveli. A rendezvényen 6 két fős csapat vehetett részt. A verseny 1,5–2 órát vett igénybe. A rendezvényt támogatta a diákönkormányzat, így az első három helyezett jutalomban részesült.

A vetélkedő során hat detektívregényt szerettem volna megismertetni a diákokkal, melyek közül kettőt választottam a pályázaton nyert könyvekből. A könyvek a következők:

  • Böszörményi Gyula Machó Zsófia: EzoPara 1. könyv, melyben hőseinket egy eleven halott temetésére hívják (pályázaton nyert)
  • Gimesi Dóra Jeli Viktória Tasnádi István: A körző titka (Időfutár 1.)
  • Mészáros Dorka: Én vagy senki
  • Nesbo, Jo: Hóember
  • Poznanski, Ursula: Erebos (pályázaton nyert)
  • Szabó Tibor Benjámin: Epic. Az első küldetés

A kerettörténet szerint hat könyv tűnt el a könyvtárból, s ezeket a csapatoknak (nyomozóknak) kellett megkeresni. A feladatok négy nagyobb téma köré csoportosultak: helyszínelés, informálódás, nyomozás, sajtótájékoztató. A versenyzők a vetélkedő során egy jegyzőkönyvet töltenek ki. A csapatok a feladatokra pontokat kaptak, s a legtöbb pontot elért csapat nyert.

Formai, szervezési szempontok

A feladatok felépítése révén maximum 6 csapat vehet részt a vetélkedőn. Szükség van a feladatok megoldásához minden csapat számára egy internettel rendelkező számítógépre, valamint egy QR-kód olvasására alkalmas mobil eszközre. Mi a vetélkedőt egy számítógépes teremben tartottuk, mivel a könyvtárban nincs megfelelő számú számítógép. A verseny során a diákoknak természetesen a könyvtárat is kellett használniuk.

1. A helyszínelés

A helyszínelés a ráhangolódást szolgálta, itt három feladaton keresztül ismerték meg a tanulók, mely könyvekről lesz szó a vetélkedő során. A feladatmegoldás közben használhatták az internetet.

a) Különbségkeresés

Az első feladat egy különbségkeresés volt, amely során két képet kellett összehasonlítani. Egy nyomozó számára fontos a jó megfigyelőképesség és a memória. Az egyik képen az összes, pályázaton nyert könyv látható, a másikon kettő hiányzik. Először az összes könyvet tartalmazó képet nézhették a versenyzők egy percig, aztán a hiányosat, s ez alapján kellett megállapítaniuk, hogy mely könyvek tűntek el. A fotót úgy érdemes elkészíteni, hogy jól olvashatóak legyenek a könyvek címei. Ezt a feladatot akár élőben is meg lehet valósítani, s akkor biztos nem lesz probléma a címek láthatóságával.

b) Hiányos tárgyi bizonyítékok

A második feladatban elszakadt könyvborítók alapján kellett kitalálni a hiányzó könyvek címét.

c) Kirakó

A harmadik feladatban egy-egy puzzle-t kellett kirakniuk a versenyzőknek a maradék két könyv kitalálásához. A puzzle-kat az internetes Jigsawplanet nevű programmal készítettem.2

2. Az informálódás

Két témát tartalmaz ez a szakasz.

a) Keresztrejtvény

Az elsőben a krimiről általában kellett információt keresni az interneten. Ehhez egy keresztrejtvényt készítettem, melyből minden csapat megtudhatta, hogy a nyomozás során a későbbiekben melyik könyvet kell megkeresniük. (Ez a feladat azt is meghatározta, hogy a vetélkedőben maximum 6 csapat vehetett részt.) A csapatoknak ugyanazokra a kérdésekre kellett válaszolniuk, csak a megoldás lett minden csapatnál más. A keresztrejtvény kérdéseit egy-egy QR-kód mögé rejtettem, melyet papíron kinyomtatva kapott meg minden csapat.

A diákok ezt a feladatot tartották a legérdekesebbnek.

A keresztrejtvény kérdései (zárójelben a válasz olvasható)

a. A krimi atyja (Edgar Allan Poe)
b. Agatha Christie híres belga nyomozója (Hercule Poirot)
c. Sherlock Holmes orvos barátja, aki megírja nyomozásai történetét (Doktor Watson)
d. A skandináv krimi jelentős alkotója, regényei főszereplője Kurt Wallander (Henning Mankell)
e. Nagyon termékeny kortárs magyar krimi- és kalandregényíró, írói álneve: Leslie L. Lawrence (Lőrincz L. László)
f. Kondor Vilmos történelmi krimisorozata, melynek főszereplője Gordon Zsigmond (Bűnös Budapest)
g. A híres svájci drámaíró, Friedrich Dürrenmatt egyik krimije (Az ígéret)

b) Online teszt

A másodikban rövid informálódás után töltöttek ki a tanulók egy online feleletválasztós tesztet a kiválasztott 6 könyvről. A feladat elején kaptak 5 percet, hogy utánanézzenek az interneten, azoknak a könyveknek, melyeket nem ismernek a hat közül. Ehhez előzetes információkat, instrukciókat nem kaptak, csak annyit tudtak, hogy utána kérdésekre kell válaszolniuk. A feladathoz a Kahoot3 programot használtam. Minden regényhez 3 kérdést szerkesztettem, így összesen 18 kérdés lett.

Az alábbiakban közöljük a kérdéseket és a válaszlehetőségeket. A megoldást aláhúzással jelöltük.

Q1:   Melyik regény indult rádiójátékként a Kossuth Rádión?

(Én vagy senki, Ezopara, Epic, Időfutár)

Q2:   Minek az istene Erebosz a görög mitológiában?

(világosság, föld, sötétség, emlékezés)

Q3:   Melyik krimi szól egy sorozatgyilkosról, aki családos nőket öl meg?

(Én vagy senki, Ezopara, Hóember, Időfutár)

Q4:   Az egyik krimi írója a regény írásának felénél gyilkost váltott. Melyiké?

(Én vagy senki, Epic, Erebos, Hóember)

Q5:   Melyik regényben játszik fontos szerepet az időutazás?

(Időfutár, Erebos, Hóember, Epic)

Q6:   Sok természetfölötti, hátborzongató esemény történik ebben a műben.

(Időfutár, Epic, Én vagy senki, Ezopara)

Q7:   Melyik regény szól különlegesen tehetséges fiatalokról?

(Epic, Hóember, Én vagy senki, Erebos)

Q8:   Melyik krimiben tölt a főszereplő egyre hosszabb időt sötéttündeként a virtuális világban? (Erebos, Ezopara, Én vagy senki, Hóember)

Q9:   Melyik mű cselekménye kapcsolódik szorosan Kispál és a Borz-dalokhoz?

(Epic, Ezopara, Én vagy senki, Időfutár)

Q10: A főszereplő egy nehéz természetű, alkoholista, láncdohányos, de zseniális gyilkossági nyomozó.

(Erebos, Hóember, Én vagy senki, Epic)

Q11: Mit jelent az Epicben feltűnő szikambria kifejezés?

(aranymetszés, művészi arányosság; a trónuson ülő Szűz Máriát szentekkel ábrázoló festmény; egy ókori város, melyet Attila hun király alapított.; az idő és a termékenység istene a rómaiknál)

Q12: Melyik regény foglalkozik a mesterséges intelligencia kérdésével?

(Időfutár, Epic, Én vagy senki, Erebos)

Q13: A fiatalok mindegyike küzd valamilyen problémával (testképzavar, bűntudat, kirekesztettség). (Időfutár, Én vagy senki, Hóember, Erebos)

Q14: Melyik műben játszik fontos szerepet Mozart híres operája, a Varázsfuvola?

(Én vagy senki, Ezopara, Időfutár, Erebos)

Q15: Melyik regényből készült 2017-ben film?

(Epic, Én vagy senki, Erebos, Hóember)

Q16: Melyik regényben nyomoz 7 kamasz a zaklatójuk után, aki korábban megmérgezte 3 társukat?

(Időfutár, Erebos, Ezopara, Én vagy senki)

Q17: Ez a regény néha a Harry Potterre, néha A Da Vinci-kódra, néha pedig az X-Menre hasonlít. (Időfutár, Ezopara, Epic, Én vagy senki)

Q18: Melyik regényben ismerkednek össze a szereplők egy ismeretlen férfi temetésén?

(Hóember, Időfutár, Ezopara, Én vagy senki)

3. Nyomozás

A nyomozás során a részt vevő diákoknak meg kellett keresniük az iskola épületében elrejtett könyveket. (Minden csoportnak csak egy könyvet kellett megtalálnia.) A csapatok kaptak egy titkosírással írt szöveget, amely a megkeresendő könyv helyét tartalmazta, illetve egy könyvcímet oldalszámmal, amely szükséges volt a titkosírás megfejtéséhez. A titkosíráshoz a könyvkódolást használtam, ahol a betűket egy számpár jelöli. Először tehát meg kellett találni a könyvtárban a titkosírás megfejtéséhez szükséges könyvet a katalógus alapján, aztán a könyv alapján megfejteni az elrejtett krimi helyét. A kódolás megfejtéséhez szükséges könyveket úgy válogattam össze, hogy helyileg viszonylag távol legyenek egymástól, és a csapatok ne zavarják egymást a keresésben.

Pl.: Singh, Simon: A nagy bumm. Bp., 2006. 17. p.

Mendöl Tibor: A földrajztudomány az ókortól  napjainkig. Bp., 1999. 15. p.

Példa a kódolásra: A nagy bummban a 17. oldalon kellett a következő betűket megkeresni első szám=sor, második szám=betű a sorban):

3-10, 10-2, 3-21,  2-5, 10-7, 2-31

2-10

6-6, 5-8, 4-10, 2-9, 1-15, 14-16, 12-5

4. Sajtótájékoztató

A sajtótájékoztatón azt a könyvet kellett bemutatniuk, amit megtaláltak. Ehhez egy szófelhőt kellett készíteniük legalább 10 szóból. Ehhez a WordArt internetes oldalt használtuk. Íme két elkészült szófelhő (Hóember, Erebos).

Pontozás

Az egyes feladatok elérhető pontszámai és szempontjai:

Helyszínelés 12 – Minden jó válasz 1 pont.

Keresztrejtvény 15 – Minden jó válasz 2 pont. Plusz 1 pont a megfejtés.

Kahoot 12 – 1. csapat: 12 pont, 2. csapat: 10 pont, 3. csapat: 8 pont, 4. csapat: 6 pont, 5. csapat: 4 pont, 6. csapat: 2 pont

Nyomozás 9 – 1 csapat: 6 pont, 2. csapat: 5 pont, 3. csapat: 4 pont, 4. csapat: 3 pont, 5 csapat: 3 pont, 6. csapat: 1 pont

Szófelhő 12 – 1. csapat: 12 pont, 2. csapat: 10 pont, 3. csapat: 8 pont, 4. csapat: 6 pont, 5. csapat: 4 pont, 6. csapat: 2 pont

Összesen 60

Jegyzet

1.   Az EKE OFI Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM) a Magyar Olvasástársaság közbenjárásával nagy mennyiségű gyermek- és ifjúsági irodalomhoz jutott. Ezeket a Kortárs olvasnivalót az iskolai könyvtárakba! 2018 című pályázat keretében az iskolai könyvtárak állományának gyarapítására fordították. A nyertesektől azt várták, hogy az elnyert művekhez kapcsolódóan osszák meg tapasztalataikat, ötleteiket, oktatási segédanyagaikat, amelyeket az Olvasás portálon folyamatosan közzétesznek annak érdekében, hogy a pályázat résztvevőit és bármely más kollégát inspiráljanak az olvasásnépszerűsítő tevékenységében. Már a Könyv, könyvtár, könyvtáros 2018. augusztusi száma is hírt adott a projektről, illetve meg is osztott néhányat a beküldött munkák közül.

2.   A két kirakó: https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=002108cf8a7e

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2f370aeb3274

3.   https://kahoot.com/

Címkék

(1) (1) (1) (12) (2) (2) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (3) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (19) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (5) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (28) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (16) (4) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (27) (3) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (12) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (10) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (2) (10) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (30) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (33) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (3) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (4) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (6) (15) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (10) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (7) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (13) (1) (1) (2) (4) (3) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (38) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (6) (1) (6) (17) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (2) (9) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (2) (1) (21) (6) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (8) (1) (25) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (14) (7) (2) (4) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (2) (22) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (1) (4) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (12) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (17) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (60) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (3) (1) (11) (5) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (4) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (9) (1) (1) (7) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (42) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (9) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (4) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (7) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (2) (8) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (8) (1) (1) (1) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)