10. évfordulóját ünnepelte a Nyugdíjas Könyvtárosok Baráti Köre

Kategória: 2018/ 2

Több évtizeddel ezelőtt, a könyvtáros egyesületi rendezvények utáni kötetlen beszélgetések során gyakran felvetődött egy szakmai, baráti kör, ha úgy tetszik; könyvtáros klub létrehozásának gondolata. Napi munkánk, családi elfoglaltságaink miatt ez akkoriban nem valósult meg. 2006-ban Hadházy Csabáné, Éva kezdeményezte, hogy rendszeres időközönként találkozzék az a könyvtáros nemzedék, amely nyugdíjas éveit tölti, de eleven a szakmai érdeklődése, s jól érzi magát abban a társaságban, amelyben a könyvtárosság aktuális kérdései mellett tudományos, művészeti, közéleti és egyéb témákról lehet előadásokat hallgatni, beszélgetni. 2007-től havonta egy alkalommal tartunk összejövetelt a Thomas Mann utcai fiókkönyvtárban, ahol alkalmunk nyílik megismerni a helyi könyvtárak életében bekövetkezett változásokat. Az intézmények jelenlegi vezetői e körben találkozhattak hivatali elődeikkel, könyvtáruk korábbi munkatársaival. A Megyei Könyvtár új épületében tett látogatáskor örömmel tapasztaltuk, hogy méltó helyen, tágas, modern, a rendeltetésnek mindenben megfelelő épületben folytathatják aktív kollégáink a munkájukat. Más alkalommal megismertük az Egyetemi Könyvtár új részlegét a nagyerdei campus Élettudományi Központjában. Jártunk Hajdúhadházon a Művelődési Házban, a Könyvtárban és megnéztük a helyi képzőművészeti gyűjteményt. A Református Kollégium felújított épületében megtekintettük a múzeumi kiállítást, majd a Nagykönyvtárról kaptunk szakszerű ismertetést. Egy alkalommal debreceni festőművész gyönyörűen gondozott kertjében és műtermében tettünk látogatást, és emlékezetesek az Olvasókörrel közös kirándulásaink a Tudományos Élményparkba, Diósgyőrbe, Szolnokra is.

Meghívott előadóktól úti beszámolót hallhattunk tátrai túrákról, erdélyi, balkáni és nyugat-európai utazásaikról. Különösen emlékezetes az az előadás, amelyet az El Camino zarándok útjáról tartott kedves debreceni ismerősünk. Megemlékeztünk jeles évfordulókról: a Debreceni Egyetem centenáriumáról, az Egyetemi Könyvtár alapításának 100. évfordulójáról. A reformáció emlékévében, Debrecen és a reformáció címmel klubtársnőnk tartott irodalmi igényű előadást. Az Arany János-évfordulóra szintén szűkebb körünkből akadt vállalkozó előadás tartására, más alkalommal pedig a Nagykönyvtár egyik munkatársa mutatta be nekünk az Arany Jánossal kapcsolatos emlékeket. Szabó Magdára emlékezve életének, munkásságának városunkhoz fűződő szálai kaptak hangsúlyt, néhány személyes találkozás emlékének felelevenítésével.

A helytörténeti témák mindig nagy érdeklődést váltottak ki. A Debreceni Polgárok előadássorozat keretében legutóbb a híres debreceni Kaszanyeczky cég történetével ismerkedtünk. A helyi élclap-irodalomról szóló könyvét a Megyei Könyvtár nyugalmazott igazgatónője mutatta be. Az immár közel 2000 egykori pedagógus életrajzát tartalmazó Pedagógusok arcképcsarnoka című sorozatról az alapító főszerkesztő adott tájékoztatást. Több alkalommal hanglemez hallgatással és élő zenével egybekötött előadásban volt részünk zenei könyvtáros kolléganőnk jóvoltából. Népzenei előadása után népdalt tanított és megénekeltette a jelenlévőket a közelmúltban eltávozott, felejthetetlen Benczéné Mező Judit.

A klub változatos programja keretében, az Alkotó Nyugdíjasok sorozatban csipkeverő népi iparművésznő és művészeti kerámiát alkotó professzor avatott be munkájának titkaiba. Az egészséges életmód és a mozgáskultúra fontosságát gyakorlati foglalkozással ismertette a baráti kör tagja.

Minden hónap utolsó hétfőjének délutánján a városi, megyei, egyetemi könyvtár volt munkatársai, nyugdíjas iskolai könyvtárosok és a tanítóképző, illetve az egyetem könyvtári tanszékének korábbi oktatói jönnek össze a viszontlátás örömével, az egymás iránti figyelmesség apró jeleivel, házi süteménnyel a hasznos és kellemes együttlétre.

Az utóbbi években Szilágyi Irén, Csiri a debreceni Méliusz Könyvtár nyugalmazott igazgatóhelyettese szervezi a baráti kör életét. A vendéglátó fiókkönyvtárban önkéntes feladatként vállalta a háziasszony szerepét kezdetben Horváth Mária, majd Gönczyné Jeczkó Tünde, jelenleg pedig Bíró Ildikó. Köszönet illeti őket és előadóinkat – közülük csak néhányat tudtuk megemlíteni –, akik honorárium nélkül, jó szolgálatként tettek és tesznek eleget felkérésünknek.

A kép jobb szélén Hadházy Csabáné, a Baráti Kör alapítója és sok éven át, a kitűnő programok szervezője emlékezik. Középen Kovács Béla, a Méliusz Könyvtár igazgatója, a bal szélen Szilágyi Irén, könyvtáros

Címkék