Tartalom

Kategória: 2017/11

Könyvtárpolitika
Bognár Noémi Erika – Horváth Adrienn: A könyvtári digitalizálás jelene és jövője. Beszámoló a K2 2017/2018-as továbbképzési sorozat első alkalmárólMűhelykérdések
Pajor Zsófia: FilmPakk – film, szórakozás és tudás egy dobozban. A KönyvtárMozi program népszerűsítése Baranyában

Konferenciák
Csikász-Nagy Ágnes – Németh Márton – Pataki Fruzsina – Tót Barbara: Önkéntesként szerzett benyomások 2017 kiemelkedő nemzetközi szakmai eseményéről. IFLA World Library and Information Congress
Koltay Tibor: Az információs műveltség 5. európai konferenciájáró
Piros Attila: A facettás osztályozás napjainkban: elmélet, technológia és a végfelhasználók

Évfordulók
Koósné Török Erzsébet: Megalapozott tudás, kutatói felelősség, minden helyzetben emberi tartás

História
Monok István: A szakkönyvtárak szerepe a tudományos kutatás szabadságának kivívásában. Egy európai történet, magyarországi példákkal

Olvasás
Gombos Péter: A 19. századi magyar mesegyűjtők és az irodalmi népmese. A népmese és műmese alapvető műfaji kérdéseiről     

Címkék