Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2017/11

„A Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatásának köszönhetően a Csorba Győző Könyvtár új szolgáltatási csomaggal egészítette ki az országszerte népszerű KönyvtárMozi programot. Az Informatikai és Könyvtári Szövetség által 2015-ben indított programban jelenleg 58 kistelepülési könyvtári szolgáltató hely vesz részt Baranya megyében. A pályázat keretében úgynevezett FilmPakkokat hoztunk létre, amelyekkel elsősorban a KönyvtárMozikat működtető könyvtárak programjait szeretnénk gazdagítani, és a könyvtáros „mozigépész” munkáját kívánjuk segíteni.” /Pajor Zsófia/„A Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia […] szorosan kapcsolódik a Digitális Jólét Program végrehajtásához és a Digitális Oktatási Stratégia célrendszeréhez, valamint az Európai Digitális Menetrendben meghatározott elvárásokhoz. Ehhez a stratégiához kell igazítani a készülő Könyvtári Digitalizálási Stratégiát és az intézményi stratégiákat. A közgyűjteményi szféra mint a tudásalapú társadalom egyik legfontosabb hiteles tartalomszolgáltatója a digitális tartalmak hozzáférhetővé tétele révén hozzájárul a kulturális alapellátás kiteljesítéséhez. A stratégia az állományvédelmi szempontú digitalizálás helyett a szolgáltatást hangsúlyozza. Ennek érdekében célul tűzte ki, hogy 2020-ig történjen meg a dokumentumok 50%-ának digitalizálása és kereshetővé tétele a Nemzeti Adattár Projekt online keresőfelületén keresztül.” / Bognár Noémi Erika – Horváth Adrienn/

„Időnkénti alulértékeltsége ellenére az ETO továbbra is az egyetlen széles körben elterjedt, teljesen analitikus-szintetikus osztályozási rendszer, tehát tökéletlenségei mellett is az egyetlen osztályozás, melyen keresztül megvizsgálható, hogyan teljesítenek az ilyen típusú rendszerek nagy gyűjteményekben és információkereséskor. A facettaelemzés elmélete mint az analitikus-szintetikus osztályozási rendszerek és egyéb indexelési nyelvek konstruálásának egyik megközelítési módja, erős lábakon áll. Ugyanakkor az ilyen rendszerek online környezetben való implementálása, az adatok modellezése, menedzselése és visszakeresése számos kihívást is elénk állít. A konferencia fő célja ezeknek a kihívásoknak a megismerése és megvitatása volt.” /Piros Attila/

Címkék