FilmPakk – film, szórakozás és tudás egy dobozban

Kategória: 2017/11

A KönyvtárMozi program népszerűsítése Baranyában

A Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatásának köszönhetően a Csorba Győző Könyvtár új szolgáltatási csomaggal egészítette ki az országszerte népszerű KönyvtárMozi programot. Az Informatikai és Könyvtári Szövetség által 2015-ben indított programban jelenleg 58 kistelepülési könyvtári szolgáltató hely vesz részt Baranya megyében.

A pályázat keretében úgynevezett FilmPakkokat hoztunk létre, amelyekkel elsősorban a KönyvtárMozikat működtető könyvtárak programjait szeretnénk gazdagítani, és a könyvtáros „mozigépész” munkáját kívánjuk segíteni. A szolgáltatás kialakításához a Graz Városi Könyvtár hasonló projektjét vettük alapul, akik gyakorlatát személyesen is megismerhettük, amikor 2015-ben a Pécsi és Baranyai Könyvtárosok Egyesületének tanulmányútján vettünk részt.

A pakkokba a KönyvtárMozik legnépszerűbb filmjeihez kapcsolódva esetenként 5-20 dokumentumot, szakmai segédanyagot – új és antikvár könyveket, CD-ket, DVD-ket, diafilmeket, társasjátékokat – válogattak gondos kézzel kollégáink. A csomagban található dokumentumokkal nem titkolt célunk – a magyar filmkultúra kiemelkedő értékeinek megismertetése mellett – az olvasás népszerűsítése, a nézőközönség életkorának megfelelő kínálattal. A pakk értékes része a „mozigépésznek” szóló útmutató, amely a vetítések utáni foglalkozásokhoz, beszélgetésekhez nyújthat segítséget. Ezekben a KönyvtárMozi füzetekben filmismertetők, a rendező, az író és a főszereplők életrajzi adatai, érdekességek és kvízjátékok, a mellékletben filmkritikák vannak, melyek segítségével könnyebben fel lehet készülni egy-egy foglalkozásra. A gyerekeknek szóló mesékhez és játékfilmekhez készült útmutatókban a felsoroltakon kívül tippeket találhatunk játékok és kézműves feladatok levezetéséhez is. Emellett a pakkokat színezőkkel, sablonokkal, a füzetben szereplő feladatokkal és egyéb eszközökkel gazdagítottuk.

A tapasztalatokat és a lakosság érdeklődését figyelembe véve eddig 32 db FilmPakk és 16 db KönyvtárMozi füzet készült el a Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) adatbázisából válogatott filmekhez. A filmek között animációk (pl. A fecske meg a szalmaszál, A hazudós egér, A hetvenkedő sün, Vízipók-csodapók), filmadaptációk (A Pál utcai fiúk, Szent Péter esernyője) és magyar klasszikus játékfilmek (pl. A Pendragon legenda, Csinibaba, Szindbád, Tízezer nap) szerepelnek.

A FilmPakkok kölcsönzési idejét/letétbe helyezését öt hétben határoztuk meg, ami egyszeri alkalommal hosszabbítható. Így elég idő jut a felkészülésre és a pakkban található dokumentumok kölcsönzésére is. A könyvekbe az egyszerű megkülönböztetés céljából KönyvtárMozi feliratú matricákat ragasztottunk, a visszavételt emellett dokumentumlista segíti. A szolgáltatás ez év novemberétől vehető igénybe.

Országos Könyvtári Napok: bemutatkoznak a FilmPakkok

Az új szolgáltatást mind a kilenc baranyai ellátási térség egy-egy könyvtárában kipróbáltuk. A gyerekeknek és felnőtteknek meghirdetett foglalkozásokon összesen 375 fő vett részt. A projektet és annak első gyakorlati tapasztalatait a kollégák az Országos Könyvtári Napok keretében szervezett Baranya megyei könyvtárosok szakmai napján ismerhették meg.

Az eddigi tapasztalatok biztatóak. A helyszíneken a technikai akadályok leküzdése után mindenütt jó hangulatú, tartalmas foglalkozások, beszélgetések zajlottak. Az elégedettségi kérdőívek alapján a könyvtárosok hasznosnak találták az új szolgáltatást, és szívesen vennék igénybe a jövőben.

Mára a vizuális kultúra – a tv-csatornák és az interneten elérhető filmek sokasága – túlzottan előtérbe került. A FilmPakk részben felhasználja, kiszolgálja ezt az igényt, ha úgy tetszik, halad a korral, de ennél tovább is megy: hasznos, értékes kínálatot nyújt a nézőnek, olvasónak. A foglalkozások az adott filmalkotást továbbgondolva segítik annak feldolgozását, mélyítését, hogy valóban gazdagítsa mind a gyerekek, mind a felnőttek tudását, szórakoztató, játékos módon segítsen eligazodni történelmi, erkölcsi kérdésekben. A foglalkozások egy-egy iskolai, óvodai programsorozathoz, témahéthez is kapcsolhatóak, amelyek hozzájárulnak a közvetlenebb partnerkapcsolat kialakításához a helyi nevelési, oktatási intézményekkel.

Kárpáti Szlávna foglalkozása a villánykövesdi gyerekekkel

A jövőben a célcsoportokat és a pakkok tematikáját a beérkező igények mentén kívánjuk bővíteni, s a pakkokat mindenkor a legfrissebb kiadványokkal szeretnénk kiegészíteni. Örvendetes volna, ha az új szolgáltatást nemcsak a Baranya megyei KSZR könyvtárai használnák, hanem a nyilvános könyvtárak, iskolák is, hiszen komplexitásuk révén „mozi” nélkül is kiválóan használhatóak forrásanyagként.

A bevezetési időszak gyakorlati tapasztalatait összegezve kijelenthetjük, hogy az új szolgáltatás bevált. Ahhoz azonban, hogy a pakkok és a füzetek elérjék valódi céljukat, elkötelezett könyvtárosokra van szükség, ők tudják élővé tenni a „film–pakk kapcsolatot” a közösségi együttléteknek teret adó kistelepülési könyvtárakban. Reményeink szerint az új szolgáltatás meghozza a kedvét azoknak a könyvtáraknak is, amelyek még nem csatlakoztak a KönyvtárMozi programhoz. Bízunk benne, hogy a „moziba” járók mellett a beiratkozottak, a kölcsönzők és a könyvtári foglalkozások száma is növekszik majd, így közvetetten hozzájárulhatunk a könyvtárak közösségépítő szerepének erősítéséhez.

A filmpakkok kidolgozói: Kárpáti Szlávna, Márkus István, Mizerák Andrea és Pajor Zsófia

Címkék